Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Denk mee over weginrichting Hoge Maasdijk Andel

Wilt u uw ervaringen en knelpunten doorgeven?

Hoge Maasdijk Andel

In 2023 staat er groot asfaltonderhoud gepland op de Hoge Maasdijk in de bebouwde kom van Andel. Waar nodig willen we dit onderhoud combineren met verbeteringen van de weginrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren en verkeersoverlast te verminderen. Daarom horen wij graag uw mening.

Geef uw ervaringen en knelpunten door

Om een goed verkeerskundig plan te maken horen wij graag uw ervaringen en mening over de Hoge Maasdijk in Andel. U kunt knel- of aandachtspunten doorgeven op een interactieve kaart via www.gemeentealtena.nl/hogemaasdijkandel. Dit kan tot en met 15 juli 2022.

Deze inventarisatie helpt ons om te bepalen waar maatregelen genomen moeten worden. Mede op basis van uw input maken we een schetsontwerp voor de inrichting van de weg. Wij communiceren hierover als dit klaar is, zodat u uw mening kunt geven op het ontwerp.

Urgente veiligheidsknelpunten op andere delen van de (Hoge) Maasdijk

De (Hoge) Maasdijk loopt van Woudrichem tot en met Wijk en Aalburg. Op andere delen dan in Andel staat op dit moment geen groot asfaltonderhoud en herinrichtingstraject gepland. We vinden het belangrijk om urgente veiligheidsknelpunten te blijven inventariseren. Zo monitoren we waar urgente knelpunten op de (Hoge) Maasdijk liggen. Waar nodig pakken we deze gericht (en lokaal) aan. U kunt altijd een melding maken bij de gemeente over verkeersonveiligheid via www.gemeentealtena.nl/iets-melden.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft u geen mogelijkheid om uw mening digitaal met ons te delen? Neem dan contact op met Wietse Joustra via telefoonnummer 0183 - 51 67 79 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag) of via e-mail w.joustra@gemeentealtena.nl.