Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Maatschappelijke impactanalyse arbeidsmigranten

Onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen huisvesting arbeidsmigranten

Aan een bedrijf in Andel is in 2023 een vergunning verleend voor uitbouw van het bedrijf en de huisvesting van 274 arbeidsmigranten. Er is een impactanalyse opgesteld om de mogelijke gevolgen voor de kern in kaart te brengen. Na uitgebreid onafhankelijk onderzoek is het rapport inclusief aanbevelingen, klaar.

Het bureau Rho adviseurs en Platform 31 hebben dit rapport inmiddels aangeboden aan het college:

Maatschappelijke impactanalyse arbeidsmigranten 
Leeswijzer maatschappelijke impactanalyse arbeidsmigranten