Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena en BIZ ondertekenen uitvoeringsovereenkomst

Voor verbetering kwaliteit bedrijventerreinen Werkendam

BIZ-voorzitter Ruud Gommers: ‘Onze Werkendamse gemeenschap heeft diepe wortels in traditie en een sterk verlangen naar vooruitgang. De introductie van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) weerspiegelt deze essentie en onze gezamenlijke visie op een welvarende toekomst. Laten we daarom gezamenlijk bouwen aan een welvarende, duurzame en bloeiende toekomst voor Werkendam, waarin de samenwerking tussen ondernemers en de overheid centraal staat’.

De uitvoeringsovereenkomst werd ondertekend namens Gemeente Altena door Wendy van Ooijen wethouder economie, en namens Stichting BIZ Businessparken Werkendam door Ruud Gommers (voorzitter), Vanessa van Hemert (secretaris), Janica Swijnenburg-Janssen (penningmeester), Mark van Rossum (bestuurslid) en Dirk van Berchum (bestuurslid).

Vervolgtraject

Na de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst is het aan de gemeenteraad van Altena om een besluit te nemen over de bijbehorende belastingverordening waarin de heffing en de subsidie voor de BIZ worden geregeld. Daarna volgt de laatste stap: de formele draagvlakmeting door de gemeente. De uitvoeringsovereenkomst en de verordening worden definitief als de meerderheid van de betrokken ondernemers instemt.