Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Corona kan effect op WOZ-waarden van niet-woningen hebben

Door de Corona-pandemie kan er sprake zijn van waardevermindering

Vragen WOZ-waarde

Veel branches zijn hard getroffen door de gevolgen van de Corona-pandemie. Deze gevolgen blijken op de meeste WOZ-waarden van niet-woningen geen invloed te hebben. Daar waar de WOZ-waarde een relatie heeft met de omzet en bij gebouwen met een maatschappelijke functie, kan er wèl sprake zijn van waardevermindering door de Corona-pandemie. SVHW heeft hier al een correctie toegepast.

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde van uw niet-woning?

Maakt u dan een afspraak met één van de taxateurs van SVHW. Dit kan via:

  • Het contactformulier op www.svhw.nl/contact:
    ga naar ‘Bespreken WOZ-waarde’ kies ‘woning’ of ‘niet-woning’
    en vul het formulier verder in.
  • Telefoonnummer 0186 - 577 222 of 0800 - 020 08 73.

SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19.