Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Sleeuwijk: Maatregelen Rijksstraatweg Noord

Voorlopig plan voor gedeelte tussen het Zandpad en Munnikenland.

rijksstraatweg noord

Voor de Rijksstraatweg-noord, het gedeelte tussen het Zandpad en Munnikenland, is een voorlopig plan  uitgewerkt.

Riool Rijksstraatweg-noord

Onderzoek laat zien dat het riool aan de Rijksstraatweg-noord, vergroot moet worden om toekomstige zware buien aan te kunnen. Hiervoor willen we voor huisnummers 14 tot en met 56 een apart regenwater-riool aanleggen en de straatkolken langs de stoep daarop aansluiten. Dit aparte regenwater-riool wordt aangelegd tussen de rijbaan en de bomen, dus onder de huidige wegberm/parkeerstrook. Daar hebben de bomen geen wortels en liggen geen kabels en leidingen.

Parkeren

Om de parkeermogelijkheden langs de Rijksstraatweg-noord te verbeteren stellen we voor om de huidige parkeerstrook en bermstrook, tussen huisnummers 14 en 56, om te vormen tot een verharde parkeerstrook. We gebruiken daarvoor grasbetontegels, die water doorlaten. We voeren dit uit tegelijk met de werkzaamheden aan het riool.
Ook voorzien we de rijbaan van een nieuwe laag asfalt.

30 km inrichting

Tegelijk met de werkzaamheden voor het riool willen we de straat beter inrichten als 30 km weg. Wij stellen de volgende maatregelen voor:

  • de rijbaan tussen huisnummer 8 en het Zandpad 0,5 m smaller maken aan de even-zijde;
  • de huidige verhoogde inrit aan het Zandpad  opnieuw te bestraten en verlengen tot huisnummer 60;
  • tussen het Zandpad en het Munnikenland 4 wegversmallingen, met (bol)drempel-elementen, aanleggen;
  • op de kruising Rijksstraatweg-Munnikenland een verhoogd plateau aanleggen;
  • doortrekken van het voetpad vanaf het Munnikenland richting het Hoekeinde.

Bel of mail als u vragen heeft

Heeft u vragen of opmerkingen? Corné Mudde helpt u graag.
Tot 14 juli en vanaf 9 augustus is hij bereikbaar via 0183 - 51 67 29 of c.mudde@gemeentealtena.nl