Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Brief van burgemeester Egbert Lichtenberg

Dank aan iedereen die zich inzet om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan

Burgemeester Egbert Lichtenberg

Beste inwoners en ondernemers van Altena,

Corona is nog steeds niet weg en ook in Altena lopen de besmettingen op en nemen ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen toe. De nieuwe maatregelen die sinds zaterdag van kracht zijn, roepen verschillende gevoelens op; teleurstelling, onmacht, onveiligheid, verdriet, boosheid…vult u maar in. Alsof we een hardloopwedstrijd hebben gelopen en als we – redelijk uitgeput - bijna bij de finish zijn te horen krijgen dat we nog twee extra rondjes moeten.

Je zou er moedeloos van kunnen worden……kunnen worden……maar dat is toch niet overwegend wat ik hoor en merk in de contacten die ik heb, of wat mijn collega’s van u terugkrijgen. Velen van u zijn oprecht bezorgd en begaan met elkaar en willen graag bijdragen aan het indammen van de verspreiding van het virus, voor zichzelf en voor hun naasten.

Ik wil daarom graag iedereen die zich inzet om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, bedanken. Iedereen die blijft volhouden en iedereen die het lukt om datgene te doen wat we moeten doen om te voorkomen dat we ziek worden of zelfs komen te overlijden. Deze inzet, jullie
inzet is onmisbaar om onze samenleving, onze gemeenschap door deze bijzondere tijd te loodsen.

Mijn dank gaat dus uit naar heel veel inwoners

Naar iedereen die zich naar beste kunnen en naar eigen eer en geweten inzet om het welzijn van onze samenleving te koesteren. Dat begint al met iedereen die zich houdt aan de (basis)regels. Iedereen die regelmatig zijn handen wast, die thuisblijft bij klachten en die zich laat testen als dat nodig is. Iedereen die weer een mondkapje is gaan dragen waar dat verplicht is. Ook naar iedereen die de 1,5 meter afstand weer in acht neemt, hoe lastig en ingewikkeld dat soms ook is.

Dank ook aan iedereen die zich heeft laten vaccineren, dat helpt enorm om de impact van dit virus in te dammen, niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor onze directe omgeving. Vaccineren helpt tegen ernstig ziek worden en vermindert sterk de kans dat je het virus krijgt en dat je het overdraagt. En dat is belangrijke winst. Ruim 77% van de inwoners van Altena is inmiddels volledig gevaccineerd en ik hoop dat dit nog zal kunnen toenemen.

Ik bedank ook iedereen die zich niet laat vaccineren maar die wel alle richtlijnen goed naleeft. Als je bewust kiest om jezelf niet te laten vaccineren - wat in Nederland een fundamentele vrije keuze is - kun je ook met bewust gedrag proberen te voorkomen dat jezelf besmet raakt of anderen mede door jouw toedoen besmet raken. Zonder vaccinatie is dat doel wel veel moeilijker te bereiken en wetenschappers voorspellen dat uiteindelijk iedereen die niet gevaccineerd is toch in aanraking zal gaan komen met het virus.

Hartelijk dank aan alle ondernemers

Ik realiseer me heel goed dat het complex ondernemen is als je keer op keer aangepaste richtlijnen moet volgen. Of dat nu om sluitingstijden gaat, het laten dragen van mondkapjes, het moeten controleren van je gasten of het thuiswerken van je medewerkers. Het is niet makkelijk, soms vervelend en niet altijd goed voor de onderneming en de sfeer. Dat geldt zeker voor de horeca die nu weer getroffen worden door de maatregelen. Daarom mijn oprechte complimenten en dank aan al die ondernemers die toch weer hun steentje bijdragen aan het indammen van de verspreiding van het virus. En ik roep de inwoners op ze te blijven steunen op alle mogelijke manieren.

Dank ook aan de flexibiliteit van verenigingen, scholen, zorgcentra en vrijwilligers

Sinds september konden we met ons allen weer naar school, konden we onze sport weer volledig beoefenen en konden onze zorgcentra en vrijwilligers weer zonder restricties hun werk doen. Veel daarvan kan gelukkig nog steeds, maar hier en daar moeten we wel extra alert zijn en de nodige maatregelen hanteren. Ik wil u allen danken voor uw flexibiliteit om ook dit weer te gaan doen en zo uw steentje bij te dragen.

In de media is er veel aandacht voor controle en handhaving of het vermeende gebrek daaraan

Maar beste inwoners, is dat daadwerkelijk waar het omgaat? In mijn ogen gaat het om onze persoonlijke bijdrage aan het voorkomen van ziekte of overlijden. Aan het bieden van een veilige omgeving om te sporten, te werken of te genieten van de gastvrijheid van onze horeca. Dat is toch ons echte doel, dat is toch ons streven!?!

Als burgemeester ben ik medeverantwoordelijk voor toezicht, controle en handhaving. En waar nodig wordt er ook opgetreden. Zeker jegens hen die bij herhaling moedwillig niet willen meewerken en onveilige situaties voor anderen veroorzaken. Maar, controleren, waarschuwen, handhaven, boetes uitdelen, bedrijven sluiten, dat is toch eigenlijk niet waar onze inzet naar toe zou moeten gaan. Onze aandacht moet uitgaan naar ondersteunen, naar helpen, naar er zijn voor elkaar en naar onze gezamenlijke inzet verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

En dat is ook waar ik als mens dankbaar voor ben. Dankbaar dat ik samen met mijn gezin woon in een gemeente waar mensen rekening houden met elkaar en waar mensen aandacht hebben voor elkaar.

Egbert Lichtenberg
Burgemeester