Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Oogstseizoen

Houd u ook rekening met modder op de weg? Meld onveilige situaties om ongevallen te voorkomen.

Modder op de weg

Het oogstseizoen is begonnen. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties op de weg. Bijvoorbeeld door gladheid door modder of kapotte bermen. Wij vragen u om extra alert te zijn en uw rijgedrag aan te passen in het verkeer.

We hebben afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van agrariërs en de politie om de kans op onveilige situaties te verkleinen. We houden hierbij rekening met zowel de verkeersveiligheid van weggebruikers als de belangen van de agrariërs.

Samen houden we het veilig op de weg

We vragen weggebruikers rekening te houden met het oogstseizoen. In de oogstperiode rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Heb begrip voor agrariërs die hun oogst binnenhalen. Er is kans op verkeershinder. Houd rekening met modder op de weg en pas uw snelheid aan. Agrariërs zijn verantwoordelijk om de weg zo schoon mogelijk te houden tijdens hun werkzaamheden en waar dit niet lukt de weg direct schoon te maken. Waar nodig plaatsen ze extra waarschuwingsborden.

Melden onveilige situatie om ongevallen te voorkomen

Bij de invalswegen van de gemeente Altena zijn waarschuwingsborden geplaatst om weggebruikers te wijzen op het oogstseizoen. Ziet u een verkeersonveilige situatie door modder op de weg of kapotte bermen, dan kunt u dit melden bij de gemeente Altena of bij de provincie Noord-Brabant.

  • Voor een melding over gemeentelijke wegen belt u naar de gemeente via telefoonnummer 0183 - 51 61 00 (buiten kantooruren kiest u voor keuze 1, calamiteitendienst).

  • Voor een melding over provinciale wegen (N-wegen) belt u naar de provincie via telefoonnummer  073 - 680 73 68.