Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Wed, 27 Sep 2023 11:45:53 +0200 Wed, 27 Sep 2023 11:45:53 +0200 news-1469 Wed, 27 Sep 2023 11:26:05 +0200 Nieuws van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-de-gemeenteraad-59 Altenarondes 2 en 3 oktober Op 2 en 3 oktober vindt op beide avonden een Altenaronde plaats. Raadsleden krijgen dan informatie over verschillende onderwerpen en raadsvoorstellen, waarover zij een aantal weken later zullen debatteren en besluiten.

Inspreken?

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen tijdens de Altenarondes inspreken. Dat kan door contact op te nemen met de griffie (zie verderop).

Maandag 2 oktober: Altenaronde (beeldvormend)

Deze Altenaronde begint om 19:30 uur en vindt plaats in ’t Rondeel in Woudrichem (Het Rond 2).

Op de agenda staan ruimtelijke plannen over de volgende locaties en onderwerpen:

 • Duizendmorgen 9, Andel
 • Zonneveld Middenweg, Andel
 • Loswal 6, Dussen
 • Vlietstraat Sleeuwijk (hospice)
 • Schans 1b en Monnikenhoef 3, Werkendam
 • Vestiging tijdelijke Aldi Grote Waardweg, Werkendam
 • Ontwikkeling tegenover Wijksestraat 18, Wijk en Aalburg

De agenda is te vinden via:

www.altena.raadsinformatie.nl (klik daar op de Altenaronde van 2 oktober).

 

Dinsdag 3 oktober: Altenaronde (beeldvormend) – 19:00 uur

Deze Altenaronde begint om 19:00 uur en vindt plaats in het Gemeentehuis in Almkerk (Sportlaan 170).

Op de agenda staat onder meer:

 • Advies aanwijzing lokale omroep 2024-2028

Stichting RTV Altena heeft een aanvraag ingediend om de komende 5 jaar de lokale omroep voor Altena te blijven. Het is aan de gemeenteraad om hierover advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media.

 • Tariefheffing Bergsche Maasveren

Stichtingsbestuur Bergsche Maasveren heeft aangegeven tariefheffing in te voeren voor een deel van de overvaarten. De gemeenteraad heeft opgeroepen om na te gaan of en hoe alle inwoners van Altena gratis of zo goedkoop mogelijk kunnen overvaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal mogelijke scenario’s geschetst. De raad verzamelt hier tijdens de Altenaronde informatie over.

 • Criteria asielopvang

Het college van Burgemeester en Wethouders verwacht dat onze gemeente voor de komende 3 tot 5 jaar voor de opgave staat tenminste 212 asielzoekers op te vangen. Om te komen tot de geschikte locatie(s) voor opvang zijn er voorwaarden opgesteld. Deze zijn afgelopen zomer voorgelegd aan inwoners via een enquête. En deze zijn besproken met maatschappelijke partners en dorpsraden. Tijdens de Altenaronde verzamelt de raad hier informatie over.

 • Gewoon Opgroeien

Dit beleid richt zich op alle (toekomstige) jonge inwoners en hun omgeving van voor de geboorte tot en met 27 jaar. De gemeente wil bereiken dat kinderen en jongvolwassenen in Altena zo gezond, kansrijk en gewoon mogelijk opgroeien. Tijdens de Altenaronde verzamelt de raad hier informatie over.

De bijbehorende documenten en de rest van de agenda zijn te vinden via:

www.altena.raadsinformatie.nl (klik daar op de Altenaronde van 3 oktober).

overzicht Altenarond

3 oktober: Dorpsbezoek Oudendijk

Op dinsdag 3 oktober brengt de gemeenteraad een bezoek aan Oudendijk. De raadsleden maken ’s middags een ronde langs verschillende interessante locaties. Zoals Basisschool Oudendijk, natuurgebied De Groesplaat, bronsgieterij Myron B.V. en amfibieënwinkel Terrafauna.

3 oktober: Aanmelden Inloop Oudendijk

Woont u in Oudendijk? En wilt u een onderwerp aan de orde stellen bij de gemeenteraad? Dat kan van alles zijn: over de inrichting van uw wijk, over een initiatief dat u gestart bent of over een vereniging waar u actief bij bent. Tussen 18:30 en 19.15 uur houdt de raad in de Basisschool Oudendijk een inloop voor inwoners van Oudendijk. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie: griffie@gemeentealtena.nl .

Verder op de agenda

 • 10 oktober:        Altenatafel
 • 24 oktober:       Raadsvergadering
 • 7 november:      Raadsvergadering
 • 21 november:    Dorpsbezoek Drongelen

Informatie en contact

Meer informatie over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld wanneer en hoe de raad precies vergadert? Of wilt u een keer inspreken of gebruikmaken van de Inloop? Kijk op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

U kunt ook altijd contact opnemen met de raadsgriffie. Dat kan via:

telefoon:             0183 – 51 61 00
mail:                    griffie@gemeentealtena.nl
 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1468 Wed, 27 Sep 2023 09:10:47 +0200 Wethouder Claudia Schipper uit Hank benoemd in Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wethouder-claudia-schipper-cda-uit-hank-benoemd-in-altena-1 Wethouder namens het CDA Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2023 is mevrouw C.W.E.M. Schipper-Heijmans benoemd als wethouder van de gemeente Altena. Zij volgt wethouder Roland van Vugt op die vanwege privéomstandigheden zijn functie heeft neergelegd. Het gaat hier om een fulltime functie.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-1466 Tue, 26 Sep 2023 18:00:23 +0200 Dutch Food Week laat de maaltijd van morgen zien en beleven https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/de-maaltijd-van-morgen-lokaal-duurzaam-en-gezond Een bord met gezond eten, uit Altena, duurzaam geteeld/geproduceerd, zonder verspilling. Zo ziet het voedselsysteem in Altena er in 2046 uit. Dit is alvast te zien, te proeven en te beleven tijdens Dutch Food Week Altena.  

Circulair voedselsysteem in 2046

De circulaire economie gaat over bouwen, reizen, voedsel, spullen en industrie. Dat kunnen we niet allemaal tegelijk aanpakken. Daarom beginnen we in Altena met één thema, namelijk voedsel. Daarmee bedoelen we alle onderdelen van de voedselketen en alle betrokken partijen. Dus producenten, vervoerders, industrie, supermarkten, horeca, onderwijs, overheid en consumenten.

Altena heeft een grote en innovatieve landbouw- en agrofoodsector. Vele mooie bedrijven en initiatieven dragen bij aan duurzame voedselproductie en aan het beheer en de (be)leefbaarheid van ons platteland. Daar zijn we trots op. Samen met hen, en ook met inwoners, organisaties, ondernemers, onderwijs en andere overheden hebben we gewerkt aan een plan voor een circulair voedselsysteem in Altena.

Circulair denken en doen

De overgang naar een circulaire economie en circulair voedselsysteem is niet van de een op de andere dag gemaakt. We staan nog maar aan het begin. Daarom is het belangrijk dat overheid, inwoners, ondernemers, onderwijs en organisaties samenwerken en elkaar steunen. Zodat circulair denken en doen heel gewoon wordt in Altena.

Lees meer over het Programma Circulair Voedselsysteem

]]>
Dutch Food Week Altena
news-1465 Tue, 26 Sep 2023 16:19:09 +0200 Voor ondernemers: deelnemen aan het Altena Isolatie- en Bespaarfestival https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/voor-ondernemers-deelnemen-aan-het-altena-isolatie-en-bespaarfestival zaterdag 4 november van 10.00 – 16.00 uur. Biedt uw bedrijf oplossingen voor het besparen van energie of opwekken van duurzame warmte? Voor Altena’s Isolatie- en Bespaarfestival zoekt de gemeente ondernemers die hun duurzame woonoplossingen willen laten zien. Denk aan vloerisolatie, isolerend glas en warmtepompen.

Woning verduurzamen

Het gratis festival voor inwoners van Altena wil huizenbezitters en huurders helpen bij het verduurzamen van hun huis en besparen van energie. Heeft u een oplossing die daarbij helpt? En kunt u die zaterdag 4 november zo concreet mogelijk laten zien en erover vertellen? Dan komen wij graag met u in contact.

Zaterdag 4 november

Het festival vindt plaats in de zalen van Golfpark Almkreek, zaterdag 4 november van 10.00 – 16.00 uur. De ruimte is niet onbeperkt, dus bij veel belangstelling gaan we loten.

Kijk voor meer informatie en aanmelden van uw bedrijf op www.gemeentealtena.nl/isolatiefestival en klik op ‘Deelnemen voor bedrijven’.

]]>
Nieuwsoverzicht Ondernemers
news-1464 Tue, 26 Sep 2023 15:00:06 +0200 Informatieavond fietspad Jachtsloot Hank https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/informatieavond-fietspad-jachtsloot-hank Woensdag 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur Op woensdag 11 oktober is er een informatieavond over het ontwerp voor een vrijliggend fietspad aan de Jachtsloot in Hank. De avond is in ’t Uivernest van 19.00 tot 21.00 uur.

We werken aan een veilige fietsverbinding langs Jachtsloot

De aanleg van een vrijliggend fietspad volgt vanuit de Verkeersvisie Hank. In deze Verkeersvisie staan voorgenomen maatregelen om de (toekomstige) knelpunten op het gebied van verkeer in Hank tegen te gaan. Eén van deze maatregelen betreft de aanleg van een veilige fietsverbinding langs de Jachtsloot.

We horen graag uw mening voor we het ontwerp definitief vaststellen

Eerder hebben wij op een inspraakavond input opgehaald over het op te stellen ontwerp van dit fietspad. Mede op basis hiervan hebben we een ontwerp gemaakt. We horen hier graag uw mening over.

Hierna maken we het ontwerp definitief

Tijdens de informatieavond lichten we het ontwerp graag aan u toe, beantwoorden we vragen en horen we graag uw mening. Waar het nodig is optimaliseren wij hierna het ontwerp, waarna we het ontwerp definitief maken.

U kunt vrij inlopen, er is geen centrale presentatie

Het is niet nodig om u voor deze avond aan te melden. U kunt deze avond vrij inlopen. Als u niet in de gelegenheid bent op deze avond, maar het ontwerp wel graag wilt zien en uw reactie hierop wilt geven, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vragen?

Neem dan contact op met Wietse Joustra via 0183 - 51 61 00 of via mail verkeer@gemeentealtena.nl.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1463 Tue, 26 Sep 2023 14:52:17 +0200 Dussen: onderhoud Speelbos https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dussen-onderhoud-speelbos Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het bos dicht In oktober snoeit en kapt de gemeente in het speelbos in Dussen. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het bos dicht.

Bomen kappen voor veiligheid

Een aantal bomen in het speelbos is aangetast door schimmels, bacteriën of insecten. Dat vergroot de kans op het afbreken van takken of het omwaaien van de bomen. Voor de veiligheid en om kans op schade aan de omgeving te verminderen, kappen we deze bomen.

Biodiversiteit verhogen

Liever kappen we geen bomen, maar als het toch moet, kijken we hoe we de biodiversiteit in het speelbos kunnen verhogen. We verwijderen dan alleen de takken en korten de stam in. Staand dood hout is goed voor insecten en vogels. Spechten hakken bijvoorbeeld graag in dode bomen. Van de takken maken we takkenrillen. Deze bieden schuil- en nestplaatsen voor insecten, muizen, egels en vogels.

Vragen?

Stel ze aan Tom Faber via t.faber@gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 69 49.

]]>
Werkzaamheden
news-1462 Tue, 26 Sep 2023 14:47:21 +0200 Groot onderhoud Bruggen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/groot-onderhoud-bruggen Werkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Werkzaamheden

Vanaf oktober voeren we op diverse locaties in Altena groot onderhoud uit aan onze bruggen. De werkzaamheden worden verspreid over 2023 en 2024 uitgevoerd. We voeren betonreparaties uit, vervangen slijtlagen en herstellen leuningen en betonwerk.

Stremmingen

We zullen de overlast tot een minimum proberen te beperken. Als de werkzaamheden langdurige stremmingen veroorzaken maken wij dat ruim van tevoren bekend. Als het nodig is stellen we een omleidingsroute in.  De werkzaamheden zullen geen invloed hebben op de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Vragen?

Neem dan contact op met Marc Paul van Bennekom via m.vanbennekom@gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 67 85.

]]>
Werkzaamheden
news-1461 Tue, 26 Sep 2023 14:33:37 +0200 Andel: werkzaamheden Burg. Baxlaan https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/andel-werkzaamheden-burg-baxlaan De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken Maandag 2 oktober start aannemer van der Stelt met het herstraten van Burg. Baxlaan in Andel.

De werkzaamheden bestaan uit het volledig vervangen van alle bestratingsmaterialen en waterafvoerkolken, het extra creëren van invalidenopritjes, het accentueren van het kruisingsvlak nabij de schoolomgeving en het vervangen van het groen in de plantvakken, behoudens de bomen. Direct aansluitend zullen de plantvakken worden voorzien van nieuwe beplanting. De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken. 

Wegafsluiting

Tijdens de werkzaamheden is de straat in fases afgesloten voor verkeer.

Planning

De planning (onder voorbehoud) van de werkzaamheden is als volgt:
02-10-04-10: Verwijderen beplanting gehele straat                                                   
02-10-20-10: Werkvak 1 huisnummer 2-8                                                                 
19-10-03-11: Werkvak 2 huisnummer 8-10b                                                           
02-11-22-11: Werkvak 3 kruising Gezetstraat - 22
21-11-27-11: Werkvak 4 huisnummer 22 - kruising H. Dunantstraat
24-11-30-11: Werkvak 5 kruising H. Dunantstraat - Schoolpad (Uitrit Schoolpad toegankelijk)
29-11- 4-12:  Werkvak 6 Schoolpad - Dr. Oosteromstraat
13-12- 2-12:  Werkvak 7 Kruispunt Burg. Baxlaan - Gezetstraat (I.v.m. levertijden okerkleurige straatstenen
en de bereikbaarheid wordt dit als laatste uitgevoerd)

Vragen?

Neem dan contact op met Teus Zaal via 0183 – 51 67 82 of Adriaan Lievaart via 0183 – 51 67 67.

 

]]>
Werkzaamheden
news-1460 Tue, 26 Sep 2023 14:31:39 +0200 Almkerk/Waardhuizen: Almweg dicht https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/almkerk-waardhuizen-almweg-dicht Van maandag 2 tot donderdag 5 oktober Van maandag 2 tot donderdag 5 oktober vernieuwen wij het asfalt op de Almweg (N322). Het gaat om het gedeelte tussen de Woudrichemseweg in Almkerk en de Heulstraat in Waardhuizen.

De Almweg is afgesloten op de volgende dagen:

 • Maandag 2 oktober 19.00 uur tot dinsdag 3 oktober 06.00 uur
 • Dinsdag 3 oktober 19.00 tot woensdag 4 oktober 06.00 uur
 • Woensdag 4 oktober 19.00 uur tot donderdag 5 oktober 06.00 uur

Een omleiding is aangegeven. De werkzaamheden gaan alleen door als de weersomstandigheden

]]>
Werkzaamheden
news-1459 Thu, 21 Sep 2023 16:40:39 +0200 Militaire oefening https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/militaire-oefening-6 Van dinsdag 26 tot en met donderdag 28 september Van dinsdag 26 tot en met donderdag 28 september vindt een militaire oefening plaats in de gemeente Altena.  

Training op land en water

De oefening wordt gehouden voor opleiding en training van militairen van de Koninklijke Landmacht. Militairen voeren deze dagen trainingen uit op land en water.

Er wordt tijdens deze training gebruik gemaakt van (oefen)munitie met verf- en zeeppatronen en rook- en flits/knalsimulaties.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1458 Wed, 20 Sep 2023 16:39:07 +0200 Weet wat je eet tijdens Dutch Food Week Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/weet-wat-je-eet-tijdens-dutch-food-week-altena Maak kennis met alles wat Altena te bieden heeft van de voedselketen in Altena, van boer tot bord. Lokaal geproduceerd, gezond en duurzaam. Ondernemers en organisaties laten zien, vertellen en laten je proeven hoe de maaltijd van morgen eruit ziet. Zij delen graag hun kennis en enthousiasme.

Er zijn activiteiten voor speciaal voor kinderen maar ook om een wandeling te maken, dingen te proeven en te ondekken. Voor ieder wat wils en in heel Altena van noord naar zuid en van west tot oost.

Bekijk het programma van Dutch Food Week Altena en kies een leuke activiteit uit.

]]>
Dutch Food Week Altena
news-1455 Wed, 20 Sep 2023 13:52:27 +0200 Eethen: herstraatwerkzaamheden De Hoek https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/eethen-herstraatwerkzaamheden-de-hoek werkzaamheden duren van 2 oktober tot en met 24 november. Maandag 2 oktober starten we met het herstraten van De Hoek in Eethen. We vervangen de oude bestratingsmaterialen. Ook vervangen we een stukje oude bouwstraat door nieuwe rijbaan. Tijdens de werkzaamheden is weg afgesloten voor het verkeer.

De werkzaamheden duren ongeveer tot en met 24 november.

Vragen?

Stel ze aan Adriaan Lievaart via 0183 – 51 67 67.

]]>
Werkzaamheden
news-1454 Wed, 20 Sep 2023 13:46:25 +0200 Interview met Jan Bel https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/interview-met-jan-bel Even voorstellen: Wie bent u?

Mijn naam is Jan Bel, ik woon in Sleeuwijk en ben enkele jaren geleden met vervroegd pensioen gegaan. Ik heb ruim 40 jaar in de financiële dienstverlening gewerkt bij banken en heb een financieel economische opleiding.  Mijn vrouw, Ineke Roubos, en ik hebben drie kinderen en twee kleinkinderen (en een derde op komst).

Toen ik gestopt ben als bankier, heb ik mij gericht op een aantal maatschappelijke taken, muziek en sport. Vandaar mijn betrokkenheid bij de Sportraad Altena. Zelf ben ik actief op de racefiets, mountainbike en op de ijsbaan. Mijn hele leven heb ik aan sport gedaan en heb het belang daarvan onderkend.

Wat doet de Sportraad?

De Sportraad is een adviesraad ingesteld door de gemeente. De leden zijn (al dan niet op voordracht) benoemd door het college van B&W. De Sportraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over zaken die met sport- en bewegen te maken hebben in de breedste zin. Hierbij moet je o.a. denken aan het nieuwe sportbeleid van de gemeente, het accommodatiebeleid en het faciliteren van nieuwe initiatieven. We maken ons verder o.a. druk over Uniek Sporten (participatie van o.a. mensen met een beperking), toegankelijkheid voor iedereen, aandacht voor bewegen buiten verenigingsverband (ouderen), aandacht voor een gezonde leefstijl, veilige sportbeoefening en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en veel meer.  

Waarom zijn jullie zo belangrijk voor sportaanbieders in Altena?

De Sportraad zelf is niet belangrijk, de onderwerpen waar wij ons druk over maken zijn dat wel. In algemene zin  is er in Altena sprake van bewegingsarmoede. Dit betekent dat er direct effecten zijn op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Daarnaast betekent bewegen en deelnemen aan sportieve activiteiten vaak dat mensen ook zich makkelijker sociaal bewegen en hun rol in de maatschappij prettiger ervaren. Kortom een verhoging van het sport- en beweegniveau in de gemeente levert direct winst op. Wij proberen vanuit de Sportraad daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Waarvoor kunnen sportaanbieders bij jullie terecht?

Sportaanbieders kunnen altijd contact opnemen met ons secretariaat, Hella de Ridder en of met mij.In dit verband wil ik wel graag aangeven dat we vragen en opmerking van belanghebbenden altijd serieus nemen, maar dit wel zien in een breder belang. We kunnen geen individuele belangen behartigen van sporters en/of clubs.

]]>
news-1452 Wed, 20 Sep 2023 12:02:31 +0200 Informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/informatiemarkt Zaterdag 7 oktober in de Jager in Giessen In de toekomst gaat er veel veranderen met betrekking tot de zorg, wonen en welzijn. Het is van groot belang dat u zich hierover op tijd laat informeren.

Op zaterdag 7 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom bij de informatiemarkt in De Jager in Giessen. Er is aandacht voor langer zelfstandig wonen, woonomgeving met zorg en ondersteuning, kwaliteit van leven en behoud van een goede gezondheid. Maar ook actief meedoen in de samenleving, financiële zekerheid en toegang tot benodigde hulp zijn belangrijke onderwerpen. 

Er zijn bijna 30 ondernemers en organisaties aanwezig die u graag van informatie voorzien, de koffie staat klaar!

Meer informatie: www.seniorenplatformaltena.nl

Geen vervoer?

Maak gebruik van een van deze initiatieven:

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1438 Wed, 20 Sep 2023 10:24:00 +0200 Heeft u een goed idee? Maak kans op het inwonersbudget! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/heeft-u-een-goed-idee-maak-kans-op-het-inwonersbudget Er is een bedrag van € 50.000 beschikbaar In 2023 is er € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor goede ideeën. Wat deze goede ideeën zijn, bepaalt u! De ideeën zijn van u en samen bepalen de inwoners van Altena welke ideeën worden uitgevoerd.

Gemeente Altena leeft door haar inwoners. U en uw buren, de jeugd, de ouderen, de verenigingen en scholen, iedereen draagt bij aan onze gemeenschap. Maar soms hebt u een idee, een vonk van inspiratie, dat het verschil kan maken. Doe mee met een goed idee en dien het in. Pak deze kans om een budget te ontvangen waarmee uw idee werkelijkheid kan worden. Want met het Inwonersbudget is uw idee, voor elkaar.

Wilt u meer informatie of wilt u uw idee indienen? Ga naar aandeslag.gemeentealtena.nl.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-1149 Wed, 20 Sep 2023 09:37:00 +0200 Wie verdienen Parel, Schaal en Kristal van Altena? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wie-verdienen-parel-schaal-en-kristal-van-altena Laat het weten en nomineer een inwoner die u erg waardeert Parel, Kristal en de Schaal van Altena worden uitgereikt op 2 januari 2024

U kent ze wel, iemand die als laatste nog even controleert of alle sporters hun spullen hebben meegenomen, of de oversteekmoeder/vader die ook nog eens collecteert voor de kerk of een goed doel. Of de vereniging uit het dorp die elk jaar allerlei activiteiten organiseert, zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue of de straat sneeuwvrij maakt in de winter. Of de club die door het jaar heen op allerlei manieren geld inzamelt voor het onderhoud van een speelterrein. Er zijn zoveel vrijwilligers, jong en oud, dat u er vast meerdere kent.

Sinds 2021 hebben we in Altena we een speciale waardering voor die vele vrijwilligers die zich ongemerkt inzetten voor hun straat, hun vereniging of dorpskern.  

De waarderingsprijzen zijn prachtige kunstwerken die gemaakt zijn door plaatselijke kunstenaars

Met deze prijzen zetten we de vrijwilligers in het zonnetje en laten we blijken dat hun inzet zeer gewaardeerd wordt. Niet alleen door de gemeente, maar juist ook door U. Want u bent aan zet om kandidaten voor te dragen.

De prijs wordt uitgereikt bij de komende nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2024.

Lezen hoe u iemand of een organisatie kunt voordragen: www.gemeentealtena.nl/gemeentelijkeonderscheidingen

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-1449 Wed, 20 Sep 2023 07:30:00 +0200 Duurzame wasmachines en koelkasten met de Groene Pas https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/duurzame-wasmachines-en-koelkasten-met-de-groene-pas Met de Groene Pas kan duurzaam witgoed gekocht worden bij een lokale leverancier. Vanaf maandag 18 september kunnen minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (inclusief inkomenstoets) een Groene Pas aanvragen. Met deze Groene Pas kan duurzaam witgoed gekocht worden bij een lokale leverancier.

Duurzame koelkast of wasmachine

Met deze actie hebben de inwoners én een nieuw apparaat én besparen zij in de toekomst energie. In de regeling is vastgelegd dat de wasmachine minimaal energielabel A heeft en de koelkast/koelvriescombinatie energielabel A tot en met C. Per adres mag één apparaat worden uitgekozen. De pas heeft een waarde van € 650,-.

Armoedebestrijding en duurzaamheid in één

Wethouder Anneloes van Hunnik: “Inwoners die voldoen aan de criteria en bij de gemeente bekend zijn, hebben half september een persoonlijke brief thuis gekregen. Maar we willen ook graag mensen bereiken die wij niet kennen via een uitkeringsregeling. Dit zijn de mensen die werken en desondanks in armoede leven. We willen zoveel mogelijk mensen van de Groene Pas gebruik laten maken. Het is lastig om over armoede te praten, maar dat taboe moet er echt af. Je bent niet alleen; als het niet lukt en je hebt schulden, neem dan contact op met de gemeente, een schuldhulpmaatje of zoek iemand anders die je vertrouwt. In je eentje is het veel lastiger om dingen op te lossen. Over armoede en schuld praten is moeilijk, dat is begrijpelijk, maar het is vaak het begin van de oplossing!”

Kan ik ook meedoen met de Groene Pas?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Groene Pas? En wilt u de Groene Pas aanvragen?
Ga dan naar www.gemeentealtena.nl/groenepas

Deze actie duurt een half jaar.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-1445 Wed, 13 Sep 2023 10:28:28 +0200 Alle informatie voor organisatoren van Dutch Food Week Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/alle-informatie-voor-organisatoren-van-dutch-food-week-altena Hoe organiseer ik een activiteit, wat heb ik nodig en hoe kan Team Dutch Food Week Altena daarbij helpen. Op de pagina voor organisatoren vind je onder andere:

 • Hoe organiseer ik een activiteit?
 • Waar moet ik rekening mee houden?
 • Veel gestelde vragen
 • Wat doet de gemeente aan promotie en communicatie voor Dutch Food Week Altena
 • Nieuwsbrieven
 • Veel gestelde vragen
]]>
Dutch Food Week Altena
news-1443 Wed, 13 Sep 2023 10:18:47 +0200 Dussen: Werkzaamheden Binnen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dussen-werkzaamheden-binnen Werkzaamheden duren tot 20 oktober Maandag 18 september starten we met onderhoud van Binnen ter hoogte van huisnummers 28  tot en met 44. Het straatwerk is hier verzakt en zal worden hersteld. De werkzaamheden duren tot ongeveer 20 oktober.

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vragen?

Stel ze aan

 • de heer M.P. de Visser, contactpersoon van aannemersbedrijf P. de Visser via 06-53 75 42 20 of
 • de heer T. Zaal, contactpersoon van de gemeente Altena via 0183 – 51 67 82.
]]>
Werkzaamheden
news-1442 Wed, 13 Sep 2023 10:05:18 +0200 Woning verduurzaamd? Help uw buurtgenoten op weg! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/woning-verduurzaamd-help-uw-buurtgenoten-op-weg Nationale Duurzame Huizen Route op 28 oktober en 4 november Heeft u uw woning verduurzaamd met dakisolatie, een warmtepomp, HR++ glas of een andere duurzame maatregel? Met uw ervaringen kunt u andere huiseigenaren op weg helpen. Stel uw huis open voor de buurt tijdens Nationale Duurzame Huizen Route op 28 oktober en 4 november en laat hen de duurzame maatregelen in de praktijk zien. Gemeente Altena  ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners aan om hun duurzame voorbeelden via de Nationale Duurzame Huizen Route te delen.

Voor mensen die aan de slag willen met hun huis, is het heel waardevol om duurzame maatregelen in de praktijk te zien. Door te vertellen waarom u hiervoor hebt gekozen en hoe u de verduurzaming hebt ervaren, kunnen bezoekers een weloverwogen keuze maken voor hun eigen huis. Of het nu gaat om HR++-glas, ledlampen of zonnepanelen; alle kennis en ervaringen zijn waardevol.

Woning aanmelden

Altena doet mee aan de Duurzame Huizen Route en is op zoek naar duurzame voorbeelden in de gemeente. Huiseigenaren die mee willen doen, kunnen hun woning aanmelden op de website van de Nationale Duurzame Huizen Route. Wie het leuk vindt, kan hier ook zijn of haar huis openstellen op zaterdag 28 oktober en 4 november. Aanmelden kan via: www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1441 Tue, 12 Sep 2023 17:03:44 +0200 HAS-onderzoek: Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij als gereedschap voor meer natuurinclusieve landbouw https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/has-onderzoek-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij-als-gereedschap-voor-meer-natuurinclusieve-landbouw De HAS Green Academy onderzoekt waar boeren in de praktijk tegenaan lopen in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en welke ‘tools’ ingezet kunnen worden om hen daarbij te helpen. Eén van de onderzoeksgebieden is het land van Heusden en Altena.

Studenten van de HAS namen de afgelopen tijd de waarde van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) voor het bevorderen van natuurinclusieve landbouw (NIL) onder de loep.

BBM

De BBM meet onder andere de ammoniakuitstoot, het kruidenrijk grasland, de weidegang en broeikasgasemissies van agrarische bedrijven. Agrariërs kunnen daarbij beloond worden voor het uitvoeren en toepassen van maatregelen die de biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit verbeteren.

Voor dit onderzoek maakten 11 agrarisch ondernemers uit Altena in 2021 en 2022 gebruik van de BBM. De studenten stelden zich de vraag welke inzichten de inzet van het instrument aan ondernemers biedt om de natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf op te schalen. Daarnaast onderzochten ze of een instrument zoals de BBM geschikt is om toe te passen in andere gebieden.

Resultaten

De metingen in de jaren 2021 en 2022 gaven – mede door weersomstandigheden - een onverwachte uitkomst: het resultaat van de deelnemende bedrijven daalde met gemiddeld 141 punten. Uit interviews bleek daarnaast dat de ondernemers een aantal problemen ervaren bij de opschaling van NIL op hun bedrijf: het ontbreekt hen in sommige gevallen aan kennis over de KPI’s en hun toepassing en de tijd sinds de start van de monitor was relatief kort om de maatregelen toe te passen. Daarnaast geven ze aan dat het nemen van maatregelen binnen een bestaand bedrijfsmodel complex is, en de begeleiding daarbij nog onvoldoende.

Conclusies en aanbevelingen

De HAS-studenten concluderen dat de BBM als tool geschikt is om de NIL te bevorderen. Echter, om de agrariërs te helpen daadwerkelijk verbeteringen in hun onderneming door te voeren, is meer nodig. De HAS doet de volgende aanbevelingen:

 • Geef agrariërs goede begeleiding
 • Bied mogelijkheden om onderling kennis te delen
 • Faciliteer en bevorder hun samenwerking
 • Ontwikkel een app waarin agrarisch ondernemers hun gegevens uit de BBM snel en overzichtelijk in kunnen zien.

Op naar de toekomst

Het onderzoek had ook een ander mooi resultaat: het aantal deelnemende NIL-ondernemers verdubbelde van 11 naar 22. Hoopvol nieuws voor de natuur in Altena! Meeuwis Millenaar, coördinator van de BBM in Altena, was vooral onder de indruk van de motivatie om aan de monitor deel te nemen: “De deelnemers zien niet alleen een mogelijk economisch voordeel, maar zijn opvallend gemotiveerd om juist ook voor de natuur hun bedrijfsvoering aan te passen. We zijn als BBM daarom meteen aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. De eerste voorlichtingsbijeenkomsten zijn inmiddels georganiseerd. We kunnen daar dieper ingaan op hoe je de score kan beïnvloeden. Je kan die bijvoorbeeld verbeteren door te zorgen voor meer eiwit van eigen land, wat zorgt voor minder import van soja. Een betere groenblauwe dooradering met bomen en struiken of kruidenrijk grasland inzaaien verbetert de score ook, maar dan moet je wel eerst leren hoe dat werkt - en die kennis dragen we nu over. Al met al zijn we heel blij met de resultaten!”

Programma circulair voedselsysteem

De gemeente Altena draagt vanuit het programma circulair voedselsysteem bij aan het onderzoek van HAS Green Academy. In dit programma gaat de gemeente Altena op weg naar ‘de maaltijd van morgen’. De maaltijd van 2046 is gezond, duurzaam geteeld en geproduceerd in Altena, zonder verspilling. Met inwoners, partijen uit onderwijs, ondernemers, organisaties en overheid werkt de gemeente aan die gezamenlijke droom. Dat doen we samen, met concrete acties en een open blik. Want het kan anders!

Eerdere onderzoeken

Dit onderzoek is het derde en laatste onderdeel van een groter onderzoek over kansen en knelpunten voor natuurinclusieve landbouw. Dit grotere onderzoek duurt twee jaar en wordt gefinancierd door het SIA-regieorgaan. Het gaat over zeven gebieden in Nederland en er doen vier hogescholen mee.

Lees ook de artikelen over de eerste twee onderzoeken:

Kansen en knelpunten natuurinclusieve landbouw

Onderzoek: Hoe nog beter gebiedsgericht samenwerken

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1440 Mon, 11 Sep 2023 09:27:00 +0200 Feestelijke start bouw Achter de Schans https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/feestelijke-start-bouw-achter-de-schans Grootste woningbouwproject in gemeente Altena van dit moment voorziet in 300 woningen Onder zomerse omstandigheden is vrijdagmiddag 8 september de start van de bouw van nieuwbouwwijk Achter de Schans gevierd. Wethouders Hans Tanis en Shah Sheikkariem openden samen met projectontwikkelaars Jansen Bouwontwikkeling en Van Wanrooij Projectontwikkeling de bouw, door een lint van één van de bruggen naar de nieuwe wijk in Werkendam door te knippen. Hierbij waren onder andere de woning- en kavelkopers van de eerste 150 woningen aanwezig. De eerste projectmatige woningen worden naar verwachting in het voorjaar van 2024 opgeleverd.

Wethouder Hans Tanis: “Heel veel mensen hebben uitgekeken naar het moment dat de nieuwe woningen gebouwd worden en er een geheel nieuwe wijk in onze gemeente bijkomt. Ik ben daarom ook blij en trots dat het gelukt is om de plannen die we gemaakt hebben, stap voor stap tot uitvoering te brengen. En dat we er honderden woningen bijbouwen in Altena. Van plan tot uitvoering kent een lange doorlooptijd. We hebben alles op alles gezet dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat is gelukt door inspanningen van veel verschillende partijen, waar we trots op zijn.”

Altena blijft zich onverminderd inzetten voor bouw nieuwe woningen

Na de officiële starthandeling konden de nieuwe bewoners met een kraan de lucht in om het bouwterrein en het gehele gebied goed te overzien.

Hans Tanis: “De behoefte aan woningen in onze gemeente blijft de komende jaren groot. We blijven gas geven op verschillende woningbouwprojecten in heel Altena.”

Fase 2 in voorjaar 2024 in de verkoop

De nieuwe wijk nabij voetbalclub Kozakken Boys bestaat straks uit ongeveer 300 woningen. Alle varianten koopwoningen en sociale huurwoningen zijn aanwezig: appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Fase 1 is nu in aanbouw, terwijl fase 2 volop in voorbereiding is. De verwachting is dat de woningen van de tweede fase in het voorjaar van 2024 in verkoop gaan. Ook deze fase wordt ontwikkeld door Jansen Bouwontwikkeling en Van Wanrooij Projectontwikkeling.

Autoluw, groen en water

Achter de Schans bestaat uit drie woonbuurten met allemaal een eigen invulling, sfeer en karakter. Die verschillen ontstaan door de openbare ruimte verschillend in te richten en door de bouw van woningen in verschillende architectuurstijlen. De buurten zijn omringd door veel groen en water, er zijn natuurvriendelijke oevers en bermen en langs veel woonpaden is de auto te gast. Als straks beide fases van Achter de Schans gebouwd zijn, ligt er centraal in de wijk, een brede watergang. Hierlangs worden groene oevers aangelegd waar bewoners kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Meer informatie over het project is te vinden op www.achterdeschans.nl.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1432 Mon, 04 Sep 2023 13:56:48 +0200 Wijk en Aalburg: Asfaltonderhoud Perzikstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wijk-en-aalburg-asfaltonderhoud-perzikstraat Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor verkeer Van maandag 25 september tot en met 6 oktober vervangen we het asfalt in de Perzikstraat in Wijk en Aalburg. Tijdens de werkzaamheden is de Perzikstraat afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden hebben beperkt toegang houden tot hun woning/bedrijf.

De afsluiting is met borden aangegeven. Ook worden verkeersregelaars ingezet.

Plannning:

25 september:                        Opbreken en inboren putranden ( plaatselijke rijbaanafzetting)
26 september:                        Frezen en opbreken asfalt (wegafsluiting)
27 tot en met 29 september:  Herstel goottegels (wegafsluiting)
28 en 29 september:              Aanbrengen onderlaag, tussenlaag en deklaag asfalt (wegafsluiting)
2 en 3 oktober:                       Afwerken bermen en inritten (geen wegafsluiting)
6 oktober:                               Aanbrengen putranden (plaatselijke rijbaanafzetting)

Vragen?

Stel ze aan de heer A. Lievaart of de heer T. Zaal van het Team Ruimtelijk Beheer via 0183 – 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-1431 Mon, 04 Sep 2023 13:37:30 +0200 Giessen: Asfaltonderhoud Industrieweg https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/giessen-onderhoud-asfalt-industrieweg Van 2 tot en met 6 oktober is de weg afgesloten voor verkeer Van 18 september tot en met 13 oktober werken we aan de Industrieweg in Giessen.

Van maandag 2 oktober tot en met vrijdag 6 oktober vervangen we het asfalt . Tijdens deze werkzaamheden is de Industrieweg afgesloten voor het verkeer. Aanwonenden hebben beperkt toegang tot hun woning/bedrijf. Een omleiding is met borden aangegeven. Ook worden er verkeersregelaars ingezet.

Planning:

18 tot en met 29 september:   Herstellen parkeerstrook vrachtverkeer (geen wegafsluiting)
25 september:                         Opbreken en inboren putranden (plaatselijke rijbaanafzetting)
2 en 3 oktober:                        Frezen asfaltconstructie en puinbaan (wegafsluiting)
2 tot en met 4 oktober:            Aanbrengen goottegels (wegafsluiting)
4 tot en met 6 oktober:            Aanbrengen 3 lagen asfalt (wegafsluiting)
9 oktober:                                Aanbrengen putranden (plaatselijke rijbaanafzetting)
9 tot en met 11 oktober:          Aanstraten inritten (plaatselijke rijbaanafzetting)

Vragen?

Stel ze aan de heer A. Lievaart of de heer T. Zaal van het Team Ruimtelijk Beheer via 0183 – 51 61 00.

 

 

 

]]>
Werkzaamheden
news-1427 Wed, 30 Aug 2023 11:46:34 +0200 Werkendam: werkzaamheden Sasdijk en Bandijk https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/werkendam-werkzaamheden-sasdijk-en-bandijk Van maandag 11 september tot en met vrijdag 17 november Van maandag 11 september tot en met vrijdag 17 november werken we aan de Sasdijk - Bandijk in Werkendam. Het gaat om het gedeelte tussen de Sasdijk 64 en de Dokvijver. We vervangen het riool en de wegfundering en vernieuwen de asfaltverharding.

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten tussen de Nieuweweg en de Van Randwijklaan. Een omleiding is aangegeven.

Vragen?

Neem dan contact op met

 • Aannemer Van der Plas: de heer R. Vink via 06 – 29 08 27 21.
 • Gemeente Altena: de heer A. de Wit via 0183 – 51 67 31 of de heer M. Boon via 0183 – 51 67 18.

 

]]>
Werkzaamheden
news-1426 Wed, 30 Aug 2023 11:33:17 +0200 Aanvragen Mantelzorgwaardering https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/aanvragen-mantelzorgwaardering-2023-kan-vanaf-1-september Aanvragen kan tot 15 december U kunt dit jaar als mantelzorger een mantelzorgwaardering 2023 aanvragen. De mantelzorgwaardering aanvragen kan bij Surplus Altena (voorheen Trema Welzijn).

Volwassen mantelzorgers ontvangen € 120 en jonge mantelzorgers € 60 per jaar. Dit kan in de vorm van een geldbedrag of een Altenaboxbon. Een jonge mantelzorger is tussen de 6 en 18 jaar oud en heeft een chronisch ziek familielid in het gezin.

Voor wie is de mantelzorgwaardering?

De mantelzorgwaardering is voor alle mantelzorgers die

•             Langer dan drie maanden
•             Minimaal vier uur per week 
•             Onbetaald mantelzorg verlenen.

Daarnaast woont u zelf of degene waar u voor zorgt in de gemeente Altena.

Aanvragen

U kunt:

Aanvragen kan tot 15 december 2023

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-1422 Tue, 22 Aug 2023 14:43:18 +0200 Geldfit: Hulp bij geldzorgen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/geldfit-hulp-bij-geldzorgen Hulp voor inwoners en ondernemers Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Gemeente Altena werkt daarom samen met Geldfit om inwoners en ook ondernemers weer grip op hun geld te geven.

Geldfit-test of potjescheck

Als inwoner van Altena kunt u bij Geldfit inzicht krijgen in uw financiële situatie. Ook kunt u zien waar u terecht kunt voor hulp. Doe de ‘Geldfit-test’, of de ‘potjescheck’ via www.geldfit.nl. U krijgt tips of een overzicht van (vrijwilligers)organisaties die u verder kunnen helpen. Zoals bij de gemeente/ OnS Altena, Surplus, de Formulierenbrigade of Schuldhulpmaatje.

Hulp voor ondernemers

Ook ondernemers in gemeente Altena kunnen terecht bij Geldfit. Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1421 Tue, 22 Aug 2023 14:24:47 +0200 A27: Werkzaamheden Merwedebrug in weekenden van september tot en met november https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/a27-werkzaamheden-merwedebrug-in-weekenden-van-september-tot-en-met-november De brug is gedeeltelijk afgesloten, maar blijft open voor (brom)fietsers en voetgangers. Rijkswaterstaat voert in acht weekenden onderhoud uit aan de hangkabels van de Merwedebrug. Vier weekenden in september richting Breda en vier in oktober/november richting Utrecht. Hiervoor is de brug gedeeltelijk afgesloten. De brug blijft open voor (brom)fietsers en voetgangers.

Tijdens het onderhoud van de hangkabels blijft een van de twee rijstroken in de richting waar gewerkt wordt open. Op deze rijstrook geldt wel een aangepaste snelheid van 50 km/u. Weggebruikers in die richting moeten rekenen op circa 30 minuten extra reistijd. In de andere richting blijft de brug volledig open. Om filevorming zoveel mogelijk te beperken stelt Rijkswaterstaat omleidingen in voor doorgaand verkeer via andere (snel)wegen.

Fase 1: Eén rijstrook dicht in de richting van Utrecht naar Breda, telkens vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur:

 

 • Vrijdag 1 tot maandag 4 september
 • Vrijdag 8 tot maandag 11 september
 • Vrijdag 15 tot maandag 18 september
 • Vrijdag 22 tot maandag 25 september

Vrijdag 29 september tot maandag 2 oktober (reserveweekend)

Fase 2: Eén rijstrook dicht in de richting van Breda naar Utrecht, telkens vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur:

 • Vrijdag 13 tot maandag 16 oktober
 • Vrijdag 20 tot maandag 23 oktober
 • Vrijdag 27 tot maandag 30 oktober
 • Vrijdag 3 tot maandag 6 november

Vrijdag 10 tot maandag 13 november (reserveweekend)

Fietsers en voetgangers

Aan de kant waar niet aan de hangkabels gewerkt wordt is een fietspad beschikbaar met tweerichtingsverkeer, ook doordeweeks. 

Hulpdiensten

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over het passeren van de brug zodat de hulpverlening op peil blijft. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website www.rijkswaterstaat.nl/onderhoud-Merwedebrug of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002 (gratis).

]]>
Werkzaamheden
news-1414 Tue, 15 Aug 2023 13:48:55 +0200 Sleeuwijk: woonrijpmaken Waterlinie https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sleeuwijk-woonrijpmaken-waterlinie De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd Maandag 21 augustus starten wij met het woonrijpmaken van de Waterlinie. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 29 september. Tijdens de werkzaamheden wordt de bouwweg tussen De Roef en de Fortgracht vervangen door het definitieve straatwerk. 

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Verkeer wordt omgeleid via de Traverse en Palissade. Bewoners van de Waterlinie 2 tot en met 151, Arsenaal en Fortgracht kunnen via de Rijksstraatweg rijden.

Vragen?

Stel ze aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-1413 Tue, 15 Aug 2023 10:14:05 +0200 Sportcafé Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sportcafe-altena Voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en eigenaren van commerciële sportorganisaties in gemeente Altena.

]]>
Test hier je nieuws
news-1412 Tue, 15 Aug 2023 10:00:49 +0200 Rookvrije bushokjes https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/rookvrije-bushokjes Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

]]>
Test hier je nieuws
news-1410 Mon, 14 Aug 2023 16:14:41 +0200 Dussen: werkzaamheden Groot Zuideveld https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dussen-werkzaamheden-groot-zuideveld De werkzaamheden duren ongeveer tot 3 november 2023 Maandag 21 augustus starten wij met de verbetering van de afwatering in Groot Zuideveld in Dussen.

We werken vanaf huisnummer 23 tot aan de inrit van de tennisvereniging. De werkzaamheden worden in fases  uitgevoerd.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Met uitzondering van voetgangers, die hebben wel doorgang.

De werkzaamheden duren ongeveer tot 3 november 2023.

Vragen?

Stel ze aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-1396 Tue, 11 Jul 2023 13:21:01 +0200 Kindpakket voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kindpakket-voor-kinderen-en-jongeren-van-4-tot-18-jaar Alle kinderen mogen meedoen! Een op de dertien kinderen groeit op in een gezin met weinig geld. Zij kunnen daarom niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Ze staan letterlijk aan de zijlijn.  Ook in Altena komt armoede voor. Gemeente Altena wil graag dat alle kinderen in Altena mee kunnen doen. Aan sport, scouting of muziekles. Dat ze een fiets hebben om naar de middelbare school te fietsen of andere dingen, die voor ieder kind belangrijk zijn. Gemeente Altena vergoedt (een deel van) deze kosten.  Dat doen we in overleg met Stichting Leergeld West Brabant Oost (WBO).

Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op Leergeld als zij bepaalde activiteiten van hun kinderen niet kunnen betalen. We kijken naar uw persoonlijke financiële situatie als u een aanvraag doet.

Wat kunt u aanvragen?

Ouders of verzorgers kunnen een aanvraag doen om kinderen mee te laten doen op vier verschillende gebieden:

Onderwijs

De Schoolspullenpas is een pas waarmee ouders en kinderen zelf schoolbenodigdheden kunnen aanschaffen. Zoals een rugzak, gymkleding, tekendoos, rekenmachine, pennen. Er is een pas voor het basisonderwijs en een voor het voortgezet onderwijs. Per gezin kan er een kindertablet worden aangevraagd tot groep 5.

Ook een abonnement op Squla behoort tot de mogelijkheden. Vanaf groep 5 is er een gezinslaptop beschikbaar. Elke schoolverlater kan bovendien een fiets aanvragen.

Sport

De contributie van een club en de sportkleding kunnen worden betaald door Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Cultuur

Zaken als muziekles, tekenles of de circusschool kunnen door Leergeld worden vergoed.

Welzijn

Vanaf het vijfde jaar kan zwemles worden vergoed evenals het lidmaatschap van een scoutingvereniging.

Hoe kunt u aanvragen?

Kijk voor de mogelijkheden en het aanvraagformulier op www.gemeentealtena.nl/kindpakket of www.kindpakket.nl. U kunt ook de folder leergeld  downloaden.

Na uw aanvraag nemen vrijwilligers van Stichting Leergeld WBO contact met u op om uw aanvraag door te spreken. Wilt u meer weten over de stichting, kijk dan op www.leergeldwbo.nl. Ook kunt u voor meer informatie mailen naar  ons@gemeentealtena.nl  of  info@leergeldwbo.nl. Bellen kan ook: elke dinsdag tot en met donderdag van 09.30 tot 11.30 uur op telefoonnummer 0162 – 45 84 87.

 

 

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-1383 Thu, 22 Jun 2023 09:55:30 +0200 Vernieuwen asfalt in 15 kernen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderhoud-asfalt-6 Vanaf maandag 26 juni starten we met het onderhoud van asfalt. Vanaf maandag 26 juni 2023 start de gemeente Altena met het vernieuwen van asfalt in 15 verschillende kernen. Sommige wegen worden afgezet als het asfalt vernieuwd wordt. Dit zal leiden tot hinder, vertragingen en ongemak. U wordt omgeleid.

Omleiding

De kleine werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Doordat de werkzaamheden vaak heel kort duren is het helaas niet mogelijk omwonenden vooraf schriftelijk te informeren.  Voor de grotere werkzaamheden is de weg soms langer afgesloten.

Hulpdiensten worden bij alle langdurige afsluitingen ingelicht. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Waar werken we aan het asfalt?

Kern

Straat

Almkerk Hoekje
  Midgraaf
  Hillsesteeg
Andel Zwaansheuvel
  Achterdijk
  Hoge Maasdijk
  Hoefweg 3
Babyloniënbroek Meeuwensesteeg
  Broeksestraat
Dussen Landweg
  Schenkeldijk
Genderen Meerhoek
  Meerstraat
  Hoofdstraat
  Genderensedijk
  Doeverensestraat 59
Giessen Transportstraat
  Fietspad Parallelweg
  Karbogert
  Giessensesteeg
Hank Kalversteeg
  Oranjepolderweg
Meeuwen Moleneind
  Dorpstraat
Nieuwendijk Zandsteeg
  Kruissteeg
  Zevenbanseweg
Rijswijk Veldstraat
  Veldweg
  Veldstraat
Sleeuwijk Ruigenhoekweg
  Kooikamp
  Kerkeinde
  Acacialaan
  Munnikenland
  Rijksstraatweg
  Elegantierpad
Veen Tuinstraat
Werkendam Grote Waardweg
  Vierlinghstraat
  Bandijk
  Richter
  Steurgat
  Koelemaaier
  Werkensedijk
  Schans
  Heuvelweg
Wijk en Aalburg Maasdijk
  Kromme Nol
  Kromme Nol/Hoofdstraat
  Berenhoeksestraat
  Nijverheidsstraat 33
  Nijverheidsstraat 7
  Veldstraat
  Fietspad Meerhoek
Woudrichem Veldweg
  Middelvaart

Vragen?

Neem dan contact op met:

 

 

]]>
Werkzaamheden
news-1378 Tue, 20 Jun 2023 13:01:35 +0200 Regeling Energietoeslag 2023 uitgesteld https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/regeling-energietoeslag-2023-uitgesteld De nieuwe wet komt waarschijnlijk deze herfst. Voor de regeling Eenmalige Energietoeslag 2023 is een nieuwe wet nodig. De Rijksoverheid maakt de nieuwe wet, maar deze is nog niet klaar. De nieuwe wet komt waarschijnlijk deze herfst. Dan informeren we u over de start van de nieuwe regeling energietoeslag 2023. Blijft u de krant, socials en de gemeentewebsite volgen voor informatie.

Heeft u financiële vragen en zoekt u info of advies? Neem dan contact op met:

]]>
Nieuwsoverzicht
news-1062 Mon, 12 Jun 2023 16:52:00 +0200 Hagen knippen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hagen-knippen De meeste hagen worden 2 keer geknipt In de maanden juni tot en met september knipt de gemeente de hagen. De meeste hagen worden 2 keer geknipt.

Vogelnesten

In de laatste week van mei zijn we begonnen de hagen te inspecteren op vogelnesten. Waar we een nest aantreffen knippen we niet, we komen dan later terug om dat alsnog te doen.

Machine

De meeste hagen knippen we met een machine. Lukt dit niet dan knippen we handmatig of met accu- en motorscharen.

Planning

De eerste knipronde staat gepland van 19 juni tot 7 juli. Van 11 september tot 6 oktober wordt een tweede keer geknipt. 

Voor het snoeien en opruimen staan we op de weg, fietspad, stoep op parkeerplaats. Dit kan dus tijdelijk wat overlast veroorzaken. We hopen op uw begrip.

]]>
Onderhoud bomen en groen
news-1371 Thu, 08 Jun 2023 20:16:30 +0200 Post van gemeente Altena digitaal ontvangen? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/post-van-gemeente-altena-digitaal-ontvangen Vanaf juli kan dat met de Berichtenbox van MijnOverheid. Wat is de Berichtenbox?

De Berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus waarin u post van de overheid, bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW en UWV digitaal kunt ontvangen. Ook gemeente Altena heeft zich aangesloten bij de Berichtenbox. U kunt uw post van de gemeente dus voortaan digitaal ontvangen. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Niet alle post van de gemeente is al digitaal beschikbaar. Dit gaat stap voor stap. Daardoor kan het voorkomen dat u nog steeds post van de gemeente in de brievenbus krijgt. Ook als u zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox.

“Als gemeente willen we onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Bijvoorbeeld door post van de gemeente digitaal aan te bieden. Inwoners kunnen daardoor hun post makkelijker terugvinden. Wanneer je de post liever in de brievenbus wilt blijven ontvangen dan kan dat uiteraard. Dan hoef je niets te doen. Vanwege het milieu en besparing op de kosten hoop ik wel dat we zoveel mogelijk inwoners enthousiast kunnen maken om gemeente Altena toe te voegen via de Berichtenbox”, aldus wethouder Shah Sheikkariem.

Hoe ontvang ik mijn post digitaal?

Om uw post digitaal te ontvangen, logt u met DigiD in op https://mijn.overheid.nl/ en kunt u via 'instellingen' het vinkje voor de gemeente Altena aanzetten. Deze instelling kunt u altijd weer wijzigen.

Herinnering per e-mail ontvangen?

Wilt u een herinnering per mail ontvangen als er een nieuw bericht in de Berichtenbox voor u klaarstaat? Geef dan een e-mailadres op. Dit gaat als volgt:

 • Log in op Mijn Overheid met uw DigiD.
 • Kies in de Berichtenbox bij 'Instellingen' de rubriek 'Meldingen'
 • Zet 'Melding bij een nieuw bericht in de Berichtenbox' op 'Aan'. U ontvangt dan e-mails als er nieuwe berichten in uw Berichtenbox staan
 • Zet ook 'Herinneringen van nog niet gelezen berichten in de Berichtenbox' op 'Aan'
 • Controleer of het door u ingevoerde e-mailadres (nog) klopt

Als u het vinkje voor de gemeente Altena aanzet, ontvangt u voortaan zoveel mogelijk post van de gemeente digitaal.

Wanneer krijgt u de post van de gemeente nog in uw brievenbus?

U krijgt post van de gemeente nog in uw brievenbus:

 • Als u niet geabonneerd bent op MijnOverheid Berichtenbox. Omdat u uw post liever in uw brievenbus krijgt.
 • Als de gemeente ervoor kiest een brief per post te versturen. Bijvoorbeeld als de brief is gericht ‘aan de bewoners van’.
 •  Als het gaat om brieven aan bedrijven. De gemeente kan brieven aan bedrijven nog niet betrouwbaar digitaal versturen. Dat is nog niet mogelijk via de Berichtenbox.
]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-1342 Tue, 09 May 2023 16:23:00 +0200 Hank: werkzaamheden Jachtlaan, Keizersveer en Keizer Napoleonweg https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hank-werkzaamheden-jachtlaan-keizersveer-en-keizer-napoleonweg Werkzaamheden zijn nodig voor verbreding A27 Vanaf maandag 15 mei start Enexis met groot onderhoud aan het gasnetwerk in de Jachtlaan, Keizersveer en Keizer Napoleonweg in Hank. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de verbreding van de A27.

Planning

De werkzaamheden duren tot 3 november. De werkzaamheden worden in verschillende fasen  uitgevoerd. Eventuele omleidingen en afsluitingen worden met borden aangeven.

Vragen?

Stel ze aan de heer Kees van Gool van Enexis via 06 – 20 62 25 16 of aan John de Reuver van de gemeente Altena via 0183 – 51 67 65.

]]>
Werkzaamheden
news-1339 Wed, 03 May 2023 12:13:13 +0200 We gaan weer tegelwippen! https://www.gemeentealtena.nl/tegelwippen Geef uw gewipte tegels op via nk-tegelwippen.nl Nieuwsoverzicht news-1302 Mon, 27 Mar 2023 13:13:26 +0200 Van boer tot bord: op weg naar de korte keten in Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/van-boer-tot-bord-op-weg-naar-de-korte-keten-in-altena De afstand tussen boer en bord moet kleiner: minder kilometers en minder partijen. De gemeente Altena werkt daarom samen met verschillende initiatiefnemers, ondernemers en gebiedspartijen aan de korte keten in Altena. 

In de eerste werksessie in januari 2023 is met deze partners de basis gelegd voor een gedeelde ambitie en coalitie. Het resultaat: de praatplaat korte keten, waarin de knelpunten die opgelost moeten worden zijn vastgelegd. De praatplaat is opgesteld met ondersteuning van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds van de Regio West Brabant en cartoonist Gideon Borman.
projectplaatje korte keten
Een aantal belangrijke uitdagingen in de korte keten zijn de herkenbaarheid van de lokale producten, de distributie en een breed genoeg assortiment voor de consument. 

Op dit moment zijn onder andere biologische Bakkerij Hardeman, Altena Box en ZLTO betrokken. De komende maanden zullen meer ondernemers in de korte keten een uitnodiging krijgen om mee te doen. Zo kunnen we samen werken aan de gezamenlijke ambitie voor de korte keten. We brengen knelpunten in beeld en gaan samen aan de slag met projecten en experimenten om aan het einde van het jaar een aantal knelpunten opgelost te hebben. Zo komen we steeds dichterbij een korte keten in Altena. 

De korte keten in Altena

De gemeente werkt aan de korte keten en aan de maaltijd van morgen binnen het programma circulair voedselsysteem.We versterken de korte keten omdat we boeren, tuinders en consumenten meer invloed willen geven. De aanpak korte keten vloeit voort uit het eerdere  Onderzoek Korte Keten van de HAS-Hogeschool.

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1254 Mon, 23 Jan 2023 14:22:08 +0100 Almkerk: Reconstructie Bloemweg https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/almkerk-reconstructie-bloemweg Werkzaamheden zijn gepland in het 3e kwartaal Aan de Bloemweg wordt de hele asfaltconstructie en fundering vervangen. Aan de indeling van de weg verandert niets. Op het stuk van de weg nabij de Uppelsche Hoek voeren we ook rioolwerkzaamheden uit.

Bewoners en aanliggende bedrijven houden we op de hoogte. Zij ontvangen regelmatig een brief met vorderingen van het project.

Zodra meer bekend is over de uitvoering zal dit bericht bijgewerkt worden.

Geplande uitvoering

3e kwartaal 2023

Meer informatie

Heeft u vragen? Stel ze aan Mark Peijnenburg, projectleider, e-mail: m.peijnenburg@gemeentealtena.nl

 

]]>
Werkzaamheden
news-1253 Mon, 23 Jan 2023 14:16:35 +0100 Almkerk: Reconstructie De Laagt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/almkerk-reconstructie-de-laagt Werkzaamheden gepland 3e kwartaal Van De Laagt wordt de hele asfaltconstructie en fundering vervangen. Aan de indeling van de weg verandert niets. Daarnaast vergroten we de capaciteit van de persriolering.

Bewoners en aanliggende bedrijven houden we op de hoogte. Zij ontvangen regelmatig een brief met vorderingen van het project.

Zodra meer bekend is over de uitvoering zal dit bericht bijgewerkt worden.

Geplande uitvoering

3e kwartaal 2023

Meer informatie

Heeft u vragen? Stel ze aan Mark Peijnenburg, projectleider, e-mail: m.peijnenburg@gemeentealtena.nl

 

]]>
Werkzaamheden
news-1251 Thu, 19 Jan 2023 10:09:53 +0100 Bedrijfscatering gemeente: meer biologisch en lokaal https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/bedrijfscatering-gemeente-meer-biologisch-en-lokaal Altena ondertekent intentieverklaring biologische & lokale bedrijfscatering Woensdag 18 januari ondertekende wethouder Roland van Vugt de intentieverklaring biologische & lokale bedrijfscatering. Hij deed dit in het bijzijn van gedeputeerde Elies Lemkes-Straver en een vertegenwoordiger van LNV tijdens het symposium Biologisch in Brabant in Den Bosch.

Intentieverklaring biologische & lokale bedrijfscatering

De provincie Noord-Brabant streeft naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Een belangrijk obstakel voor Brabantse boeren om om te schakelen is de vraag naar biologische producten. Daarom wil de provincie de vraag naar biologisch (en lokaal) geproduceerd voedsel een impuls te geven. Via de eigen catering en van zoveel mogelijk andere Brabantse overheden. Biologisch voedsel is goed voor de biodiversiteit, het klimaat, dierenwelzijn en de bodem- en waterkwaliteit, en past in een bewuste levensstijl.

Minstens 50% biologisch en/of lokaal

Met de intentieverklaring committeert Altena zich aan de ambitie om minstens 50% van de bedrijfscatering biologisch en/of lokaal in te kopen per 2026.

Deze ambitie past bij de doelen van Altena voor een circulair voedselsysteem; gezond eten, uit Altena, duurzaam geteeld/geproduceerd, zonder verspilling. Daarom gaat de gemeente nog een stapje verder. Naast een aandeel biologisch en lokaal, willen we ook toe naar minimaal 50% plantaardige eiwitten. Ook willen we voedselverspilling verminderen en zo min mogelijk verpakkingen voor eenmalig gebruik.

Doe mee!

Wethouder Roland van Vugt: “De boeren uit Altena maken prachtige producten, die ook nog eens minder voedselkilometers hebben. We werken samen met onze partners in het gebied om het verkopen van producten uit Altena te stimuleren. Daarbij geven we graag zelf het goede voorbeeld. We hopen dat andere bedrijven en organisaties in Altena met ons meedoen.”

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1235 Wed, 21 Dec 2022 11:04:20 +0100 Boeren en bedrijven binden lokaal stikstof https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/boeren-en-bedrijven-binden-lokaal-stikstof Carbon farming verbindt lokale boeren en bedrijven voor klimaat en bodem Maandagmiddag 20 december was de start van een bijzonder project. 4 boeren, 2 ondernemers, ZLTO en de gemeente Altena tekenden overeenkomsten om de komende jaren te werken aan het vastleggen van CO2 in landbouwgrond: carbon farming. Het idee: boeren passen maatregelen toe die zorgen voor meer organische stof in de bodem. Daardoor wordt er meer koolstof opgeslagen in de bodem. Goed voor het klimaat, en voor de bodem zelf. Die is beter bestand tegen weersextremen en de biodiversiteit neemt toe.

Lokale bedrijven steunen 'koolstofboeren'

Het binden van ruim 300 ton CO2 op boerenland de komende 5 jaar gaat in samenwerking met lokale bedrijven Hakkers en Iveco Schouten. Zij ondersteunen 4 ‘koolstofboeren’ Landbouwbedrijf Straver (Almkerk), VOF Vermuë – Kivits (Hank), De Graaf VOF (Nieuwendijk) en landbouwbedrijf Van der Schans (Drongelen). Naast het compenseren van een deel van hun eigen CO2 uitstoot, leveren de bedrijven hiermee een positieve bijdrage aan hun leefomgeving.

Koplopers

Wethouder Roland van Vugt prees de boeren en bedrijven die hun nek uitsteken en deze pilot aangaan. “Ik ben trots op deze koplopers. Op de verbinding die hierdoor ontstaat. Als gemeente ondersteunen wij dit van harte. Ik hoop dat nog meer ondernemers aanhaken.”

Eerste gemeente

Altena is de 1e gemeente die deelneemt in een dergelijk project. Onder andere door te helpen bij financiering en inzet van haar netwerk.

Meer bedrijven

Er is nog ruimte voor extra bedrijven in Altena om aan te sluiten. De koolstofboeren kunnen zo’n 1000 ton CO2 vastleggen in 5 jaar. En er staan nog meer koolstofboeren klaar om mee te doen.

Meer info:Go 2 Positive

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1197 Mon, 07 Nov 2022 13:26:22 +0100 Onderzoek korte keten Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderzoek-korte-keten-altena Het onderzoek naar de korte keten in Altena is afgerond Een korte voedselketen kan bijdragen aan een vitaal platteland. Aan een beter verdienmodel voor boeren, meer verbinding tussen boeren en burgers, minder CO2-uitstoot en minder voedselverspilling. Het is een van de onderdelen van het programma Circulair Voedselsysteem, waarmee de gemeente Altena werkt aan de maaltijd van morgen; gezond, lokaal en circulair.

In Altena verkopen steeds meer landbouwbedrijven een deel van hun product via de korte keten. Bijvoorbeeld via een boerderijwinkel aan huis. De verkoop richt zich vooral op consumenten. Bij een korte voedselketen zit er maximaal één schakel tussen producent en consument. Een korte keten kan ook een lokale keten zijn.

De korte, lokale voedselketen in Altena werkt nog niet optimaal. Het volume, dus de hoeveelheid afnemers, is nog te laag. De gemeente onderzoekt daarom hoe het anders kan. Hoe we de korte, lokale keten een succes kunnen maken. Eerder onderzochten we de haalbaarheid van het online platform Uit Jouw Streek . In dit onderzoek onderzochten we wat er nog is om de B2B markt te stimuleren. 

Wat is er nodig om de korte keten in Altena te stimuleren? Kunnen ook partijen als supermarkten, kantines en horeca afnemers van streekproducten zijn? Die vragen stonden centraal in een onderzoek van de HAS-Hogeschool.

8 voedselketens

Via literatuurstudie en interviews onderzochten de HAS-studenten 8 voedselketens in Altena. Hoeveel wordt er geproduceerd in Altena en hoeveel geconsumeerd? Een voorbeeld: Altena produceert ruim 66 miljoen kilo melk per jaar. De consumptie wordt geschat op 5 miljoen kilo per jaar. In theorie kan alle melk voor inwoners uit Altena uit de korte én lokale keten komen. Dat geldt ook voor eieren, kippenvlees, rundvlees, aardappelen en brood. Maar, willen we 100% lokaal? En misschien belangrijker, kunnen we dat wel organiseren?

Interesse en uitdagingen

Uit gesprekken met landbouwbedrijven en afnemers als horeca, supermarkten, scholen, zorginstelling en sportverenigingen kwam naar voren dat er veel enthousiasme is voor de korte keten. Bij zowel producten als afnemers. Maar dat er tegelijk flinke uitdagingen zijn om het rendabel te maken.   

Producenten zien dat ze met het wegvallen van 1 of meer schakels een betere winstmarge halen op een product. Het biedt hen de mogelijkheid het verhaal achter het product te vertellen, zorgt voor meer binding met de omgeving en een positief imago. Maar om de korte keten verder uit te bouwen, bijvoorbeeld via een lokaal afhaalpunt, is de logistiek een flinke uitdaging. Net als de capaciteit. Bovendien zien producenten dat consumenten en bedrijven het kopen van lokale producten niet makkelijk genoeg vinden. 

Een aantal afnemers, zoals horeca, zet graag lokale producten in. Ze zien dat hun klanten het waarderen, gunnen het lokale producenten, en het zorgt voor goede PR. Maar ook afnemers zien risico’s. De kostprijs van lokale producten ligt hoger dan bij gangbare producten uit de keten. Ook zijn lokale producten niet altijd beschikbaar.

Oplossingen

Om het marktaandeel van lokale producten te vergroten, moeten er zowel bij producenten als afnemers dingen veranderen. Op bedrijfsgebied, marketing, logistiek en financieel. Een online platform kan de samenwerking tussen lokale producenten en afnemers vergroten. En daarmee de afzet van lokale producten aan lokale bedrijven een boost geven.

Rol gemeente  

Het onderzoek ging ook in op de vraag wat de rol van de gemeente kan zijn bij het bevorderen van de korte keten. Producenten en afnemers bleken hier verschillend over te denken. Sommigen zien een grote rol voor de gemeente. Anderen vinden juist dat de gemeente het aan de markt over moet laten. Over het algemeen zien de afnemers als de belangrijkste rollen voor de gemeente:

 1. Relevante vergunningen verlenen
 2. Meer zichtbaarheid geven aan lokale producten
 3. Subsidies
 4. Programma ontwikkelen voor lokale afzet met excursies

Lees het hele onderzoek  (Pdf, 1.55MB)

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1280 Fri, 30 Sep 2022 13:17:00 +0200 Onderzoek: Hoe nóg beter gebiedsgericht samenwerken https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderzoek-hoe-nog-beter-gebiedsgericht-samenwerken Studenten van HAS Green Academy deden onderzoek Studenten van HAS Green Academy onderzochten hoe gebiedspartijen nóg beter kunnen samenwerken aan een toekomstbestendige landbouw met behoud van het landschap in Altena. Hun bevindingen schreven zij op in een handleiding. 

Advies: Ga aan de slag met netwerk en organisatie

HAS Green Academy adviseert Altena om aan de slag te gaan met het netwerk en organisatie:

Adviezen over het netwerk:

 1. Vorm met de gebiedspartijen een netwerk.
  “De diverse gebiedspartijen kunnen afzonderlijk iets betekenen, maar de slagkracht en de impact kan beduidend worden vergroot wanneer dat in gezamenlijkheid gebeurt.”
   
 2. Werk vanuit een gezamenlijke droom.
  “Uit de literatuur blijkt dat wanneer mensen elkaar vinden in een gezamenlijke droom, dit een goede basis is voor een effectieve samenwerking.”
   
 3. Ontmoet elkaar regelmatig en doe dit informeel.
   
 4. Ga in gesprek met agrariërs.
  “Ga als gebiedssamenwerking in gesprek met de agrariërs in Altena. Korte lijnen in de communicatie en inzichtelijk maken van de informatie die er is zal ondernemers aansporen om vaker en sneller aan een project deel te nemen.“
   
 5. Betrek de provincie Noord-Brabant in de samenwerking.

Adviezen over de organisatie:

 1. Breng structuur aan in de samenwerking.
  Een mogelijke samenwerkingsstructuur omvat een stuurgroep voor sturing en faciliteren, een agrarisch loket, twee gebiedsvertegenwoordigers, adviesgroepen en werkgroepen. “De organisatiestructuur kenmerkt zich door de gelijkwaardigheid van alle partijen”
   
 2. Ga op zoek naar financiering, zodat je écht aan de slag kan.
   
 3. Werk het idee van een agrarisch loket verder uit.
  “Boeren (en ook anderen) weten op dit moment niet goed waar ze terecht kunnen met vragen. Een agrarisch loket kan hier de oplossing voor zijn. Dit is succesvol gebleken in andere samenwerkingen in andere gebieden.”
   
 4. Onderzoek mogelijkheden rondom exploitatie van gronden.
  “De hoeveelheid grond binnen een agrarisch bedrijf is een belangrijke factor om over te kunnen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Daarom vinden ook veel ondernemers dat er anders nagedacht moet worden over de exploitatie van gronden door de gebiedspartijen”

Meer weten? Download het onderzoeksrapport .

Gebiedspilot ‘Kansen en knelpunten natuurinclusieve landbouw’

Dit onderzoek over hoe Altena nóg beter gebiedsgericht kan samenwerken is onderdeel van een groter onderzoek over kansen en knelpunten voor natuurinclusieve landbouw. Dit grotere onderzoek duurt twee jaar en wordt gefinancierd door het SIA-regieorgaan. Het gaat over zeven gebieden in Nederland en er doen vier hogescholen mee.

Ook in Altena duurt het onderzoek 2 jaar en loopt het tot en met juni 2023. Het onderzoek bestaat uit verschillende deel-onderzoeken. In het eerste onderzoek is dus gekeken naar de gebiedsgerichte samenwerking. Momenteel onderzoekt HAS Green Academy waar boeren in de praktijk tegenaan lopen in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en welke ‘tools’ ingezet kunnen worden om boeren te helpen.

Aanleiding start GGA Altena, Polder van de Toekomst

Het onderzoek van HAS Green Academy over de samenwerking heeft er mede toe geleidt dat de gebiedspartijen zijn gestart met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA) onder leiding van een kwartiermaker. De GGA is een werkwijze van de provincie om gebiedsgericht met gebiedspartijen te werken aan het versterken van het natuurlijk kapitaal (bodem, water, natuur, en klimaat) in combinatie met het bieden van perspectief voor de landbouw.

Programma circulair voedselsysteem

De gemeente Altena draagt bij aan het onderzoek van HAS Green Academy vanuit het programma circulair voedselsysteem. In dit programma gaat de gemeente Altena op weg naar ‘de maaltijd van morgen’. De maaltijd van 2046 is gezond, duurzaam geteeld en geproduceerd in Altena, zonder verspilling. Met inwoners, partijen uit onderwijs, ondernemers, organisaties en overheid werkt de gemeente aan die gezamenlijke droom. Dat doen we samen, met concrete acties en een open blik. Want het kan anders!

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1142 Tue, 30 Aug 2022 12:14:59 +0200 Boeren willen wél circulair werken https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/boeren-willen-wel-circulair-werken Artikel AD 28 juli 2022. Christian van de Winde, Arjan de Graaf en Albertien Perdok in gesprek over slimmer omgaan met grondstoffen

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1073 Tue, 31 May 2022 14:00:25 +0200 Voortgang onderzoek korte keten economie Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/voortgang-onderzoek-korte-keten-economie-altena In februari van dit jaar startte het onderzoek naar de korte keten economie in Altena. De gemeente Altena en de HAS Hogeschool onderzoeken samen de stand van zaken van deze vorm van economie in de gemeente Altena. Op dit moment is het onderzoek halverwege. De studenten van de HAS Hogeschool spreken met verschillende potentiële afnemers

In deze gesprekken wordt duidelijk hoe de vraag naar lokaal geproduceerde producten eruit ziet bij partijen als supermarkten, horeca, en (school)kantines. Daarnaast ontstaat een beeld van wat deze afnemers zien als succes- en risicofactoren als zij de markt willen gaan bedienen met lokale producten. Gemak, leveringscontinuïteit, voldoende vraag van de consument en de afzetprijs zijn factoren die doorslaggevend zijn en gewaarborgd moeten worden om de opstap naar korte ketens te kunnen maken.

Aandacht voor de boer als producerende schakel

De studenten gaan ook in gesprek met boeren en initiatiefnemers uit Altena. Uit deze gesprekken blijkt waar de aanbieders behoefte aan hebben als zij een succesvolle korte ketenformule willen toepassen. Het gaat onder andere om een goed en lokaal distributie- en logistieknetwerk en hogere volumes om de korte keten rendabel te maken.

Ontwikkeling stappenplan voor opzet korte keten

In de komende weken gaan de studenten daarom aan de slag met de ontwikkeling van een stappenplan dat ondernemers, afnemers én aanbieders, kan begeleiden in de opzet naar de korte keten. Per stap krijgen de ondernemers algemene adviezen en meer specifiek welke zaken er op orde moeten zijn om aan de volgende stap te beginnen.

De planning is om het project aan het begin van juli 2022 af te ronden. De studenten presenteren dan hun eindrapport in een slotbijeenkomst.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.

 

 

 

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-1061 Tue, 24 May 2022 14:31:48 +0200 Maaien bermen en grasveld https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/maaien-bermen-en-grasveld Ecologisch maaien De gemeente maait de bermen in de gemeente anders en minder. Dat heet ecologisch maaien en is goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Het vergroot de biodiversiteit.

De gemeente startte hier vorig jaar mee. We maaien niet de hele berm, maar laten stukken staan. Op deze manier blijven na een maaibeurt voedsel- en schuilplekken over voor kleine dieren. De meeste bermen maaien we 2 keer, in mei en september.

Grasveld maaien op beeldkwaliteit

Grasvelden maaien we op basis van beeldkwaliteit B oftewel basisniveau. Er wordt gemaaid als het gras te lang is, niet na een vaste periode. Er is daarom geen vast aantal maaibeurten per seizoen.

Gras met bloembollen later maaien

Stukken gras met bloembollen worden pas gemaaid als de bladeren van de bloembollen afgestorven zijn. Dan kunnen ze het jaar erop weer goed bloeien.

Gras rond bomen laten we staan

Gras rpmd bomen maaien we niet. Dat is beter voor de biodiversiteit en zorgt voor minder beschadigingen aan de bomen. Gras rond obstakels zoals bankjes en palen wordt 6 keer per jaar met een bosmaaier gemaaid.

Verkeersveiligheid

Maaien voor de verkeersveiligheid doen we 3 keer per jaar. Vanaf medio mei maaien we de zichthoeken in het buitengebied voor de eerste keer, zodat weggebruikers beter zicht hebben bij kruisingen en afslagen.

Dijken maaien

Het Waterschap maait de meeste dijken. Ook dat gebeurt ecologisch.

Lokale aannemers

Het maaien in het buitengebied gebeurt door lokale aannemers, Gebr. Tolenaars en BV Koek.

Samen opgesteld

Ons maaibeleid is opgesteld samen met lokale natuurorganisaties en ZLTO. We houden de invloed van het anders maaien op de soortenrijkdom in de gaten.

Melden

Zijn we ergens een stukje vergeten te maaien naar uw idee? Kan gebeuren. Maak een melding via onze website.

]]>
Onderhoud bomen en groen
news-989 Wed, 23 Mar 2022 14:53:00 +0100 Start twee-jaar durend onderzoek natuurinclusieve landbouw https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/start-twee-jaar-durend-onderzoek-natuurinclusieve-landbouw Altena is één van de zes pilotgebieden in een landelijk onderzoek. Op 17 februari was het startoverleg voor het twee jaar durende onderzoek naar gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw. Altena is één van de zes pilotgebieden in een landelijk onderzoek van vier agrarische Hogescholen. Het onderzoek duurt twee jaar en HAS Hogeschool voert het onderzoek in Altena uit.

Kansen en belemmeringen in beeld

We weten al veel over natuurinclusieve landbouw. Uit recent onderzoek is gebleken dat een effectieve samenwerking binnen een gebiedsgerichte aanpak een belangrijke succesfactor is voor de versterking van natuurinclusieve landbouw. Het blijft voor gebiedsactoren echter erg lastig om te bepalen waar je als eerste mee aan de slag  moet.  Denk aan gebiedspartijen zoals gemeente, waterschap en de verschillende lokale belanghebbenden zoals ZLTO, ANV, AJK en individuele agrariërs. Het onderzoek van HAS Hogeschool geeft inzicht in de belangrijkste kansen en belemmeringen voor bedrijven en ons gebied.

Voorbereidend onderzoek

Ter voorbereiding op dit onderzoek over natuurinclusieve landbouw, deed HAS Hogeschool in 2021 een voorbereidend onderzoek. Drie studenten brachten de belangrijkste partijen in beeld met behulp van een belanghebbenden-analyse. Ook onderzochten ze welke thema’s actueel en belangrijk zijn voor Altena. Een belangrijke conclusie was dat individuele agrarische ondernemers nog veel te weinig worden betrokken.

Met het voorbereidend onderzoek is ook bepaald wat de belangrijkste vragen zijn voor Altena. Het twee-jaar durende onderzoek zal zich daarom grotendeels richten op deze onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen de actoren in het gebied meer gezamenlijkheid uitstralen?’.

Startoverleg met gebiedspartijen

Op 17 februari was het startoverleg van het twee-jaar durende onderzoek. HAS Hogeschool nodigde een brede vertegenwoordiging van gebiedspartijen uit. De resultaten uit het voorbereidend onderzoek werden gepresenteerd. Ook spraken de aanwezige partijen over de belangrijkste onderzoeksvraag: hoe kunnen we beter samenwerken?

Gebiedsgerichte samenwerking

De vierdejaars studenten van de HAS onderzoeken de komende 6 maanden hoe we in Altena beter kunnen samenwerken als het gaat om toekomstbestendige landbouw. Wat zijn de wensen en behoeften van de verschillende gebiedspartijen en individuele agrariërs? Wat gaat er al goed? Wat gaat er minder goed? Hoe ziet de gebiedsgerichte samenwerking eruit? Voor de zomer worden de eerste tussentijdse resultaten verwacht.

Meer informatie over het onderzoek via Daan Groot, HAS Hogeschool.

]]>
Circulair voedselsysteem
news-990 Sun, 20 Mar 2022 15:02:15 +0100 Start inwonersonderzoek en 0-meting programma circulair voedselsysteem https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/start-inwonersonderzoek-en-0-meting-programma-circulair-voedselsysteem In 2022 verzamelt de gemeente belangrijke gegevens over het voedselsysteem in Altena. In 2022 verzamelt de gemeente belangrijke gegevens over het voedselsysteem in Altena. De gemeente kijkt naar de hele voedselketen, van boer tot bord. We willen graag weten hoe bedrijven ervoor staan in Altena. We willen ook weten wat inwoners weten over (lokaal en gezond) voedsel. Daarom starten deze maand twee onderzoeken.

Het belang van onderzoek

De gemeente werkt met gebiedspartners aan een circulair voedselsysteem. Een bord met gezond eten, uit Altena, duurzaam geteeld/geproduceerd, zonder verspilling. We willen weten hoe het nu gaat in Altena. Hoe gezond eten onze inwoners? Hoe duurzaam telen en produceren ondernemers? Worden er veel streekproducten gekocht en gegeten? Een heleboel vragen waar we graag antwoord op willen. Door het doen van onderzoek kunnen we deze vragen beantwoorden. Zo weten we: hier staan we nu. Deze gegevens helpen om te bepalen wat er beter kan in Altena.

Twee onderzoeken

We doen twee verschillende onderzoeken. We gaan een inwonersonderzoek doen. Vragen inwoners om een enquête in te vullen over verschillende onderwerpen. We krijgen informatie over de kennis en houding van inwoners. Onderzoeksbureau Dimensus voert het inwonersonderzoek uit. Ze maken de enquête en vragen daarna aan een representatieve groep inwoners om de enquête in te vullen.

In het andere onderzoek verzamelt Onderzoeksbureau Metabolic belangrijke gegevens over het voedselsysteem in Altena. Metabolic gebruikt bestaande gegevens uit landelijke bronnen zoals het CBS. Ze kijken ook naar lokale bronnen, zoals de monitoring van Altenatuur. Ook gaan ze met lokale experts in gesprek.

Nul-meting programma circulair voedselsysteem

De twee onderzoeken geven samen een goed een goed beeld van wat we nu weten over de onderwerpen uit het programma circulair voedselsysteem. Denk aan vragen zoals: Hoe gezond eten onze inwoners? Hoeveel streekproducten worden gekocht? Hoe circulair zijn onze inwoners? Hoe gezond zijn de bodems in Altena? Etc.

Deze nul-meting helpt ons om goede doelen te stellen. Ook helpt deze informatie de gemeente om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en organisaties.

]]>
Circulair voedselsysteem
news-921 Wed, 09 Feb 2022 10:18:00 +0100 Online workshop circulaire economie voor gemeenten https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/online-workshop-circulaire-economie-voor-gemeenten Tijdens dit online evenement vertellen verschillende sprekers over het nut en noodzaak om binnen een gemeente aan circulaire economie te werken. Programmamanager Albertien Perdok vertelt tijdens het evenement over hoe we in Altena werken aan de circulaire economie met het programma circulair voedselsysteem. ©Regio West-Brabant

De transitie naar een circulaire economie is voor alle partijen in West-Brabant een opgave. Zo ook voor gemeenten. Die willen graag aan de slag. Maar weten niet altijd hoe. Met het evenement 'Circulair Denken & Doen' inspireren we gemeenten en geven we hen handvatten om écht aan de slag te gaan met circulaire economie. Circulair Denken & Doen wordt georganiseerd door Regio West-Brabant, de gemeente Breda en Avans Hogescholen.

Tijdens dit online evenement vertellen verschillende sprekers over het nut en noodzaak om binnen een gemeente aan circulaire economie te werken. Hoe jaag je de verduurzaming van het bedrijfsleven aan? En hoe zorg je er als gemeente voor dat je op de juiste, circulaire wijze inkopen en aanbestedingen doet? Experts en ervaringsdeskundigen geven tijdens dit evenement antwoord op deze vragen. Zij geven praktische inzichten en tools om de eerste stappen richting een circulaire economie binnen een gemeente te zetten. Zowel in circulair denken als in circulair 'doen'.

Programma

13:00    Opening, met Boaz Adank, wethouder gemeente Breda

13:05    Keynote door Elisah Pals, Klimaatburgemeester van Breda

13:30    Keynote door Klaske Kruk: Waarom aan de slag met circulaire economie?

14:00    Toelichting uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Regio West-Brabant

14:15    Pauze

14:30    Teasers & voorbeelden: Wat kun je als gemeente zelf doen? Er zijn vier deelsessies.

 1. Duurzaam inkopen en aanbesteden; begin bij het projectidee
 2. Aanjagen verduurzaming van het bedrijfsleven
 3. Circulaire gebiedsontwikkeling via een serious game
 4. Aan de slag met je inwoners en het circulair ambachtscentrum

15.00   Einde

Aanmelden en meer informatie via:

https://www.west-brabant.eu/actueel/agenda/circulair-denken-en-doen

Datum

Woensdag, 09 februari, 2022

13:00 - 15:00.

Locatie

Online / Microsoft Teams

]]>
Circulair voedselsysteem
news-922 Mon, 07 Feb 2022 14:24:00 +0100 Onderzoek naar de korte keten economie in Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderzoek-naar-de-korte-keten-economie-in-altena Deze week start een onderzoek over de korte keten in Altena. Het onderzoek gaat over de ervaringen van ondernemers met de korte keten, over de ontwikkelingen ervan in de gemeente en over het opdoen van nieuwe kennis. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen over de mogelijkheden om de korte keten economie te stimuleren. ©Weeda Media

Wat is een korte keten economie?

In een korte keten is de afstand tussen producenten en consumenten van voedsel zo klein mogelijk. De afstand tussen boer en bord zeg maar. Het gaat om de letterlijke afstand in kilometers, maar ook om het verminderen van het aantal schakels en tussenpartijen tussen boer en bord. Denk hierbij aan een boerderij waar je producten van eigen land kunt kopen of een supermarkt met streekproducten.

De korte keten is belangrijk

De korte keten draagt bij aan een betere verbinding tussen boeren en burgers. Ook zijn producten meestal verser en minder bewerkt. Lokale producten hebben minder klimaatbelasting, omdat er minder kilometers voor transport nodig zijn. Nu legt ons voedsel gemiddeld 30.000 km af voordat het op ons bord ligt. De korte keten kan ook bijdragen aan beter verdienmodel voor boeren.

In Altena produceren ongeveer 300 boeren en tuinders prachtige producten. Zij produceren onder andere aardappelen, groenten, fruit, granen, melk, vlees, en eieren. Het merendeel van deze producten is bestemd voor de export. Export is nu nog de belangrijkste inkomstenbron voor boeren en tuinders. In de toekomst zou het mooi zijn als lokale verkoop ook een belangrijke inkomstenbron wordt. Dan kunnen onze inwoners met smaak en trots vaker producten van ons eigen boerenland eten.

Huidige situatie in Altena

Er zijn in Altena al meerdere verkooppunten en samenwerkingsverbanden. Op dit moment staat in de korte keten het aanbod centraal. Dat betekent dat producenten denken vanuit hun eigen bedrijf: welke producten wil ik verkopen? Dat is niet altijd aantrekkelijk voor consumenten. Ook staat de verkoop aan individuele consumenten centraal. Terwijl partijen als supermarkten, kantines en horeca ook interessante afnemers van streekproducten kunnen zijn. Met dit onderzoek willen we kennis opdoen over een meer vraaggestuurde korte keten in Altena. Ook willen we met dit onderzoek de samenwerking tussen twee bedrijven verkennen: de ‘business 2 business’ markt.

Uitvoering onderzoek door overheid, onderwijs en ondernemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van HAS-hogeschool, in samenwerking met de gemeente Altena en lokale ondernemers. Het onderzoek moet het volgende opleveren: een marktverkenning op basis van deskresearch en interviews en het opzetten van een praktijkcase met een concreet resultaat. Het onderzoek duurt ongeveer 6 maanden. Na de zomer worden de resultaten verwacht.

Meer informatie

Artikel over de korte keten in Altena   

Over het O&O fonds Regio West-Brabant

HAS-hogeschool voert het onderzoek uit. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.

logo HAS

 

Logo Regio West Brabant

]]>
Circulair voedselsysteem
news-950 Tue, 04 Jan 2022 09:45:00 +0100 De Kracht van Altena - Samen werken aan een circulair voedselsysteem https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/de-kracht-van-altena-samen-werken-aan-een-circulair-voedselsysteem Blog #4 Dutch Food Week Altena - De toekomst van ons voedsel Speciaal voor Dutch Food Week Altena schrijft programmamanager Albertien Perdok een aantal blogs. Zij gaat in op één van de thema’s van Dutch Food Week. In haar blog denkt ze na over de vraag: “Hoe zijn we in Altena bezig met dit thema?” Albertien wil de mooie voorbeelden laten zien uit onze streek en uit onze agrofood sector. Deze week gaat de blog over het thema ‘De toekomst van ons voedsel".

Wat betekent voedsel voor jou?

Voedsel heeft voor verschillende mensen een andere betekenis. Wat betekent het voor jou?

 • Gezelligheid? Gezellig uit eten met vrienden of familie bijvoorbeeld?
 • Gezondheid? Vanwege (medische) gezondheidsredenen of voor betere sportprestaties?
 • Gezamenlijkheid? Voedsel heeft een symbolische, culturele of religieuze betekenis, bijvoorbeeld typische familiegerechten of oliebollen bij oud en nieuw.
 • Duurzaamheid? Een dieet dat vleesvrij, lokaal, onbewerkt of verpakkingsvrij is.
 • Gedoe? Iedereen heeft er wel een mening over.
 • Geld? Er zijn veel mensen die hun inkomsten verdienen met het maken, verwerken, vervoeren, verpakken, bereiden of verkopen van voedsel.

Genoeg en betaalbaar voedsel voor iedereen

Wat voedsel ook voor jou betekent, het is voor iedereen een eerste levensbehoefte. Zonder voedsel kan geen mens overleven. De Verenigde Naties hebben 17 duurzame doelen (global goals). Zij streven naar geen honger in de wereld en voldoende, veilige en voedzame levensmiddelen voor elk mens. Om voedsel voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken, is de voedselketen in grote delen van de wereld intensiever geworden. Dat betekent meer opbrengsten per hectare grond. Het betekent ook meer gebruik van machines en middelen zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Geen goede balans tussen economie, ecologie, sociaal en ruimte

De laatste jaren krijgen we het inzicht dat deze intensieve productie ook negatieve kanten heeft. Negatief voor boeren die steeds meer moeten doen voor minder geld en minder waardering. Negatief voor het milieu, omdat we (te) veel vragen van de bodem en er te veel stoffen in het water en in de natuur terecht komen die schade aanbrengen. Negatief voor mensen, want winkels liggen vol met ongezonde producten waardoor steeds meer mensen te zwaar zijn.

De toekomst van ons voedselsysteem

Hoe kunnen we die negatieve kanten van het voedselsysteem omzetten naar iets positiefs? Dit is een uitdaging voor ons allemaal. Voor iedereen in het voedselsysteem. Dus voor onder andere boeren, supermarkten, consumenten, transportbedrijven, horeca ondernemers, de levensmiddelenindustrie en toeleveranciers. We moeten streven naar een voedselsysteem dat rekening houdt met ruimte, ecologie, economie en sociaal. Wat bedoel ik? We produceren voedsel op de juiste plek, zonder negatieve gevolgen op het milieu en de natuur, op basis van een gezond verdienmodel voor de ondernemer en rekening houden met sociale aspecten.

Programma circulair voedselsysteem

Dutch Food Week Altena en het werken aan de toekomst van ons voedsel passen bij het streven van wethouders Matthijs van Oosten en Roland van Vugt om in 2046 een circulair voedselsysteem te realiseren. De gemeente ontwikkelt daarvoor een programma. Met dit programma willen we het voedselsysteem circulair en in meerdere opzichten duurzaam en gezond ontwikkelen. Altena heeft alles in huis om dat te bereiken: de vitale en mooie landelijke omgeving, de diversiteit van onze landbouw en voedselsector en de ondernemersmentaliteit van de inwoners.

De Kracht van Altena

Met het programma circulair voedselsysteem werkt de gemeente samen met gebiedspartners aan de toekomst van Altena en van ons voedsel. Onze ambitie is dat circulair denken en doen in het voedselsysteem van Altena gewoon wordt. We werken aan zeven doelen:

 1. We eten gezonder voor onszelf en voor het milieu
 2. We kopen en verkopen vaker lokaal voedsel
 3. We hebben meer circulair ondernemerschap
 4. We zorgen nóg beter voor ons natuurlijk kapitaal
 5. We gaan slimmer om met grondstoffen
 6. We hebben meer talent voor circulair denken en doen
 7. We communiceren beter en werken effectiever samen

Nieuwsgierig naar het programma? Kijk op onze website en lees de startnotitie:

Meer weten over Dutch Food Week Altena?

Kijk op onze website voor de video reportage, de andere blogs en de deelnemers en activiteiten van 2021: www.gemeentealtena.nl/dutchfoodweek.

]]>
Circulair voedselsysteem
news-865 Mon, 13 Dec 2021 16:16:38 +0100 Tree Tag toont waarde bomen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/tree-tag-laat-waarde-bomen-zien 10 bijzondere bomen in Altena hebben TreeTag Tien belangrijke bomen in Altena hebben een TreeTag. Dit informatiebordje geeft inzicht in de waarde van bomen.  

De Hollandse Linde aan de Koepoorstraat in Woudrichem is de eerste van 10 bomen in Altena met een TreeTag. Wie dit informatiebordje leest, weet hoeveel koolstof de boom opslaat (genoeg voor 2 een retourvlucht per persoon van Amsterdam naar New York), hoeveel water de boom opneemt (gelijk aan 271 keer douchen) en de zuurstofproductie (genoeg voor 28 personen per dag).

“De TreeTags zijn bedoeld om mensen nog meer bewust te maken van het belang van bomen”, vertelt wethouder Roland van Vugt. “Bomen geven kleur en vorm aan onze buitenruimte. Met deze bordjes laten we zien hoe bomen bijdragen aan het milieu en onze gezondheid.”

10 bomen

Naast de linde in Woudrichem staan er bordjes bij een plataan in Almkerk, een paardenkastanje in Babyloniënbroek, een beuk in Drongelen, een vleugelnoot in Dussen, een els in Eethen, een zilverlinde in Meeuwen, een Canadese populier in Sleeuwijk, een haagbeuk in Uitwijk en een paardenkastanje in Wijk en Aalburg. Deze bomen zijn gekozen omdat ze opvallen en op plekken staan weer veel mensen langskomen

Waarde bomen berekenen

Adviesbureau Tree-o-Logic berekent met speciale software de financiële en maatschappelijke waarde die een of meerdere bomen leveren aan hun omgeving. Zoals regenwater vasthouden, zuurstof leveren, de temperatuur aangenaam houden en luchtvervuiling afvangen. In meerdere gemeenten wordt met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen.

 

]]>
Onderhoud bomen en groen
news-862 Wed, 08 Dec 2021 11:41:03 +0100 De 4 lessen van de masterclass korte keten https://www.gemeentealtena.nl/ondernemen/programma-circulair-voedselsysteem/standaard-titel Tijdens Dutch Food Week Altena deden twaalf ondernemers uit Altena mee aan de Masterclass Korte Keten. Circulair voedselsysteem news-860 Wed, 08 Dec 2021 10:30:00 +0100 Zienswijze gemeente Altena op provinciale beleidskader https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/zienswijze-gemeente-altena-op-provinciale-beleidskader De gemeente Altena heeft een zienswijze ingediend op het provinciale ontwerpbeleidskader landbouw en voedsel Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Hierin wordt een lange termijnstrategie geschetst voor een duurzame toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen. Het ontwerp-beleidskader lag met plan-MER tussen 12 oktober en 22 november 2021 ter inzage. De provincie heeft in totaal 22 zienswijzen ontvangen.

De gemeente Altena diende ook een zienswijze in. Het provinciale beleidskader is namelijk van belang voor ons gebied en ons beleid.

De zienswijze van de gemeente bestaat uit drie onderdelen:

 1. Eerst geven we aan welke aanknopingspunten we zien tussen het beleid van de gemeente en het ontwerpbeleidskader.
 2. Daarna geven we onze zienswijze op het ontwerpbeleidskader en het PlanMER.
 3. We sluiten onze brief af met een verzoek om nauwer samen te werken en gezamenlijk op te trekken richting ministerie om Altena aan te wijzen als landelijk experimenteergebied voor de voedselketen 3.0.

Download hier de zienswijze van gemeente Altena 

Klik hier meer informatie over het ontwerpbeleidskader. 

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-832 Mon, 22 Nov 2021 12:27:00 +0100 Startnotitie programma circulair voedselsysteem https://www.gemeentealtena.nl/ondernemen/programma-circulair-voedselsysteem/startnotitie-programma-circulair-voedselsyteem De Kracht van Altena – Samen op weg naar een circulair voedselsysteem Circulair voedselsysteem news-947 Fri, 22 Oct 2021 09:34:00 +0200 Hoe kunnen we voedselverspilling tegengaan? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hoe-kunnen-we-voedselverspilling-tegengaan Blog #3 Dutch Food Week Altena - Voedselverspilling Speciaal voor Dutch Food Week Altena schrijft programmamanager Albertien Perdok een aantal blogs. Zij gaat in op één van de thema’s van Dutch Food Week. In haar blog denkt ze na over de vraag: “Hoe zijn we in Altena bezig met dit thema?” Albertien wil de mooie voorbeelden laten zien uit onze streek en uit onze agrofood sector. Deze week gaat de blog over het thema ‘Voedselverspilling’.

We verspillen per persoon 96 tot 149 kg voedsel per jaar

Voedselverspilling betekent dat voedsel dat voor mensen bedoeld is, daar niet voor wordt gebruikt. Een deel van het voedsel gaat verloren tijdens productie en transport. Een deel van het voedsel gaat verloren in winkels en supermarkten. Het meeste gaat verloren bij mensen thuis, ruim de helft. De voedselverspilling in Nederland is per persoon tussen de 96 en 149 kilogram per jaar. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het meest verspild.

Voedselverspilling is slecht voor het milieu en onze portemonnee

In mijn vorige blog legde ik uit dat we heel veel nodig hebben om voedsel te produceren. Denk aan grond, mest, arbeid, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof, energie, machines. Het is daarom echt zonde dat we in Nederland 1,6 tot 2,5 miljard voedsel per jaar verspillen. Ofwel een file van Utrecht naar Barcelona met bumper aan bumper rijdende vrachtwagens gevuld met voedsel. Dat is slecht voor het milieu, omdat grondstoffen en energie verloren gaan. Het is ook zonde voor onze portemonnee. Als we voedselverspilling stoppen, dan kunnen we ongeveer € 120,- per persoon per jaar besparen. En, .. we kunnen per persoon onze milieu-impact met 9% verkleinen!

Hoe kunnen we voedselverspilling tegengaan?

Er zijn verschillende manieren om voedselverspilling tegen te gaan. De Ladder van Moerman laat zien wat we kunnen doen. Het voorkomen of stoppen van verspilling is de meest wenselijke optie. Daarna kijken we of we voedselverliezen nog kunnen benutten voor mensen of dieren. Ook kunnen we van voedselresten grondstoffen maken voor de industrie. Als het echt niet anders kan, dan kunnen we voedselresten gebruiken voor meststoffen of compost. Wat we echt niet willen is het verbranden of storten van voedselresten.

Ladder van Moerman

Wat kan ik zelf doen?

Thuis kan je ook voedselverspilling tegengaan. Door voedselverspilling te voorkomen of door voedsel te composteren. Stichting Samen tegen Voedselverspilling geeft adviezen om voedselverspilling door consumenten tegen te gaan. Deze adviezen kan je meteen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van je voorraad of een boodschappenlijst maken. Klik hier voor alle tips. Ook kan je thuis aan de slag met het maken van compost. Belangrijk is dat voedselresten van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor compostering. Milieucentraal legt op hun site uit hoe je zelf compost kan maken.

Brabantse voorbeelden

Ook in gemeente Altena en onze provincie zijn we bezig met het tegengaan van voedselverspilling. Ik benoem hieronder een paar voorbeelden aan de hand van de Ladder van Moerman:

 • Tegengaan van verspilling: Watrestje.nu is een groep vrijwilligers uit Brabant die consumenten helpt om voedselverspilling tegen te gaan door informatie en recepten te delen, en activiteiten te organiseren. 
 •  Voeding voor mensen: De Verspillingsfabriek in Veghel maakt soepen en sauzen van afgekeurd groente en fruit en restjes zoals kopjes, stronken en kontjes.
 • Veevoer: Circular Food Center in Meijerijstad wil op grote schaal reststromen verwerken tot diervoer. Ze werken aan twee concrete voorbeelden, namelijk de kringloopkarbonade en het verspillingsvrije ei. 
 • Chemie en materialen: Poly Products in Altena onderzoekt de inzet van bio-gebaseerde grondstoffen in composietproducten. Dan wordt er minder gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen. Poly Products is deelnemer in het Europese Interreg-project SeaBioComp. Hier onderzoeken ze hoe je bio-composiet-producten maakt met aardappelzetmeel. 
 • Chemie en materialen: PeelPioniers in Den Bosch is de schillenboer van de 21ste eeuw. PeelPioineers verwerkt de sinaasappelschillen, die anders verbrand zouden worden als afval, tot functionele ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie. 
 • Composteren: In Altena loopt een proef met wormenhotels. Op vijf plekken komen wormenhotels. Buurtbewoners gooien er hun groente- en fruitafval in. De 1000 wormen doen vervolgens het werk. Voor informatie over wormen, composteren en wormenhotels kan je terecht bij Megrow, in Almkerk. 

De positieve kracht van voedsel

Van 9 tot en met 16 oktober bruiste het in Altena van de activiteiten rondom de positieve kracht van voedsel. Altena deed namelijk voor de eerste keer mee met de landelijke campagne Dutch Food Week. Dit jaar stonden gezondheid, duurzaamheid en goed leven centraal. Hier maakt de gemeente Altena zich het hele jaar door hard voor, maar tijdens Dutch Food Week extra. Benieuwd naar wat het programma van Dutch Food Week Altena was? Kijk op: www.gemeentealtena.nl/dutchfoodweek.

Programma circulair voedselsysteem

Dutch Food Week Altena en tegengaan van voedselverspilling passen bij het streven van wethouders Matthijs van Oosten en Roland van Vugt om in 2046 een circulair voedselsysteem te realiseren. Altena heeft alles in huis om dat te bereiken: de vitale en mooie landelijke omgeving, de diversiteit van onze landbouw en voedselsector en de ondernemersmentaliteit van de inwoners. Lees hier verder voor meer informatie over het programma

]]>
Circulair voedselsysteem
news-946 Tue, 19 Oct 2021 09:21:00 +0200 Een gezonde voedselomgeving is als een broodtrommel https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/een-gezonde-voedselomgeving-is-als-een-broodtrommel Blog #2 Dutch Food Week Altena - Gezonde levensstijl Speciaal voor Dutch Food Week Altena schrijft programmamanager Albertien Perdok een aantal blogs. Zij gaat in op één van de thema’s van Dutch Food Week. In haar blog denkt ze na over de vraag: “Hoe zijn we in Altena bezig met dit thema?” Albertien wil de mooie voorbeelden laten zien uit onze streek en uit onze agrofood sector. Deze week gaat de blog over het thema ‘Gezonde levensstijl".

Hoe vaak denk jij aan eten?

Wist je dat iedereen ongeveer 200 voedselkeuzes per dag maakt? Die keuzes hebben invloed op jouw gezondheid. Als je meer of minder eet dan je nodig hebt, kun je over- of ondergewicht krijgen. Als je vaak ongezonde producten met bijvoorbeeld veel verzadigd vet of suiker eet, dan heb je meer kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Sporters volgen vaak een speciaal dieet omdat ze dan beter presteren. Jouw voedselkeuzes hebben niet alleen invloed op jou. Jouw keuzes hebben ook invloed op het milieu. Hoe zit dat? 

Bereken jouw eigen voedselafdruk

Voor het produceren van voedsel heb je veel nodig. Denk aan het werk van boeren en tuinders, voer voor landbouwdieren, meststoffen, water, grond, machines, fabrieken en arbeid om voedsel te verwerken en te verpakken en nog veel meer. De hoeveelheid grond die nodig is voor jouw voedingspatroon heet voedselafdruk. Bij veel Nederlanders is de voedselafdruk te groot. Per mens is op basis van een eerlijke verdeling 0,9 hectare landbouwgrond beschikbaar. Nederlanders hebben gemiddeld 1,6 ha nodig. Mijn voedselafdruk is met 1,1 ha te groot. En die van jou? Bereken het via deze website

Gezonder eten voor jezelf en voor het milieu

Je kunt je voedselafdruk op een aantal manieren verkleinen. Denk aan: niet te veel eten, minder vlees en zuivel, meer plantaardig (vegetarisch en vegan), minder bewerkt voedsel zoals snacks en snoep, minder alcohol en frisdrank, minder verpakkingen en meer lokaal en seizoensgebonden groente en fruit. Het goede nieuws is: dit voedingspatroon is ook goed voor jouw eigen gezondheid! Je slaat dus twee vliegen in één klap. Meer weten over lokaal voedsel? Lees mijn blog over de korte keten.

Er zijn twee manieren om mensen te helpen met het maken van gezonde voedselkeuzes. De eerste manier is via bewustwording. Denk aan campagnes over een gezond voedingspatroon of informatie geven over het verkleinen van je voedselafdruk. 

Gezonde voedselomgeving

De tweede manier is het zorgen voor een gezonde voedselomgeving. Met voedselomgeving bedoel ik dingen als de inrichting van een supermarkt of kantine en reclamefolders. Ik leg het graag uit aan de hand van een broodtrommel. Op de basisschool van mijn kinderen kan je geen eten en drinken kopen. Mijn kinderen eten wat ik in hun broodtrommel stop. Als ik gezonde producten in hun broodtrommel doe, eten ze gezond. Als ik ongezonde producten in hun broodtrommel stop, eten ze ongezond. Stel je voor dat een supermarkt of sportkantine een broodtrommel is. Als de supermarkt of kantine gevuld is met gezonde producten, eet je gezond. Als er alleen ongezonde producten zijn, eet je ongezond. 

Bananen

Altena wil één van de gezondste gemeenten van Nederland worden

De gemeente wil dat Altena in de top 10 van gezondste gemeenten komt. Daar werken we op verschillende manieren aan. We hebben aandacht voor bewustwording en voor een gezonde voedselomgeving. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld via het programma circulair voedselsysteem en het leefstijlakkoord. We werken aan informatieve campagnes en apps over gezond eten en het stimuleren van schoolfruit. Een ander voorbeeld is CHIEF, een samenwerking tussen HAK en Schouten. CHIEF wil dat mensen meer plantaardige voeding gaan eten. Dat doen ze door bewustwording bij de consument te vergroten en via onderzoek over gezondere winkels.

Een aantal wethouders van de grote steden wil graag dat gemeenten meer (wettelijke) invloed krijgen op het maken van een gezonde voedselomgeving. Dit is misschien ook interessant voor Altena. 

De positieve kracht van voedsel

Van 9 tot en met 16 oktober bruist het in Altena van de activiteiten rondom de positieve kracht van voedsel. Altena doet namelijk voor de eerste keer mee met de landelijke campagne Dutch Food Week. Dit jaar staan gezondheid, duurzaamheid en goed leven centraal. Hier maakt de gemeente Altena zich het hele jaar door hard voor, maar tijdens Dutch Food Week extra. Bekijk het complete programma van Dutch Food Week Altena!

Programma circulair voedselsysteem

Dutch Food Week Altena en een gezond voedingspatroon passen bij het streven van wethouders Matthijs van Oosten en Roland van Vugt om in 2046 een circulair voedselsysteem te realiseren. Altena heeft alles in huis om dat te bereiken: de vitale en mooie landelijke omgeving, de diversiteit van onze landbouw en voedselsector en de ondernemersmentaliteit van de inwoners. Lees hier verder voor meer informatie over het programma

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-945 Tue, 12 Oct 2021 08:58:00 +0200 De weg van ons voedsel - de korte keten in Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/de-weg-van-ons-voedsel-de-korte-keten-in-altena Blog #1 Dutch Food Week Altena - De weg van ons voedsel Speciaal voor Dutch Food Week Altena schrijft programmamanager Albertien Perdok een aantal blogs. Zij gaat in op één van de thema’s van Dutch Food Week. In haar blog denkt ze na over de vraag: “Hoe zijn we in Altena bezig met dit thema?” Albertien wil de mooie voorbeelden laten zien uit onze streek en uit onze agrofood sector. Deze week gaat de blog over het thema "de weg van ons voedsel".

Enig idee hoeveel kilometers voedsel aflegt? 

Wist je dat ons eten heel veel kilometers reist voor het op ons bord ligt? Wat denk je? Legt een gemiddelde maaltijd 3.000, 13.000 of 30.000 kilometer af? Schrik niet, het antwoord is 30.000! Voor sommige producten kan het zelfs wel 60.000 km zijn. Het gaat niet alleen over ‘exotische’ producten zoals koffie en chocolade. Het gaat bijvoorbeeld ook over tomaten. Nederlandse tomaten verkopen we in Spanje en Spaanse tomaten verkopen we in Nederland. Al dat transport kost geld. Dit maakt producten duurder, maar levert de boer niets extra’s op. Ook zorgt transport voor CO2 uitstoot. Dat draagt bij aan klimaatverandering.

Support lokale producten!

De weg die ons voedsel aflegt - van boer tot bord - is dus best wel lang. Wat jij kan doen om de voedselkilometers te verkorten? Nou, je kan vaker lokale producten kopen. In Altena produceren we heel veel lekker voedsel van eigen bodem. In ons gebied zijn ongeveer 300 boeren en tuinders. Zij produceren onder andere aardappelen, groenten, fruit, granen, melk, vlees, en eieren. Het merendeel van deze producten is bestemd voor de export. Export is nu nog de belangrijkste inkomstenbron voor boeren en tuinders. In de toekomst zou het mooi zijn als lokale verkoop ook een belangrijke inkomstenbron wordt. Daarom is het goed als consumenten vaker lokale producten kopen. Zo wordt lokale verkoop interessanter voor producenten. Gelukkig kunnen inwoners op steeds meer plekken in Altena lokale producten kopen. Dit noemen we de ‘de korte keten’.

Wat is een korte keten?

In een korte keten is de afstand tussen producenten en consumenten van voedsel zo klein mogelijk. De afstand tussen boer en bord zeg maar. Het gaat om de letterlijke afstand in kilometers, maar ook om het verminderen van het aantal (externe) tussenpartijen tussen boer en bord. Zie infographic. Gemeente Altena probeert de korte keten in Altena te versterken. We onderzoeken en stimuleren een gezamenlijk logistiek platform. Tijdens de Dutch Food Week Altena organiseren we een masterclass over de korte keten voor ondernemers. Ook willen we inwoners laten kennismaken met de korte keten tijdens de Dutch Food Week Altena. Dat doen we via deze blog. Maar ook via activiteiten als Fietsen voor m’n Eten, een Maaltijdbox en open dagen en proeverijen bij boeren en voedselondernemers.

Lokaal boodschappen doen? Probeer het uit!

Lokaal boodschappen doen is leuk, sociaal en gezond voor jezelf en voor het milieu. Vooral als je daarbij met anderen op de fiets stapt en kennismaakt met de mensen die ons voedsel maken. Nieuwsgierig? Ga tijdens de Dutch Food Week Altena en daarna eens lokaal boodschappen doen. Hieronder staan een aantal websites waar je terecht kan voor online bestellingen, fietsroutes en meer informatie.

Voor consumenten: 

Voor ondernemers

 • Uit Jouw Streek: Uit Jouw Streek is een verbinder tussen de leveranciers en transport. 

De positieve kracht van voedsel

Van 9 tot en met 16 oktober bruist het in Altena van de activiteiten rondom de positieve kracht van voedsel. Altena doet namelijk voor de eerste keer mee met de landelijke campagne Dutch Food Week. Dit jaar staan gezondheid, duurzaamheid en goed leven centraal. Hier maakt de gemeente Altena zich het hele jaar door hard voor, maar tijdens Dutch Food Week extra. Bekijk het complete programma van Dutch Food Week Altena en support lokale producenten! 

Programma circulair voedselsysteem

Dutch Food Week Altena en de korte keten passen bij het streven van de wethouders Matthijs van Oosten en Roland van Vugt om in 2046 een circulair voedselsysteem te realiseren. Altena heeft alles in huis om dat te bereiken: de vitale en mooie landelijke omgeving, de diversiteit van onze landbouw en voedselsector en de ondernemersmentaliteit van de inwoners. Lees hier verder voor meer informatie over het programma

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-777 Thu, 02 Sep 2021 12:00:00 +0200 Kennismaken met Rogier Ostendorf https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/1-september-aan-de-slag-als-beleidsmedewerker-circulair-voedselsysteem 1 september aan de slag als Beleidsmedewerker circulair voedselsysteem Per 1 september 2021 maak ik deel uit van het team ondernemen. In de functie als beleidsmedewerker circulair voedselsysteem. Samen met Albertien Perdok ga ik aan de slag om binnen de mooie gemeente Altena stappen te maken op het gebied van circulariteit, beginnend bij het voedselsysteem. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring op het vlak van duurzaamheid en circulair denken is onze missie om het economische systeem binnen de gemeente Altena voor toekomstige generaties houdbaar te houden.

Ik ben opgegroeid in de Alblasserwaard en woon tegenwoordig weer in Gorinchem. Mijn studietijd heb ik doorgebracht in Delft, waar ik mij  studie heb gevolgd aan de Hoge Agrarische School. In die tijd heb ik mij onder andere bezig gehouden met de transitie van gangbare melkveebedrijven naar biologische melkveebedrijven. Daarnaast heb ik de inpasbaarheid van agrarisch natuurbeheer op grondgebonden melkveebedrijven onderzocht en de invloed van deze vorm van landbouw op de waardeontwikkeling van grond. Na mijn studie ben ik gaan werken bij een plaatselijke Rabobank in de functie als (intern) accountmanager in de Food & Agri sector. In die periode heb ik veel melkveebedrijven strategisch en financieel begeleid. Ondersteuning van omschakeling van gangbare melkveebedrijven naar biologisch melkveebedrijven was tevens een onderdeel van mijn werk. In de periode dat ik als accountmanager vaak in het veld was en met de dagelijkse praktijk bezig was, ontdekte ik dat mijn interesse in het bijzonder uitging/-gaat naar de transitie van de landbouw op het vlak van circulair ondernemen en korte voedselketens, waar een eerlijk verdienmodel voor de landbouwers tegenover staat. Wat mij in het bijzonder intrigeert is hoe we uiteindelijk wereldwijd ca 10 miljard monden kunnen voeden zonder dat we de aarde volledig uitputten. Het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke bronnen en het tegengaan van verspilling is hierbij essentieel.

Waarom een programma circulair voedselsysteem in de gemeente Altena?

Altena heeft alles in huis om koploper te zijn in de voedseltransitie. Het is een experimenteergebied bij uitstek voor het realiseren van een circulair voedselsysteem. Dat komt door de vitale, grote landelijke omgeving en de ondernemersmentaliteit van de inwoners, bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en politieke bestuurders.

De ambitie van gemeente Altena is om in 2046 een circulaire samenleving te zijn. Met het programma circulair voedselsysteem steunen wij onze inwoners en ondernemers op de weg daarnaartoe.

Onze vier programmalijnen zijn:  

 1. Bruisend netwerk
 2. Breed gedragen programma
 3. Experimenteergebied Altena
 4. Zichtbaarheid

De komende tijd zal ik mij - samen met Albertien Perdok - bezig houden met het verder opzetten en uitwerken van het programma circulair voedselsysteem.

Daarnaast zal ik deels de regie gaan voeren over uitvoeringsprojecten die uit het programma ontstaan. Tevens zal het opzetten en onderhouden van een netwerk een belangrijk deel van mijn werkzaamheden zijn.

Loopt u met een innovatief idee rond en wilt u daarover met mij en/of Albertien van gedachten wisselen? Bel ons; wij staan graag voor u klaar!

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-828 Fri, 25 Jun 2021 09:39:00 +0200 Kansen en knelpunten natuurinclusieve landbouw https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kansen-en-knelpunten-natuurinclusieve-landbouw Begin 2021 onderzochten studenten van HAS Hogeschool de kansen en knelpunten van natuurinclusieve landbouw in de gebieden ‘De Hilver’ en ‘Het land van Heusden en Altena’. Meer aandacht voor vernieuwde vormen van landbouw

Er is in Nederland steeds meer aandacht voor vernieuwde vormen van landbouw zoals die van natuurinclusieve landbouw (NIL). Dit past bij de ontwikkelingen en doelen die het Rijk heeft opgesteld in het LNV-programma, namelijk het verbinden van de landbouw en natuur. Dit doel is gekoppeld aan de opgaven rondom het klimaatakkoord van Parijs en de stikstofreduceringsdoelstellingen.

Onderzoeksproject natuurinclusieve landbouw

Om deze reden heeft het regieorgaan-SIA in samenwerking met onder andere de HAS-hogeschool (lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur) een onderzoekstraject opgestart om de kansen en knelpunten van een transitie naar NIL te onderzoeken in zeven pilotgebieden verdeeld over heel Nederland. Twee daarvan bevinden zich in Noord-Brabant en worden onderzocht door onderzoekers van de HAS Hogeschool, dit zijn ‘De Hilver’ en ‘Het land van Heusden en Altena’.

Kansen en knelpunten

In beide gebieden zijn ondernemers druk bezig met alternatieve vormen van landbouw en liggen er vraagstukken rondom het thema natuurinclusieve landbouw. Met deze reden heeft het lectoraat twee onderzoeksgroepen aangesteld die in de twee deelgebieden een onderzoek hebben uitgevoerd naar de kansen en knelpunten van NIL. Hierbij is ook gekeken naar de gebied specifieke vraagstukken die er lagen.

presentatie studenten

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek kunnen beschouwd worden als vooronderzoek voor het grotere SIA-traject dat doorloopt tot 2024. Het onderzoeksrapport is geschreven door vijf HAS studenten met de verschillende studie achtergronden Bedrijfskunde & Agri-foodbusiness, International Food & Agri-foodbusiness, Management van de leefomgeving en Toegepaste biologie.

Lees hier de samenvatting van het rapport. 

Meer informatie via Daan Groot, HAS Hogeschool.

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-829 Wed, 23 Jun 2021 11:52:00 +0200 Bezoek Commissaris van de Koning https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/bezoek-commissaris-van-de-koning Altena heeft veel indruk gemaakt op de Commissaris van de Koning, Ina Adema Eens in de twee á drie jaar bezoekt de Commissaris van de Koning in Provincie Noord-Brabant de gemeente Altena. Op 14 juli was haar eerste bezoek aan de nieuwe gemeente Altena. Ina Adema ging in gesprek met de gemeenteraad, bracht een bezoek aan landbouwbedrijf Straver in Almkerk en sloot haar ochtend af bij bedrijvencluster Werkendam Maritime Industrie (WMI). We wilden de Commissaris laten zien wat de Kracht van Altena is: familiebedrijven, diversiteit en ondernemerschap. Ook vertelden we haar over het programma circulair voedselsysteem.

Commissaris van de Koning

Landbouwbedrijf Straver in Almkerk

In Almkerk bezocht de Commissaris het akkerbouwbedrijf van Wim en Petra Straver, en hun zonen Ariaan, Bert en Johannes. Ze kreeg een korte rondleiding over het familiebedrijf. Ze spraken over de ontwikkelingen in de agrarische sector, en hoe Straver daarmee omgaat. Wim Straver vertelde over het omarmen van biologische teelten. Hij vertelde ook over de samenwerking met HAK. Tijdens het bezoek kon iedereen proeven van zelfgemaakte chocoladecade, gemaakt met rode bieten van HAK. Het bezoek eindigde bij Wim & Co., het verkooppunt van Straver. Daar vertelde Ariaan Straver over het belang van goed contact met de omgeving, onder andere via de eigen winkel. Na ontvangst van een pakketje met lekkers, vervolgde de Commissaris haar bezoek naar de haven van Werkendam.

Bezoek commissaris

In de media

Het bezoek van de Commissaris van de Koning is belicht in de media:

]]>
Circulair voedselsysteem
news-827 Thu, 17 Jun 2021 09:32:00 +0200 ALTENAtieve landbouw https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altenatieve-landbouw Tweedejaars studenten Breda University of Applied Sciences ronden onderzoeksopdracht af 1 onderzoek, 9 studenten en 10 maanden

Een jaar lang, van september 2020 tot en met juni 2021, gingen negen studenten van Breda University of Applied Sciences (BUAS) aan de slag. De hoofdvraag van hun onderzoek was: “In hoeverre zijn de bestaande manieren van duurzame landbouw geschikt voor gemeente Altena en haar agrariërs en wat is ervoor nodig om boeren te stimuleren in het overstappen naar een duurzame vorm van landbouw? Hoe kan dit op logische wijze vormgegeven worden?”

Drie fasen

De onderzoeksopdracht is verdeeld in drie delen.

 1. In het eerste deel ging de aandacht uit naar het verkennen van Altena, het onderzoeksgebied en het verkennen van de verschillende vormen van duurzame landbouw.
 2. In het tweede deel van het onderzoek richten de studenten zich op manieren om boeren te stimuleren en ondersteunen bij het overstappen naar een meer duurzame vorm van landbouw.
 3. In het derde deel werkten de studenten aan drie tools, die zij geschikt vonden voor de gemeente Altena. Namelijk een informatieve website, de ‘custormer journey’ en een ‘beslistool.

Uit het eindrapport

Conclusies

De agro-food sector is in beweging. Zowel op het gebied van techniek en nieuwe vormen van landbouw, als de maatschappelijke druk om een andere weg in te slaan. De gemeente heeft de taak een overzicht te krijgen van welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke toegepast kunnen worden binnen de gemeentelijke grenzen van Altena. Om dit te kunnen doen is het goed te bedenken waar in het proces de agrariër zich bevindt, een Customer Journey helpt hierbij. Zo kan er de goede informatie aangeboden worden en de goede vragen gesteld worden. Mochten de plannen tot transformatie concreter worden, is een handvat zoals de beslistool een handige. De moeilijkheid ligt hierin dat vragen niet altijd bij aanvang vastgesteld kunnen worden en het een dynamische tool is. Hierdoor is het in dit project ook niet gelukt de beslistool helemaal af te ronden. Inhoudelijk zijn er een aantal conclusies te trekken; de grond in Altena is vruchtbaar. Per agrariër, per geval, zal bekeken moeten worden waar de mogelijkheden liggen tot transformatie. De meeste landbouwvormen zijn toepasbaar, alleen niet altijd wenselijk door de kostbaarheid van de grond. Akkerbouw wordt doorgaans op vruchtbaardere grond gezet in tegenstelling tot veeteelt. Dit is de grootste tegenstelling die in het gebied te vinden is.

Aanbevelingen

Ondanks dat dit een uitgebreid en grondig project is geweest, ontbreken er nog een aantal aspecten. Deze aspecten liggen buiten de expertise van de ruimtelijke denkers die aan dit project hebben meegewerkt. De beslistool kan de heilige graal van landbouwtransformatie worden als naast de ruimtelijke aspecten (die overigens nog verder uitgewerkt kunnen worden door meer te kijken naar rendement en opbrengsten vanuit grondgebruik, etc.) ook gekeken wordt naar de juridische aspecten en financiële aspecten van het uitbreiden, om vormen en verbeteren van de agrarische sector in Altena. Juridische drempels kunnen de stikstofuitstoot zijn, maar ook de bestemmingsplannen. De financiële aspecten behelzen de huidige leningen, gewenste investeringen en opbrengsten die de transformatie heeft. Om dit allemaal te realiseren, moet minutieus in kaart gebracht worden welke boer waar zit, op wat voor grond, wat de huidige situatie is, de huidige wensen, de huidige financiële mogelijkheden etc. etc.

Klik hier voor het hele rapport .

 • Dit is een publieksversie. Hoofdstuk 5 en bijlagen 1 en 2 ontbreken. Deze hoofdstukken geven informatie over de geïnterviewde boeren en zijn vanwege privacy reden weggelaten.
]]>
Circulair voedselsysteem
news-826 Wed, 17 Mar 2021 09:23:00 +0100 Hoe maakt Altena de cirkel rond? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hoe-maakt-altena-de-cirkel-rond Dubbelinterview Albertien Perdok en Arnold Groeneveld Albertien Perdok, programmamanager circulair voedselsysteem van de gemeente Altena, gaat op de koffie bij pluimveehouder en akkerbouwer Arnold Groeneveld uit Almkerk. Een gesprek over een doolhof aan regels, doorzettingsvermogen en de toekomst van kringlooplandbouw.

Het dubbelinterview verscheen in Bedrijvig Altena, nr. 29, maart 2021.

Interview en foto’s door Marijke Verhoef, Kontakt Mediapartners

Lees het artikel "Hoe maakt Altena de cirkel rond?" 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-512 Wed, 24 Feb 2021 12:29:00 +0100 Onderzoek: Kansen voor verwaarden van kringloopstromen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderzoek-kansen-voor-verwaarden-van-kringloopstromen Stichting Altena Kennispoort startte het project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbow in Altena. De gemeente ondersteunt Stichting Altena Kennispoort met het project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’. 

De gemeente Altena streeft een circulair voedselsysteem na. Belangrijk is om zo weinig mogelijk afval te produceren en nieuwe grondstoffen te gebruiken. Het idee van een circulair voedselsysteem is om zo goed mogelijk alle energie- en materiaalstromen te benutten. Wat voor de één afval is, kan voor een ander een waardevolle grondstof zijn. Dit heet met een mooi woord: ‘verwaarden van reststromen'. 

Stichting Altena Kennispoort startte het project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbow in Altena'. Met dit project wil Kennispoort het kringloopgat in de landbouw van de regio Altena in kaart brengen. Het kringloopgat is het verschil tussen waar de regio nu staat en waar de regio zou staan als de kringlopen in het gebied gesloten zouden zijn. Het gaat hierbij om kringlopen van voer en mest.

Uit het onderzoek blijkt dat het sluiten van de kringloop voor voer en mest mogelijk is voor regio Altena. De kringloop voor voer en mest is nog niet gesloten op gemeentelijk niveau. Er is meer plaatsingsruimte voor dierlijke mest dan dat er mest geproduceerd wordt. Er wordt dan ook mest aangevoerd van buiten de gemeente. Desondanks wordt ook mest afgevoerd, met name pluimveemest. De productie van ruwvoer in de gemeente is ruim voldoende om te voorzien in de ruwvoerbehoefte van de dieren. Er vindt zodoende vrij weinig aanvoer van buiten de gemeente plaats, maar wel wat afvoer. Daar staat tegenover dat krachtvoer op grote schaal wordt aangevoerd van buiten de gemeente, omdat er lokaal nauwelijks krachtvoer wordt geproduceerd. Met deze inzichten kunnen we in onze gemeente verder aan de slag

Het hele onderzoek is beschikbaar via de website van Stichting Altena Kennispoort

]]>
Circulair voedselsysteem
news-510 Thu, 11 Feb 2021 12:19:00 +0100 Carbon Farming bijeenkomst https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/carbon-farming-informatiebijeenkomst 26 april informatiebijeenkomst over carbon farming, samen met ZLTO Gemeente Altena organiseert op 26 april samen met ZLTO een informatiebijeenkomst over carbon farming. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over hoe carbon farming bedrijven en boeren kan helpen met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. 

Bij carbon farming werken boeren en bedrijven samen in een ‘carbon samenwerking’. Bedrijven compenseren hun CO2-uitstoot via boerenbedrijven in de omgeving. De boer gebruikt de CO2-compensastie om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen. Dat doet hij/zij door bepaalde bodemtechnieken toe te passen. Binnen de carbon-samenwerking betaalt het bedrijf de boer voor zijn of haar inspanningen. Dit heeft een aantal voordelen:

 1. Een gezonde bodem met een hoog organisch stofgehalte, en dat is goed voor bodemleven en waterhuishouding.
 2. Koolstof wordt opgeslagen in de bodem, die anders terecht komt in de atmosfeer
 3. Bedrijven kunnen verduurzamen door hun CO2-uitstoot compenseren door koolstof op te slaan bij een boer in de regio.

Dit filmpje geeft meer informatie.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen er matches ontstaan tussen boeren en bedrijven en daarmee interessante kansen voor verduurzamen.

Datum en tijd: 26 april van 14.00-16.00 uur

Locatie: afhankelijk van de dan geldende maatregelen

Meer weten? Kijk dan op deze website of neem contact op met Luuk van Wezel (ZLTO).

Inschrijven kan door een mail te sturen naar Albertien Perdok (gemeente Altena). 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-509 Thu, 11 Feb 2021 12:14:00 +0100 Workshop Symbiosis4Growth https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/workshop-symbiosis4growth-1 Workshop ‘Symbiosis4Growth’ op 31 maart van 9.30 tot 11.30 uur. Beschikt u over reststromen die u op dit moment geld kosten, maar in potentie meer waarde in zich hebben? Of heeft u juist behoefte aan grondstoffen die potentieel uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd? Op 31 maart van 9.30 tot 11.30 organiseren we met REWIN West-Brabant de workshop ‘Symbiosis4Growth’. Hierin helpen we bedrijven met het verwaarden van reststromen. Na de workshop biedt REWIN mogelijkheden voor aanvullende (gratis) ondersteuning.

Tijdens deze kosteloze bijeenkomst kunnen bedrijven in Altena elkaar reststromen aanbieden, dit kan biomassa zijn, restwarmte, proceswater, hoog- of laagwaardige reststromen,  maar ook personeel of apparatuur. Er gingen al veel ondernemers u voor, die met succes zijn gekoppeld aan andere bedrijven om samen meer waarde te creëren uit reststromen. In dit filmpje krijgt u een indruk van de werksessie, die ditmaal online plaatsvindt. Een overzicht van succesvolle matches uit eerdere werksessies vindt u hier.

Circa 15-30 bedrijven gaan tijdens de bijeenkomst actief op zoek naar concrete mogelijkheden. Deze kunnen leiden tot kostenbesparing, innovatie en een positieve bijdrage aan het milieu. Veel ondernemers in Brabant en Zeeland hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak.

Datum en tijd: 31 maart van 9.30 tot 11.30 uur

Locatie: online

Meer weten? Kijk dan op deze website. Of schrijf u hier in!

]]>
Circulair voedselsysteem
news-514 Thu, 04 Feb 2021 12:35:00 +0100 Altena draagt bij aan regionale aanpak circulaire economie https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altena-draagt-bij-aan-regionale-aanpak-circulaire-economie Samenwerking binnen de Regio West-Brabant De Regio West-Brabant (RWB) is een collegesamenwerking van de 16 gemeenten in West-Brabant. Deze 16 gemeenten werken samen om onze regio economisch te versterken op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. 

Een duurzame economie is één van de prioriteiten binnen de RWB. Om die te bereiken zijn er in de gehele regio West-Brabant acties nodig om te vergroenen, verduurzamen of te verbeteren. De RWB zet in op de volgende doelen:  

 • West-Brabant topregio in circulariteit  
 • Omschakeling naar biobased economie  
 • Meer investeringen in circulaire economie  
 • Industriële symbiose en nauwere samenwerking om industrie te 'vergroenen'  
 • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten 

De RWB werkt haar duurzame ambitie uit in een regionale aanpak. Wethouder Matthijs van Oosten is bestuurlijk trekker circulaire economie bij de RWB. Aanvullend draagt programmamanager Albertien Perdok bij aan het ontwikkelen van de regionale aanpak circulaire economie via een ambtelijke werkgroep.  

In dit interview vertelt wethouder Van Oosten meer over de regionale doelstellingen van de RWB. 

Vragen over onze bijdrage aan de regionale aanpak circulaire economie? Stel ze aan Albertien Perdok

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-511 Fri, 04 Dec 2020 10:23:00 +0100 Experimenteerruimte voor de korte keten https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/experimenteerruimte-voor-de-korte-keten Belangstelling korte keten groeit In het hele land zien we de belangstelling voor de ‘korte keten’ groeien. Het heeft door de coronacrisis zelfs een flinke boost gekregen. In een korte keten is de afstand tussen producenten en consumenten van voedsel zo klein mogelijk. Het gaat om de letterlijke afstand in kilometers, maar ook om het verminderen van het aantal tussenpartijen tussen boer en bord. 

Korte keten in Altena

Ook in Altena is hier veel aandacht voor. De gemeente wil de korte keten in Altena graag een impuls geven. Daarom hebben we een subsidie verstrekt aan het initiatief ‘Uit Jouw Streek’. Met het eerste deel van de subsidie is een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een gemeente-breed bestel- en logistiek platform. Ook is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. 

Haalbaarheidsstudie Uit Jouw Streek

Eén van de uitkomsten van deze studie is dat een korte keten alleen duurzaam geborgd en gedragen kan worden als we samen de krachten bundelen. De komende tijd gaan we daarom met meerdere partijen in gesprek om gezamenlijk te bepalen wat de beste vervolgstap is. 

Lees hier de samenvatting van de studie .

Op het Ondernemershuis.nl verscheen een interview over Uit Jouw Streek en de korte keten in Altena. Lees het volledige interview hier.

Vragen? Neem contact op met Albertien Perdok.  

]]>
Circulair voedselsysteem
news-517 Tue, 03 Nov 2020 13:10:00 +0100 Nieuwe naam voor het programma https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-naam-voor-het-programma Albertien Perdok blikt terug op haar eerste halfjaar bij de gemeente. In mei begon Albertien Perdok, programmamanager circulaire landbouw en agrofood, vol enthousiasme aan haar mooie uitdaging bij de gemeente Altena. Haar belangrijkste opdracht is om een programma te ontwikkelen op het gebied van voedsel, landbouw en agrofood.  

Ze blikt vandaag kort terug op het eerste half jaar bij de gemeente.  

 “Als onbekende in de gemeente Altena lag mijn focus eerst op kennismaken met de mensen en het gebied, en mijn netwerk in de regio opbouwen. Ik heb sinds mei minimaal één kennismakingsgesprek per week gehad, de teller staat nu op 46. Aanvullend ben ik gestart met het ophalen van informatie voor het ontwikkelen van het programma.  

Door alle input uit die 46 gesprekken hebben we besloten om de naam van het programma verbreden. Vanaf nu is het dus het programma circulair voedselsysteem, en niet meer landbouw en agrofood. Deze nieuwe naam past beter bij het bereik en de doelen van het programma, en de initiatieven waar verschillende mensen, bedrijven en organisaties in Altena mee bezig zijn. De focus ligt namelijk niet alleen op landbouw en agrofood, maar op de hele keten: van boer tot bord.  

Wat mij betreft is Altena koploper en een experimenteergebied bij uitstek voor het realiseren van een circulair voedselsysteem. Dat komt door de vitale, grote landelijke omgeving en de ondernemersmentaliteit van de inwoners, bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en politieke bestuurders. Samen vormen zij een bruisend netwerk van doeners en denkers, die zichtbaar en effectief samenwerkt aan succesvolle initiatieven en experimenten.” 

Meer weten over het programma? Stuur een mail naar Albertien Perdok

kennismaking AltenatuurKennismaking Adriaan StraverKennismaking Bas de PeuterKennismaking campuskennismaking DABKennismaking Joost SnoekKennismaking Meeuwis MillenaarKennismaking Minette StraverKennismaking Willem Groenenberg

]]>
Circulair voedselsysteem
news-513 Thu, 15 Oct 2020 12:31:00 +0200 Studenten adopteren de landbouw in Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/studenten-adopteren-de-landbouw-in-altena Breda University of Applied Sciences (BUAS) en de gemeente Altena werken op een unieke manier samen.  Breda University of Applied Sciences (BUAS) en de gemeente Altena werken op een unieke manier samen. Tussen de BUAS en de gemeente is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een learning community van studenten. De studenten volgen de opleiding Built Environment. Dat is een opleiding gericht op het inrichten van gebouwde omgeving. 

Tijdens het studiejaar 2020-2021 gaan tientallen studenten in de gemeente Altena aan het werk. De focus ligt dit jaar op drie thema's: klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en landbouw. Voor het thema landbouw vragen we de studenten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van de landbouw in Altena. De programmamanager circulair voedselsysteem begeleidt de studenten.  

Er bestaan heel veel verschillende vormen van duurzame landbouw. Om er maar een aantal te noemen: biologisch (zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen), natuur-inclusief (waarbij natuur en landbouw elkaar versterken), ‘carbon farming’ (dat heeft te maken met het opslaan van koolstof in landbouwbodems), kringlooplandbouw (waarbij bodem-plant-dier-mest kringlopen worden gesloten), duurzaam intensief (het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen verminderen) en er is ook nog verticale landbouw (waarbij verschillende teeltlagen op elkaar gestapeld worden).  

De studenten gaan een aantal van deze vormen onderzoeken. Wat is succesvol en waar gaat het ook wel mis? Daarna bekijken ze welke vormen interessant kunnen zijn voor Altena. Ze houden hierbij rekening met ruimtelijke, economische, maatschappelijke en persoonlijke aspecten en gevolgen voor de omgeving en voor de bedrijven.  

De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de eigen medewerkers, onze samenwerkingspartners en onze inwoners te inspireren en informeren.   

Meer weten over de samenwerking met de BUAS kan via deze link.   

Voor vragen over de BUAS learning community ‘duurzame landbouw’ kunt u terecht bij Albertien Perdok.  

]]>
Circulair voedselsysteem
news-515 Mon, 05 Oct 2020 13:04:00 +0200 Altena draagt bij aan Agenda Platteland van de P10 https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altena-draagt-bij-aan-agenda-platteland-van-de-p10 De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De 29 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband worden die onder de aandacht gebracht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine Kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen.   

Momenteel werkt de P10 aan een Agenda Platteland. In deze agenda maakt de P10 concreet wat het wil en kan realiseren voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt. De P10-visie is dat er sterke regio’s nodig zijn met een vitaal platteland waarvoor structureel middelen moeten worden vrijgemaakt. Wethouder Matthijs van Oosten en programmamanager Albertien Perdok zijn beide actief binnen de P10.  

Meer weten over de P10? Kijk dan op deze website.  

Vragen over onze bijdrage aan P10? Stel ze aan Albertien Perdok

]]>
Circulair voedselsysteem
news-516 Fri, 03 Jul 2020 13:07:00 +0200 Kennismaken met Albertien Perdok - programmamanager circulaire landbouw en agrofood https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kennismaken-met-albertien-perdok-programmamanager-circulaire-landbouw-en-agrofood Programmamanager circulaire landbouw en agrofood “De circulaire landbouw moet het verhaal van Altena worden. Programmamanager Albertien Perdok (37) ziet een duurzame samenleving niet alleen als haar persoonlijke missie, maar wil bovenal van de gemeente Altena een lichtend voorbeeld van de circulaire landbouw en agrofoodsector maken. Op 6 mei startte ze met haar nieuwe baan bij de gemeente Altena en de komende maanden gaat ze op bezoek bij de pioniers in Altena, maar ook bij betrokkenen vanuit de reguliere landbouw en natuurorganisaties.” 

Dit is de inleiding van een interview met Albertien Perdok. Vandaag verschenen op de website van Vrouw & Altena. Hannie Visser-Kieboom ‘ging bij Albertien op bezoek’ en interviewde haar over haar opdracht bij de gemeente en haar rol als programmamanager circulaire landbouw en agrofood. 

Lees het volledige interview hier.  

]]>
Circulair voedselsysteem