Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Geslaagd bezoek aan Veen

De gemeenteraad wil een goed beeld hebben bij de kernen van Altena. Niet alleen door te praten in het gemeentehuis, maar ook door er naar toe te gaan en te luisteren naar inwoners. Daarom bezocht een raadsdelegatie dinsdag 5 oktober de kern Veen.

Rondleiding

Leden van dorpsraad Veen leidden een groep raadsleden rond door hun mooie dorp. Daarbij was er onder meer aandacht voor een aantal verkeerssituaties (bijvoorbeeld bij het Dorpshuis en Jumbo) en bouwprojecten. De raadsleden gingen in gesprek met omwonenden van het kruispunt Witboomstraat over de situatie tijdens en rond oud en nieuw. Ook bezochten zij het gezinshuis Bok dat beschermd wonen biedt aan jong volwassenen. Het bezoek eindigde met een maaltijd bij Lunchroom Je Kans, waar zij een heerlijke (!!) soep geserveerd kregen.

Inloop

’s Avonds bij de inloop konden inwoners onderwerpen onder de aandacht konden brengen. Een aantal maakte hier gebruik van. Zo ging het onder andere over:  de inrichting van het strandje langs de Maas, het onderhoud van het gebouw in het dierenparkje, het oorlogsmuseum,  het groenonderhoud en vuurwerkoverlast. De vragen en opmerkingen geven we door aan het college. Daarnaast bepalen de verschillende fracties hoe zij verder omgaan met deze onderwerpen. Zij kunnen hier bijvoorbeeld vragen over stellen aan de betrokken wethouder. Na de inloop volgden de Altenarondes, die ook plaatsvonden in het Dorpshuis en bij VV Achilles.

Terugluisteren

Weten wat er gezegd is tijdens de inloop en Altenaronde? Deze zijn terug te luisteren via https://altena.raadsinformatie.nl (ga in het overzicht naar 5 oktober en klik op Inloop of Altenaronde).

We bedanken de Dorpsraad, stichting het Dorpshuis en VV Achilles voor de gastvrijheid!

Volgende kernbezoek

Op 30 november is het volgende bezoek en wel aan Werkendam! Woont u in Werkendam en heeft u vragen of ideeën voor de gemeenteraad? Laat het weten via griffie@gemeentealtena.nl