Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van de gemeenteraad

14 en 15 juni: Altenatafels, 15 juni: extra Altenaronde

22 juni: Raadsvergadering

voorzittershamer

14 en 15 juni: Altenatafels

Na de Altenarondes van afgelopen maan- en dinsdag, volgen komende week de Altenatafels. Hierin gaan de raadsleden met elkaar in debat over de verschillende voorstellen en bepalen of deze klaar zijn voor besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering. Op de agenda onder andere -onder voorbehoud-: instellen jeugdlintje, meerjarenbeleid alcohol en drugs, bouw brandweerkazernes, financiering veerverbinding Boven Merwede, wet inburgering, woonvisie en mobiliteitsvisie. De actuele agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl/

Deels te volgen via de live verbinding

De Altenatafels zijn digitaal en beginnen om 19.30 uur. Tijdens beide avonden wordt er parallel vergaderd, dat betekent dat de  raadsleden op het zelfde tijdstip vergaderen over verschillende agendapunten. Een deel is daarom te volgen via de live stream altena.raadsinformatie.nl/live, de rest  kunt u later terug kijken via altena.raadsinformatie.nl/.

15 juni: Extra Altenaronde

Behalve de Altenatafels, is er op 15 juni een extra Altenaronde. Deze staat in het teken van (onder voorbehoud): de Kadernota (het document waarin staat welke zaken er de komende periode van gemeentegeld geregeld moeten worden) en de versterking van de gemeentelijke organisatie. Deze Altenarondes zijn achteraf terug te luisteren via altena.raadsinformatie.nl/

22 juni: Raadsvergadering weer fysiek

De gemeenteraad gaat weer fysiek vergaderen! Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het Altenacollege in Sleeuwijk. Deze school biedt voldoende ruimte om met de hele raad te vergaderen en  te voldoen aan de 1,5-meter afstand. Publiek kan er helaas nog niet bij zijn, maar de vergadering is natuurlijk gewoon te volgen via de live-verbinding.

Komende vergaderingen

29 juni: Raadsvergadering (Kadernota)

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad, heeft u vragen over de vergaderingen, wilt u een keer inspreken of bijvoorbeeld een initiatief presenteren tijdens de inloop? Neem dan contact op met de raadsgriffie:

•             telefonisch via 0183 – 51 61 00
•             via mail: griffie@gemeentealtena.nl
•             via whatsapp: 06 – 22 15 60 88.

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u ook op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad en over de raadsvergaderingen op altena.raadsinformatie.nl