Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Geef uw mening over een mogelijk vrijliggend fietspad Nathalsweg Hank

Invullen van de korte vragenlijst kan tot en met 5 februari

kombord Hank

De gemeente Altena is voornemens een vrijliggend recreatief fietspad aan te leggen tussen de kern Hank (vanaf de Buitendijk) en Vissershang/Biesbosch. Om tot een plan te komen, starten we een veldonderzoek, vragen wij u om uw mening en ontwerpen we daarna enkele varianten. Doe met ons mee, en geef uw mening via een korte vragenlijst.

Invullen van de korte vragenlijst kan tot en met 5 februari

Vul de vragenlijst in via onze website www.gemeentealtena.nl/fietspadnathalsweg. Heeft u niet de mogelijkheid om de vragenlijst digitaal in te vullen, neem dan contact op met Lars van Lavieren via de gegevens onderaan dit bericht.

Vervolgtraject

Atab Civiele Techniek uit Nieuwendijk voert het onderzoek uit. Na het veldonderzoek en het ophalen van uw mening ontwerpt ingenieursbureau Atab Civiele Techniek enkele varianten. We delen deze varianten in het voorjaar op een informatieavond. Daar horen wij opnieuw graag uw mening. Aanwonenden en perceeleigenaren ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Daarnaast delen we de uitnodiging op de gemeentepagina.

De aanleg van het fietspad is één van de projecten uit de Verkeersvisie Hank. Hiermee werken we verder aan een leefbaar en verkeersveilig dorp. 
Meer informatie daarover leest u op onze website www.gemeentealtena.nl/verkeersvisiehank.

Neem gerust contact met ons op

U kunt contact opnemen met projectleider van de gemeente Altena Kees Bikker via telefoonnummer 0183 - 51 67 26 of via e-mailadres k.bikker@gemeentealtena.nl. Contactpersoon namens ingenieursbureau Atab Civiele Techniek is Lars van Lavieren. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0183 - 82 03 68 of via e-mailadres l.vanlavieren@atabcivieletechniek.nl.