Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Babyloniënbroek: werkzaamheden Broeksestraat

De werkzaamheden zullen naar verwachting begin oktober worden afgerond.

Kombord Babylonienbroek

Vanaf maandag 23 augustus werkt aannemer Van der Plas in opdracht van Waterschap Rivierenland en de gemeente Altena langs de Broeksestraat.

Planning

Tussen de Hillsestraat en ijsbaan wordt de watergang langs de straat uitgebaggerd en wordt beschoeiing aangebracht. Tijdens de werkzaamheden is de Broeksestraat voor doorgaand verkeer afgesloten op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.00  uur.

De werkzaamheden zullen naar verwachting begin oktober worden afgerond.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.