Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kombordenactie gesloten

Ruim 850 belangstellenden voor oud plaatsnaambord.

Oude komborden

De actie 'koop een kombord' heeft ruim 850 inschrijvingen opgeleverd. Ongeveer hetzelfde aantal mensen stemde op het goede doel van hun keuze.

Inwoners die een bord kunnen ophalen, krijgen hiervan bericht.

Later maken we meer bekend over het aanbieden van de opbrengst aan het goede doel en het aanbieden van de borden aan de dorpshuizen.