Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Wed, 27 Oct 2021 12:24:03 +0200 Wed, 27 Oct 2021 12:24:03 +0200 news-787 Tue, 26 Oct 2021 16:37:55 +0200 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/van-de-gemeenteraad-76 2 november: Raad vergadert over Begroting 2022 De fracties van de gemeenteraad zijn een aantal nieuwe burgerleden rijker. Burgerleden ondersteunen de fracties. Zij helpen mee bij de voorbereiding van vergaderingen. En kunnen hun fractie vertegenwoordigen bij de Altenatafels en -rondes. De gemeenteraad benoemt de burgerleden en leggen net als de raadsleden een eed of belofte af.

Hieronder stellen we aan u voor:  Mariska Bor en Ruben Siland. Binnenkort volgen Luuk Verhagen en Marco de Waal èn raadslid Hannie Visser-Kieboom.

Mariska Bor, burgerlid voor Progressief Altena

Mariska Bor 

Ik ben: “Mariska Bor, 34 jaar. Ik woon in het prachtige Veen, maar ben geboren in Oudendijk. Samen met mijn partner Jacco hebben wij vijf kinderen. Ik heb een leidinggevende en coachende functie binnen de gehandicaptenzorg bij een instelling buiten de gemeente Altena. Daarbij beschik ik over een diverse ervaring in de jeugdhulpverlening en psychiatrie. De combinatie van werken, een groot gezin en lokale politiek is erg druk. Maar dat geeft niets, ik krijg hier ontzettend veel energie van! 

Waarom de politiek in: ‘Ik beschik over een groot rechtvaardigheidsgevoel, wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Maar niet iedereen kan dit verwoorden of is in staat om voor zichzelf op te komen. Daar zie ik mijn roeping. Het lijkt mij geweldig om op lokaal niveau invloed te kunnen uitoefenen voor Altena en samen onze gemeente nog mooier te maken. Ik was al lid van PvdA, dus op lokaal niveau is Progressief Altena voor mij een logische keuze. Een partij die waarde hecht aan mens en natuur.

Al enige tijd was ik (online) betrokken bij deze partij en deed ik de gemeente-cursus ‘Politiek Actief’. Nu heb ik de geweldige kans gekregen als burgerlid en die wil  ik graag pakken. Zo kan ik al vast ervaring op doen. Ik sta namelijk ook op plek 4 van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart '22.”

Belangrijke onderwerpen vind ik: ‘Mijn interesses liggen vooral bij het sociale domein, een groot divers werkveld. Waarin ik al veel ervaringen heb maar nog niet binnen de politiek. Hopelijk mag ik hierin volgend jaar nog meer gaan betekenen.”

Ruben Siland, burgerlid voor AltenaLokaal

ruben 

Ik ben: “ Ruben Siland, in 1995 geboren in Gorinchem en sinds 2005 woonachtig in Sleeuwijk. Nadat ik twee jaar geleden mijn HBO-Accountancy heb afgerond, ben ik gaan werken als interim financial. Dit houdt in dat ik financiële opdrachten of projecten doe bij verschillende bedrijven. Naast mijn baan ben ik vaak op het voetbalveld te vinden in Sleeuwijk, waar ik mijn energie kwijt kan. Daarnaast volg ik nog een studie tot business controller.”

Waarom de politiek in: “Ik vind het steeds belangrijker om in mijn directe omgeving mee te denken en luisteren naar de burgers. Het is te makkelijk om vanaf de zijkant te roepen dat het niet goed gaat. Daarom wil ik politiek actief worden. Na een goed gesprek met AltenaLokaal, was de keuze om burgerlid te worden snel gemaakt. De functie is goed te combineren met mijn sport en studie. Uiteindelijk lijkt het mij erg interessant om de rol als raadslid of eventueel wethouder te vervullen. Maar ik wil niet te vroeg vooruitlopen op de feiten en mij nu volledig focussen op de taken als burgerraadslid.”

Belangrijke onderwerpen vind ik:

 • De vitaliteit van de bewoners van de gemeente Altena;
 • Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat er genoeg woonruimte is voor iedereen;
 • Op welke manier kunnen wij ondernemers financieel door de Corona-crisis krijgen;
 • Hoe krijgen wij binnen de gemeente een optimale circulaire economie.

Door met de bewoners van de gemeente Altena te praten en informatie te vergaren, vul ik graag mijn agenda met de bovenstaande punten.

Vragen aan Mariska en/of Ruben? Stuur een mail naar m.bor@gemeentealtena.nl of r.siland@gemeentealtena.nl

Werkendammers opgelet:

Op 30 november bezoekt de gemeenteraad Werkendam! Woont u in Werkendam en heeft u ideeën voor dit bezoek? Wilt u een -Werkendams- onderwerp  onder de aandacht brengen van de raadsleden? Laat het weten via griffie@gemeentealtena.nl

2 november: Raad vergadert over Begroting 2022

Op dinsdag 2 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2022. In de begroting staat wat de gemeente het komende jaar wil gaan doen en wat dit gaat kosten. Daarnaast geeft het een meerjarenraming voor de komende vier jaar. In het voorjaar stelde de raad de Kadernota vast, hierin staan de plannen op hoofdlijnen. In de begroting zijn deze plannen financieel uitgewerkt. Op 2 november debatteert de raad over de verschillende plannen. Op 9 november wordt de vergadering vervolgd en besluit de raad of hij instemt met de begroting. De agenda vindt op de website altena.raadsinformatie.nl (ga in het overzicht naar 2 november en klik op Raadsvergadering).

Bijwonen of terugkijken

U bent van harte welkom bij de vergadering aanwezig te zijn. Let op: het is een extra lange vergadering en begint al om 16.00 uur. Deze vindt plaats in de raadzaal. U kunt er bij zijn of live meekijken of -luisteren via de livestream altena.raadsinformatie.nl/live . U kunt ook later terugkijken via altena.raadsinformatie.nl/

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad? Heeft u vragen over de vergaderingen? Of wilt u een keer inspreken of gebruik maken van de Inloop? Neem dan contact op met de raadsgriffie:

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u ook op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht Gemeenteraad
news-786 Tue, 26 Oct 2021 16:35:33 +0200 Vergadering Sportraad Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vergadering-sportraad-altena-5 Maandag 1 november om 19.30 uur Op maandag 1 november om 19.30 uur vergadert de Sportraad van de gemeente Altena. Dit is in het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Op de agenda staat onder andere:

 • Verslag van de vergadering van 30 september 2021, met actiepunten;
 • Sportnota 2022-2025;
 • Samenstelling Sportraad;
 • Sport Award;
 • Opvolging adviezen Sportraad;
 • Verslag werkgroepen:
  • Gezonde leefstijl;
  • Verkiezingen gemeenteraad;
  • Monitoring Sportakkoord;
  • Topsport;
  • Organisatie Sportcafé.

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Sportraad Altena als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hella de Ridder, h.deridder@gemeentealtena.nl. Bij haar kunt u ook het verslag van de vorige vergadering opvragen.

Wat doet de Sportraad Altena?

De Sportraad Altena adviseert de gemeente over haar sportbeleid. Sporten en bewegen is gezond. Veel mensen beleven er plezier aan en ontmoeten er anderen. De Sportraad denkt mee met de gemeente over het beweegaanbod en of iedereen mee kan doen.

Meer informatie over de Sportraad?

Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Thijs van de Schoot, via 0183 – 51 66 90 of email t.vandeschoot@gemeentealtena.nl.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-784 Tue, 26 Oct 2021 16:23:16 +0200 Inspectie en keuring putten bluswatervoorziening https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/inspectie-en-keuring-putten-bluswatervoorziening Maandag 1 november start Luinstra brandputinspectie met het inspecteren en keuren van de geboorde waterputten voor de bluswatervoorziening.

Het gaat om alle geboorde putten in de openbare ruimte binnen de gemeente Altena.

Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk verkeershinder zijn. Verkeer heeft dan beperkt doorgang.

Vragen?

Stel ze aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-783 Tue, 26 Oct 2021 16:21:43 +0200 Werkzaamheden A27 https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/werkzaamheden-a27-1 1 en 2 november Op maandag 1 november en dinsdag 2 november voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A27. Hiervoor worden sommige toe- en afritten kort afgesloten.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 21.00 en 05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid naar de eerstvolgende af- of toerit. 

Kijk voor meer informatie op www.vananaarbeter.nl

]]>
Werkzaamheden
news-782 Tue, 26 Oct 2021 16:19:18 +0200 Woudrichem: groot onderhoud Burgemeester van de Lelystraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/woudrichem-groot-onderhoud-burgemeester-van-de-lelystraat van 1 november tot 24 december Maandag 1 november starten we met groot onderhoud aan de bestrating van de Burgemeester van de Lelystraat in Woudrichem. Het gaat om het wegvak tussen de Graaf van Hornestraat en de stoep Merwededijk. Alle oude materialen zullen worden vervangen door nieuwe materialen.

Tijdens de werkzaamheden is het doorgaande verkeer gestremd. De woningen zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

De werkzaamheden duren ongeveer tot en met 23 december.

Vragen?

Stel ze aan de uitvoerder van de aannemer de heer Ronald van der Stelt via  06-24 27 48 63 of aan de heer Adriaan Lievaart via 0183 – 51 67 67.

]]>
Werkzaamheden
news-781 Tue, 26 Oct 2021 16:10:33 +0200 Sleeuwijk: woonrijp maken Waterlinie https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sleeuwijk-woonrijp-maken-waterlinie van 8 tot en met 30 november Maandag 8 november start aannemer Pouw Dodewaard met het woonrijp maken van de Waterlinie in Sleeuwijk. Het gaat om de Waterlinie vanaf huisnummer 147 tot aan de Palissade en de Taverse. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind november.

De Waterlinie wordt ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaand verkeer. De Palissade en Taverse zijn bereikbaar via De Roef en de Fortgracht . De Waterlinie is bereikbaar via de Rijksstraatweg.

Vragen?

Stel ze aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-780 Tue, 26 Oct 2021 16:08:25 +0200 Dussen: groot onderhoud Aartswaardenstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dussen-groot-onderhoud-aartswaardenstraat Van 1 november tot 10 december Maandag 1 november starten we met groot onderhoud aan de bestrating van de Aartswaardenstraat in Dussen. Alle oude materialen zullen worden vervangen door nieuwe materialen.

Tijdens deze werkzaamheden is het doorgaande verkeer gestremd. De woningen zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

De werkzaamheden duren ongeveer tot en met 10 december.

Vragen?

Stel ze aan de uitvoerder van de aannemer,  Michel Verhoeven via 06-20 44 08 11 of aan de heer Adriaan Lievaart via  0183 – 51 67 67.

]]>
Werkzaamheden
news-779 Tue, 26 Oct 2021 16:04:25 +0200 Ontmoetingsavonden Omgevingsvisie Altena 2040 https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ontmoetingsavonden-omgevingsvisie-altena-2040 we organiseren drie ontmoetingsavonden Hoe ziet Altena eruit over 20 jaar? Wat willen we dan bereikt hebben, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, groen, of woningbouw? Hoe passen we de opwek van duurzame energie in ons gebied, en hoe combineren we dat met meer buitenruimte voor beweging, ontspanning en voedsel verbouwen? Kortom, hoe willen we omgaan met de ruimte om ons heen? Over die vragen hebben we de afgelopen tijd met veel partijen gesproken. In de Omgevingsvisie geven we de antwoorden op die vragen. Wilt u hier meer over weten? We organiseren 3 ontmoetingsavonden over de Omgevingsvisie.

Ambitie

We hebben 4 ambities voor de toekomst. Dit zijn belangrijke punten om rekening mee te houden als we een beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld een beslissing over nieuw beleid. Het doel is te zorgen dat Altena in 2040 een leefbare, gezonde, veilige, toekomstbestendige en duurzame gemeente is. Met betrokken inwoners die hier met plezier wonen,  werken en recreëren.

Ontmoetingen

Voor de Omgevingsvisie hebben we veel inwoners, ondernemers en organisaties gesproken. Graag geven we iedereen de kans hierover nog een keer met elkaar in gesprek te gaan. Daarom organiseren we 3 ontmoetingen. Daarin denken we met elkaar na over hoe onze gemeente de komende 20 jaar verandert, en wat dat betekent voor de omgeving.

De ontmoetingen vinden plaats:

 • Maandag 22 november in Almkerk
 • Dinsdag 23 november in Wijk en Aalburg
 • Woensdag 24 november in Sleeuwijk

Programma, locaties en tijden volgen zo snel mogelijk.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-778 Tue, 26 Oct 2021 16:01:32 +0200 Wijk en Aalburg: informatiebijeenkomst Polstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wijk-en-aalburg-informatiebijeenkomst-polstraat 15 november om 19.30 uur Na gesprekken met bewoners, bezoeken en onderzoek heeft de gemeente een nieuwe visie opgesteld voor de Polstraat in Wijk en Aalburg. Graag leggen we deze conceptvisie voor aan bewoners en andere belangstellenden tijdens een informatieavond.

U bent van harte welkom maandagavond 15 november vanaf 19.30 uur in de d’Alburcht in Wijk en Aalburg. Aanmelden kan tot 12 november door te mailen naar t.schoester@gemeentealtena.nl

]]>
Nieuwsoverzicht
news-776 Tue, 26 Oct 2021 11:02:00 +0200 Denk mee bij de straatnamen voor nieuwbouwwijk Achter de Schans https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/denk-mee-bij-de-straatnamen-voor-nieuwbouwwijk-achter-de-schans De optie om straatnamen in te sturen is vervallen We hebben eerder een oproep gedaan om voor 8 november 2021 suggesties voor straatnamen in te sturen voor Achter de Schans.

Deze optie is komen te vervallen. Er zijn enkele jaren geleden in overleg met diverse vertegenwoordigers uit Werkendam al ruim voldoende suggesties gedaan voor straatnamen.

De commissie naamgeving openbare ruimte neemt deze suggesties mee in het verdere proces evenals de suggesties die recent zijn aangedragen.

]]>
news-711 Tue, 26 Oct 2021 10:50:00 +0200 De Parel en de Schaal van Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/de-parel-en-de-schaal-van-altena Nieuwe waarderingsprijzen voor inwoners én organisaties vlnr: Sybille van Gammeren (l) en Lisette Colijn (r) overhandigen hun kunstwerken aan burgemeester Egbert Lichtenberg (m).

Vrijwilligers verdienen erkenning. We zijn trots op de vele actieve vrijwilligers en zetten hen in het zonnetje met een speciale waardering. Bij de start van de gemeente Altena is nagedacht over het waarderen van de vele vrijwilligers die zich ongemerkt inzetten voor hun straat, hun vereniging of dorpskern. Het moest een waardering zijn die de gemeente kenmerkt en die past bij het belang dat de gemeente hecht aan het werk van de vrijwilligers.

Er zijn veel vrijwilligers actief in onze gemeente, dat zien we overal. De gemeente kent heel veel activiteiten die niet bestonden zonder de inzet van vrijwilligers. Zowel in verenigingsverband of als eenling. Samen maken onze vrijwilligers het mogelijk dat onze dorpskernen vitaal en prettig zijn om in te leven. Dat verdient een pluim.

Twee kunstenaars uit onze gemeente hebben een prijs ontworpen. De Schaal van Altena is voor de organisatie die dat jaar extra in het zonnetje wordt gezet en de Parel van Altena is voor de persoon die deze waardering verdient. De waardering is niet alleen het kunstwerk, ook is er een oorkonde bij.

De prijs wordt voor het eerst uitgereikt bij de komende nieuwjaarsreceptie. Door de coronamaatregelen was eerder uitreiken niet mogelijk, maar we vertrouwen erop dat het dit jaar wel mogelijk is.

Meer informatie over de Parel en Schaal van Altena, wie ervoor in aanmerking komt en hoe u een persoon of organisatie kunt voordragen leest u op de pagina Gemeentelijke Onderscheidingen.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-769 Tue, 26 Oct 2021 10:25:00 +0200 Online bijeenkomst warmtevisie https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/online-bijeenkomst-warmtevisie Donderdagavond 28 oktober toelichting op de visie voor duurzame warmte in Altena Tussen nu en 2050 vervangen we in heel Nederland – dus ook in Altena - buurt voor buurt aardgas door iets anders. Alle gemeenten moeten daarom een plan maken hoe zij op een andere manier gaan verwarmen. Dit plan heet een Warmtevisie. Donderdagavond 28 oktober vertellen we u erover tijdens een online bijeenkomst

Isoleren
Altena concentreert zich tot 2030 op het isoleren van woningen. Dat bespaart energie, en maakt een huis klaar voor de overstap naar een andere manier van verwarmen. Tijdens de bijeenkomst krijgt u tips en advies hoe u nu al, ook met kleine maatregelen, energie kunt besparen.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-767 Wed, 20 Oct 2021 15:08:00 +0200 Stedenbouwkundigplan Achter de Schans in Werkendam https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/achterdeschans Start verkoop woningen en kavels vanaf einde dit jaar. Wethouder Hans Tanis en projectontwikkelaars Jansen Bouwontwikkeling en Van Wanrooij Projectontwikkeling hebben het stedenbouwkundigplan voor fase 1 van nieuwbouwwijk Achter de Schans in Werkendam gepresenteerd. De nieuwe wijk, die in twee fases wordt gebouwd, kenmerkt zich door veel water en groen en een opdeling in verschillende buurten. In totaal komen er ongeveer 300 woningen, waarvan de eerste 150 woningen in fase 1 gebouwd worden.

Wethouder Hans Tanis: “Het stemt mij tevreden dat we weer een stap verder zijn bij dit grote project met veel nieuwe woningen. Het ontworpen plan ziet er schitterend uit en levert voor veel inwoners in Altena straks een geweldige plek om te wonen en te leven op. Er is veel ruimte voor water en groen in Achter de Schans.”

Achter de Schans bestaat uit drie woonbuurten met allemaal een eigen invulling, sfeer en karakter. Die verschillen ontstaan door de openbare ruimte verschillend in te richten en door de bouw van woningen in verschillende architectuurstijlen.

Op de Rieteilanden

De meest noordelijke buurt bestaat, na de bouw van beide fases, uit twee eilanden omringt door water. Het uiterlijk van de woningen in deze buurt is divers. Dit komt omdat een deel als bouwkavel wordt verkocht voor de bouw van vrijstaande woningen. Ook komen er twee-onder-een-kapwoningen. Er is grote afwisseling doordat er geen twee dezelfde vrijstaande woningen of twee-onder-een-kapwoningen naast elkaar staan. Om te zorgen voor een prettige afwisseling is er veel vrijheid in vorm.
Er zijn natuurvriendelijke oevers en bermen langs de woonpaden waar de woningen aan gebouwd worden. Op deze paden is lopen en fietsen de standaard en is de auto te gast. Parkeren gebeurt op eigen terrein.

In ’t Veld

In ’t Veld is de grootste buurt van Achter de Schans. Deze buurt bestaat voor het overgrote deel uit rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. Ook worden er sociale huurappartementen gebouwd. De woningen staan met de voordeur gericht op de openbare ruimte en de tuinen zijn aangrenzend aan een middenterrein.
Als straks beide fases van Achter de Schans gebouwd zijn, ligt er centraal in de wijk, een brede watergang. Hierlangs worden groene oevers aangelegd waar bewoners kunnen verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Ook hier is de auto te gast. Parkeren gebeurt aan de randen van de buurt of op parkeerhoven in het midden van de bebouwing. De inrichting aan de rand van deze buurt is meer traditioneel met een stoep en rijweg met aanliggende parkeerplaatsen. Deze straten zijn geschikt om verkeer van de buurt af te wikkelen en zijn daarom aangesloten op de Lange Wiep.

Aan de Dijk

De buurt Aan de Dijk wordt in zijn geheel in fase 2 gebouwd. Deze buurt heeft het karakter van een boerenerf met boerderij- en schuurwoningen.

Verkoop woningen

De bouw van fase 1 gebeurt in verschillende etappes. Eind dit jaar start de verkoop van de bouwkavels die de gemeente verkoopt. De projectontwikkelaars starten eind 2021, begin 2022 met de verkoop van de eerste woningen. “We staan te trappelen om de verkoop af te trappen” vertellen Frank Kremer van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Tim Smulders van Jansen Bouwontwikkeling. Naar verwachting gaan eind 2022 de eerste palen de grond in.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Meer details over het stedenbouwkundigplan zijn te vinden via de website www.achterdeschans.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws over het project.

null

null

 

null

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-777 Wed, 20 Oct 2021 12:00:14 +0200 Kennismaken met Rogier Ostendorf https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/1-september-aan-de-slag-als-beleidsmedewerker-circulair-voedselsysteem 1 september aan de slag als Beleidsmedewerker circulair voedselsysteem Per 1 september 2021 maak ik deel uit van het team ondernemen. In de functie als beleidsmedewerker circulair voedselsysteem. Samen met Albertien Perdok ga ik aan de slag om binnen de mooie gemeente Altena stappen te maken op het gebied van circulariteit, beginnend bij het voedselsysteem. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring op het vlak van duurzaamheid en circulair denken is onze missie om het economische systeem binnen de gemeente Altena voor toekomstige generaties houdbaar te houden.

Ik ben opgegroeid in de Alblasserwaard en woon tegenwoordig weer in Gorinchem. Mijn studietijd heb ik doorgebracht in Delft, waar ik mij  studie heb gevolgd aan de Hoge Agrarische School. In die tijd heb ik mij onder andere bezig gehouden met de transitie van gangbare melkveebedrijven naar biologische melkveebedrijven. Daarnaast heb ik de inpasbaarheid van agrarisch natuurbeheer op grondgebonden melkveebedrijven onderzocht en de invloed van deze vorm van landbouw op de waardeontwikkeling van grond. Na mijn studie ben ik gaan werken bij een plaatselijke Rabobank in de functie als (intern) accountmanager in de Food & Agri sector. In die periode heb ik veel melkveebedrijven strategisch en financieel begeleid. Ondersteuning van omschakeling van gangbare melkveebedrijven naar biologisch melkveebedrijven was tevens een onderdeel van mijn werk. In de periode dat ik als accountmanager vaak in het veld was en met de dagelijkse praktijk bezig was, ontdekte ik dat mijn interesse in het bijzonder uitging/-gaat naar de transitie van de landbouw op het vlak van circulair ondernemen en korte voedselketens, waar een eerlijk verdienmodel voor de landbouwers tegenover staat. Wat mij in het bijzonder intrigeert is hoe we uiteindelijk wereldwijd ca 10 miljard monden kunnen voeden zonder dat we de aarde volledig uitputten. Het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke bronnen en het tegengaan van verspilling is hierbij essentieel.

Waarom een programma circulair voedselsysteem in de gemeente Altena?

Altena heeft alles in huis om koploper te zijn in de voedseltransitie. Het is een experimenteergebied bij uitstek voor het realiseren van een circulair voedselsysteem. Dat komt door de vitale, grote landelijke omgeving en de ondernemersmentaliteit van de inwoners, bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en politieke bestuurders.

De ambitie van gemeente Altena is om in 2046 een circulaire samenleving te zijn. Met het programma circulair voedselsysteem steunen wij onze inwoners en ondernemers op de weg daarnaartoe.

Onze vier programmalijnen zijn:  

 1. Bruisend netwerk
 2. Breed gedragen programma
 3. Experimenteergebied Altena
 4. Zichtbaarheid

De komende tijd zal ik mij - samen met Albertien Perdok - bezig houden met het verder opzetten en uitwerken van het programma circulair voedselsysteem.

Daarnaast zal ik deels de regie gaan voeren over uitvoeringsprojecten die uit het programma ontstaan. Tevens zal het opzetten en onderhouden van een netwerk een belangrijk deel van mijn werkzaamheden zijn.

Loopt u met een innovatief idee rond en wilt u daarover met mij en/of Albertien van gedachten wisselen? Bel ons; wij staan graag voor u klaar!

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-774 Wed, 20 Oct 2021 10:51:36 +0200 Dussen: Molenkade dicht vanaf rotonde N283 https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dussen-molenkade-dicht-vanaf-rotonde-n283 van 25 oktober tot 3 november Eind augustus is gestart met een grote opknapbeurt van de Molenkade in Dussen. Komende weken wordt ook het gedeelte vanaf de rotonde N283 aangepakt. Vanaf maandag 25 oktober tot ongeveer 3 november is de weg hiervoor dicht vanaf de rotonde.

Dorpsstraat bereikbaar via omleiding

De Dorpsstraat is tijdens deze periode alleen bereikbaar vanaf de Nieuwe Steeg en Zuideveldlaan. De wijk Groot-Zuideveld blijft voor autoverkeer bereikbaar via de Heren van Brechtlaan. De routes worden aangegeven.

Rond 3 november verwacht de aannemer de werkzaamheden van de hele Molenkade af te ronden. Dit is wel afhankelijk van het weer.

]]>
Werkzaamheden
news-773 Wed, 20 Oct 2021 09:13:27 +0200 Gemeentelijke organisatie brengt CO2-voetafdruk omlaag https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeentelijke-organisatie-brengt-co2-voetafdruk-omlaag CO2-voetafdruk is in 2020 met 26% verminderd ten opzichte van 2019. De gemeentelijke organisatie heeft haar CO2-voetafdruk in 2020 met 26% verminderd ten opzichte van 2019. Dat is ruim meer dan het doel van 10%. Ons nieuwe doel is 45% minder CO2-uitstoot in 2024 dan in 2019.

Monitor

Sinds vorig jaar monitoren we onze CO2-uitstoot. We bepalen doelen en maken een plan van aanpak. Een erkende certificerende instelling beoordeelt jaarlijks of we voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

CO2-neutraal

In 2030 moeten we in Nederland de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. 

Verduurzaming wagens en materieel

We brengen onze CO2-uitstoot de komende jaren omlaag door:

 • onze wagens en materieel  waar mogelijk te elektrificeren en efficiënter in te zetten
 • voor voertuigen die niet elektrisch kunnen over te schakelen op biobrandstof
 • nog meer openbare verlichting te voorzien van led 

Bekijk alle cijfers in de infographic. 

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-772 Tue, 19 Oct 2021 17:20:08 +0200 Vacature enkele leden Sportraad Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vacature-enkele-leden-sportraad-altena We zoeken inwoners met een warm hart voor sport en die zich in willen zetten om mee te denken over het sportbeleid Wilt u meedenken en adviseren over het sport- en beweegbeleid in Altena? De gemeente Altena is op zoek naar inwoners met een warm hart voor sport en die zich in willen zetten om mee te denken over het sportbeleid van Altena. 

Past dat bij u? Dan nodigen wij u van harte uit zich kandidaat te stellen voor de Sportraad Altena.

Als lid van deze adviesraad komt u op voor de belangen van inwoners die willen sporten en bewegen in de gemeente Altena. De adviesraad adviseert de gemeente over het beleid en signaleert leemten en knelpunten in beleid en uitvoering.

Wat houdt de benoeming in?

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en u kunt tweemaal herbenoemd worden. Leden hebben intensief en proactief contact met de samenleving en de gemeente. De gemeente streeft naar een samenstelling van de adviesraad waarmee kennis en expertise van  alle doelgroepen van het sportbeleid aanwezig is. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenredige spreiding van de leden over het grondgebied van de gemeente, leeftijd en tussen mannen en vrouwen.

Een onafhankelijk voorzitter zit de vergaderingen voor.

Wat verwachten wij van u?

 • U hebt affiniteit met sport en bewegen, het liefst gericht op de situatie in Altena.
 • U woont in de gemeente Altena.
 • U bent actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundigen in Altena op één of meer terreinen waarover de Sportraad Altena adviseert. Ervaring met doelgroepen zoals Jeugd, In-actieven, Senioren en/of mensen met een beperking is een pré.
 • U bent samenwerkingsgericht, flexibel, communicatief vaardig en constructief.
 • U hebt ervaring met het lezen van ambtelijke stukken (beleid en wetgeving) en weet deze te vertalen naar de praktijk.
 • U bent niet ambtelijk of bestuurlijk werkzaam voor de gemeente Altena.
 • U heeft een beeld bij en een visie op integraal beleid.

Wat bieden wij u?

Zitting hebben in de adviesraad kost ongeveer 6-8 uur per maand. Voor aanwezigheid bij de vergaderingen van de Sportraad Altena ontvangt u een passende financiële vergoeding. Tevens ontvangt u een onkostenvergoeding. Verder bestaat de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld via training of cursussen. Daarnaast doet u inspirerende contacten op en vergroot u uw netwerk, net als uw kennis en expertise over het sportbeleid.

Reageren of meer weten?

Heeft u belangstelling? Stuur vóór 1 november 2021 uw motivatie en cv per e-mail naar de gemeente Altena, t.a.v. Thijs van de Schoot, t.vandeschoot@gemeentealtena.nl . Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Thijs van de Schoot, bereikbaar op werkdagen via 0183-516690 of bij Jan Bel voorzitter van de Sportraad via e-mail janbel56@gmail.com of via 06-1227 2091.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-771 Mon, 18 Oct 2021 13:41:42 +0200 Nationale Duurzame Huizen Route https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nationale-duurzame-huizen-route Ook in Altena delen huiseigenaren hun ervaringen met energiebesparing Op zaterdag 30 oktober en 6 november stellen gastvrije huiseigenaren in Altena hun duurzame woning open voor bezoekers. Zij geven dan uitleg over bijvoorbeeld isoleren, een warmtepomp of aardgasvrij wonen. Tijdens een bezoek kunt u de installaties bekijken, het wooncomfort ervaren en al uw vragen stellen over duurzaam wonen. Inschrijven kan via www.duurzamehuizenroute.nl/altena

Een huis verduurzamen kan op allerlei manieren. Zo kunt u klein beginnen met ledlampen, een slimme thermostaat en tochtstrippen, of het groter aanpakken met isolatie of vloerverwarming. Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route kunt u duurzame maatregelen bekijken en ervaren bij allerlei verschillende duurzame huizen. De gesprekken met de huiseigenaren geven u handige tips en ideeën om tot een goede aanpak te komen voor uw eigen woning.

Duurzame huizen in de buurt

Via www.duurzamehuizenroute.nl/altena kunt u zien welke woningen er in Altena of in een andere gemeente opengaan. Per woning zijn er een maximaal aantal plekken beschikbaar, verdeeld over zaterdag 30 oktober en 6 november. Inschrijven kan bij de woning op de website. Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden. 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-770 Mon, 18 Oct 2021 08:00:00 +0200 Partijen ondertekenen manifest klimaatadaptatie https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/partners-ondertekenen-manifest-klimaatadaptatiestrategie Samenwerken aan een klimaatbestendig Altena Vrijdagmiddag 15 oktober ondertekenden 13 partijen het Manifest Klimaatadaptatiestrategie. Hiermee spreken zij af samen te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Altena in 2050.

Door klimaatverandering wordt het natter, warmer en droger, en neemt de kans op overstromingen toe. Ook Altena is kwetsbaar. De partijen willen ervoor zorgen dat Altena ook in de toekomst een mooi en leefbaar gebied is.

Dat vraagt iets van iedereen. Deze partijen nemen het voortouw maar nodigen iedereen uit om mee te doen.

Klimaatadaptatiestrategie

De klimaatadaptatiestrategie geeft aan hoe Altena op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Kortom, bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het afgelopen jaar hebben de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met 11 partijen hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn op dit terrein namelijk Brabants Landschap, Altenatuur, ZLTO, ANV Altena Biesbosch, Stichting Altena Kennispoort, Ondernemershuis Altena, Jansen Bouwontwikkeling, Van Wanrooij Projectontwikkeling, Werkendamse Projectontwikkelings Maatschappij, Bazalt Wonen en Woonstichting Land van Altena.

5 bouwstenen

De klimaatadaptatiestrategie bevat 5 bouwstenen om te komen tot een klimaabestendige inrichting van Altena in 2050

 • Bebouwde omgeving – we nemen maatregelen in de dorpen om ons voor te bereiden opde gevolgen van klimaatverandering
 • Inwoners en ondernemers – we betrekken inwoners en ondernemers bij het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving
 • Landelijk gebied – samen zorgen we voor een klimaatrobuuste inrichting van de polder met kansen voor landbouw, natuur en recreatie.
 • Het goede voorbeeld - gemeente en waterschap maken klimaatadaptief handelen het nieuwe normaal
 • Organisatie, financiering en regels – we zorgen dat het goed geregeld is.

Het manifest werd vrijdag ondertekend op Fort Giessen. Andere partijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. 

 

]]>
Homepage publicatie
news-758 Tue, 12 Oct 2021 15:06:17 +0200 Energiecoach worden bij AltenaWoontSlim? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/energiecoach-worden-bij-altenawoontslim Volg een gratis opleiding en help uw dorpsgenoten energie te besparen Via AltenaWoontSlim helpen de gemeente en de woningcorporaties huurders en woningeigenaren bij het besparen van energie én het verduurzamen van hun woning. De energiecoaches spelen hierin een belangrijke rol. Deze vrijwilligers met een groot hart voor verduurzaming adviseren inwoners van Altena over welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen. Maatregelen die niet alleen goed zijn voor onze aarde, maar ook voor de portemonnee!

 

Als energiecoach krijgt u gratis een opleiding via Stichting Duurzaam Stoer, partner van de gemeente en de woningcorporaties bij AltenaWoontSlim. U ontvangt een vrijwilligers- en kilometervergoeding.

 

Energiecoach worden en bijdragen aan de verduurzaming van uw dorp? Neem contact op met AltenaWoontSlim via 085 – 13 03 647 of info@altenawoontslim.nl

]]>
Nieuwsoverzicht Duurzaamheid
news-757 Tue, 12 Oct 2021 14:59:30 +0200 Denk mee over mogelijkheden urnen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/denk-mee-over-mogelijkheden-urnen in Andel, Babyloniënbroek, Genderen, Veen, Rijswijk en Uitwijk Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Andel, Babyloniënbroek, Genderen, Veen, Rijswijk en Uitwijk is op dit moment nog geen mogelijkheid om urnen te plaatsen in een muur of kelder.

De gemeente wil die mogelijkheid wel gaan bieden. Er zijn verschillende opties; een urnenmuur, een vrijstaande constructie of urnenkelders. 

Woont u in een van de genoemde plaatsen?

Wilt u ons laten weten wat u zou kiezen? De gemeente hoort het graag van u. Ga naar aandeslag.gemeentealtena.nl. Na registratie op het platform kunt u uw voorkeur aangeven.

U kunt tot 15 november 2021 reageren. Daarna werkt de gemeente de plannen uit, aan de hand van de uitkomsten.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-756 Tue, 12 Oct 2021 14:35:18 +0200 Oogstseizoen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/oogstseizoen Houd u ook rekening met modder op de weg? Meld onveilige situaties om ongevallen te voorkomen. Het oogstseizoen is begonnen. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties op de weg. Bijvoorbeeld door gladheid door modder of kapotte bermen. Wij vragen u om extra alert te zijn en uw rijgedrag aan te passen in het verkeer.

We hebben afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van agrariërs en de politie om de kans op onveilige situaties te verkleinen. We houden hierbij rekening met zowel de verkeersveiligheid van weggebruikers als de belangen van de agrariërs.

Samen houden we het veilig op de weg

We vragen weggebruikers rekening te houden met het oogstseizoen. In de oogstperiode rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Heb begrip voor agrariërs die hun oogst binnenhalen. Er is kans op verkeershinder. Houd rekening met modder op de weg en pas uw snelheid aan. Agrariërs zijn verantwoordelijk om de weg zo schoon mogelijk te houden tijdens hun werkzaamheden en waar dit niet lukt de weg direct schoon te maken. Waar nodig plaatsen ze extra waarschuwingsborden.

Melden onveilige situatie om ongevallen te voorkomen

Bij de invalswegen van de gemeente Altena zijn waarschuwingsborden geplaatst om weggebruikers te wijzen op het oogstseizoen. Ziet u een verkeersonveilige situatie door modder op de weg of kapotte bermen, dan kunt u dit melden bij de gemeente Altena of bij de provincie Noord-Brabant.

 • Voor een melding over gemeentelijke wegen belt u naar de gemeente via telefoonnummer 0183 - 51 61 00 (buiten kantooruren kiest u voor keuze 1, calamiteitendienst).

 • Voor een melding over provinciale wegen (N-wegen) belt u naar de provincie via telefoonnummer  073 - 680 73 68.

]]>
Werkzaamheden
news-755 Tue, 12 Oct 2021 14:28:18 +0200 We plaatsen weer bladkorven https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/we-plaatsen-weer-bladkorven Vanaf maandag 25 oktober staan ze weer klaar voor gebruik. Ook dit jaar plaatsen we weer zo’n 175 bladkorven in de bebouwde kom.

 • In de week van 18 oktober beginnen we met de plaatsing van de bladkorven.
 • Vanaf maandag 25 oktober staan de korven overal klaar voor gebruik en worden ze wekelijks leeggemaakt.

Waar worden de bladkorven geplaatst?

De bladkorven staan op plekken waar grote bomen van de gemeente bladoverlast veroorzaken.  Een overzicht met de locaties van de bladkorven vindt u op www.gemeentealtena.nl/bladkorven

Bladkorf vol, kapot,  omgevallen?

U kunt een melding doen via gebiedsbeheerders@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

We gaan ervanuit dat de korven op een goede manier gebruikt worden

In de bladkorven mogen alleen bladeren van gemeentelijke bomen. Dus geen takken, stronken, of groente-fruit-en tuinafval.  Treffen wij dit toch aan, dan hangen we een waarschuwingskaart aan de korf. Treffen we bij een volgende leging weer verkeerd afval aan? Dan halen we de bladkorf weg.

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-735 Thu, 07 Oct 2021 11:52:00 +0200 Deel uw ervaring met duurzaam wonen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/deel-uw-ervaring-met-duurzaam-wonen Zonnepanelen op het dak of het huis geïsoleerd? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp of het huis geïsoleerd? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route!

Op zaterdag 30 oktober en 6 november openen honderden huiseigenaren hun deuren om uitleg te geven over de duurzame maatregelen in hun woning. Een mooie kans om andere huiseigenaren op weg te helpen met uw eigen tips en ervaringen!

Energiebesparing lijkt soms ingewikkeld, maar in bijna elk huis kunnen hier wel stappen in worden gezet, groot én klein. Door eens binnen te kijken bij een buurtgenoot, krijgen bezoekers praktische tips, zien zij de duurzame maatregelen in werking en doen zij inspiratie op voor hun eigen huis.

Huis aanmelden

Lijkt het u leuk om zelf te vertellen over energiebesparing en de duurzame maatregelen in uw huis? Meld dan uw woning aan via duurzamehuizenroute.nl/aanmelden en maak kans op twee overnachtingen bij B&B De Nachtdijk in Cothen. Geef zelf aan op welke dag(delen) u uw woning wilt openstellen.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-733 Tue, 05 Oct 2021 17:28:24 +0200 Gratis compost op 6 november https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gratis-compost-op-6-november Zaterdag 6 november tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u gratis compost halen in Almkerk. Zaterdag 6 november tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u gratis compost halen in Almkerk. Neem een schep en emmers/zakken mee.

 • Afhaallocatie: VGR/Verschoor, Provincialeweg Zuid 51, Almkerk
 • Maximaal 0,5 m³ per huishouden.

Neem schep en emmers mee

Neem zelf een schep en emmers, plastic zakken of een aanhangwagen mee. De gemeente zorgt voor een kraantje waarmee u uw aanhangwagen kunt laden.

Zonder gft geen compost

Met deze compostactie bedankt de gemeente u voor het scheiden van uw gft-afval. Zonder gft namelijk geen compost! Gebruik de compost om de grond in uw tuin te verbeteren.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-731 Tue, 05 Oct 2021 16:32:59 +0200 Evenement organiseren in 2022? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/evenement-in-2022 Meld deze alvast aan voor 1 november. Het organiseren van evenementen is door de geldende coronamaatregelen nog steeds moeilijk. Toch we kijken graag naar een toekomst waarin evenementen zonder maatregelen wel weer mogelijk worden.

Betere planning voor 2022

We willen graag beter inzicht krijgen in de evenementen die in 2022 georganiseerd worden. Daardoor kunnen we een betere planning maken voor het verlenen van vergunningen en kunnen de (grotere) evenementen beter gespreid worden. Ook kunnen politie en brandweer dan op tijd hun planning maken.

Let op: aanmelden is alleen een vooraankondiging; vergeet niet om op tijd uw vergunning aan te vragen.

Evenementen melden voor 1 november

Voor het opstellen van een evenementenkalender 2022, willen we graag dat u voor 1 november uw evenementen aan ons doorgeeft. Dat kan via de evementenkalender

Evenementenvergunning 12 weken van te voren aanvragen

Een vergunning voor een evenement moet uiterlijk 12 weken van tevoren bij ons aangevraagd worden. Lukt dit niet? Neem dan contact op via evenementen@gemeentealtena.nl.

Vragen 

Heeft u nog vragen? Bel dan naar het team Evenementen via 0183 – 51 61 00 of mail naar evenementen@gemeentealtena.nl.

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-726 Thu, 30 Sep 2021 20:57:15 +0200 Aanvullende uitkering voor zelfstandigen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/aanvullende-uitkering-voor-zelfstandigen Vanaf 1 oktober 2021 stopt het kabinet met de coronasteunregelingen. Hierdoor stopt ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) met ingang van 1 oktober. Als u na 1 oktober tijdelijk extra geld nodig heeft om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf te continueren, dan kunt u wellicht gebruik maken van de Bbz-regeling. Ook als de noodzaak voor financiële ondersteuning niet met corona te maken heeft.

Meer informatie?

Alle informatie en voorwaarden over de Bbz-regeling leest u op onze website.

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-635 Wed, 29 Sep 2021 15:49:00 +0200 Sleeuwijk: Maatregelen Rijksstraatweg-noord https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sleeuwijk-maatregelen-rijksstraatweg-noord Aangepast plan voor gedeelte tussen het Zandpad en Munnikenland Update 29 september 2021

Diverse bewoners hebben gereageerd op de voorlopige plannen. Met de reacties zijn we aan de slag gegaan en een hebben het plan op een aantal punten aangepast, de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • aanbrengen van rode fietsstroken op de rijbaan;
 • anders inrichten van de aansluiting/inrit naar de Buitenlust.

De projecttekening is vernieuwd . De bovengenoemde wijzigingen zijn daarin verwerkt. 

Komende maanden werken we het plan verder uit

Volgend voorjaar of zomer starten we met de werkzaamheden, dit stemmen we af op de werkzaamheden aan de ijsbaan en Oudeweg. Ruim voor de start van de werkzaamheden kunt u een volgende nieuwsbrief verwachten.

Update 6 juli 2021

Voor de Rijksstraatweg-noord, het gedeelte tussen het Zandpad en Munnikenland, is een voorlopigplan  uitgewerkt.

Riool Rijksstraatweg-noord

Onderzoek laat zien dat het riool aan de Rijksstraatweg-noord, vergroot moet worden om toekomstige zware buien aan te kunnen. Hiervoor willen we voor huisnummers 14 tot en met 56 een apart regenwater-riool aanleggen en de straatkolken langs de stoep daarop aansluiten. Dit aparte regenwater-riool wordt aangelegd tussen de rijbaan en de bomen, dus onder de huidige wegberm/parkeerstrook. Daar hebben de bomen geen wortels en liggen geen kabels en leidingen.

Parkeren

Om de parkeermogelijkheden langs de Rijksstraatweg-noord te verbeteren stellen we voor om de huidige parkeerstrook en bermstrook – tussen huisnummers 14 en 56 – om te vormen tot een verharde parkeerstrook. We gebruiken daarvoor grasbetontegels, die water doorlaten. We voeren dit uit tegelijk met de werkzaamheden aan het riool.
Ook voorzien we de rijbaan van een nieuwe laag asfalt.

30 km inrichting

Tegelijk met de werkzaamheden voor het riool willen we de straat beter inrichten als 30 km weg. Wij stellen de volgende maatregelen voor:

 • de rijbaan tussen huisnummer 8 en het Zandpad 0,5 m smaller maken aan de even-zijde;
 • de huidige verhoogde inrit aan het Zandpad  opnieuw te bestraten en
  verlengen tot huisnummer 60;
 • tussen het Zandpad en het Munnikenland 4 wegversmallingen, met (bol)drempel-elementen, aanleggen;
 • op de kruising Rijksstraatweg-Munnikenland een verhoogd plateau aanleggen;
 • doortrekken van het voetpad vanaf het Munnikenland richting het Hoekeinde.

Bel of mail als u vragen heeft

Heeft u vragen of opmerkingen? Corné Mudde helpt u graag. Tot 14 juli en vanaf 9 augustus is hij bereikbaar via 0183-51 67 29 of  c.mudde@gemeentealtena.nl

 

]]>
Werkzaamheden
news-712 Wed, 22 Sep 2021 17:36:30 +0200 Aanpassing tijdelijke verkeersmaatregelen Middenweg Andel – Veen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/aanpassing-tijdelijke-verkeersmaatregelen-middenweg-andel-veen Door een deel van de maatregelen nam het gevoel van onveiligheid toe. Vooruitlopend op de aanleg van een vrijliggend fietspad zijn in de zomer tijdelijke maatregelen genomen om de snelheid en hoeveelheid verkeer op de Middenweg te verminderen. De gemeente Altena past de tijdelijke verkeersmaatregelen aan, omdat door een deel van de maatregelen het gevoel van onveiligheid is toegenomen. Een deel van de maatregelen wordt verwijderd en er wordt gekeken naar alternatieven om de Middenweg tussentijds veilig te houden.

De objecten (straatjuwelen) die een sluisje vormen worden weggehaald en kunnen elders worden ingezet. De gemeente gaat op korte termijn met aanwonenden van de Middenweg in gesprek om te luisteren naar hun  suggesties, wensen en meningen over andere maatregelen die deze straat veilig moeten houden. Hierbij wordt ook een tijdelijke knip in de weg overwogen zodat er geen doorgang meer is voor gemotoriseerd doorgaand verkeer. Omdat meer drempels tot de mogelijkheden van maatregelen behoren, gaat de gemeente ook in gesprek met busmaatschappij Arriva. De busmaatschappij is geen voorstander van meer drempels op deze route, waardoor die optie in eerste instantie niet verder is uitgewerkt.

De Middenweg wordt al jaren door inwoners en aanwonenden gezien als een weg waar veel te hard gereden wordt en gevaarlijk is voor met name fietsers. De gemeenteraad heeft aangegeven te willen gaan voor een veiligere route door middel van de aanleg van een vrijliggend fietspad. De gemeenteraad neemt op 28 september hier een definitief besluit over. Als dit besloten wordt, duurt het nog enige tijd voor het fietspad er ligt. Zo moet onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, moet er grond worden aangekocht en moeten routedelen voorbelast worden.

]]>
Werkzaamheden
news-698 Mon, 13 Sep 2021 20:30:59 +0200 Waardhuizen: werkzaamheden Waardhuizenseweg https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/waardhuizen-werkzaamheden-waardhuizenseweg vervangen het asfalt en de fundering Maandag 20 september zijn we begonnen met werkzaamheden aan de Waardhuizenseweg. Tot ongeveer vrijdag 19 november is de Waardhuizenseweg tijdens de werkzaamheden dicht voor al het verkeer.

We vervangen het asfalt en de fundering. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. ’s-Avonds en in het weekend is de weg open.

Vragen?

Neem dan contact op met Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00. Of met de uitvoerder namens de aannemer, Buitengewoon B.V. , Joost de Jong via 06 – 13 56 53 19.

]]>
Werkzaamheden
news-696 Mon, 13 Sep 2021 20:23:43 +0200 Kwijtschelden schulden voor gedupeerden kinderopvangtoeslag https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kwijtschelden-schulden-voor-gedupeerden-kinderopvangtoeslag Gemeentelijk meldpunt voor gedupeerden door de kinderopvangtoeslag In Nederland zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Hierdoor kregen deze gezinnen vaak forse problemen.  Ook in de gemeente Altena is een aantal ouders gedupeerd. De Belastingdienst heeft aan de gemeente gevraagd om gedupeerde ouders te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden. De gemeente Altena werkt daar uiteraard aan mee.

Grote problemen bij getroffen gezinnen

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert de getroffen zinnen financieel. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Oproep meldpunt toeslagenaffaire

Woont u in de gemeente Altena? En bent u in de problemen gekomen door fouten van de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0183-51 60 60.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig vanwege problemen met de kinderopvangslag? Bijvoorbeeld bij schulden, inkomensverlies, bij het vinden van werk of bij de opvoeding van de kinderen? Dan willen we graag met u in contact komen om te helpen.

Privacyregels

Wij weten niet hoeveel gezinnen in de gemeente Altena in de problemen zijn gekomen door fouten bij de Belastingdienst. Vanwege de privacyregels mag de Belastingdienst geen namen doorgeven aan de gemeente. Daarom doen wij deze oproep om u bij ons te melden.

Het leven weer op de rit

Het kan moeilijk zijn om nu hulp te vragen bij de gemeente. Toch vragen wij u zich bij ons te melden. Dan kunnen we tijdens het gesprek bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Meldpunt

Het gemeentelijk meldpunt voor gedupeerden door de kinderopvangtoeslag is bereikbaar via telefoonnummer 0183-51 60 60.
 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-686 Mon, 06 Sep 2021 15:57:54 +0200 Onderzoek kwaliteit asfaltwegen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderzoek-kwaliteit-asfaltwegen Er worden radarmetingen uitgevoerd Het bedrijf Infrafocus voert radarmetingen uit op alle asfaltwegen in de gemeente Altena. Dit geeft inzicht in de dikte en kwaliteit van het asfalt en de wegfundering. Op diverse plaatsen zal ook geboord worden in het asfalt door Roelofs Infra en Milieu.

De werkzaamheden zijn aan het einde van het jaar afgerond.

Vragen?

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact op met Jan Luijkx via j.luijkx@gemeentealtena.nl of 06 – 20 20 30 65.

]]>
Werkzaamheden
news-672 Mon, 30 Aug 2021 13:40:35 +0200 Almkerk: vervangen waterleiding Woudrichemseweg https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/almkerk-vervangen-waterleiding-woudrichemseweg-1 Van 30 augustus tot eind november tussen rotonde in Almkerk en rotonde De Roef Brabant Water is gestart met het vervangen van de waterleiding langs de Woudrichemseweg in Almkerk. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde in Almkerk en de rotonde De Roef. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind november.

Omleiding vanaf 23 september

Verkeer vanuit Almkerk richting Woudrichem zal worden omgeleid via de rotonde van Almkerk en de Uppelsehoek.  De omleiding is vanaf 23 september en alleen op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Henk Valkis van de gemeente Altena via h.valkis@gemeentealtena.nl of 0183 – 51 67 38 of met de heer Bart Otten van Brabant Water bart.otten@brabantwater.nl of 06 – 53 37 03 51.

]]>
Werkzaamheden
news-665 Tue, 17 Aug 2021 13:42:13 +0200 Sleeuwijk: onderhoud Transvaal https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sleeuwijk-onderhoud-transvaal De werkzaamheden duren tot 29 oktober Vanaf week 34 werken we aan groot onderhoud aan de verharding van het Transvaal in Sleeuwijk. Het gaat om het gedeelte tussen de Notenlaan en de Larikslaan.

Planning

Alle oude materialen zullen worden vervangen door nieuwe materialen. Tijdens deze werkzaamheden is het doorgaande verkeer gestremd. De woningen zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. De bereikbaarheid wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot en met 29 oktober.

Vragen?

Neem dan contact op met de heer Adriaan Lievaart via a.lievaart@gemeentealtena.nl of 0183 – 51 67 67 of met de uitvoerder van de aannemer, Michel Verhoeven via 06-20 44 08 11.

]]>
Werkzaamheden
news-660 Tue, 17 Aug 2021 13:17:26 +0200 Dussen: opknapbeurt Molenkade https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dussen-opknapbeurt-molenkade De werkzaamheden duren tot half november Vanaf maandag 30 augustus wordt er gewerkt aan een grote opknapbeurt van de Molenkade in Dussen. Tussen het Molenplantsoen en de provinciale weg N283 richten we de weg wat anders in met meer groen, nieuwe bestratingen, asfalt en verlichting.

Planning

De werkzaamheden duren tot half november. Tijdens de opknapbeurt is de Molenkade afgesloten. In en rondom Dussen geven we diverse omleidingsroutes  aan. De parkeerplaats tegenover Ballegooyen Modes blijft altijd bereikbaar.

Vragen?

Neem dan contact op met Corné Mudde, tel. 0183-516729, of via e-mailadres c.mudde@gemeentealtena.nl

]]>
Werkzaamheden
news-649 Wed, 28 Jul 2021 11:14:51 +0200 Sleeuwijk: bouwwerkzaamheden Jan van Arkelstraat/Munnikenland https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sleeuwijk-bouwwerkzaamheden-lommerrijk-wonen Bouwwerkzaamheden starten begin oktober Begin oktober starten de bouwwerkzaamheden voor Lommerrijk Wonen in Sleeuwijk. Dit betreft het gebied tussen de Jan van Arkelstraat en Munnikenland op de voormalige locatie van de Verschoorschool.

Er is een route ingesteld voor het bouwverkeer:

 •  heen over Larikslaan/Transvaal
 •  terug over Munnikenland/Rijksstraatweg

Dit om ervoor te zorgen dat de verkeersbewegingen over het dorp verdeeld worden. 

Bouwverkeer door Sleeuwijk 

 

]]>
Werkzaamheden
news-647 Tue, 27 Jul 2021 16:46:30 +0200 Midgraaf: groot onderhoud https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/midgraaf-groot-onderhoud Werkzaamheden van half augustus tot half november Van half augustus tot half november werken we aan de Midgraaf. De hele weg, tussen de A27 en de Andel, is in fases dicht. 

De actuele informatie over deze werkzaamheen is te vinden op de pagina Midgraaf

]]>
Werkzaamheden
news-645 Tue, 27 Jul 2021 15:55:13 +0200 Start proef online verlengen rijbewijs https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/start-proef-online-verlengen-rijbewijs Per 1 augustus kunt u uw rijbewijs online verlengen of een categorie-uitbreiding aan te vragen via het RDW. Gemeente Altena doet mee met een proef waarbij inwoners hun rijbewijs online kunnen verlengen.

Per 1 augustus is het mogelijk een rijbewijs online te verlengen of een categorie-uitbreiding aan te vragen via het RDW. Een eerste rijbewijs aanvragen of een spoedaanvraag kan niet online. Hiervoor moet u altijd, op afspraak, naar het gemeentehuis.

RDW.nl

U start een online aanvraag bij een RDW-erkende fotograaf. Meer informatie daarover en de voorwaarden waaraan u moet voldoen bij een online aanvraag, leest u op rdw.nl.

Online sneller dan een aanvraag op het gemeentehuis

Na de online aanvraag kunt u uw rijbewijs na twee werkdagen afhalen op het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak.

Een rijbewijs aangevraagd op het gemeentehuis kunt u na vijf werkdagen ophalen. U heeft daarvoor een afspraak nodig. Deze afspraak wordt ingepland bij de aanvraag op het gemeentehuis.

Kosten zijn gelijk

De kosten voor het online verlengen van een rijbewijs zijn gelijk aan de aanvraag of verlenging op het gemeentehuis. Een rijbewijs kost 41 euro.

Meer informatie over het aanvragen of (online) verlengen van een rijbewijs leest u op www.gemeentealtena.nl/rijbewijs.

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-623 Tue, 22 Jun 2021 09:43:27 +0200 Vraag de Mantelzorgwaardering voor 2021 aan https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vraag-nu-de-mantelzorgwaardering-voor-2021-aan Wilt u mensen bedanken die voor u zorgen? Vraag dan mantelzorgwaardering aan. U kunt kiezen voor waardebonnen van Puur uit Altena (producten), Uit jouw streek (restaurants) of een geldbedrag op uw bankrekening. Een aanvraag indienen is mogelijk van 1 juli t/m 31 december 2021. Het gaat om een bedrag van € 120,00.

Hoe vraagt u de Mantelzorgwaardering aan? Dat kan op verschillende manieren:

 • Ga naar www.gemeentealtena.nl/mantelzorgwaardering. Vul het digitale formulier in met gebruikmaking van het eigen DigiD. Hiermee heeft u de aanvraag gedaan. U krijgt automatisch een bericht daarvan.
 • Ontvangt u liever het aanvraagformulier met retourenveloppe thuis op de mat? Dan kunt u bellen naar gemeente Altena - OnS Altena: 0183 - 51 60 60. Of mailen naar:  ons@gemeentealtena.nl. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit terug in de retourenveloppe.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Aanvragen voor september ingediend, behandelen wij in september. Alle tussen 1 september en 31 oktober toegekende mantelzorgwaarderingen 2021 betalen wij uit in de maand november 2021. Uitbetaling van alle toegekende mantelzorgwaarderingen tussen 1 november en 31 december 2021 vindt plaats in januari 2022.

Is uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u het bedrag van de Mantelzorgwaardering snel daarna op uw bankrekening gestort of de waardebon naar keuze toegestuurd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met gemeente Altena - OnS Altena, bereikbaar via 0183 - 51 60 60 of ons@gemeentealtena.nl.

Meer informatie is ook te lezen op www.gemeentealtena.nl/mantelzorgwaardering

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-608 Wed, 09 Jun 2021 10:22:19 +0200 Vragen over maaien https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vragen-over-maaien Het maaiseizoen is in volle gang. Hoe maait de gemeente momenteel? We krijgen momenteel veel meldingen over het maaien van groenstroken in de gemeente. We leggen u graag uit hoe we maaien, en wat u kunt doen als er volgens u niet juist gemaaid is.

De meeste gazons en groenstroken binnen de kernen maaien we wekelijks. Groenstroken die wat verder uit de dorpskern liggen maaien we iedere 3 weken.

Doordat er een aantal verkeerde tekeningen zijn aangeleverd bij de aannemer, zijn sommige stukken niet gemaaid. Heel vervelend. De aannemer neemt deze mee in de volgende ronde. Die volgende ronde kan dus de week erop zijn, of over 3 weken. Eerder is helaas niet mogelijk door de grote hoeveelheid maaiwerk.

Onze excuses voor de overlast.

Is er volgens u ergens niet (goed) gemaaid? Geef uw melding door. Door de grote hoeveelheid meldingen, ook telefonisch, kunnen wij niet op iedere melding reageren. Wij controleren uw melding met de tekeningen. Als het niet klopt, maaien wij dus in de volgende ronde.

 

]]>
Onderhoud bomen en groen
news-596 Mon, 31 May 2021 15:32:12 +0200 Maaien bermen buitengebied, zo doen wij dat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/maaien-bermen-buitengebied-zo-doen-wij-dat Vanaf dit jaar beheren we de bermen buiten de bebouwde kom ecologisch. Altena maakt werk van duurzaamheid en biodiversiteit. Daarom gaan we vanaf dit jaar de bermen buiten de bebouwde kom ecologisch beheren. Afhankelijk van de berm hanteren we een bepaald bermbeheer.

De plannen voor meer duurzaam bermbeheer zijn ontwikkeld samen met partijen als Altenatuur, ZLTO, Brabants Landschap, ANV en Waterschap Rivierenland.

Gefaseerd maaien

In brede bermen maaien we gefaseerd. Dat betekent dat we niet de hele vegetatie weghalen, maar stukken laten staan. Op deze manier blijven na een maaibeurt voedsel- en schuilplekken over voor kleine dieren.

Hooilandbeheer: ruimte voor meer variatie in soorten

In de meeste bermen passen we hooilandbeheer toe. Dat betekent dat we 2 keer per jaar maaien, in mei en september. Het maaisel blijft enkele dagen liggen zodat het zaad kan vallen. Daarna voeren we het af.

Gras gelijk weghalen

In een kleiner deel van de bermen voeren we het gras na het maaien, in mei en augustus, direct af. Door het maaisel af te voeren komen verschraalt de bodem. Hierdoor kunnen meer soorten vegetatie zich ontwikkelen.

Minder maaien

Een klein aantal bermen is al soortenrijk en voldoende breed. We maaien daar 1 keer, vanaf medio augustus. Het maaisel laten we enkele dagen liggen voor we het afvoeren. Voor de verkeersveiligheid maaien we in mei een strook langs de weg.

Geschikte bermen

Niet alle bermen zijn geschikt om ecologisch te beheren. We hebben onderzocht welke bermen ecologische potentie hebben. Bij bermen die weinig potentie hebben, zo’n 10%, passen we klepelbeheer toe. Dat betekent dat een maaier de vegetatie klein hakt en we de verhakselde plantenresten laten liggen om te composteren.

Monitoren

We houden de komende jaren de invloed van het anders maaien op de soortenrijkdom in de gaten.

Verkeersveiligheid

Maaien voor de verkeersveiligheid doen we 3 keer per jaar. Vanaf medio mei maaien we de zichthoeken in het buitengebied voor de eerste keer. Zo hebben weggebruikers beter zicht bij kruisingen en afslagen. Het gras wordt na het maaien direct afgevoerd.

Lokale aannemers

Het maaien in het buitengebied gebeurt door lokale aannemers: Gebr. Tolenaars en BV Koek. Voor het bermbeheer is het grondgebied van Altena verdeeld in 3 percelen. Voor 2 percelen vond een openbare aanbesteding plaats. Het derde perceel is aangemerkt als experimenteergebied.

Experimenten

In het experimenteergebied maken we bijvoorbeeld bokashi. Bokashi houdt in dat maaisel uit de bermen, vaak gemengd met slootmaaisel, op een natuurlijke wijze wordt omgezet in een bodemverbeteraar. Verwerkt in een akker draagt het bij aan een betere bodemstructuur.

Aanloopproblemen   

Omdat we werken met een nieuw systeem voor arealen, een aangepaste indeling van arealen en met nieuwe aannemers, zijn er wat aanloopproblemen. Bijvoorbeeld dat een berm anders gemaaid wordt dan de bedoeling was. Samen met onze partners in het gebied houden we het bermbeheer in de gaten en passen aan waar nodig. 

Agrariërs

Agrariërs hebben een bijzonder en beroepsmatig belang in het buitengebied. Bepaalde bloeiende kruiden kunnen problemen opleveren voor bijvoorbeeld vee of aangrenzende gewassen. Meldingen hierover kunnen worden gedaan via groen@gemeentealtena.nl. Als het nodig is kan de gemeente maatwerk toepassen door pleksgewijs extra te maaien.

]]>
Onderhoud bomen en groen
news-512 Wed, 24 Feb 2021 12:29:00 +0100 Onderzoek: Kansen voor verwaarden van kringloopstromen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderzoek-kansen-voor-verwaarden-van-kringloopstromen Stichting Altena Kennispoort startte het project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbow in Altena. De gemeente ondersteunt Stichting Altena Kennispoort met het project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’. 

De gemeente Altena streeft een circulair voedselsysteem na. Belangrijk is om zo weinig mogelijk afval te produceren en nieuwe grondstoffen te gebruiken. Het idee van een circulair voedselsysteem is om zo goed mogelijk alle energie- en materiaalstromen te benutten. Wat voor de één afval is, kan voor een ander een waardevolle grondstof zijn. Dit heet met een mooi woord: ‘verwaarden van reststromen'. 

Stichting Altena Kennispoort startte het project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbow in Altena'. Met dit project wil Kennispoort het kringloopgat in de landbouw van de regio Altena in kaart brengen. Het kringloopgat is het verschil tussen waar de regio nu staat en waar de regio zou staan als de kringlopen in het gebied gesloten zouden zijn. Het gaat hierbij om kringlopen van voer en mest.

Uit het onderzoek blijkt dat het sluiten van de kringloop voor voer en mest mogelijk is voor regio Altena. De kringloop voor voer en mest is nog niet gesloten op gemeentelijk niveau. Er is meer plaatsingsruimte voor dierlijke mest dan dat er mest geproduceerd wordt. Er wordt dan ook mest aangevoerd van buiten de gemeente. Desondanks wordt ook mest afgevoerd, met name pluimveemest. De productie van ruwvoer in de gemeente is ruim voldoende om te voorzien in de ruwvoerbehoefte van de dieren. Er vindt zodoende vrij weinig aanvoer van buiten de gemeente plaats, maar wel wat afvoer. Daar staat tegenover dat krachtvoer op grote schaal wordt aangevoerd van buiten de gemeente, omdat er lokaal nauwelijks krachtvoer wordt geproduceerd. Met deze inzichten kunnen we in onze gemeente verder aan de slag

Het hele onderzoek is beschikbaar via de website van Stichting Altena Kennispoort

]]>
Circulair voedselsysteem
news-498 Tue, 23 Feb 2021 08:55:27 +0100 Sleeuwijk: werkzaamheden Vijfmorgen en omgeving https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/sleeuwijk-werkzaamheden-wateroverlast-vijfmorgen-en-omgeving Maatregelen om de kans op wateroverlast te beperken We werken aan maatregelen om de kans op wateroverlast te beperken in de omgeving van de Vijfmorgen in Sleeuwijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Griendweg, Vijfmorgen en Jan van Arkelstraat met alle tussenliggende straten.

Wat houdt het plan in?

We voeren diverse werkzaamheden uit in de genoemde straten:

 • de weg krijgt een waterbergende fundering om de kans op wateroverlast te beperken. Ook vervangen we alle oude bestrating door nieuwe;
 • in het groen komen enkele vakken met bloeiende planten. De meeste bomen blijven behouden;
 • de T-splitsingen in de Jan van Arkelstraat krijgen een kleine verspringing om de snelheid te remmen;
 • om dezelfde reden passen we de kruising Jan van Arkelstraat-Griendweg aan;
 • de Jan van Arkelstraat en Vijfmorgen krijgen klinkerstroken aan de zijkant. Hierdoor lijkt de weg smaller, wat de snelheid remt;
 • In het Witte Huis en het Gerecht komen enkele parkeervakken extra in de buurt van de kruising met de Vijfmorgen.

Planning 

De werkzaamheden zijn verdeeld in 10 fases die hieronder kort beschreven worden. Voor meer details kunt u de tekening  downloaden.

 • Fase 1  week 04 tot en met 08      Omgeving zwembad en tennisbanen
 • Fase 2  week 07 t0t en met 14      Griendweg vanaf de Jan van Arkelstraat
 • Fase 3  week 13 tot en met 20      Vijfmorgen vanaf Griendweg t/m kruising Tienhont
 • Fase 4  week 19 tot en met 23      Het Witte Huis
 • Fase 5  week 23 tot en met 26      Het Gerecht
 • Fase 6  week 26 tot en met 29      Tienhont
 • Fase 7  week 33 tot en met 40      Jan van Arkelstraat t/m kruising Tienhont
 • Fase 8  week 39 tot en met 43      Vijfmorgen van Tienhont tot aan Notenlaan
 • Fase 9  week 42 tot en met 47      Florushoeve
 • Fase 10 week 46 tot en met 51     Santcade

De weeknummers bij de fases zijn een indicatie en kunnen door allerlei omstandigheden in- of uitlopen. Kort voor de werkzaamheden in een straat beginnen ontvangt u bericht van de aannemer. 

Bel of mail als u vragen heeft

Roel van Zeelst, projectleider gemeente Altena voor dit werk, helpt u graag. U bereikt hem via r.vanzeelst@gemeentealtena.nl of 06 - 51 98 92 47.

De uitvoerder is Jan van Haaften bereikbaar via 06 -  21 11 32 73.

]]>
Werkzaamheden
news-510 Thu, 11 Feb 2021 12:19:00 +0100 Carbon Farming bijeenkomst https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/carbon-farming-informatiebijeenkomst 26 april informatiebijeenkomst over carbon farming, samen met ZLTO Gemeente Altena organiseert op 26 april samen met ZLTO een informatiebijeenkomst over carbon farming. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over hoe carbon farming bedrijven en boeren kan helpen met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. 

Bij carbon farming werken boeren en bedrijven samen in een ‘carbon samenwerking’. Bedrijven compenseren hun CO2-uitstoot via boerenbedrijven in de omgeving. De boer gebruikt de CO2-compensastie om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen. Dat doet hij/zij door bepaalde bodemtechnieken toe te passen. Binnen de carbon-samenwerking betaalt het bedrijf de boer voor zijn of haar inspanningen. Dit heeft een aantal voordelen:

 1. Een gezonde bodem met een hoog organisch stofgehalte, en dat is goed voor bodemleven en waterhuishouding.
 2. Koolstof wordt opgeslagen in de bodem, die anders terecht komt in de atmosfeer
 3. Bedrijven kunnen verduurzamen door hun CO2-uitstoot compenseren door koolstof op te slaan bij een boer in de regio.

Dit filmpje geeft meer informatie.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen er matches ontstaan tussen boeren en bedrijven en daarmee interessante kansen voor verduurzamen.

Datum en tijd: 26 april van 14.00-16.00 uur

Locatie: afhankelijk van de dan geldende maatregelen

Meer weten? Kijk dan op deze website of neem contact op met Luuk van Wezel (ZLTO).

Inschrijven kan door een mail te sturen naar Albertien Perdok (gemeente Altena). 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-509 Thu, 11 Feb 2021 12:14:00 +0100 Workshop Symbiosis4Growth https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/workshop-symbiosis4growth-1 Workshop ‘Symbiosis4Growth’ op 31 maart van 9.30 tot 11.30 uur. Beschikt u over reststromen die u op dit moment geld kosten, maar in potentie meer waarde in zich hebben? Of heeft u juist behoefte aan grondstoffen die potentieel uit reststromen van andere bedrijven kunnen worden geproduceerd? Op 31 maart van 9.30 tot 11.30 organiseren we met REWIN West-Brabant de workshop ‘Symbiosis4Growth’. Hierin helpen we bedrijven met het verwaarden van reststromen. Na de workshop biedt REWIN mogelijkheden voor aanvullende (gratis) ondersteuning.

Tijdens deze kosteloze bijeenkomst kunnen bedrijven in Altena elkaar reststromen aanbieden, dit kan biomassa zijn, restwarmte, proceswater, hoog- of laagwaardige reststromen,  maar ook personeel of apparatuur. Er gingen al veel ondernemers u voor, die met succes zijn gekoppeld aan andere bedrijven om samen meer waarde te creëren uit reststromen. In dit filmpje krijgt u een indruk van de werksessie, die ditmaal online plaatsvindt. Een overzicht van succesvolle matches uit eerdere werksessies vindt u hier.

Circa 15-30 bedrijven gaan tijdens de bijeenkomst actief op zoek naar concrete mogelijkheden. Deze kunnen leiden tot kostenbesparing, innovatie en een positieve bijdrage aan het milieu. Veel ondernemers in Brabant en Zeeland hebben al met succes gebruik gemaakt van deze aanpak.

Datum en tijd: 31 maart van 9.30 tot 11.30 uur

Locatie: online

Meer weten? Kijk dan op deze website. Of schrijf u hier in!

]]>
Circulair voedselsysteem
news-514 Thu, 04 Feb 2021 12:35:00 +0100 Altena draagt bij aan regionale aanpak circulaire economie https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altena-draagt-bij-aan-regionale-aanpak-circulaire-economie Samenwerking binnen de Regio West-Brabant De Regio West-Brabant (RWB) is een collegesamenwerking van de 16 gemeenten in West-Brabant. Deze 16 gemeenten werken samen om onze regio economisch te versterken op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. 

Een duurzame economie is één van de prioriteiten binnen de RWB. Om die te bereiken zijn er in de gehele regio West-Brabant acties nodig om te vergroenen, verduurzamen of te verbeteren. De RWB zet in op de volgende doelen:  

 • West-Brabant topregio in circulariteit  
 • Omschakeling naar biobased economie  
 • Meer investeringen in circulaire economie  
 • Industriële symbiose en nauwere samenwerking om industrie te 'vergroenen'  
 • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten 

De RWB werkt haar duurzame ambitie uit in een regionale aanpak. Wethouder Matthijs van Oosten is bestuurlijk trekker circulaire economie bij de RWB. Aanvullend draagt programmamanager Albertien Perdok bij aan het ontwikkelen van de regionale aanpak circulaire economie via een ambtelijke werkgroep.  

In dit interview vertelt wethouder Van Oosten meer over de regionale doelstellingen van de RWB. 

Vragen over onze bijdrage aan de regionale aanpak circulaire economie? Stel ze aan Albertien Perdok

 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-481 Wed, 03 Feb 2021 15:17:37 +0100 Nieuwsbrief voor Ondernemers https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwsbrief-voor-ondernemers Met in deze nieuwsbrief veel informatie over regelingen die nu gelden of binnenkort van kracht worden. Ook is er nieuws over het Programma Circulair Voedselsysteem en de Ondernemerspeiling. Lees hem hieronder

null

 

 

]]>
Ondernemers
news-511 Fri, 04 Dec 2020 10:23:00 +0100 Experimenteerruimte voor de korte keten https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/experimenteerruimte-voor-de-korte-keten We willen de korte keten in Altena graag een impuls geven. In het hele land zien we de belangstelling voor de ‘korte keten’ groeien. Het heeft door de coronacrisis zelfs een flinke boost gekregen. In een korte keten is de afstand tussen producenten en consumenten van voedsel zo klein mogelijk. Het gaat om de letterlijke afstand in kilometers, maar ook om het verminderen van het aantal tussenpartijen tussen boer en bord.  

Ook in Altena is hier veel aandacht voor. De gemeente wil de korte keten in Altena graag een impuls geven. Daarom hebben we subsidie verstrekt aan het initiatief ‘Uit Jouw Streek’. Met het eerste deel van de subsidie is een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een gemeente-breed bestel- en logistiek platform. Ook is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.  

Eén van de uitkomsten van deze studie is dat een korte keten alleen duurzaam geborgd en gedragen kan worden als we samen de krachten bundelen. De komende tijd gaan we daarom met meerdere partijen in gesprek om gezamenlijk te bepalen wat de beste vervolgstap is.  

Op het Ondernemershuis.nl verscheen een interview over Uit Jouw Streek en de korte keten in Altena. Lees het volledige interview hier.  

Vragen? Neem contact op met Albertien Perdok.  

]]>
Circulair voedselsysteem
news-517 Tue, 03 Nov 2020 13:10:00 +0100 Nieuwe naam voor het programma https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-naam-voor-het-programma Albertien Perdok blikt terug op haar eerste halfjaar bij de gemeente. In mei begon Albertien Perdok, programmamanager circulaire landbouw en agrofood, vol enthousiasme aan haar mooie uitdaging bij de gemeente Altena. Haar belangrijkste opdracht is om een programma te ontwikkelen op het gebied van voedsel, landbouw en agrofood.  

Ze blikt vandaag kort terug op het eerste half jaar bij de gemeente.  

 “Als onbekende in de gemeente Altena lag mijn focus eerst op kennismaken met de mensen en het gebied, en mijn netwerk in de regio opbouwen. Ik heb sinds mei minimaal één kennismakingsgesprek per week gehad, de teller staat nu op 46. Aanvullend ben ik gestart met het ophalen van informatie voor het ontwikkelen van het programma.  

Door alle input uit die 46 gesprekken hebben we besloten om de naam van het programma verbreden. Vanaf nu is het dus het programma circulair voedselsysteem, en niet meer landbouw en agrofood. Deze nieuwe naam past beter bij het bereik en de doelen van het programma, en de initiatieven waar verschillende mensen, bedrijven en organisaties in Altena mee bezig zijn. De focus ligt namelijk niet alleen op landbouw en agrofood, maar op de hele keten: van boer tot bord.  

Wat mij betreft is Altena koploper en een experimenteergebied bij uitstek voor het realiseren van een circulair voedselsysteem. Dat komt door de vitale, grote landelijke omgeving en de ondernemersmentaliteit van de inwoners, bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en politieke bestuurders. Samen vormen zij een bruisend netwerk van doeners en denkers, die zichtbaar en effectief samenwerkt aan succesvolle initiatieven en experimenten.” 

Meer weten over het programma? Stuur een mail naar Albertien Perdok

kennismaking Altenatuur Kennismaking Adriaan Straver Kennismaking Bas de Peuter Kennismaking campus kennismaking DAB Kennismaking Joost Snoek Kennismaking Meeuwis Millenaar Kennismaking Minette Straver Kennismaking Willem Groenenberg 

]]>
Circulair voedselsysteem
news-513 Thu, 15 Oct 2020 12:31:00 +0200 Studenten adopteren de landbouw in Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/studenten-adopteren-de-landbouw-in-altena Breda University of Applied Sciences (BUAS) en de gemeente Altena werken op een unieke manier samen.  Breda University of Applied Sciences (BUAS) en de gemeente Altena werken op een unieke manier samen. Tussen de BUAS en de gemeente is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een learning community van studenten. De studenten volgen de opleiding Built Environment. Dat is een opleiding gericht op het inrichten van gebouwde omgeving. 

Tijdens het studiejaar 2020-2021 gaan tientallen studenten in de gemeente Altena aan het werk. De focus ligt dit jaar op drie thema's: klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en landbouw. Voor het thema landbouw vragen we de studenten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van de landbouw in Altena. De programmamanager circulair voedselsysteem begeleidt de studenten.  

Er bestaan heel veel verschillende vormen van duurzame landbouw. Om er maar een aantal te noemen: biologisch (zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen), natuur-inclusief (waarbij natuur en landbouw elkaar versterken), ‘carbon farming’ (dat heeft te maken met het opslaan van koolstof in landbouwbodems), kringlooplandbouw (waarbij bodem-plant-dier-mest kringlopen worden gesloten), duurzaam intensief (het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen verminderen) en er is ook nog verticale landbouw (waarbij verschillende teeltlagen op elkaar gestapeld worden).  

De studenten gaan een aantal van deze vormen onderzoeken. Wat is succesvol en waar gaat het ook wel mis? Daarna bekijken ze welke vormen interessant kunnen zijn voor Altena. Ze houden hierbij rekening met ruimtelijke, economische, maatschappelijke en persoonlijke aspecten en gevolgen voor de omgeving en voor de bedrijven.  

De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de eigen medewerkers, onze samenwerkingspartners en onze inwoners te inspireren en informeren.   

Meer weten over de samenwerking met de BUAS kan via deze link.   

Voor vragen over de BUAS learning community ‘duurzame landbouw’ kunt u terecht bij Albertien Perdok.  

]]>
Circulair voedselsysteem
news-515 Mon, 05 Oct 2020 13:04:00 +0200 Altena draagt bij aan Agenda Platteland van de P10 https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altena-draagt-bij-aan-agenda-platteland-van-de-p10 De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De 29 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband worden die onder de aandacht gebracht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine Kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen.   

Momenteel werkt de P10 aan een Agenda Platteland. In deze agenda maakt de P10 concreet wat het wil en kan realiseren voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt. De P10-visie is dat er sterke regio’s nodig zijn met een vitaal platteland waarvoor structureel middelen moeten worden vrijgemaakt. Wethouder Matthijs van Oosten en programmamanager Albertien Perdok zijn beide actief binnen de P10.  

Meer weten over de P10? Kijk dan op deze website.  

Vragen over onze bijdrage aan P10? Stel ze aan Albertien Perdok

]]>
Circulair voedselsysteem
news-516 Fri, 03 Jul 2020 13:07:00 +0200 Kennismaken met Albertien Perdok - programmamanager circulaire landbouw en agrofood https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kennismaken-met-albertien-perdok-programmamanager-circulaire-landbouw-en-agrofood Programmamanager circulaire landbouw en agrofood “De circulaire landbouw moet het verhaal van Altena worden. Programmamanager Albertien Perdok (37) ziet een duurzame samenleving niet alleen als haar persoonlijke missie, maar wil bovenal van de gemeente Altena een lichtend voorbeeld van de circulaire landbouw en agrofoodsector maken. Op 6 mei startte ze met haar nieuwe baan bij de gemeente Altena en de komende maanden gaat ze op bezoek bij de pioniers in Altena, maar ook bij betrokkenen vanuit de reguliere landbouw en natuurorganisaties.” 

Dit is de inleiding van een interview met Albertien Perdok. Vandaag verschenen op de website van Vrouw & Altena. Hannie Visser-Kieboom ‘ging bij Albertien op bezoek’ en interviewde haar over haar opdracht bij de gemeente en haar rol als programmamanager circulaire landbouw en agrofood. 

Lees het volledige interview hier.  

]]>
Circulair voedselsysteem