Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergadering Sportraad Altena

Op 4 juli om 19.30 uur. Vergadering bijwonen? Meld u dan aan.

Maandag 4 juli om 19.30 uur is er een vergadering van de Sportraad van de gemeente Altena. Dit is in multifunctioneel centrum D’Alburcht, Perzikstraat 14a in Wijk en Aalburg. Voorafgaand is er om 19.00 uur een ontmoeting met het bestuur van SV WIK Aalburg.

Op de agenda staan de volgende punten:  

 • Verslag en actielijst vergadering Sportraad van 2 juni 2022;
 • Mededelingen en in- en uitgaande stukken;
 • Terugkoppeling aan bezochte verenigingen, voorafgaand aan vergaderingen;
 • Advisering met betrekking tot Integrale Beleidsnota Gezondheid, Sport en Leefstijl (stand van zaken; 4e kwartaal 2022 gereed);
 • Bestuursakkoord 2022-2026 Samen Leven, Wonen en Werken in een Vitaal Altena
 • Stand van zaken planning rondom Vuelta met Wielercafé op 18 augustus 2022;
 • Evaluatie Sportakkoord;
 • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen:
  1. Altena Sport Awards
  2. Sportcafé op 7 juli 2022
  3. Gezonde leefstijl
  4. Uniek sporten
  5. Openbare ruimten
  6. Communicatie (stappenplan)

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Sportraad Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via secretaris@sportraadaltena.nl en op de website www.sportraadaltena.nl

Wat doet de Sportraad Altena?

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Sporten en bewegen is gezond. Veel mensen beleven er plezier aan en ontmoeten er anderen. De Sportraad denkt mee met de gemeente over het beweegaanbod. 

Meer informatie over de Sportraad?

Neem dan contact op met Thijs van de Schoot via 0183 – 51 66 90, email t.vandeschoot@gemeentealtena.nl.