Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Open brief burgemeester Lichtenberg

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Altena

burgemeester Egbert Lichtenberg

Beste inwoners van Altena,

We zien helaas nog steeds dagelijks de nieuwsberichten van de oorlog in Oekraïne voorbijkomen. Daar waar velen dachten en hoopten dat de gevechten niet lang door zouden gaan, zijn we nu 8 maanden verder en is het einde nog niet in zicht. Miljoenen Oekraïners zijn sinds die tijd op de vlucht. Zij kloppen aan bij andere landen en vragen om een veilig onderkomen. Dat doen zij ook in Nederland én in Altena.

In onze gemeente hebben vele gezinnen hun huis en hart opengesteld voor deze mensen. Honderden mensen wonen al geruime tijd bij een gastgezin. Ook hebben wij als gemeente inmiddels drie opvanglocaties geopend. Deze locaties zijn gerealiseerd met behulp van vele vrijwilligers die zich inzetten voor hun medemens.

De derde opvanglocatie, in Wijk en Aalburg is afgelopen week geopend. Ook hier waren binnen enkele dagen zo’n 100 vrijwilligers bereid de handen uit de mouwen te steken.

Ik ben daar zeer dankbaar voor. Namens het gehele bestuur van Altena en de vluchtelingen, willen we ieder die een bijdrage heeft geleverd hartelijk danken.

Onze ervaringen met de vluchtelingen in Altena zijn zeer positief. Het overgrote deel van de vluchtelingen heeft werk gevonden. De scholen blijken heel goed in staat om de kinderen op te nemen in de klassen en ook hen les te geven. Organisaties en verenigingen zetten zich in om ook van de vrije tijd voor hen een fijne tijd te maken. Dat neemt niet weg dat hun zorgen om het thuisland blijven. Iedere dag zijn de vluchtelingen met hun gedachten ook bij familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn of die in andere landen worden opgevangen. Het blijft voor hen een zeer moeilijke tijd.

Ook wil ik die inwoners nogmaals bedanken die al geruime tijd hun huis opengesteld hebben voor Oekraïense vluchtelingen. Een aantal gastgezinnen heeft inmiddels afscheid genomen van hun gasten. Sommige vluchtelingen zijn teruggekeerd naar huis, anderen hebben het gastgezin verruild voor de gemeentelijke opvang. Het is mooi dat wij de gastgezinnen, daar waar dat gewenst is, kunnen ontlasten door grotere opvanglocaties in te richten. Voor een vierde locatie in Werkendam loopt inmiddels een vergunningsaanvraag.

De komende periode willen én moeten we laten zien dat we samen met en voor elkaar zorgen. Zeker nu de dagen korter en kouder worden, kan een klein gebaar een grote betekenis krijgen. Samen de schouders eronder is wat we in Altena goed kunnen en blijven doen. Een saamhorige gemeenschap die steun geeft aan elkaar en hulp biedt aan hen die het nodig hebben. Als burgemeester kan ik alleen maar mijn waardering uitspreken voor de veerkracht en onverzettelijkheid van de inwoners van Altena.

Egbert Lichtenberg
Burgemeester