Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Maaien bermen en grasveld

Ecologisch maaien

bermen maaien

De gemeente maait de bermen in de gemeente anders en minder. Dat heet ecologisch maaien en is goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Het vergroot de biodiversiteit.

De gemeente startte hier vorig jaar mee. We maaien niet de hele berm, maar laten stukken staan. Op deze manier blijven na een maaibeurt voedsel- en schuilplekken over voor kleine dieren. De meeste bermen maaien we 2 keer, in mei en september.

Grasveld maaien op beeldkwaliteit

Grasvelden maaien we op basis van beeldkwaliteit B oftewel basisniveau. Er wordt gemaaid als het gras te lang is, niet na een vaste periode. Er is daarom geen vast aantal maaibeurten per seizoen.

Gras met bloembollen later maaien

Stukken gras met bloembollen worden pas gemaaid als de bladeren van de bloembollen afgestorven zijn. Dan kunnen ze het jaar erop weer goed bloeien.

Gras rond bomen laten we staan

Gras rpmd bomen maaien we niet. Dat is beter voor de biodiversiteit en zorgt voor minder beschadigingen aan de bomen. Gras rond obstakels zoals bankjes en palen wordt 6 keer per jaar met een bosmaaier gemaaid.

Verkeersveiligheid

Maaien voor de verkeersveiligheid doen we 3 keer per jaar. Vanaf medio mei maaien we de zichthoeken in het buitengebied voor de eerste keer, zodat weggebruikers beter zicht hebben bij kruisingen en afslagen.

Dijken maaien

Het Waterschap maait de meeste dijken. Ook dat gebeurt ecologisch.

Lokale aannemers

Het maaien in het buitengebied gebeurt door lokale aannemers, Gebr. Tolenaars en BV Koek.

Samen opgesteld

Ons maaibeleid is opgesteld samen met lokale natuurorganisaties en ZLTO. We houden de invloed van het anders maaien op de soortenrijkdom in de gaten.

Melden

Zijn we ergens een stukje vergeten te maaien naar uw idee? Kan gebeuren. Maak een melding via onze website.