Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Natuurvriendelijk oevers maaien

Naast gazons en bermen maait de gemeente ook oevers. Dit doen we natuurvriendelijk. Dat wil zeggen dat we bij vijvers en waterpartijen stukken groen laten staan om broed- en schuilgelegenheid te bieden voor dieren. Ook draagt het bij aan sterke oevers en een betere waterkwaliteit.

Wat merkt u?

  • Na het maaien van oevers blijft het maaisel een paar dagen liggen. Zo kunnen insecten een veilig heenkomen zoeken en kunnen bloemzaden uit het maaisel vallen. Er kan dus wat maaisel op een voetpad of de rijbaan liggen. Uiterlijk 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur, halen we dit weg.
  • Oevers zullen niet zo strak gemaaid zijn als u misschien gewend bent. We maaien stukken niet en minder vaak.

Door anders te maaien geven bieden we insecten, vogels en zoogdieren een fijne leefplek. En is er ruimte voor bloemen en kruiden. We houden rekening met recreatie, vissen en veiligheid.