Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

dinsdag 30 november om 19.30 uur

Adviesraad

Dinsdag 30 november om 19.30 uur vergadert de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena. Dit is in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem.

Op de agenda staat onder andere:

  • Verslag en actielijst overleg d.d. 19 oktober 2021;
  • Mededelingen en ingekomen stukken;
  • Stand van zaken doorontwikkeling Sociaal Domein;
  • Beleidsregels Sociaal Domein;
  • Advies beleidsregels nieuwe wet inburgering;
  • Advies openbaarheid stukken en vergaderingen BASDA;
  • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen.

De vergadering bijwonen als luisteraar?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena mee te luisteren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hella de Ridder (h.deridder@gemeentealtena.nl ). Bij haar kunt u ook het verslag van de vorige vergadering opvragen.

Meer informatie over de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena?

Neem dan contact op met Anja Frankort via 0183 – 51 66 41 of a.frankort@gemeentealtena.nl.