Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA)

De vergadering is in Dorpshuis Teratina in Eethen

Logo BASDA

Dinsdag 30 mei a.s. om 19.30 uur vergadert de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena. Dit is in Dorpshuis Teratina, De Korten Bruggert 7, 4266 ER  Eethen.

Op de agenda van de BASDA staat onder andere:

  • Gesprek met Vluchtelingenwerk;
  • Ingekomen stukken en mededelingen;
  • Verslag en actielijst BASDA-vergadering d.d. 18-04-2023;
  • Conceptbegroting BASDA 2024;
  • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen;
  • Samenstelling BASDA;
  • Planning Altenatafels (i.v.m. plannen aanwezigheid BASDA);

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hella de Ridder (h.deridder@gemeentealtena.nl ).

Meer informatie over de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena?

Bezoek dan de website van de BASDA: www.basda.nl