Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Heb aandacht voor elkaar!

Terugblik op corona-belactie gemeenteraad

‘Heb aandacht voor elkaar!’ was een oproep van meerdere inwoners met wie de raadsleden spraken tijdens de corona-belactie afgelopen december. Raads- en burgerleden belden met circa 100 inwoners en stelden hen de vraag: ‘Hoe gaat het met u in coronatijd?’.

Zij hielden gesprekken met verschillende inwoners uit verschillende kernen. Met ondernemers, zorgmedewerkers, leerkrachten, inwoners actief bij verenigingen, bij de kerk, mantelzorgers, ouderen en jongeren, mensen met gezinnen en alleenstaanden. Ook sprak de gemeenteraad met burgemeester en wethouders. Zo wil de raad zich een beeld vormen van de gevolgen van de coronacrisis in de gemeente Altena. De actie leverde mooie en nuttige gesprekken op. Hieronder een overzicht van onderwerpen die inwoners het vaakst noemden.

Eenzaamheid

Mensen maken zich zorgen over de gevolgen van het hebben van weinig sociale contacten. Ouderen die weinig bezoek ontvangen, jongeren die zich vervelen, volwassenen die niet kunnen sporten met anderen. Eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren werd vaak genoemd.

Onzekerheid

Uit de gesprekken blijkt vooral dat de coronacrisis onzekerheid met zich meebrengt. Over de (mentale) gezondheid, werk, onderwijs en toekomst.  Veel ondernemers, met name uit het mkb, zzp’ers en horeca-ondernemers, zien hun inkomsten terugvallen of zelfs dreigende faillissementen. Verenigingen zien hun ledenaantallen afnemen en/of vrezen het gebrek aan inkomsten.

Ook kansen

Er zijn ook ondernemers die juist het omgekeerde ervaren, zoals bouwbedrijven en supermarkten. En in de versnelde ontwikkeling van het online-ondernemen zien sommigen juist nieuwe mogelijkheden.

Houden aan coronaregels

Een aantal inwoners gaf aan dat het best lastig is je te altijd te houden aan de coronaregels en dat deze in hun ogen niet altijd duidelijk zijn. Wel begrijpen de meesten de noodzaak ervan. Zij ergeren zich aan mensen die zich niet aan de regels houden.

Gevolgen thuisonderwijs

Een ander vaak genoemd zorgpunt was de sluiting van de scholen en dat kinderen vanuit huis onderwijs volgen. Ouders en leerkrachten maken zich zorgen over eventuele leerachterstanden, maar ook het gebrek aan contacten met andere kinderen en de leerkracht.

‘Dat moet u vaker doen’

De meeste van de gebelde inwoners stelden de gesprekken op prijs. ‘Dat moet u vaker doen’ werd er wel opgemerkt. De meeste raadsleden ervaarden de gesprekken eveneens als waardevol.

Citaten raadsleden:

null 

‘Mensen die ik sprak waren verrast om op deze manier met de raad in contact te komen. Het was ook geen politiek wervingsverhaal, maar aanhoren wat de beleving was.  De hoop op betere tijden was bij allen de afsluiting.’ Philip den Haan, AltenaLokaal

null 

‘Wat opviel was het verschil van de impact. Op persoonlijk vlak heeft iedereen last, maar economisch zijn de lasten niet gelijk verdeeld.’ Pim Bouman, VVD

null 

Het gemis aan sociale contacten en zorgen over hoe het verder gaat als we weer terug naar ‘normaal’ gaan. Dat kwam in de gesprekken naar voren.’ Anne-Wil Maris, Progressief Altena

null 

Met name vanuit de evenementenhoek heb ik nieuw inzicht gekregen, namelijk dat de wereld echt veranderd is. Dat bijvoorbeeld leveranciers, anders dan voor de crisis nu echt financiële garanties vooraf vragen.’ Wijnand van der Hoeven, ChristenUnie

null 

‘Niet alleen het contact met de mensen met de raadsleden was positief maar vooral ook is het contact positief geweest voor de raadsleden.’ Pauline van den Tol, PvdT

null 

‘Mensen maken zich zorgen, maar ik vond het ook pvallend hoe positief sommigen blijven. Een meneer zei bijvoorbeeld: ‘We maken zelfs tijdens de strengste maatregelen toch de grootste lol met elkaar.’ Theo Meijboom, SGP

null 

‘Ik vond het fijn om de verhalen van inwoners te horen en hierover met hen in gesprek te gaan.Ik denk dat we hiermee echt laten zien dat we willen weten hoe het de inwoners van Altena vergaat in deze coronatijd.’ Tineke Zaal-Van der Steen, CDA

Vervolg

Met de komst van het vaccin lijkt een einde van de pandemie in zicht. Maar gezien de laatste ontwikkelingen, weten we dat we er voorlopig nog niet zijn. En dat de impact groot is, is duidelijk. De raad gaat de komende tijd nader in gesprek met burgemeester en wethouders over hoe als gemeentebestuur in te kunnen spelen op de gevolgen van de crisis: waar moet de nadruk liggen en wat kan de gemeente doen.