Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gezocht: Lid Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden

Logo BASDA

Wij zoeken een lid voor de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA).

De BASDA is actief binnen de gemeente Altena sinds medio april 2019. De voorzitter en de leden zetten hun ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners. De BASDA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein. Leden van de BASDA ontvangen presentiegeld en een onkostenvergoeding. De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd.

Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal- maatschappelijk beleid is hiervoor rond april 2019 een brede Adviesraad Sociaal Domein ingesteld. De BASDA adviseert de gemeente over (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening en sociale voorzieningen.

Meer informatie

Kijk voor de volledige vacature op www.basda.nl/meedoen

Voor vragen kunt u terecht bij Marielle Oudshoorn. Zij is bereikbaar via info@basda.nl.