Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergadering Sportraad Altena

donderdag 2 december

Sportraad

Op donderdag 2 december om 19.30 uur vergadert de Sportraad van de gemeente Altena. Dit is in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem.

Op de agenda staat onder andere:

 • Verslag van de vergadering van 1 november 2021, met actiepunten;
 • Mededelingen en in- en uitgaande stukken;
 • Samenstelling Sportraad; benoeming nieuwe leden;
 • Huishoudelijk Reglement c.q. handboek;
 • Sport- en Beweegnota 2022-2025;
  • Uitgangspuntennota Sportbeleid;
  • Speerpuntennotitie Gezondheidsbeleid;
  • Raadsvoorstel Strategisch Vastgoedbeleid 2021;
  • Rapport Rekenkamer flitsonderzoek Sportbeleid.
 • Begroting 2022;
 • Vergaderschema 2022;
 • Verslag werkgroepen:
  • Altena Sport Awards;
  • Professionalisering Sportraad/evaluatie;
  • Sportakkoord;
  • Topsport;
  • Organisatie SportcafĂ©;
  • Gezonde leefstijl;
  • Gemeenteraadsverkiezingen.

De vergadering bijwonen als luisteraar?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Sportraad Altena mee te luisteren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hella de Ridder, h.deridder@gemeentealtena.nl. Bij haar kunt u ook het verslag van de vorige vergadering opvragen.

Wat doet de Sportraad Altena?

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Sporten en bewegen is gezond. Veel mensen beleven er plezier aan en ontmoeten er anderen. De Sportraad denkt mee met de gemeente over het beweegaanbod en of iedereen mee kan doen.

Meer informatie over de Sportraad?

Neem dan contact op met Thijs van de Schoot via 0183 – 51 66 90 of e-mail t.vandeschoot@gemeentealtena.nl.