Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van de gemeenteraad

22 september: raadsvergadering

24 september: woonconferentie 'wonen in Altena'

29 september: raad bezoekt Eethen

gemeenteraad

22 september: raadsvergadering

Op 22 september vergadert de gemeenteraad. Natuurlijk nog wel in coronastijl en dat betekent dat er 17 in plaats van 31 raadsleden deelnemen. Er kan geen publiek bij de vergadering aanwezig zijn. Wel kunt u de vergadering live volgen via de live stream op altena.raadsinformatie.nl of via de live uitzending van Altena TV. De vergadering begint om 19.30 uur.

Tijdens de vergadering neemt de raad afscheid van wethouder Peter van der Ven en benoemt de nieuwe wethouder Shah Sheikkariem. Ook worden nieuwe leden beëdigd van jongerenraad Going4Altena.  De hele agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl

24 september: Woonconferentie

Op 24 september organiseert de gemeenteraad een conferentie in Sleeuwijk over het onderwerp Wonen in Altena. De gemeenteraad wil in gesprek met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld bewonersorganisaties, jongeren, woningbouwcorporaties, makelaars en projectontwikkelaars. Thema’s zijn onder andere: wonen in het buitengebied, wonen en zorg en jongerenhuisvesting. En de centrale vragen zijn:  wat zijn de vraagstukken, de opgaven en wat kan de rol van de gemeente zijn? De uitkomsten neemt de raad mee naar het debat over de Woonvisie (in oktober).

Vanwege corona kunnen helaas alleen genodigden deelnemen aan de conferentie. Wel is lokale pers uitgenodigd om verslag te doen. Heeft u vragen of suggesties over het onderwerp Wonen in Altena? Laat het weten via de griffie.

29 september: Raad bezoekt Eethen

De gemeenteraad wil in zijn raadsperiode de kernen afzonderlijk bezoeken en regelmatig vergaderen op locatie. Op die manier krijgen de raadsleden een goed beeld van hoe het in de kernen gaat en wat er leeft. Daarnaast is het een manier voor inwoners om raadsleden te ontmoeten.  In januari jongstleden startte de raad met bezoeken aan Genderen en Almkerk. Beide waren zeer geslaagd. Maar door corona konden de daarna geplande bezoeken helaas niet doorgaan. Maar de raad pakt de draad nu weer op! Op 29 september brengen raadsleden een bezoek aan Eethen. 

Samen met leden van de dorpsraad maakt een groep (burger)raadsleden een wandeling door het dorp en doet daarbij onder andere de school, voetbalclub en het zorgcentrum aan. De wandeling start en eindigt in dorpshuis Teratina. Natuurlijk is het programma aangepast aan de coronaregels. Dat betekent dat het aantal deelnemers zowel vanuit de raad, als de inwoners beperkt is en de 1,5 m-regel en hygiënemaatregelen gelden.

Woont u in Eethen en wilt u een onderwerp met de raad bespreken?

Dan is daar wel de mogelijkheid voor in de vorm van een korte inloop aan het eind van de middag in het dorpshuis. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad, heeft u vragen over de vergaderingen of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de inloop bij de Altenaronde? Neem dan contact op met de raadsgriffie:

•             telefonisch via 0183 – 51 61 00

•             via mail: griffie@gemeentealtena.nl

•             via whatsapp:  06 – 22 15 60 88.

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u ook op gemeentealtena.nl/gemeenteraad en over de vergaderingen op: altena.raadsinformatie.nl