Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Werkendam: Ophogen en voorbelasten nieuwbouwlocatie ‘Achter de Schans’ gestart

Vanaf 14 juni voeren we zand en grond aan om het terrein op te hogen.

Achter De Schans

Komende jaren verrijst langs de Lange Wiep in Werkendam een nieuwe woonwijk. Om de ondergrond geschikt te maken voor de woonwijk wordt het terrein vanaf maandag 14 juni opgehoogd en ‘voorbelast’. Met het voorbelasten klinkt de ondergrond versneld in, zodat een stabiele ondergrond ontstaat.

Aannemer Martens en van Oord voert deze werkzaamheden uit. Tot oktober wordt hiervoor zo’n 100.000 m3 grond en zand aangevoerd en worden drainages aangelegd. Transport vindt plaats via de Dijkgraaf den Dekkerweg en Borcharenweg.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Corné Mudde via telefoonnummer 0183 – 51 67 29 of via c.mudde@gemeentealtena.nl.

Start bouw

Als medio volgend jaar de ondergrond voldoende is ingeklonken worden bouwstraten, riolering en kabels en leidingen aangelegd. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2022.

Meer informatie

Op de projectpagina www.achterdeschans.nl leest u binnenkort meer informatie over het stedenbouwkundige plan en de te bouwen woningen.