Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid

Meer dan 58.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen

GGD onderzoek

Hoe gaat het met de inwoners van West-Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD West-Brabant brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen ze in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Meer dan 58.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Met de resultaten bekijken de GGD-en per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname is vrijwillig. GGD West-Brabant stelt uw deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u contact opnemen met I&O Research. U kunt hen gratis bellen op 0800– 0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Ook kunt u mailen naar helpdeskGM@ioresearch.nl of kijken bij de veelgestelde vragen op www.ggdwb.nl/gezondheidsmonitor.