Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nieuws van de gemeenteraad

27 september: Raadsvergadering

voorzittershamer

Terugblik: kernbezoek Giessen en Rijswijk

Op dinsdag 6 september heeft een afvaardiging van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de kernen Giessen en Rijswijk. Op de fiets hebben de raads- en burgerleden allerlei interessante locaties bezocht, zoals de Hartenbrigade, Het Parelplein, het opvangcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne en GRC14. Daarna was er tijdens het diner ruimte voor ontmoeting met verschillende (maatschappelijke) organisaties uit Giessen en Rijswijk. Het volgende kernbezoek staat gepland op 29 november. Dan bezoekt een afvaardiging van de raad de kern Sleeuwijk.

Gemeenteraad fiets

27 september: Raadsvergadering

Dinsdag 27 september is de laatste ronde in de vergadercyclus van de gemeenteraad: de Raadsvergadering. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Almkerk.
Om 19:30 uur opent burgemeester Egbert Lichtenberg de vergadering. Vervolgens neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal onderwerpen. Over sommige stukken wordt een besluit genomen zonder debat. Dit zijn hamerstukken. Over de overige stukken wordt met een debat besloten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor fracties om het tijdens de Raadsvergadering te hebben over onderwerpen die niet op de agenda staan. Zij dienen dan een zogeheten “Motie vreemd aan de orde van de dag”  in. Deze moties gaan meestal over actuele onderwerpen die spelen.

De complete agenda inclusief eventuele Moties vreemd aan de orde van de dag vindt u op: altena.raadsinformatie.nl  (klik in de kalender op 27 september: Raadsvergadering).

Live volgen en/of terugluisteren

U kunt de vergadering fysiek bijwonen of live volgen via de livestream: altena.raadsinformatie.nl/live. U kunt ook de vergadering op een later moment terugluisteren via altena.raadsinformatie.nl.

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad of op altena.raadsinformatie.nl

Of neem contact op met de griffie: