Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Mantelzorgwaardering aanvragen kan vanaf 1 september

Mantelzorger vraagt zelf de waardering aan

mantelzorg

U kunt dit jaar vanaf 1 september als mantelzorger een mantelzorgwaardering 2022 aanvragen. Voorwaarde voor een toekenning van de waardering is  dat u in Altena woont,  minimaal 4 uur per week gedurende drie maanden mantelzorg verleent. De toekenning bestaat uit een geldbedrag of waardebonnen ter waarde van € 120,00   voor volwassen mantelzorgers. Jonge mantelzorgers ( 6-18 jaar) komen voor een waardering van € 60,00 in aanmerking.  Uw aanvraag kunt u indienen via een e-formulier op de website van Trema Welzijn. 

Wat is er veranderd ?

U vraagt als mantelzorger zelf de waardering aan. Dat doet u bij het mantelzorgsteunpunt van Trema. In voorgaande jaren was dit de verantwoordelijkheid van de zorgvrager, die het toen bij de gemeente Altena aan kon vragen.

U kunt de waardering aanvragen vanaf 1 september tot 15 december 2022

Als uw mantelzorgwaardering wordt toegekend, dan ontvangt u deze op 10 november 2022 op de Dag van de Mantelzorg of in de weken daarna.  In ieder geval voor het eind van het jaar.

Waarom is de aanvraag mantelzorgwaardering veranderd ?

U als mantelzorger zorgt voor uw ouders, kind, goede vrienden of buren. Wie zorgt er echter voor u als mantelzorger? Het steunpunt mantelzorg (in samenwerking met Welzijn Pro Seniore) biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.  U wordt gevraagd om u in te schrijven bij het mantelzorgsteunpunt. U ontvangt dan twee keer per jaar een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over alle aspecten van mantelzorg en waar u met vragen terecht kunt. Als gemeente Altena vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers bekend zijn met het steunpunt mantelzorg en op tijd ondersteuning ontvangen.

Meer informatie

Lees meer over de mantelzorgwaardering.

Heeft u vragen en wilt u een mantelzorgwaardering aanvragen? Kijk op  www.trema.org/mantelzorgwaardering. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Bel dan, na 1 september, naarTrema via 0183 – 40 84 44.