Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Maaien bermen buitengebied

De biodiversiteit in onze openbare ruimte kan beter.

Bermen

We bekijken dan ook voortdurend waar kansen zijn om de biodiversiteit te bevorderen en hoe we deze kansen het beste kunnen benutten.

Natuurlijk verliezen we daarbij andere belangen, bijvoorbeeld die van de landbouw, niet uit het oog. We zijn hierover in gesprek met ZLTO, Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch en Altena Natuur.

Bij het maaien van de bermen in het buitengebied hebben we het maaien al aangepast waar dat mogelijk is:

  1. In enkele brede bermen (zoals Woudrichemseweg, Dijkgraaf den Dekkerweg) laten we tijdens de eerste maaironde één strook staan.
  2. De sloottaluds maaien we nog maar één keer in plaats van twee keer. Hierdoor krijgen flora en fauna betere kansen.
  3. Rondom bomen en waar mogelijk rondom verkeersobstakels maaien we niet meer bij.

Om een betere biodiversiteit te krijgen bevorderen we meer ecologisch beheer en meer selectief maaien

  1. Als er gemaaid wordt met een klepelmaaier blijft het maaisel liggen. Een nadeel hiervan is dat de bodem verrijkt wordt waardoor de begroeiing eenzijdiger wordt.
  2. Er zijn ook bermen waar ecologisch beheer toegepast wordt door maaien en afvoeren van het maaisel. Het maaisel blijft dan een kleine week liggen zodat zaden kunnen rijpen. Dit bevordert een bloemrijke berm. Langs drukke wegen wordt het maaisel direct opgezogen. Dit doen we om het aantal verkeersbewegingen te beperken.
  3. Op een aantal plaatsen zaaien we bovendien kruidenmengsels in.

Planning maaiwerkzaamheden

  1. In mei maaien we de zichthoeken bij de kruispunten en onoverzichtelijke bochten. Dat zorgt voor overzicht voor het verkeer en dus voor een betere verkeersveiligheid.
  2. In juni en in september maaien we de zichthoeken opnieuw. De bermen worden dan gedeeltelijk of over de volledige breedte gemaaid . Afhankelijk van het weer kan de planning verschuiven.

Laat het maaien over aan de gemeente

We zijn als gemeente bewust bezig met het doorontwikkelen van het maaien van de bermen in het buitengebied. Het is belangrijk dat we de effecten goed kunnen beoordelen.

Het is dan ook niet de bedoeling dat inwoners zelf de bermen vaker en/of vroeger gaan maaien.