Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Uitslag enquête plastic afval

Meeste inwoners hangen de zakken op tijd buiten

enquête plastic inzameling

Dit voorjaar vroegen we u een vragenlijst in te vullen over plastic afval. Ruim 600 inwoners vulden de vragenlijst in. Bedankt daarvoor! We vertellen u graag meer over de resultaten

Een schone buurt

Een schoon straatbeeld en een schone buurt, dat willen we natuurlijk allemaal. We krijgen regelmatig klachten over te vroeg opgehangen zakken voor Plastic-, Blik- en Drankenkartons (PBD). In een vragenlijst vroegen we inwoners of ze overlast ervaren en wanneer ze de zakken ophangen.

Meeste inwoners hangen de zakken op tijd buiten

De meeste inwoners die de vragenlijst invulden hangen de PBD-zakken op de ophaaldag op, of de avond van tevoren na 20.00 uur. Iets meer dan de helft van de respondenten biedt de zakken vaak een paar uur te vroeg aan, namelijk vóór 20.00 uur.

Op tijd ophangen voorkomt overtreding

Onderzoek laat zien dat die paar uur te vroeg indirect bijdragen aan zakken die dagen te vroeg hangen. Buurtbewoners hangen hun PBD-zakken er namelijk bij als er al zakken hangen. Zo krijg je snel meer afval dat vóór 20.00 uur aan straat hangt.

Als er veel zakken te vroeg hangen, geeft dat het idee dat het volgen van de toegestane tijden niet zo belangrijk is. Zo voelen inwoners zich minder in overtreding wanneer zij hun PBD-zakken al dagen vóór de toegestane tijd aanbieden.

aanbiedtijden plastic 

Creëer een nieuwe gewoonte

De meeste inwoners willen zich goed aan de regels houden om buurtbewoners niet tot last te zijn. Het iets te vroeg ophangen van de plastic zakken gebeurt uit gewoonte. Mensen zien er geen kwaad in.
Onze oproep is om toch een nieuwe gewoonte te creëren, en de plastic zakken na 20.00 uur ’s avonds of de ochtend van de ophaaldag op te hangen. Zo laten we samen zien aan buurtbewoners die hun plastic zakken dagen te vroeg buiten hangen, dat het niet de norm is.

Pilot in Sleeuwijk

Om na te gaan of het helpt om op deze manier te communiceren over het probleem en tips te geven over de oplossing, deden we een pilot in een deel van Sleeuwijk. Een aantal inwoners ontving een flyer met tips om de PBD-zakken na 20.00 uur aan te bieden.

Voordat we de flyer uitdeelden, hing 31% van de aangeboden PBD-zakken te vroeg aan straat. Na de flyer was dat nog maar 8%. Dat betekent dat er bijna 4 keer zo weinig PBD-zakken te vroeg werden aangeboden na het krijgen van de flyer. Een mooi resultaat. We gaan de flyer dan ook vaker gebruiken op plekken waar plastic zakken vaak te vroeg buiten hangen.

te vroeg buiten plastic