Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Voornemen verkoop gemeentegrond Zandweide Dussen

Voor realisatie van 20 appartementen in de sociale huursector.

Dussen

De gemeente Altena wil een overeenkomst voor grondverkoop aangaan met Stichting Bazalt Wonen, gevestigd in Woudrichem. Het gaat om het volgende perceel:

Locatie

gelegen nabij Schalkenwerf in Dussen

Kadastraal bekend

gemeente Dussen, sectie S, nummer 1587 (gedeeltelijk)

Oppervlakte

circa 634 m²

Door de grondverkoop wordt het mogelijk 20 appartementen in de sociale huursector te realiseren.

Het proces

De gemeente houdt een wachttijd van drie weken aan na de datum van publicatie van dit voornemen. Daarna wordt de grond verkocht conform de grondprijzenbrief gemeente Altena 2022.  Deze mededeling doen wij op grond van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778.  De gemeente Altena meent dat Stichting Bazalt Wonen de enige serieuze gegadigde is om het voornoemde perceel grond te kopen, onder meer doordat:

  • De grond verkocht wordt voor de realisatie van 20 appartementen in de sociale huursector;
  • Stichting Bazalt Wonen de benodigde ervaring heeft met dergelijke ontwikkelingen;
  • Gemeente Altena en Stichting Bazalt Wonen prestatieafspraken hebben gemaakt in het kader van de ontwikkeling van huurwoningen binnen de gemeente;
  • De appartementen verhuurd zullen worden via een woonruimteverdeelsysteem, waarmee ook specifieke doelgroepen een kans krijgen op toewijzing van een woning.

De gemeente Altena zal drie weken na de datum van publicatie (9 juni 2022) de koopovereenkomst met Stichting Bazalt Wonen aangaan. Bent u het hier niet mee eens, omdat u van mening bent dat ook u in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak voor de realisatie van 20 appartementen in de sociale huursector en ook aan de gestelde criteria voldoet, dan kunt u dit binnen drie weken schriftelijk en gemotiveerd aan gemeente Altena kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: k.bikker@gemeentetaltena.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u over het vorenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen via 0183 - 51 67 26 of door een e-mail te sturen naar k.bikker@gemeentealtena.nl.