Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vacature leden Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Wilt u meedenken en adviseren over sociaal-maatschappelijk beleid in Altena?

vacature

Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal-maatschappelijk beleid is hiervoor in april 2019 een Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASDA) ingesteld. Deze adviseert de gemeente over (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening en sociale voorzieningen.

De Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Deze adviesraad zet haar ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein. Leden van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena ontvangen presentiegeld en een onkostenvergoeding.

Wij zoeken twee leden voor de Adviesraad

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd.

Functie-eisen

 • Kennis over en/of ervaring met de WMO, de Participatiewet en/of de Jeugdwet; het liefst gericht op de situatie in Altena. Kennis met betrekking tot de Participatiewet (specifiek schuldhulpverlening en armoedebestrijding) heeft momenteel de voorkeur.
 • Actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundig in Altena op één of meer terreinen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert
 • Woonachtig in Altena

Competenties

Kennis:

 • (Beleidsmatige) kennis van (één of meerdere) deelterreinen binnen het sociaal domein
 • Kennis van (één of meerdere) doelgroepen binnen het sociaal domein
 • Eigen ervaringskennis
 • Bestuurlijke kennis (bijvoorbeeld van gemeentelijke besluitvormingsprocessen)

Inzicht:

 • Visie op de samenleving (transformatie, vernieuwing)
 • Integraal en abstract denken (helicopterview)
 • Doorverbonden met de lokale gemeenschap (netwerk)
 • Onafhankelijk
 • Kennis van de praktijk

Vaardigheden:

 • Doelgroep-overstijgend denken (algemeen belang)
 • Samenwerken (teamspeler)
 • Luisteren
 • Verbinden
 • Flexibel
 • Sociaal en communicatief vaardig
 • Beleidsinformatie lezen/begrijpen
 • Beleidsvoorstellen vertalen naar de praktijk (en andersom)

Reageren of meer weten?

Heeft u belangstelling? Stuur voor 5 oktober 2020 uw motivatie en cv per e-mail naar info@basda.nl.

Voor vragen kunt u mailen naar Mariëlle Oudshoorn via info@basda.nl.