Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nieuws van de gemeenteraad

Dinsdag 29 november: gemeenteraad bezoekt Sleeuwijk

voorzittershamer

Een groep raadsleden brengt op 29 november een bezoek aan Sleeuwijk. De raadsleden gaan daarbij in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers. Zij maken een rondrit door het centrum en bezoeken verschillende interessante locaties. Zoals: ’n Tikkie Anders, de Brede school De Esdoorn, locatie Hospice, Wijktuin Nieuwe Banne en de Atletiekbaan. Het bezoek eindigt in dorpshuis De Bolderik. Na een maaltijd volgen de Inloop en de Altenaronde (zie hieronder), ook in De Bolderik.

Dinsdag 29 november: Inloop voor inwoners Sleeuwijk

Woont u in Sleeuwijk? En wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld over de inrichting van uw wijk. Of over een initiatief dat u gestart bent of een vereniging waar u actief bij bent. Tussen 19.00 en 19.30 uur houdt de raad in De Bolderik een inloop voor inwoners van Sleeuwijk. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie via griffie@gemeentealtena.nl.

Dinsdag 29 november: Altenaronde in Sleeuwijk

Na de inloop houdt de raad de Altenaronde. Raadsleden krijgen dan informatie over onderwerpen en raadsvoorstellen waarover zij binnenkort moeten besluiten.

De Altenaronde begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

  • Bestemmingsplan Middenweg Andel
  • Hoofdlijnen voor Beleidsnota integrale veiligheid
  • Agenda armoedepreventie- en bestrijding
  • Visie verbinding onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp
  • Belasting- en legesverordeningen 2023

De complete agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl/ (klik in de kalender op 29 november: Altenaronde).

 

Bijwonen?

Wilt u op 29 november de inloop en/of de Altenaronde in De Bolderik bijwonen? U bent van harte welkom.

Dinsdag 6 december: Altenatafel

Dinsdag 6 december is de volgende fase in de maandelijkse werkwijze van de raad: de Altenatafel. Hier gaan raadsleden met elkaar in gesprek of debat over de voorstellen waarover zij in de Altenaronde (29 november) meer informatie hebben gekregen. Zij bepalen of deze voorstellen door kunnen naar de eerstvolgende raadsvergadering ter besluitvorming.

De Altenatafel vindt plaats op het gemeentehuis in Almkerk en begint om 19.30 uur. De complete agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl (klik in de kalender op 6 december: Altenatafel).

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad of op altena.raadsinformatie.nl

Of neem contact op met de griffie:

telefonisch:   0183 – 51 61 00
mail: griffie@gemeentealtena.nl
whatsapp:  06 – 22 15 60 88.