Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergoeding muziekonderwijs

De regelingen voor subsidie voor individueel muziekonderwijs zijn voor de nieuwe gemeente Altena nog niet geharmoniseerd. Dat betekent dat de regelingen voor de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem nog gehanteerd worden.

Woont u in de voormalige gemeente Aalburg of Woudrichem? Dan kunt u u geen muzieksubsidie meer aanvragen. Deze aanvraagtermijnen zijn gesloten.