Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nieuws van de gemeenteraad

30 mei : Inloop en Altenaronde (beeldvormend)

gemeenteraad

30 mei: Aanmelden Inloop

Wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan van alles zijn: over de inrichting van uw wijk, over een initiatief dat u gestart bent of over een vereniging waar u actief bij bent. Tussen 19.00 en 19.25 uur houdt de raad in het Gemeentehuis in Almkerk een inloop voor alle inwoners van Altena. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl .

30 mei Altenaronde (beeldvormend)

Raadsleden krijgen tijdens de Altenaronde informatie over verschillende onderwerpen en raadsvoorstellen, waarover zij over een aantal weken zullen debatteren en/of besluiten.

De Altenaronde van 30 mei vindt plaats in het gemeentehuis in Almkerk. De complete agenda en de bijbehorende documenten vindt u op: https://altena.raadsinformatie.nl (klik in de kalender op 30 mei: Altenaronde).

Op de agenda staan onder meer (onder voorbehoud):

  • Bestemmingsplan Kern Hank Kerkstraat 4
  • Maatschappelijke agenda
  • Vervolgtraject Maatschappelijke agenda: spelregels burgerinitiatieven

Wat is de Altenaronde?

In de Altenaronde vormt de raad een beeld over een onderwerp. Dit doet de raad door te luisteren naar inwoners, ambtenaren of andere sprekers.

Inspreken tijdens een Altenaronde?

Het is mogelijk om in te spreken tijdens een Altenaronde. Door in te spreken kunt u uw verhaal of mening over een onderwerp delen met de gemeenteraad. Het inspreken gaat dan over het onderwerp dat op de agenda van de Altenaronde staat.

Hoe werkt inspreken?

Wanneer u wilt inspreken, moet u dat vooraf aangeven bij de griffie. De griffie legt dan uit hoe het precies werkt. Tijdens de avond zelf kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Inspreken vindt plaats aan het begin van de bespreking van het onderwerp. De voorzitter van de bijeenkomst noemt uw naam wanneer u aan de beurt bent. Het is mogelijk dat raadsleden vragen stellen nadat u hebt ingesproken.

Verder op de agenda tot aan de zomer:

  • 6 juni:                  Altenatafel
  • 20 juni:                Raadsvergadering (inclusief opiniërend debat over de Kadernota)
  • 4 juli:                    Raadsvergadering (besluitvorming over de Kadernota)

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer de raad verder in 2023 vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op https://www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:             0183 – 51 61 00
mail:                   griffie@gemeentealtena.nl
WhatsApp:         06 – 22 15 60 88.