Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Benoeming nieuwe leden Economische Adviesraad Altena

Op dinsdag 6 februari zijn 11 nieuwe leden benoemd van de Economische Adviesraad Altena (EAA).

foto gemeentehuis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena heeft op dinsdag 6 februari 11 nieuwe leden benoemd van de Economische Adviesraad Altena (EAA). De Adviesraad zal vanuit een adviserende en stimulerende rol bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van de gemeente Altena.

Leden uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid De leden van de adviesraad vertegenwoordigen de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid), de speerpuntsectoren Maritiem en Agro-food en de kernen van de gemeente. De 11 leden zijn op persoonlijke titel benoemd voor een periode van 3 jaar.

Wendy van Ooijen-van Breugel wethouder Economische Zaken: "Op onze oproep voor nieuwe leden voor de Economische Adviesraad zijn veel enthousiaste reacties binnengekomen. Mooi om te zien dat dit zo leeft in onze gemeente en mensen betrokken zijn bij de ontwikkeling van Altena. De adviesraad is een mix van mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Zij kunnen vanuit de gezamenlijke belangen meedenken en adviseren over de duurzame economische ontwikkeling van Altena."

Ambities en doelstellingen

De instelling van een Economische Adviesraad is één van de doelstellingen uit de ‘Visie op Werken gemeente Altena 2035’. In deze visie zijn de ambities en doelstellingen geformuleerd voor een bruisend ondernemersklimaat met een goede bereikbaarheid, een passend woningaanbod en voldoende voorzieningen.
Bijeenkomsten Adviesraad De Adviesraad zal dit jaar tenminste vier keer bijeenkomen. Donderdag 29 februari 2024 zullen de leden met elkaar kennismaken. Wethouder Wendy van Ooijen-van Breugel is hierbij aanwezig. Binnenkort worden de data voor de bijeenkomsten voor dit jaar gepubliceerd.