Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Wed, 19 Feb 2020 10:41:31 +0100 Wed, 19 Feb 2020 10:41:31 +0100 news-246 Tue, 18 Feb 2020 16:27:35 +0100 Altena ondertekent het Armoedepact https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/altena-ondertekent-het-armoedepact-1.html Voorafgaand aan de ondertekening houdt gastspreker Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroeg signalering, een betoog over de impact van armoede en schulden. Verder vertellen Jan van Straten namens Stichting Leergeld en Marjola van Kuijk namens Vluchtelingenwerk meer over hun organisaties, hoe zij armoede signaleren en hoe zij hun rol in het armoedepact zien. Dinsdagavond 18 februari rond 21.15 uur ondertekenen verschillende partners het Armoedepact Altena in De Werf, Woudrichem. Voorafgaand aan de ondertekening houdt gastspreker Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroeg signalering, een betoog over de impact van armoede en schulden. Verder vertellen Jan van Straten namens Stichting Leergeld en Marjola van Kuijk namens Vluchtelingenwerk meer over hun organisaties, hoe zij armoede signaleren en hoe zij hun rol in het armoedepact zien.

Wethouder Paula Jorritsma: “Iedereen telt mee, iedereen doet mee in Altena.’’

Gemeente Altena, de trekker van het armoedepact, roept andere organisaties op zich bij het pact aan te sluiten

Niemand kiest er bewust voor om in armoede te leven. Het kan iedereen overkomen. Met het Armoedepact Altena slaat een netwerk van partners de handen ineen om armoede en/of schulden bij inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast stelt het armoedepact zich ten doel om de schaamte en het gevoel van schaarste rond het leven met weinig inkomen te doorbreken. Deelname aan een armoedepact verbindt organisaties, inwoners- en vrijwilligersinitiatieven met elkaar. Door dit netwerk kunnen nieuwe, niet alledaagse oplossingen ontstaan voor de mensen die het zo hard nodig hebben.

Ook in Altena is er armoede

In Altena heeft ongeveer 1 op de 15 huishoudens een inkomen dat we in Nederland beschouwen als een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum). Ongeveer 40% hiervan is bekend bij de gemeente omdat deze groep gebruik maakt van een uitkering ‘sociale voorziening’. De overige 60% is niet goed in beeld en valt onder de groep die leeft in stille armoede.

Armoede en schulden kennen verschillende oorzaken

Het leven in armoede en het hebben van schulden kennen verschillende oorzaken. De kans hierop is in Nederland relatief laag, maar gebeurtenissen als een ontslag, echtscheiding, verlies van een partner of onverantwoorde uitgaven kunnen ertoe leiden. Daarnaast is er ook een groep bij wie kennis en vaardigheden ontbreekt om zelf de broek op te houden en daardoor in armoede leeft.

De problemen die armoede en schulden met zich meebrengen

Naast het hebben van weinig geld brengen het leven in armoede en het hebben van schulden vele problemen met zich mee. Ze hebben een negatief effect op de gezondheid, het welzijnsgevoel, het gevoel van eigenwaarde en de sociale contacten van mensen. Daarnaast voelen mensen met dit soort problemen zich vaak buitengesloten en missen zij de kennis en vaardigheden om mee te doen in de samenleving. Het is voor de gemeente Altena onwenselijk dat deze problematiek nog steeds voorkomt.

Groot aanbod van regelingen en diensten voor mensen die leven in armoede

Iedereen moet mee kunnen doen in Altena. De gemeente heeft veel te bieden, als samenleving en vanuit verschillende organisaties. Er is een breed en goed aanbod van regelingen en diensten waar mensen met schulden gebruik van kunnen maken. Toch zijn inwoners hier niet (goed) van op de hoogte, hebben zij moeite diensten aan te vragen en werken ook verschillende organisaties los van elkaar. Het Armoedepact Altena wil daar verandering in brengen.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-243 Tue, 18 Feb 2020 11:59:18 +0100 Rijswijk: werkzaamheden Van Ballegooijenhof https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/rijswijk-werkzaamheden-van-ballegooijenhof-1.html Tot en met 28 februari herstraatwerkzaamheden Tot en met vrijdag 28 februari herstraten we de Van Ballegooijenhof in Rijswijk

Het gaat om het gedeelte tussen De Geer en de Dorpsstraat.

De Wielstraat, De Rietdekker, De Hoepelmaker en de Klompenmaker zijn bereikbaar via de Dorpsstraat. Een omleiding is aangegeven.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis  via h.valkis@gemeentealtena .nl of bel naar 0183 - 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-242 Thu, 13 Feb 2020 15:42:44 +0100 Altena werkt met West-Brabantse gemeenten aan duurzame energie https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/altena-werkt-met-west-brabantse-gemeenten-aan-duurzame-energie.html Samen met andere gemeenten in West-Brabant werkt Altena aan de verduurzaming van de energievoorziening Samen met andere gemeenten in West-Brabant werkt Altena aan de verduurzaming van de energievoorziening. Die gezamenlijke energie-ambities verwoorden we in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES brengen we in kaart waar en hoe we energie kunnen besparen, duurzame elektriciteit kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. In de contourennotitie RES staan de belangrijkste keuzes die de regio wil maken. De komende tijd worden alle gemeenteraden hierover geraadpleegd. In Altena is nog veel potentie.

In Nederland maken 30 regio’s een eigen RES. Die opgave volgt uit het Klimaatakkoord. Het Rijk, de provincies en gemeenten spraken daarin af om de elektriciteit en de warmte die we gebruiken te verduurzamen. Dat doen we in West-Brabant samen met bedrijven, organisaties en inwoners.

Nog veel potentie in Altena

In de gemeente Altena is al opwek van duurzame elektriciteit gerealiseerd en gepland. Zo zijn er al veel zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Om de opgave voor de RES te halen moeten we de komende 10 jaar stevig aan de slag. De inzet van de gemeente Altena is om zoveel mogelijk zon op dak te krijgen. Hierbij spelen ondernemers een belangrijke rol. Samen kunnen we daarin grote stappen zetten.

Wethouder Roland van Vugt:

“De RES is een opgave die we moeten invullen vanuit regionaal verband, maar onze eigen opgave is omvangrijker. Daaomr zijn we gestart met onze Altena Klimaattafels. De energietransitie willen we samen vorm en inhoud geven.”

Geen verplichte windmolens

Altena hoeft volgens de Contourennotitie tot 2030 geen windmolens te plaatsen.

Wethouder Roland van Vugt:

“Mijn inzet is geweest om vanuit de RES geen verplichte opgave te krijgen voor het plaatsen van windmolens. Maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid door in te zetten op zon en innovatie.”

Een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen

De gemeenten van West-Brabant hechten veel waarde aan een energietransitie voor iedereen. Daarom blijven we inwoners, bedrijven en andere partners betrekken, ook bij het uitwerken van de RES.

Wethouder Van Vugt:

“We zien de energietransitie als kans. Als we eigenaar worden van onze eigen energie, dragen we bij aan duurzaamheid, maar blijft er ook meer geld binnen Altena. Het kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid. Wel moeten we zorgen voor een verantwoorde inpassing in het landschap, want we willen een uniek open en groen eiland zijn en blijven.”

Gemeenteraad raadplegen

Via de Altenatafels buigt de gemeenteraad van Altena zich in februari en maart over de Contourennotitie RES. In mei 2020 wordt de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant ter vaststelling aangeboden aan alle betrokken gemeenteraden.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-241 Wed, 12 Feb 2020 16:17:19 +0100 Denk mee over gedeelde mobiliteit in West-Brabant! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/denk-mee-over-gedeelde-mobiliteit-in-west-brabant.html We vinden het belangrijk om erachter te komen wat reizigers graag willen. Daarom wordt er een enquête gehouden. De wereld van mobiliteit is in verandering: steeds meer nieuwe vormen van vervoer komen beschikbaar en mensen kiezen steeds vaker voor gebruik in plaats van bezit. Denk bijvoorbeeld aan deelauto’s of deelfietsen. Dat is ook hard nodig, wat het wordt steeds drukker op onze wegen. Alle verschillende vervoersvormen die een reiziger nodig heeft én beschikbaar zijn om van A naar B te komen moeten noemen wij een mobiliteitssysteem.

De gemeente Altena wil optimaal in spelen op nieuwe ontwikkelingen. Om achter de behoeftes van reizigers te komen wordt een enquête gehouden. De resultaten van het onderzoek van de provincie wordt ook gebruikt voor de nieuw te ontwikkelen visie op openbaar vervoer voor de gemeente Altena.

Denk mee!

Het is belangrijk om erachter te komen wat reizigers graag willen, zodat juist de inwoners van West-Brabant maximaal profijt hebben van het nieuwe mobiliteitssysteem. Daarvoor hebben wij jouw hulp nodig. Doe mee met de enquête voor gedeelde mobiliteit en laat jouw mening horen.

De enquête loopt tot en met zondag 23 februari, maar je kunt nu meteen mee doen. Bovendien maak je door deelname kans op mooie prijzen.

De reiziger centraal

Bij het ontwikkelen van nieuw mobiliteitssysteem staat de reiziger centraal. Hoe zou een vernieuwd mobiliteitssysteem er ongeveer uit kunnen zien voor reizigers? Lees meer over gedeelde mobiliteit.

]]>
Homepage publicatie
news-240 Wed, 12 Feb 2020 09:49:11 +0100 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/van-de-gemeenteraad-22.html 25 februari: Raad naar Almkerk De raad bezoekt elke vijf weken een van de kernen en houdt daar ’s avonds een vergadering (Altenatafels). Op 25 februari komt de raad naar Almkerk. Het programma bestaat uit: een bezoek (in samenwerking met de dorpsraad), een inloop voor inwoners en de Altenatafels. Dit alles vindt plaats in zalencentrum ’t Verlaat (Het Verlaat 1, Almkerk).

Wilt u iets delen met de raad? Kom naar de inloop

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de raad? Iets vertellen over uw vereniging, uw zorg uitspreken, een initiatief presenteren? Maak dan gebruik van de inloop. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffie. Ook als u niet in Almkerk woont, bent u welkom. De inloop is van 19.00 tot 19.30 uur.

Altenatafels

Na de inloop beginnen de zogenaamde beeldvormende Altenatafels. Dit is iets anders dan een raadsvergadering. Bij de beeldvormende Altenatafels gaan raadsleden niet met elkaar in debat en nemen geen besluiten. Zij krijgen die avond informatie over onderwerpen die bij volgende vergaderingen op de agenda staan. De informatie wordt gegeven door een wethouder, ambtenaar, inwoner of een externe deskundige.  Als inwoner kunt u hier ook inspreken (over een van de onderwerpen op de agenda). De Altenatafels beginnen om 19.30 uur. De agenda vindt u binnenkort op altena.raadsinformatie.nl

Vragen over de gemeenteraad?

Heeft u vragen over de gemeenteraad? Wilt u inspreken, gebruik maken van de inloop of heeft u een idee voor de kernbezoeken? Neem dan contact op met de griffie. Dat kan via 0183 – 51 61 00 of email : griffie@gemeentealtena.nl.

Vergaderingen komende periode:

 • 25 februari: Altenatafels (beeldvormend) in Almkerk
 • 3 maart: Altenatafels (opiniërend)
 • 17 maart: raadsvergadering
 • 7 april: Altenatafels (beeldvormend) in Eethen

De griffier

De afgelopen tijd hebben de meeste raadsleden zich aan u voorgesteld. Het woord is nu aan Hans Peet, de griffier:

Hans Peet griffier (Lees voor)

“Mijn functie is griffier voor de gemeenteraad van Altena. Met vijf collega’s vormen wij de griffie. Wij ondersteunen de gemeenteraad en de raadsleden bij hun werkzaamheden. De griffie organiseert de raadsvergaderingen, maar ook de kernbezoeken en bezoeken aan bijvoorbeeld organisaties en bedrijven. Dagelijks zorgen wij ervoor dat de raadsleden alle voor hen belangrijke informatie krijgen. Dat kunnen voorstellen zijn waarover de raad een besluit moet nemen, maar ook brieven van inwoners. Alle informatie plaatsen we op de website: altena.raadsinformatie.nl. Hier vindt u de data van de vergaderingen, de agenda’s en de vergaderstukken. Ook kunt u vanaf deze site de raadsvergaderingen live volgen en/of terugluisteren. Zo kunt ook u volgen waar de raad zich mee bezig houdt. Een belangrijke taak van de griffie is het informeren van inwoners over wat de raad doet en hoe zij onderwerpen het beste bij de raad onder de aandacht kunnen brengen.

Heeft u zelf iets dat u aan de raadsleden zou willen voorleggen of heeft u vragen over de gemeenteraad? De mensen van de griffie staan ook voor u klaar.”

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-237 Fri, 07 Feb 2020 15:24:49 +0100 Nepmail van SVHW in omloop https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nepmail-van-svhw-in-omloop.html Deze e-mail lijkt van SVHW afkomstig maar dit is zeker niet het geval. De verzenders dreigen met beslaglegging als u niet overgaat tot betaling op het rekeningnummer LU326133820019489309. Betaal zeker NIET !.  Deze e-mail is niet van SVHW afkomstig. SVHW zal nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail naar u toesturen.

Bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven kunt u bellen met het klantcontactcenter van SVHW via telefoonnummer 0186 577 222.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-236 Tue, 04 Feb 2020 14:08:10 +0100 Sportcoaches Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/sportcoaches-altena.html Acht buurtsportcoaches zetten zich dagelijks in de gemeente in om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen. Niet alleen voor de fysieke en mentale gezondheid, maar ook om plezier te ervaren en nieuwe mensen te leren kennen.

Voor jong en oud(er)

Wist u dat de sportcoaches zich niet alleen richten op kinderen? Ook voor sporters met een beperking en 65-plussers organiseren ze activiteiten. Een greep uit de activiteiten:

 • Gymles op basisscholen
 • Sportkennismakingslessen op scholen
 • Buitenschoolse sportactiviteiten
 • Zwemlessen bij de buitenbaden
 • Sporten en bewegen met 65-plussers
 • Sporten/bewegen voor mensen met een beperking
 • Organiseren Koningsspelen
 • Sportverenigingen ondersteunen
 • Sjors Sportief, uitbrengen van hét sportboek voor alle basisschoolleerlingen

Ook beheren de sportcoaches de sportmaterialen in de gemeentelijke sportaccommodaties en zijn ze intermediair voor Stichting Leergeld.

Wethouder Sport Peter van der Ven: “Ik ben erg blij met de 8 buurtsportcoaches in de gemeente. Zij vormen voor ons een belangrijke schakel in ons gezondheidsbeleid. Door hun enthousiasme en inzet worden ze erg gewaardeerd door de jeugd, inwoners en scholen.”

Koningsspelen, wielerclinic

Voor komend jaar staan er een aantal leuke activiteiten op de planning: zoals de Koningsspelen die voor alle basisschoolleerlingen in Altena op 5 plekken in de gemeente wordt georganiseerd. Ook zijn de coaches betrokken bij een wielerclinic met Marianne Vos.

Op de hoogte blijven van de activiteiten? Volg de sportcoaches dan op Facebook: Buurtsportcoach Altena.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-234 Wed, 29 Jan 2020 09:33:04 +0100 Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag 21 maart 2020! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kom-ook-in-actie-tijdens-de-landelijke-opschoondag-21-maart-2020.html Maak samen met uw buren, vrienden of familie de buurt een stuk schoner. Op zaterdag 21 maart ruimen inwoners op verschillende plekken in de gemeente zwerfafval op.
Jong en oud, verenigingen en collega’s, iedereen is welkom. Deze opschoonactie is een landelijk initiatief en wordt georganiseerd door de gemeente en De Bries.

Landelijke Opschoondag 2020

Gemeente Altena ondersteunt iedereen die deze dag in actie komt met opschoonmaterialen. Wilt u en uw buren, vrienden of familie de buurt een stuk schoner maken? Fijn, want hoe meer mensen meedoen, hoe groter het effect!

Afvalbingo

Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar kunnen ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig en worden kinderen ware afvalhelden. Bij een volle bingokaart worden zij beloond met een leuke verrassing. En dat is niet alles: Alle deelnemende groepen maken kans op een prijs

Enthousiast geworden?

Kom ook in actie en meld u aan via gemeentealtena.nl/opschoondag. Via uw aanmelding zijn bovendien promotiematerialen beschikbaar om buren, collega’s of (mede-)leerlingen enthousiast te maken om mee te doen.

Heeft u geen groep, maar wilt u toch graag meedoen? Meld u via bovenstaande link dan alvast aan als zelfstandige opruimer en sluit later eventueel aan bij een groep.

Hopelijk tot ziens op de Landelijke Opschoondag!

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-231 Tue, 21 Jan 2020 16:09:47 +0100 Kappen van slechte en dode bomen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kappen-van-slechte-en-dode-bomen.html Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom We zijn gestart met het kappen van bomen. Het gaat om bomen die ziek zijn, onveilig door takbreuk, en bomen die grote overlast veroorzaken. Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom. Lees hier welke bomen we waar kappen en wat de reden is.

Planten van nieuwe bomen

Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, moet de gemeente nieuwe bomen terugplanten. Behalve als de bomen gekapt zijn om andere bomen meer groeiruimte te geven (dunnen). Soms kan de nieuwe boom niet precies op dezelfde plaats terugkomen. Bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen liggen of door onvoldoende groeiruimte boven de grond. In dat geval plant de gemeente de nieuwe boom in de buurt terug.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-178 Mon, 14 Oct 2019 15:12:58 +0200 Bladkorven https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bladkorven.html Op verschillende locaties zijn weer bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn gezet op locaties (Lees voor) waar gemeentelijke bomen staan die door bladval voor overlast zorgen. 

Spelregels bladkorf

Wilt u alleen bladafval in de bladkorf doen? Dan voorkomt u dat de korf verwijderd wordt als gevolg van verkeerd gebruik. Takken, stronken, groente- fruit- en tuinafval horen niet thuis in de bladkorf. Takken kunnen door de mazen van de korf steken, waardoor bij leegmaken de korf kapot gaat. Ook zijn takken en ander groenafval moeilijker te composteren en  dan is het verwerkingstarief hoger. Eigen tuinafval voert u daarom af via uw groene container of naar een milieustation.

De bladkorven worden één keer per week geleegd als ze voor meer dan de helft vol zijn. Als er door storm of vorst veel blad gevallen is, zamelen we extra in.

Blad opruimen door gemeente

Tijdens het dagelijks onderhoud wordt blad opgeruimd waar het gevaarlijke situaties kan opleveren voor het verkeer. Vooral voor fietsers kunnen bladhopen gevaarlijk zijn. Wilt u daarom ook geen blad op de weg vegen?

Medewerkers van de gemeente en MidZuid ruimen het overige blad op in drie grote rondes, vanaf begin november. Uitgangspunt is dat al het hinderlijke blad op gazons en wegen uiterlijk half december opgeruimd is. Tussen struiken blijft het blad gewoon liggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Wilko Voerman via w.voerman@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 69 00.

]]>
news-172 Fri, 11 Oct 2019 14:47:22 +0200 Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/problemen-jeugdhulpaanbieder-juzt.html In BN De Stem van 11 oktober heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ook kinderen uit gemeente Altena krijgen hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

]]>
news-170 Wed, 09 Oct 2019 10:48:00 +0200 Gemeenteraad beveelt Egbert Lichtenberg aan als nieuwe burgemeester van Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeenteraad-beveelt-egbert-lichtenberg-aan-als-nieuwe-burgemeester-van-altena.html Aanbeveling bij Minister van Binnenlandse Zaken De gemeenteraad van Altena beveelt drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan als burgemeester van Altena.

Dat maakte Theo Meijboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend raads-voorzitter op 8 oktober 2019 bekend tijdens een openbare raadsvergadering.

“Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester”. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Egbert Lichtenberg, de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevings-bewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen.

Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Egbert Lichtenberg is momenteel algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA / MidZuid B.V., het sociaal werkbedrijf in West-Brabant. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar startte met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. ‘Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek’ waren de belangrijkste uitkomsten.
In totaal solliciteerden 13 kandidaten. Egbert Lichtenberg (Lees voor) voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.

]]>
Gemeenteraad
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/?cHash=8df0daf329b0060b3ee64f792fd0c61f&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=95 Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/ons-altena.html Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder.html De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden