Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wat is uw mening over het beheer en onderhoud van water in onze gemeente?

Vul de enquête in voor 30 januari

Enquete beheer en onderhoud water

Samen met het Waterschap Rivierenland werken wij aan een beheerplan voor het beheer en onderhoud van het water in onze gemeente. Dit gaat over al het water binnen de bebouwde kom zoals greppels, watergangen (sloten), vijvers en singels.

Misschien woont u aan het water of recreëert u op of aan het water. En natuurlijk maakt het water onderdeel uit van de kwaliteit van uw leefomgeving.

Wat is uw mening over het huidig en toekomstig beheer van het stedelijk water?

Wat vindt u belangrijk en welke ideeën heeft u? Dat horen wij graag.

Het invullen van de enquête kost maar een paar minuten. De resultaten verwerken wij in het beheerplan. Invullen kan tot 30 januari.

Alvast bedankt voor uw medewerking!