Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Mon, 21 Sep 2020 12:28:55 +0200 Mon, 21 Sep 2020 12:28:55 +0200 news-369 Mon, 21 Sep 2020 10:09:04 +0200 Hank: verbetering watergang Mariapolder / Zwaanstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hank-verbetering-watergang-mariapolder-zwaanstraat Van maandag 28 september tot eind oktober. Vanaf maandag 28 september werken we aan de watergang tussen de Mariapolder en Zwaanstraat. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind oktober.

We verbreden de watergang, de oever aan de oostzijde wordt op plekken aangepast en de bodem wordt verdiept. Dit bevordert de waterkwaliteit, doorstroming en de waterberging.

Woont u hier in de buurt? De overlast is minimaal. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Engel van der Stelt via e.vanderstelt@gemeentealtena.nl of 0183 – 51 67 35.

]]>
Werkzaamheden
news-368 Mon, 21 Sep 2020 10:02:00 +0200 Hoe ervaart u de aandacht voor dementie in uw gemeente? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hoe-ervaart-u-de-aandacht-voor-dementie-in-uw-gemeente Laat ons dat weten! Vul de vragenlijst in, dit kost u slechts 5 tot 10 minuten. Gemeente Altena is een dementievriendelijke gemeente. In een dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Zoals bijvoorbeeld bewustzijn creëren, kennis vergroten en ontmoetingen organiseren tussen mensen met en zonder dementie. Zo willen we uiteindelijk taboes doorbreken en bereiken dat mensen veilig thuis kunnen blijven wonen.

Hoe ervaart u de aandacht voor dementie in uw gemeente?

Laat ons dat weten! De uitkomst van dit onderzoek gebruiken we om de gemeente nog dementievriendelijker te maken. Vul de vragenlijst in. Dit kost u slechts 5 tot 10 minuten.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Wethouder Paula Jorritsma, portefeuillehouder sociaal domein: “Mensen met dementie zijn meer dan hun ziekte.”

Handige links:

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-367 Wed, 16 Sep 2020 11:58:31 +0200 Archeologisch onderzoek in Pompveld-Andelsch Broek, Babyloniënbroek, levert verrassende resultaten op https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/archeologisch-onderzoek-in-pompveld-andelsch-broek-babylonienbroek-levert-verrassende-resultaten-op De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend en geven nieuwe inzichten. Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken momenteel samen aan de ontwikkeling van het natuurgebied Pompveld-Andelsch Broek in Babyloniënbroek tot een Natura 2000 gebied en tot een ecologische verbindingszone. Gemeente Altena houdt toezicht op de inrichting van dit gebied.

Voor de ontwikkeling van het natuurgebied zijn graafwerkzaamheden noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de in de bodem aanwezige archeologische resten behouden blijven, is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde eind juli tot begin augustus 2019 door RAAP, een advies- en onderzoeksbureau voor archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend en geven nieuwe inzichten in hoe de bodem  van Pompveld-Andelsch Broek is samengesteld.  

Wethouder Peter van der Ven, portefeuillehouder omgevingswet en ruimtelijke plannen :

“ Altena heeft een lange en diepgewortelde geschiedenis, laten we zorgvuldig met de ruimte omgaan als we daar  in ‘onderduiken’.”

Wethouder Paula Jorritsma, portefeuillehouder Cultuur en Erfgoed, Monumenten en Archeologie:

“Archeologie is ook een les in nederigheid. Geen enkele beschaving, hoe fantastisch of groots ook, is verzekerd van haar voortbestaan.”

De ondergrond van Pompveld-Andelsch Broek was vroeger een zogenaamd ‘crevasselandschap’

Een ‘crevasselandschap’ houdt in dat het landschap bestaat uit stromende watergeulen en hoger gelegen oevers, ontstaan door een doorbraak van een natuurlijke oeverwal van de rivier. Hogere zandige oevers waren vroeger aantrekkelijke plaatsen om te wonen. Op één zo’n oever zijn tijdens het archeologisch onderzoek sporen van een vroegere nederzetting gevonden. Op die plek waar vroeger is gegraven, heeft de ondergrond namelijk een andere kleur.

De archeologische resten zijn gevonden in de overgang van de hoge, droge oever naar een lagergelegen watergeul

De vondsten bestaan uit vuur- en natuursteen, aardewerk en botmateriaal van dieren. Het is afval van een in de buurt gelegen nederzetting. Uit het type aardewerk en vuursteen maken de archeologen op dat het om voorwerpen gaat uit de middenfase van de Vlaardingencultuur, circa 3200 – 2800 voor Chr. In de Vlaardingencultuur waren de jacht en de visvangst nog belangrijke middelen van bestaan. Dit veranderde langzaam in veeteelt en akkerbouw.

De grondsporen bestaan uit een aantal paalsporen en een (mogelijke) haardkuil

Hoogstwaarschijnlijk lopen de grondsporen ook buiten de aangelegde opgravingsput in het onderzoeksgebied van Pompveld-Andelsch Broek door.

Uit de paalsporen is het lastig te achterhalen welke vorm de bebouwing had. En of het om een permanente of seizoensgebonden bebouwing gaat.

Een (mogelijke) haardkuil heeft een andere datering dan de archeologische vondsten en paalsporen, namelijk van 2340 - 2035 voor Chr. Dit kan betekenen dat het gebied in een latere periode opnieuw door mensen is bewoond en gebruikt. Omdat niet met zekerheid is te zeggen dat het daadwerkelijk om een haardkuil gaat, is het ook lastig vast te stellen hoe de latere bezoekers het landschap hebben gebruikt.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-365 Tue, 15 Sep 2020 17:04:37 +0200 Wilt u mij rondleiden in uw wijk of dorp? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wilt-u-mij-rondleiden-in-uw-wijk-of-dorp Wandelend in gesprek met de burgemeester Ik wil de inwoners van Altena graag nog beter leren kennen en ik ben ook erg nieuwsgierig naar de mooiste én de bijzonderste plekjes in uw buurt. Bij mijn aantreden heb ik aangegeven dat ik graag naar u toekom en dat ik het erg zou waarderen als u mij met uw ogen wilt laten zien wat er allemaal gebeurt in onze mooie gemeente. Samen met een aantal inwoners waren er mooie plannen in de maak maar helaas ook voor mij gingen al die interessante, leuke en gezellige activiteiten niet door.

Daarom heb ik een verzoek aan u: Zou u mij willen rondleiden in uw dorp en mij al wandelend willen laten zien hoe u leeft in uw dorp. Ik denk dan aan een wandeling tussen de 1 en 2 uur. Ik hoor graag de (historische) verhalen maar ook hoe u nu leeft en misschien werkt en wat uw visie op de toekomst van uw dorp is. Ik wil het niet al te ingewikkeld maken, ik wil gewoon graag wandelend met u in gesprek, luisteren, horen en voelen wat het betekent om in uw dorp te wonen.

Samen met de heer Jos Korthout heb ik inmiddels gewandeld door de vesting van Woudrichem. Wilt u mij rondleiden door uw dorp?

Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat, via bestuurssecretariaat@gemeentealtena.nl of 0183 -51 62 24.

Egbert Lichtenberg

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-364 Mon, 14 Sep 2020 16:46:06 +0200 Sleeuwijk en Werkendam: werkzaamheden https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sleeuwijk-en-werkendam-wegwerkzaamheden Rijksstraatweg, Loevestein en Noordwaard Werkendam: Noordwaard

Van maandag 14 september tot en met vrijdag 25 september werken we aan de wegen in de Noordwaard. We verharden de bochten aan de Nerzienweg en de Galeiweg.

Sleeuwijk

Eind september passen we de drempels aan op de Rijksstraatweg in Sleeuwijk. De werkzaamheden duren 2 dagen.

Maandag 21 september 2020 is de Loevestein tussen huisnummer 1 en 25 afgesloten. De inrit bij Dierenkliniek Anicura wordt geasfalteerd. De inrit naar het parkeerterrein is tussen 07.00 en 10.00 uur niet bereikbaar. Omdat we meteen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het aansluitende straatwerk blijft de Loevestein de hele dag afgesloten.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marc Paul van Bennekom via 0183 – 51 67 85 of m.vanbennekom@gemeentealtena.nl

]]>
Werkzaamheden
news-363 Mon, 14 Sep 2020 15:34:01 +0200 Vragen over energiebesparing? Bezoek het Energiespreekuur https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vragen-over-energiebesparing-bezoek-het-energiespreekuur Maak een afspraak voor een onafhankelijk advies Is uw energierekening te hoog? Wilt u besparen zonder grote investeringen? Of ziet u door de bomen het bos niet meer bij alle verschillende energieaanbieders? Dan biedt het Energiespreekuur uitkomst.

Onafhankelijk advies

Bij het energiespreekuur krijgt u onafhankelijk advies. Bijvoorbeeld over hoe u kunt besparen op uw energierekening. Breng uw energierekening mee.

Maak een afspraak

Maak een afspraak via www.altenawoontslim.nl/energiespreekuur. De komende spreekuren zijn:

Bibliotheek Wijk en Aalburg:
Maandag 28 september van 14.00 tot 16.00 uur

Bibliotheek Woudrichem:
Dinsdag 22 september van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 6 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

Een afspraak duurt 20 minuten.

We vragen u vooraf of u geen ziekteverschijnselen heeft. Verder zorgen we dat het gesprek veilig kan verlopen: voldoende afstand, schermen en ontsmettingsmaatregelen. Voor uw en onze veiligheid.

Samenwerking

Het energiespreekuur wordt georganiseerd door Altena Woont Slim in samenwerking met Bibliotheek CultuurPuntAltena. Altena Woont Slim is het initiatief vanuit de gemeente om inwoners te informeren over slim omgaan met energie.

Meer info

Wilt u meer weten over Altena Woont Slim en andere manieren om energie te besparen?
Kijk dan eens op www.altenawoontslim.nl of maak eens een afspraak met een gratis energiecoach!

]]>
Nieuwsoverzicht
news-362 Mon, 14 Sep 2020 15:25:00 +0200 Auto delen = kosten delen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/auto-delen-kosten-delen Elektrische deelauto in Woudrichem Wel eens gedacht aan het delen van een auto? Met een deelauto kunt u flink besparen op uw autokosten. Sinds 1 september staat er een elektrische deelauto bij ’t Rond in Woudrichem.

Deze auto kunt u eenvoudig reserveren en gebruiken met een abonnement.

Introductieaanbod: 10 uur en 250 km gratis

De eerste 30 huishoudens die een abonnement afsluiten ontvangen 10 uur en 250 kilometer gratis. Hiermee wil de gemeente mensen stimuleren een deelauto te gebruiken.

Minder CO2-uitstoot

Deelauto’s zorgen voor minder autokilometers en minder CO2-uitstoot. Ook is een deelauto in veel gevallen goedkoper dan een eigen auto; je hebt geen vaste kosten zoals wegenbelasting, verzekering en onderhoud, maar betaalt alleen bij gebruik. 

Autodelen en corona

De auto is uitgerust met een hygiënekit. U kunt voor en na gebruik van de auto het stuur en andere oppervlakken dus schoonmaken en uw handen desinfecteren.

Uitbreiding ‘Auto van de vesting’

Vorig jaar nam een aantal inwoners van de vesting in Woudrichem deel aan het project ‘Auto van de straat’. Dit was een initiatief van Provincie Noord-Brabant, Natuur & Milieu en OnzeAuto. In de vesting staat sinds die tijd ook een elektrische deelauto. Het project is nu uitgebreid naar het winkelgebied bij ’t Rond. Zo kunnen nog meer mensen meedoen en een auto delen.

Een aantal inwoners van Woudrichem zijn ambassadeur voor het project en helpen nieuwe gebruikers op weg. Meer informatie, aanmelden voor een proefrit of inschrijven kan via: www.woudrichem.samenslimrijden.nl

Samen maken we Altena duurzaam!

]]>
Nieuwsoverzicht
news-361 Thu, 10 Sep 2020 11:11:18 +0200 Levering papiercontainer https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/levering-papiercontainer Heeft u nog geen papiercontainer? Tussen half september en half oktober ontvangt u een brief met de datum waarop het bedrijf Inovim bij u de nieuwe chips in de groene en grijze containers komt plaatsen. U kunt hierin ook de datum vinden wanneer u een papiercontainer krijgt.

Andere maat container aangevraagd?

Heeft u voor de zomer een ander formaat container aangevraagd? Ook de datum waarop u de containers wisselt staat in de brief.

Papiercontainer wordt voor uw deur gezet

Uw papiercontainer wordt voor uw deur geplaatst. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. U herkent uw papiercontainer aan de adressticker aan de achterkant.

U kunt de papiercontainer gelijk gebruiken

Na ontvangst mag u de papiercontainer gelijk gebruiken en aanbieden tijdens het ophalen.

Los papier aanbieden kan nog tot eind dit jaar 

Tot eind dit jaar kunt u oud papier ook nog in losse bundels aanbieden. Vanaf 1 januari 2021 legen de organisaties die oud papier ophalen alleen nog de papiercontainers.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-360 Thu, 10 Sep 2020 09:59:58 +0200 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/van-de-gemeenteraad-35 22 september: raadsvergadering 24 september: woonconferentie 'wonen in Altena' 29 september: raad bezoekt Eethen 22 september: raadsvergadering

Op 22 september vergadert de gemeenteraad. Natuurlijk nog wel in coronastijl en dat betekent dat er 17 in plaats van 31 raadsleden deelnemen. Er kan geen publiek bij de vergadering aanwezig zijn. Wel kunt u de vergadering live volgen via de live stream op altena.raadsinformatie.nl of via de live uitzending van Altena TV. De vergadering begint om 19.30 uur.

Tijdens de vergadering neemt de raad afscheid van wethouder Peter van der Ven en benoemt de nieuwe wethouder Shah Sheikkariem. Ook worden nieuwe leden beëdigd van jongerenraad Going4Altena.  De hele agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl

24 september: Woonconferentie

Op 24 september organiseert de gemeenteraad een conferentie in Sleeuwijk over het onderwerp Wonen in Altena. De gemeenteraad wil in gesprek met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld bewonersorganisaties, jongeren, woningbouwcorporaties, makelaars en projectontwikkelaars. Thema’s zijn onder andere: wonen in het buitengebied, wonen en zorg en jongerenhuisvesting. En de centrale vragen zijn:  wat zijn de vraagstukken, de opgaven en wat kan de rol van de gemeente zijn? De uitkomsten neemt de raad mee naar het debat over de Woonvisie (in oktober).

Vanwege corona kunnen helaas alleen genodigden deelnemen aan de conferentie. Wel is lokale pers uitgenodigd om verslag te doen. Heeft u vragen of suggesties over het onderwerp Wonen in Altena? Laat het weten via de griffie.

29 september: Raad bezoekt Eethen

De gemeenteraad wil in zijn raadsperiode de kernen afzonderlijk bezoeken en regelmatig vergaderen op locatie. Op die manier krijgen de raadsleden een goed beeld van hoe het in de kernen gaat en wat er leeft. Daarnaast is het een manier voor inwoners om raadsleden te ontmoeten.  In januari jongstleden startte de raad met bezoeken aan Genderen en Almkerk. Beide waren zeer geslaagd. Maar door corona konden de daarna geplande bezoeken helaas niet doorgaan. Maar de raad pakt de draad nu weer op! Op 29 september brengen raadsleden een bezoek aan Eethen. 

Samen met leden van de dorpsraad maakt een groep (burger)raadsleden een wandeling door het dorp en doet daarbij onder andere de school, voetbalclub en het zorgcentrum aan. De wandeling start en eindigt in dorpshuis Teratina. Natuurlijk is het programma aangepast aan de coronaregels. Dat betekent dat het aantal deelnemers zowel vanuit de raad, als de inwoners beperkt is en de 1,5 m-regel en hygiënemaatregelen gelden.

Woont u in Eethen en wilt u een onderwerp met de raad bespreken?

Dan is daar wel de mogelijkheid voor in de vorm van een korte inloop aan het eind van de middag in het dorpshuis. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad, heeft u vragen over de vergaderingen of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de inloop bij de Altenaronde? Neem dan contact op met de raadsgriffie:

•             telefonisch via 0183 – 51 61 00

•             via mail: griffie@gemeentealtena.nl

•             via whatsapp:  06 – 22 15 60 88.

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u ook op gemeentealtena.nl/gemeenteraad en over de vergaderingen op: altena.raadsinformatie.nl

 

]]>
Nieuwsoverzicht Gemeenteraad
news-357 Wed, 09 Sep 2020 09:32:00 +0200 Drongelen: Burgemeester D.A. van der Schansstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/drongelen-burgemeester-da-van-der-schansstraat Donderdag 17 september starten we met herstraten van de Burgemeester D.A. van der Schansstraat. De weg vertoont vele oneffenheden en bestaat uit oude versleten bestratingsmaterialen. We leggen een stillere bestrating aan.  De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Vragen?

Neem dan contact op met de heer A. Lievaart via a.lievaart@gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 61 00.

 

]]>
Werkzaamheden
news-359 Tue, 08 Sep 2020 17:12:00 +0200 Onthulling monument Merwedegijzelaars https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onthulling-monument-merwedegijzelaars Het monument voor de Merwedegijzelaars in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam wordt onthuld op 3 oktober. Het verhaal van de Merwedegijzelaars is belangrijk in de geschiedenis en veel van de nabestaanden van de Merwedegijzelaars ondervinden de gevolgen daarvan nog dagelijks. Er zijn een aantal nabestaanden van de Merwedegijzelaars dat we nog niet kennen.  

Oproep

Bent u een nabestaande van een Merwedegijzelaar en bent u niet bekend bij het digitaal monument voor de Merwedegijzelaars? Dan komen wij graag met u in contact. Wij willen u namelijk, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, graag samen met alle andere nabestaanden uitnodigen voor de onthulling van het monument in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam. U kunt daarvoor een mail sturen naar: rjc.boer@sliedrecht.nl

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-358 Tue, 08 Sep 2020 16:39:52 +0200 Onderhoud asfalt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderhoud-asfalt-2 Onderhoudswerkzaamheden duren tot eind oktober. De onderhoudswerkzaamheden duren tot eind oktober. Soms moeten we daarvoor de weg tijdelijk afsluiten.

Omleiding

Korte afsluiting? Dan leidt de aannemer het verkeer om. Langere afsluiting? Dan plaatst de aannemer borden en verstuurt eventueel brieven naar omwonenden. Er komt dan een omleidingsroute.

Hulpdiensten worden bij alle langdurige afsluitingen vooraf ingelicht.  Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Tussen 7 september en 11 september:

 • Eethen: Oudeweidesteeg, Korten Bruggert
 • Meeuwen: Meeuwensedijk
 • Waardhuizen: Hoge Oldersdijk – Broekgraaf
 • Woudrichem: Stadshaven

Tussen 21 september en vrijdag 25 september:

 • Almkerk: Kerkstraat, Kooiweg, Emmikhovenseweg, Buitenkade
 • Andel: Eendenveld

Tussen 28 september en 2 oktober:

 • Giessen: Industrieweg
 • Rijswijk: Almweg – Zesmorgen, Veldweg
 • Sleeuwijk: Loevestein, Munnikenland, Waterlinie, de Roef, De Nieuwe Roef
 • Uitwijk: Poortweg

Tussen 5 oktober en 16 oktober:

 • Veen: Maasdijk, Veensesteeg, de Eng, Robberdestraat – Rivelstraat, Nieuwstraat
 • Wijk en Aalburg: Bosseweg, Groeneweg, Maasdijk, Grote Kerkstraat, Veldstraat, Robberdestraat, de Kroon
 • Almkerk: Buitenkade

Tussen 12 oktober en 16 oktober:

 • Sleeuwijk: Fietspad Nieuwe Roef

Tussen 19 oktober en 23 oktober

 • Werkendam: Spieringsluis

Vragen?

Neem dan contact op met Marc Paul van Bennekom of Adriaan Lievaart via 0183 – 51 61 00.

 

]]>
Werkzaamheden
news-356 Tue, 08 Sep 2020 16:27:00 +0200 Almkerk: afsluiting Brugstraat en Brugdam https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/almkerk-afsluiting-brugstraat-en-brugdam Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september renoveren we de brug aan de Brugdam. Tijdens de werkzaamheden zijn de Brugstraat en de Brugdam tussen de kruising Kruisstraat en de kruising met de Emmikhovenseweg afgesloten. 

De percelen blijven toegankelijk. Er is geen omleidingsroute ingesteld.

Vragen?

Neem dan contact op met de heer M.P. van Bennekom via m.vanbennekom@gemeentealtena.nl of via 0183 - 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-355 Tue, 08 Sep 2020 16:15:11 +0200 Waardhuizen: afsluiting Waardhuizen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/waardhuizen-afsluiting-waardhuizen Vanaf maandag 14 september vervangen we het straatwerk van de Waardhuizen. Het gaat om het gedeelte vanaf de provincialeweg N322  tot en met  huisnummer 27.

De werkzaamheden worden in verschillende gedeelten uitgevoerd en duren tot ongeveer begin december.  Een omleidingsroute is aangegeven.

Vragen?

Neem dan contact op met de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 67 38.

 

 

]]>
Werkzaamheden
news-354 Mon, 07 Sep 2020 13:19:01 +0200 Nieuwe chip in uw groene en grijze container https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-chip-in-uw-groene-en-grijze-container Zet uw containers aan de weg op de dag dat de chips vervangen worden. Uw containers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en restafval krijgen een nieuwe chip

Tussen half september en half oktober ontvangt u een brief met de datum waarop het bedrijf Inovim bij u de nieuwe chips komt plaatsen. Zet beide containers op de aangegeven dag voor 07.00 uur aan de weg voor uw huis.

Waarom moeten de chips vervangen worden?

De chips in de containers voor rest- en gft-afval zijn ruim 15 jaar oud. Een nieuwe inzamelaar kan de huidige chips niet uitlezen. Het is dus nodig om de verouderde chips te vervangen door nieuwe chips. Als de vuilniswagen uw chip niet kan lezen, kan uw container niet geleegd worden.  

Wat moet u doen?

Als u bericht heeft gekregen over de dag van de chipwissel vragen wij u het volgende:

 • Plak de stickers die bij de brief zitten op de deksels van uw grijze en groene container.
 • Zet uw containers op de genoemde datum in de brief voor 07.00 uur aan de straatkant voor uw woning. De containers hoeven niet leeg te zijn.
 • U kunt de container(s) weer binnenhalen zodra er een nieuwe adressticker op de achterzijde van uw container is geplaatst.

Uw medewerking is erg belangrijk voor het wisselen van de chips. Kunt u op de voor u geplande datum niet thuis zijn? Vraag iemand in uw omgeving om de containers die dag ‘s morgens voor 07.00 uur aan de straat te zetten. Lukt dit niet, neem dan contact op met de containerservice via 0800 - 400 20 50.

Meer info over de chipwissel

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-352 Wed, 02 Sep 2020 16:35:00 +0200 Regiotaxi in plaats van buurtbus https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/regiotaxi-in-plaats-van-buurtbus De buurtbussen rijden voorlopig niet. U kunt gebruik maken van de regiotaxi. Sinds de coronamaatregelen rijden er geen buurtbussen in Noord-Brabant. Dit blijft voorlopig zo, ook in de nieuwe dienstregeling die op 30 augustus is ingegaan. U kunt gebruik maken van de regiotaxi tegen ongeveer hetzelfde tarief als het OV-tarief.

Voor het weer inzetten van de buurtbussen is verder onderzoek nodig. De buurtbussen vallen namelijk onder een andere categorie voertuigen dan grote bussen, waar de ventilatiemogelijkheden ruimer zijn.

Gebruik de regiotaxi als alternatief

Daar waar in Brabant geen buurtbussen rijden, kunt u gebruik maken van de regiotaxi. Dit wordt in ons gebied ook wel de deeltaxi genoemd. De provincie Noord-Brabant heeft afspraken gemaakt met deze taxibedrijven waardoor alle reizigers tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dit is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020.

Deeltaxi West-Brabant

In onze gemeente kunt u gebruik maken van de deeltaxi West-Brabant. Voor het reserveren van een deeltaxi belt u deeltaxi West-Brabant via telefoonnummer 088 - 076 10 00 (lokaal tarief). Het dragen van een mondkapje in de taxi is verplicht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het gebruik maken van de regiotaxi in plaats van de buurtbus? Kijk dan op  www.deeltaxi-westbrabant.nl of bel met de klantenservice deeltaxi West-Brabant via telefoonnummer 088 - 076 19 00. Wilt u meer informatie over de nieuwe dienstregeling? Kijk dan op www.arriva.nl/corona.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-350 Mon, 31 Aug 2020 10:19:00 +0200 Vacature leden Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/brede-adviesraad-sociaal-domein-altena-zoekt-twee-leden Wilt u meedenken en adviseren over sociaal-maatschappelijk beleid in Altena? Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal-maatschappelijk beleid is hiervoor in april 2019 een Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASDA) ingesteld. Deze adviseert de gemeente over (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening en sociale voorzieningen.

De Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Deze adviesraad zet haar ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein. Leden van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena ontvangen presentiegeld en een onkostenvergoeding.

Wij zoeken twee leden voor de Adviesraad

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd.

Functie-eisen

 • Kennis over en/of ervaring met de WMO, de Participatiewet en/of de Jeugdwet; het liefst gericht op de situatie in Altena. Kennis met betrekking tot de Participatiewet (specifiek schuldhulpverlening en armoedebestrijding) heeft momenteel de voorkeur.
 • Actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundig in Altena op één of meer terreinen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert
 • Woonachtig in Altena

Competenties

Kennis:

 • (Beleidsmatige) kennis van (één of meerdere) deelterreinen binnen het sociaal domein
 • Kennis van (één of meerdere) doelgroepen binnen het sociaal domein
 • Eigen ervaringskennis
 • Bestuurlijke kennis (bijvoorbeeld van gemeentelijke besluitvormingsprocessen)

Inzicht:

 • Visie op de samenleving (transformatie, vernieuwing)
 • Integraal en abstract denken (helicopterview)
 • Doorverbonden met de lokale gemeenschap (netwerk)
 • Onafhankelijk
 • Kennis van de praktijk

Vaardigheden:

 • Doelgroep-overstijgend denken (algemeen belang)
 • Samenwerken (teamspeler)
 • Luisteren
 • Verbinden
 • Flexibel
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Beleidsinformatie lezen/begrijpen
 • Beleidsvoorstellen vertalen naar de praktijk (en andersom)

Reageren of meer weten?

Heeft u belangstelling? Stuur voor 5 oktober 2020 uw motivatie en cv per e-mail naar info@basda.nl.

Voor vragen kunt u mailen naar Mariëlle Oudshoorn via info@basda.nl.

 

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-346 Wed, 26 Aug 2020 12:22:00 +0200 Veen: Witboomstraat – Mussentiend – Van der Loostraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/veen-witboomstraat-mussentiend-van-der-loostraat Vanaf maandag 14 september vervangen we de bestrating op het kruispunt Witboomstraat – Mussentiend – Van der Loostraat. Het kruispunt in Veen vertoont ernstige stookschade aan de bestrating.

De werkzaamheden duren ongeveer 10 werkdagen.  Een omleidingsroute wordt aangegeven.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer A. Lievaart via a.lievaart@gemeentealtena.nl of via 0183 - 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-342 Mon, 10 Aug 2020 14:36:07 +0200 Woudrichem: werkzaamheden Burgemeester Van der Lelystraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/woudrichem-werkzaamheden-burgemeester-van-der-lelystraat Werkzaamheden aan rijbaan en voetpad. Maandag 24 augustus starten we met werkzaamheden aan de rijbaan en het voetpad van de Burgemeester Van der Lelystraat. De werkzaamheden duren tot 20 november.

Bereikbaarheid

Het gedeelte Burgemeester van der Lelystraat tussen de Benjaminlaan en de Burgemeester van Rijswijkstraat in Woudrichem is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.
Het werk wordt in fasen uitgevoerd zodat het bestemmingsverkeer zo min mogelijk hinder heeft van de werkzaamheden:

Fases

De uitvoering van de werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd:

 • Fase 1: Benjaminslaan tot Burg. v/d Lelystraat huisnummer 5
 • Fase 2: Burg. v/d Lelystraat huisnnummer 5 tot Koepoortstraat
 • Fase 3: Koepoortstraat tot Burg. v/d Lelystraat huisnummer 27
 • Fase 4: Burg. v/d Lelystraat huisnummer 27 tot Burg. v/d Lelystraat huisnummer 51
 • Fase 5: Burg. v/d Lelystraat huisnummer 51 tot Burg. v/d Lelystraat huisnummer 63
 • Fase 6: Burg. v/d Lelystraat huisnummer 63 tot Burg. v/d Lelystraat huisnummer 77
 • Fase 7: Burg. v/d Lelystraat huisnummer 77 tot Burgemeester van Rijswijkstraat

De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Vragen?

Stel ze gerust aan Justin Leemans via telefoonnummer 06 - 30 09 63 82 of via j.leemans@gemeentealtena.nl.

 

]]>
Werkzaamheden
news-336 Tue, 28 Jul 2020 16:49:00 +0200 Vraag nu Mantelzorgwaardering 2020 aan https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vraag-nu-mantelzorgwaardering-voor-2020-aan Wilt u mantelzorgwaardering aanvragen? Hiermee bedankt u de mensen die voor u zorgen. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 december 2020. Mantelzorg is een bedankje meer dan waard. Met het aanvragen van een mantelzorgwaardering bedankt u de mensen die voor u zorgen. U kunt kiezen voor een geldbedrag op uw bankrekening of een VVV-cadeaukaart. Een aanvraag indienen is mogelijk tot en met 31 december 2020. Het gaat om een bedrag van € 120,00.

Hoe vraagt u de Mantelzorgwaardering aan?

Dat kan op verschillende manieren:

 • Vul het digitale formulier in. Hiermee heeft u de aanvraag gedaan. U krijgt automatisch een bericht daarvan.
 • Het digitaal aanvragen van de mantelzorgwaardering heeft veruit onze voorkeur. Maar ontvangt u liever het aanvraagformulier met retourenvelop thuis op de mat? Dan kunt u bellen naar gemeente Altena - OnS Altena via 0183 - 51 60 60. Of mailen naar ons@gemeentealtena.nl. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit terug in de retourenvelop.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Aanvragen voor september ingediend, behandelen wij in september. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u het bedrag van de Mantelzorgwaardering snel daarna op uw bankrekening gestort of een VVV-cadeaukaart toegestuurd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met gemeente Altena - OnS Altena, bereikbaar via 0183 - 51 60 60 of ons@gemeentealtena.nl

 

]]>
Homepage publicatie
news-332 Wed, 22 Jul 2020 09:41:22 +0200 Onderhoud asfalt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderhoud-asfalt-1 Onderhoudswerkzaamheden duren tot november We zijn gestart met onderhoud van asfalt in een aantal dorpen en het buitengebied. De onderhoudswerkzaamheden duren tot november. Soms moeten we daarvoor de weg tijdelijk afsluiten.

Omleiding

Korte afsluiting? Dan leidt de aannemer het verkeer om. Langere afsluiting? Dan plaatst de aannemer borden en verstuurt eventueel brieven naar omwonenden. Er komt dan een omleidingsroute.

Hulpdiensten worden bij alle langdurige afsluitingen vooraf ingelicht.

Wegvakken met afsluitingen langer dan 1 dag:

Almkerk Buitenkade
  Duijlweg
  Kerkstraat
Andel Hoge Maasdijk (N322-Huiswerf)
Meeuwen Bosschen
Uitwijk Poortweg
Veen Maasdijk, diverse kruisingen
  Nieuwstraat
  De Eng
Werkendam Draepkilweg
  Monnikenhoef
  De Werken
Wijk en Aalburg Maasdijk, diverse kruisingen
  Groeneweg (Wijksestraat - N267)
  Grote Kerkstraat (Binnenwaard-de Kroon)


Wegvakken met langere afsluitingen:

Drongelen D.A. van der Schansstraat
Waardhuizen Waardhuizen
Woudrichem Burg. van der Lelystraat (Kastanjelaan-Burg. Verhagenstraat)

Vragen?

Neem dan gerust contact op met de wegbeheerders Marc Paul van Bennekom of Adriaan Lievaart via 0183 – 51 61 00.

 

]]>
Werkzaamheden
news-323 Fri, 26 Jun 2020 09:35:25 +0200 Altena Klimaatagenda: route naar minder CO2-uitstoot https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altena-klimaatagenda-route-voor-minder-co2-uitstoot Met de Klimaatagenda geeft Altena de lokale energietransitie vorm. Klimaattafels

De Klimaatagenda is tot stand gekomen na gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens 2 bijeenkomsten gingen zij met elkaar in gesprek over de energietransitie in Altena.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat Altena een gemeente is die ‘wordt gekenmerkt door gemeenschapszin, waarbij het ecologische karakter van de gemeente voorop staat en waar veel mensen willen bijdragen om de gemeente op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties.’

De deelnemers gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedere inwoner mee kan praten, dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en dat we met de acties in de Klimaatagenda zoveel mogelijk de lokale economie versterken.

Acties

De acties variëren van lagere leges bij het bouwen van een duurzaam huis, aanleg van klimaatbossen en acties voor zonnepanelen, tot energiecoaches die inwoners adviseren en kortingsacties op energiebesparende producten. Na de zomer gaat Altena aan de slag met de Transitievisie Warmte; een aanpak voor het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen.

De acties in de Klimaatagenda zijn het resultaat van de gezamenlijke denkkracht van de deelnemers aan de Klimaattafels. Ook plannen waar de gemeente al mee was gestart of samenhangen met andere beleidsopgaven maken deel uit van de Klimaatagenda.

Klimaatagenda van iedereen

Wethouder Roland van Vugt:

“We hebben een prachtig eiland, en we gaan ervoor zorgen dat we dat op een verantwoorde wijze doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. De energie rond de klimaattafels was geweldig en geeft aan dat het thema duurzaamheid leeft in Altena. De uitkomsten hebben we een plek gegeven in deze agenda verwoord in zo’n 40 acties. Hiermee zetten we forse stappen op weg naar een duurzaam Altena. De klimaatagenda heeft de ambitie van onze gemeenschap te zijn en niet alleen van de gemeente.”

De gemeenteraad bespreekt de Klimaatagenda nog. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderwerp op de agenda staat.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-313 Thu, 11 Jun 2020 11:47:32 +0200 Babyloniënbroek: doorgaande weg gesloten https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/babylonienbroek-doorgaande-weg-gesloten Van maandag 22 juni tot eind september is geen doorgaand verkeer mogelijk door Babyloniënbroek. Maandag 22 juni starten we met de renovatie van de Broeksestraat en Hillsestraat binnen de kern Babyloniënbroek. Vanwege de werkzaamheden is tot eind september door de kern Babyloniënbroek geen doorgaand verkeer mogelijk.

Werkzaamheden

Het asfalt, de bestratingen en delen van de wegfundering worden vervangen. Dit wordt in verschillende delen uitgevoerd. De aannemer start in de Broeksestraat, daarna wordt de Hillsestraat aangepakt.

Heeft u vragen over de wegwerkzaamheden?

Neem dan contact op met Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183 - 51 67 38.

]]>
Werkzaamheden
news-231 Tue, 21 Jan 2020 16:09:47 +0100 Kappen van slechte en dode bomen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kappen-van-slechte-en-dode-bomen Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom We zijn gestart met het kappen van bomen. Het gaat om bomen die ziek zijn, onveilig door takbreuk, en bomen die grote overlast veroorzaken. Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom. Lees hier welke bomen we waar kappen en wat de reden is.

Planten van nieuwe bomen

Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, moet de gemeente nieuwe bomen terugplanten. Behalve als de bomen gekapt zijn om andere bomen meer groeiruimte te geven (dunnen). Soms kan de nieuwe boom niet precies op dezelfde plaats terugkomen. Bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen liggen of door onvoldoende groeiruimte boven de grond. In dat geval plant de gemeente de nieuwe boom in de buurt terug.

 

]]>
Werkzaamheden
news-172 Fri, 11 Oct 2019 14:47:22 +0200 Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/problemen-jeugdhulpaanbieder-juzt In BN De Stem van 11 oktober heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ook kinderen uit gemeente Altena krijgen hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

]]>
news-170 Wed, 09 Oct 2019 10:48:00 +0200 Gemeenteraad beveelt Egbert Lichtenberg aan als nieuwe burgemeester van Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeenteraad-beveelt-egbert-lichtenberg-aan-als-nieuwe-burgemeester-van-altena Aanbeveling bij Minister van Binnenlandse Zaken De gemeenteraad van Altena beveelt drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan als burgemeester van Altena.

Dat maakte Theo Meijboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend raads-voorzitter op 8 oktober 2019 bekend tijdens een openbare raadsvergadering.

“Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester”. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Egbert Lichtenberg, de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevings-bewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen.

Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Egbert Lichtenberg is momenteel algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA / MidZuid B.V., het sociaal werkbedrijf in West-Brabant. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar startte met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. ‘Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek’ waren de belangrijkste uitkomsten.
In totaal solliciteerden 13 kandidaten. Egbert Lichtenberg  voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.

]]>
Gemeenteraad
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/energie-voor-en-door-altena Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ons-altena Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden