Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rent a cop, rent a boa levert 90 meldingen op

Er zijn 41 bekeuringen uitgedeeld.

Rent a cop

De politie en boa’s hebben tijdens de gezamenlijke actie rent a cop, rent a boa op dinsdag 23 juni 41 bekeuringen uitgedeeld op verschillende locaties voor het overtreden van de maximale snelheid. Daarnaast zijn er diverse meldingen opgepakt over overlast van hondenpoep, parkeerproblemen en het niet verlenen van voorrang. Er vonden een aantal goede gesprekken plaats met inwoners.

De oproep aan inwoners in Altena om te melden waar politie en boa’s ingezet moesten worden, leverde 90 meldingen op.

Burgemeester Egbert Lichtenberg:

“De actie rent a cop, rent a boa is hiermee een groot succes. Het draagt bij aan de zichtbaarheid van politie en boa’s in Altena en is een uitbreiding van de dienstbaarheid. Daarnaast wordt de drempel om te melden lager en draagt het op die manier bij aan het vergroten van de meldingsbereidheid. Inwoners weten wat er speelt in hun buurt en waar inzet van politie of boa wenselijk is. Wij willen inwoners blijven stimuleren om meldingen te maken. Deze actie draagt daar aan bij.”

Veel meldingen over verkeer

Ruim de helft van de meldingen ging over verkeerssituaties als te hard rijden, parkeren of het niet toepassen van voorrang op zebrapaden.

Politieagent Nabil Bourgou:

“Dit is een signaal voor ons als politie en de gemeente maar zeker ook voor alle inwoners en weggebruikers. Spreek elkaar waar mogelijk aan.”

Andere meldingen gingen onder andere over vernieling en vervuiling, hondenpoep, overhangend groen op de stoep en jeugdoverlast.

Burgemeester Lichtenberg en melder kijken mee tijdens controle

Er vonden (snelheids)controles plaats in onder andere Sleeuwijk, Werkendam, Almkerk, Rijswijk en Oudendijk. Bij de controle op De Roef tussen Sleeuwijk en Woudrichem was ook burgemeester Lichtenberg aanwezig en was één van de melders uitgenodigd mee te kijken bij de controle. Op deze manier kon hij persoonlijk ervaren hoe zijn melding is opgepakt en met politie, boa en burgemeester in gesprek over de situatie. De melder was hierover erg te spreken. Ook bij andere meldingen die dinsdag zijn opgepakt, konden politie en boa’s rekenen op positieve reacties van inwoners.

Blijvende aandacht

Meldingen die tijdens deze speciale actiedag niet konden worden opgepakt, worden de komende weken meegenomen tijdens de surveillance van de politie en de boa’s. Sommige situaties lenen zich bijvoorbeeld beter om in de avonduren of het weekend te bezoeken. Ook blijven politie en boa’s regelmatig surveilleren en controleren op de aangedragen locaties. Alle melders die via de website een melding hebben gedaan, krijgen een terugkoppeling wat er met hun melding is gedaan.

Herhaling actie

In het najaar herhalen de politie en de gemeente de actie. Boa Djon Smetsers:

“Blijf ook in de tussentijd bij ons of de politie melden waar inzet van politie of boa nodig is. Met elkaar houden we de samenleving leefbaar en veilig”.

Melden bij de politie kan via 0900-8844 of zoek contact met de wijkagenten via www.politie.nl. Melden bij de gemeente kan via het online meldingsformulier, via telefoonnummer 0183 - 51 61 00 of via e-mail info@gemeentealtena.nl.