Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Baggerwerkzaamheden Waterschap Rivierenland

werkzaamheden duren tot eind maart 2023

baggeren

Tot eind maart 2023 voert aannemer Van der Plas Civiel uit Giessen baggerwerkzaamheden uit in de gemeente Altena. Onder andere in de omgeving van Nieuwendijk, Hank, Dussen, Drongelen, Eethen en Babyloniƫnbroek. Waterschap Rivierenland is de opdrachtgever voor deze werkzaamheden.

Watergangen worden schoner en dieper

Door te baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen zoveel mogelijk verwijderd. Dit maakt de watergangen niet alleen schoner maar ook dieper. Hierdoor ontstaat er bij zware regenbuien meer ruimte om het water op te vangen en af te voeren. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Afvoeren van bagger

De vrijkomende bagger wordt zoveel mogelijk direct op de kant naast de watergang verspreid. Dit is niet op alle locaties mogelijk. Dan wordt de bagger afgevoerd. Vaak gebeurt dit vanaf de openbare weg. Hierdoor kan mogelijk verkeershinder ontstaan. Uiteraard wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken. Zo blijven de woningen altijd bereikbaar en ook de hulpdiensten hebben altijd toegang. Als er verkeersmaatregelen nodig zijn dan worden die tijdens de werkzaamheden aangegeven.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Willem Jan de Bruijn, via e-mail willemjan@vanderplas-giessen.nl of telefonisch via 0183 - 44 08 22. Op de website www.waterschaprivierenland.nl/baggeren-omgeving-altena kunt u ook meer lezen over deze werkzaamheden.