Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Sleeuwijk: Maatregelen Rijksstraatweg-noord

Aanpak Rijksstraatweg tussen Zandpad en Munnikenland.

rijksstraatweg noord

Update 2 juni 2022

Maandag 13 juni start aannemer Van der Plas Civiel met de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg-noord. Tot eind september wordt het gedeelte tussen het Zandpad en Munnikenland aangepakt. Er komt een apart riool voor regenwater, het wegdek wordt vernieuwd en de straat wordt beter ingericht als 30 km weg. 

 • 13 juni – 22 juli: Weg open maar met smallere rijbaan.
   Aanleg nieuw riool voor regenwater.
   
 • Maandag 18 tot en met vrijdag 22 juli werkt de gemeente aan de reconstructie van het kruispunt Rijksstraatweg - Munnikenland. Hier komt een verhoogd kruispuntplateau. Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer naar de haven en de dijk omgeleid.
   
 • Maandag 29 tot en met woensdag 31 augustus wordt de asfalt-deklaag op de Rijksstraatweg vervangen. Op deze dagen is de rijbaan tussen het Zandpad en Munnikenland volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

Kijk hier voor de projecttekening  en de fasering Rijksstraatweg-Noord .

Bel of mail als u vragen heeft

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Onze toezichthouder Henk Valkis helpt u graag. Henk is bereikbaar via 0183 - 51 67 38 of h.valkis@gemeentealtena.nl.

Update 29 september 2021

Diverse bewoners hebben gereageerd op de voorlopige plannen. Met de reacties zijn we aan de slag gegaan en een hebben het plan op een aantal punten aangepast, de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • aanbrengen van rode fietsstroken op de rijbaan;
 • anders inrichten van de aansluiting/inrit naar de Buitenlust.

De projecttekening is vernieuwd . De bovengenoemde wijzigingen zijn daarin verwerkt. 

Komende maanden werken we het plan verder uit

Volgend voorjaar of zomer starten we met de werkzaamheden, dit stemmen we af op de werkzaamheden aan de ijsbaan en Oudeweg. Ruim voor de start van de werkzaamheden kunt u een volgende nieuwsbrief verwachten.

Update 6 juli 2021

Voor de Rijksstraatweg-noord, het gedeelte tussen het Zandpad en Munnikenland, is een voorlopigplan  uitgewerkt.

Riool Rijksstraatweg-noord

Onderzoek laat zien dat het riool aan de Rijksstraatweg-noord, vergroot moet worden om toekomstige zware buien aan te kunnen. Hiervoor willen we voor huisnummers 14 tot en met 56 een apart regenwater-riool aanleggen en de straatkolken langs de stoep daarop aansluiten. Dit aparte regenwater-riool wordt aangelegd tussen de rijbaan en de bomen, dus onder de huidige wegberm/parkeerstrook. Daar hebben de bomen geen wortels en liggen geen kabels en leidingen.

Parkeren

Om de parkeermogelijkheden langs de Rijksstraatweg-noord te verbeteren stellen we voor om de huidige parkeerstrook en bermstrook – tussen huisnummers 14 en 56 – om te vormen tot een verharde parkeerstrook. We gebruiken daarvoor grasbetontegels, die water doorlaten. We voeren dit uit tegelijk met de werkzaamheden aan het riool.
Ook voorzien we de rijbaan van een nieuwe laag asfalt.

30 km inrichting

Tegelijk met de werkzaamheden voor het riool willen we de straat beter inrichten als 30 km weg. Wij stellen de volgende maatregelen voor:

 • de rijbaan tussen huisnummer 8 en het Zandpad 0,5 m smaller maken aan de even-zijde;
 • de huidige verhoogde inrit aan het Zandpad  opnieuw te bestraten en
  verlengen tot huisnummer 60;
 • tussen het Zandpad en het Munnikenland 4 wegversmallingen, met (bol)drempel-elementen, aanleggen;
 • op de kruising Rijksstraatweg-Munnikenland een verhoogd plateau aanleggen;
 • doortrekken van het voetpad vanaf het Munnikenland richting het Hoekeinde.

Bel of mail als u vragen heeft

Heeft u vragen of opmerkingen? Corné Mudde helpt u graag. Tot 14 juli en vanaf 9 augustus is hij bereikbaar via 0183-51 67 29 of c.mudde@gemeentealtena.nl