Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van de gemeenteraad

voorzittershamer

Wilt u iets onder de aandacht brengen bij de raad? Maak gebruik van de inloop!

Heeft u een idee dat u graag wilt bespreken met de gemeenteraad? Of wilt u over een bepaald onderwerp van gedachten wisselen met raadsleden? Misschien wilt u een petitie aanbieden? Maak dan gebruik van de inloop. U kunt dan op een informele manier in gesprek gaan met raadsleden. De inloop is bedoeld voor onderwerpen die níet op de agenda van de gemeenteraad staan. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de griffie. De eerstvolgende inloop is 10 en/of 11 mei, om 19.00 uur.

10 en 11 mei: Altenaronde

Op maandag 10 en dinsdag 11 mei houdt de raad een Altenaronde. Vanwege de coronamaatregelen is deze verdeeld over twee avonden. Tijdens de Altenaronde krijgen de raadsleden informatie over een onderwerp waarover zij later (in een raadsvergadering) een besluit moeten nemen.  De informatie krijgen zij van bijvoorbeeld de wethouder, een ambtenaar of een deskundige van een maatschappelijke organisatie. Ook inwoners kunnen de raad in de Altenaronde laten weten wat zij vinden over het onderwerp. Dat kan door in te spreken. Op 10 mei staat op de agenda onder andere: het locatieonderzoek voor de brede school in Almkerk en het bestemmingsplan Broeksestraat 30 in Babyloniënbroek. Op 11 mei: de invoering van de Omgevingswet en de stand van zaken rondom corona.  

De volledige en actuele agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl/

De Altenaronde is digitaal, begint op beide avonden om 19.30 uur en is live te volgen via https://altena.raadsinformatie.nl/live

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad, heeft u vragen over de vergaderingen, wilt u inspreken of  gebruik maken van de inloop? Neem dan contact op met de raadsgriffie:

  •             telefonisch via 0183 – 51 61 00
  •             via mail: griffie@gemeentealtena.nl
  •             via whatsapp:  06 – 22 15 60 88.

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u ook op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad en over de raadsvergaderingen op altena.raadsinformatie.nl