Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van de gemeenteraad

Bezoek gemeenteraad aan Werkendam uitgesteld

voorzittershamer

Helaas, het bezoek van de gemeenteraad aan Werkendam op 30 november gaat vanwege de huidige coronasituatie niet door. Maar, uitstel betekent geen afstel. We zetten nu in op een bezoek op 18 januari 2022.  We hopen de inwoners die naar het Vlechtwerk wilden komen op 30 november alsnog te ontmoeten.

Aangepaste vergaderwijze gemeenteraad

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen:

  • houdt de raad de komende Altenarondes, Altenatafels en raadsvergaderingen in het gemeentehuis;
  • doen per vergaderronde een beperkt aantal deelnemers mee om zo 1,5 m afstand te kunnen houden;
  • vinden de vergaderingen plaats zonder publiek;
  • zijn de vergaderingen live te volgen via de live stream (altena.raadsinformatie.nl/live) en/of later terug te luisteren. Dat laatste kan via altena.raadsinformatie.nl , klik in de kalender op de bijeenkomst die u wilt terugluisteren.

30 november: Inloop en Altenaronde

Inloop: tussen 19.00 en 19.30 uur kunnen inwoners eigen onderwerpen aan de orde stellen bij de raad. Dat kan fysiek of digitaal.

Altenaronde: raadsleden krijgen informatie over onderwerpen waarover zij de komende periode moeten besluiten. Als inwoner kunt u uw mening geven door in te spreken. U krijgt dan ca 5 minuten spreektijd en daarna kunnen de raadsleden u nog vragen stellen.

De agenda’s van de Inloop en Altenaronde vindt u op altena.raadsinformatie.nl  (klik in de kalender op de Inloop en Altenaronde van 30 november).

Wilt u van de Inloop gebruik maken of inspreken bij de Altenaronde? Neem dan contact op met de griffie (griffie@gemeentealtena.nl), graag voor maandag 29 november 12.00 uur.

Inspreken over de Integrale Verordening Sociaal Domein

Een van de onderwerpen waarover u kunt inspreken op 30 november is het raadsvoorstel ‘Integrale verordening sociaal domein’. Deze verordening geeft de wettelijke kaders voor beleid in het sociaal domein. Het sociaal domein beslaat alles wat de gemeente doet rond werk, zorg en jeugd en participatie. In de verordening staat de hulpvraag van de inwoner centraal. Op 30 november krijgen raadsleden informatie over de opbouw van de verordening en de belangrijkste inhoudelijke punten. En er is ruimte voor inwoners of organisaties om hun mening te geven. Behandeling van het raadsvoorstel staat gepland om 20.30 uur (onder voorbehoud). De verordening en het raadsvoorstel vindt u bij de agendastukken op de website altena.raadsinformatie.nl  (klik in de kalender op de Altenaronde van 30 november en ga naar het betreffende agendapunt). Wilt u over de verordening inspreken? Neem dan contact op met de griffie.

Vergaderagenda december

  • 7 december: vervolg Altenaronde
  • 14 december: Altenatafel
  • 21 december: Raadsvergadering

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad of op altena.raadsinformatie.nl

Of neem contact op met de griffie: