Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Mon, 24 Jun 2019 12:37:46 +0200 Mon, 24 Jun 2019 12:37:46 +0200 news-113 Tue, 18 Jun 2019 13:19:13 +0200 Eikenprocessierups https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eikenprocessierups.html We hebben waarschuwingstape aangebracht op de gemeentelijke eikenbomen waar de rupsen inzitten. Een speciaal bedrijf gaat de rupsen zo snel mogelijk verwijderen. Dit kan helaas nog even duren. De bestrijders hebben het erg druk omdat de eikenprocessierups in deze maanden veel voorkomt.

De brandharen kunnen overlast geven voor mens en dier. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en nesten.

Bent u toch in contact gekomen met de rupsen of brandharen? Was dan uw huid goed en spoel uw ogen goed uit met water. Als u ernstige klachten heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Ontdekt u een nest in het openbaar groen?

Wij horen het graag. Meld het digitaal bij ons of bel naar 0183 - 51 61 00.

Vindt u de eikenprocessierupsen in uw tuin?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Het is niet aan te raden dit zelf te doen. U kunt het beste contact opnemen met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf bij u in de buurt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u kijken op de site van het RIVM of op de site van de GGD.

]]>
Homepage publicatie
news-112 Tue, 18 Jun 2019 11:45:54 +0200 Veiligheidsenquête https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/veiligheidsenquete.html Voelt u zich veilig in uw buurt? Ervaart u vaak overlast? Welk cijfer geeft u uw buurt? Waar moet de gemeente Altena de komende jaren vooral aan werken, als het om veiligheid gaat? Wij willen het graag van u weten!

U kunt tot 3 juli 2019 meedoen aan de veiligheidsenquête 

De uitkomsten van de enquête gebruikt de gemeente voor een uitgebreide veiligheidsanalyse en om het veiligheidsbeleid voor de komende jaren te bepalen.

Meedoen aan de enquête kan digitaal of op papier

Vul hier de veiligheidsenquête in.

Wilt u liever een papieren enquête ontvangen? Dat kan natuurlijk ook. Bel of mail naar ons via 0183 – 51 61 00 of veiligheid@gemeentealtena.nl en we sturen u de enquête toe.

Dank u wel voor het meedoen!

Hoe meer inwoners de enquête invullen, des te beter kan de gemeente het veiligheidsbeleid afstemmen op wat er leeft in uw woon- en leefomgeving.

]]>
Homepage publicatie
news-111 Thu, 06 Jun 2019 13:23:14 +0200 Eethen: reconstructie Raadhuisstraat https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eethen-reconstructie-raadhuisstraat.html Vanaf dinsdag 11 juni starten we met werkzaamheden aan de Raadhuisstraat. Dinsdag 11 juni starten we met het aanbrengen van kruisingsplateau’s het vervangen van de asfaltverharding en het verplaatsen van de bushaltes in de Raadhuisstraat in Eethen.

Het verkeer zal worden omgeleid via Hoofdveld en Nieuwe Steeg. De werkzaamheden duren tot ongeveer 26 juli.

Vragen? 

Stel ze aan Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 67 38

]]>
Werkzaamheden
news-108 Wed, 29 May 2019 20:54:18 +0200 Altena financieel goed van start https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/altena-financieel-goed-van-start.html De gemeente Altena is financieel gezien goed van start gegaan. Dat valt terug te lezen in de Kadernota 2020. In de kadernota schetst het college de grote lijnen voor de begroting over 2020 waarover de raad zich in november buigt. De gezonde financiële start komt mede door het mooie overschot van de drie voormalige gemeenten.

Daarnaast heeft het college van Altena natuurlijk ook nieuwe plannen en ambities op uiteenlopende terreinen, zo kunt u lezen in de Kadernota 2020 en in het Collegeprogramma 2019-2022.

]]>
Homepage publicatie
news-106 Wed, 29 May 2019 12:16:00 +0200 Van de gemeenteraad https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/van-de-gemeenteraad-2.html De gemeenteraad vergadert op 25 juni met onder andere op de agenda: de lokale omroep. De gemeenteraad moet een advies uitbrengen aan het Commissariaat van de Media over welke lokale omroep de zendgemachtigde wordt in Altena: RTV Altena of Oké-FM. Tijdens de raadsvergadering zal de raad hierover een besluit nemen. In mei sprak de raad over de eisen waaraan de lokale omroep Altena moet voldoen. Tijdens de Altenatafel van vorige week gaven raadsfracties aan wat voor hen bepalend is om te komen tot een keuze.

U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn. De raadsvergadering kunt u ook live volgen. De vergadering start om 19.30 uur. De volledige agenda vindt u hier

De volgende vergaderingen staan gepland:

 • 25 juni: forum en raadsvergadering
 • 2 juli: raadsvergadering over Kadernota

Als inwoner kunt uw mening geven over de kadernota en/of vragen stellen. Neemt u daarvoor contact op met de raadsgriffie. Op dinsdag 2 juli behandelt de raad de kadernota in de raadsvergadering.

Vastgestelde agenda’s van de vergaderingen

Forum

Heeft u een idee dat u met de raad wilt delen? Of heeft u een initiatief dat u wilt presenteren? Laat dit dan zien en horen aan de raad tijdens het forum. Het eerstvolgende forum is op 25 juni. Interesse? Neem contact op met de griffie. Dat kan telefonisch: 0183 - 51 61 00 of via de mail: griffie@gemeentealtena.nl.

]]>
Gemeenteraad
news-105 Tue, 28 May 2019 11:49:42 +0200 Anders maaien, voor meer insecten https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/anders-maaien-voor-meer-insecten.html Door minder en anders te maaien krijgen verschillende planten en dieren meer ruimte. Door veel te maaien is er weinig variatie in planten en bloemen. Hierdoor vinden dieren zoals insecten weinig voedsel. Bijen bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Zonder bijen zou er veel minder voedsel zijn.

Groenbeheer en biodiversiteit

De gemeente houdt bij groenonderhoud al rekening met biodiversiteit. Zo planten we na het kappen van bomen verschillende soorten bomen terug. Wethouder Roland van Vugt: “Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor biodiversiteit, voor alles wat in de natuur leeft en groeit. Samen met een heleboel initiatieven van inwoners en ondernemers zorgen we voor een mooi en aantrekkelijk Altena.”

Dit jaar kleine stappen

De afspraken over het maaien in onze gemeente zijn nog de afspraken uit de oude 3 gemeenten. We passen hierin dit jaar wel wat aan, maar kunnen het groen in de gemeente nog niet helemaal anders beheren. Wat we voor nu aanpassen:

 • In een aantal brede bermen in het buitengebied die langs kleinere sloten lopen maaien we alleen de strook direct langs de weg. Een strook gras wat verder van de weg laten we staan.
 • De sloothellingen maaien we dit jaar 1 keer, in plaats van 2 keer.
 • We maaien niet rondom verkeerslichten en bomen

Volgend jaar nieuw beleid

Deze wijzingen zijn alleen in het buitengebied. Voor volgend jaar kijken we samen met de gemeenteraad naar nieuwe regels voor het beheren van wegbermen en grasvelden, binnen en buitende de bebouwde kom. Daarbij kijken we waar we kansen zien voor biodiversiteit. Natuurlijk gaan we voor we nieuwe maaibeleid opstellen ook in gesprek met akkerbouwers, omdat veel groenstroken grenzen aan landbouwgrond.

Meer natuur in de tuin

Ook in uw eigen tuin kunt u veel doen om dieren een handje te helpen. Vervang bijvoorbeeld bestrating door bloeiende struiken en bloemen. Meer groen in de tuin helpt ook wateroverlast tegen te gaan tijdens hoosbuien.

]]>
news-104 Tue, 28 May 2019 11:40:29 +0200 Vacature leden Sportraad Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vacature-leden-sportraad-altena.html Wilt u meedenken en adviseren het sport- en beweegbeleid in Altena? De gemeente Altena is op zoek naar inwoners met een warm hart voor sport en die zich in willen zetten om mee te denken over het sportbeleid van Altena. 

Past dat bij u? Dan nodigen wij u van harte uit zich kandidaat te stellen voor de Sportraad Altena.

Als lid van deze adviesraad komt u op voor de belangen van inwoners die willen sporten en bewegen in de gemeente Altena. De adviesraad adviseert de gemeente over het beleid en signaleert leemten en knelpunten in beleid en uitvoering.

Wat houdt de benoeming in?

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en u kunt tweemaal herbenoemd worden. Leden hebben intensief en proactief contact met de samenleving en de gemeente. De gemeente streeft naar een samenstelling van de adviesraad waarmee kennis en expertise van  alle doelgroepen van het sportbeleid aanwezig is. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenredige spreiding van de leden over het grondgebied van de gemeente.

Een onafhankelijk voorzitter zit de vergaderingen voor.

Wat verwachten wij van u?

 • U hebt affiniteit met sport en bewegen, het liefst gericht op de situatie in Altena.
 • U woont in de gemeente Altena.
 • U bent actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundigen in Altena op één of meer terreinen waarover de Sportraad Altena adviseert.
 • U bent samenwerkingsgericht, flexibel, communicatief vaardig en constructief.
 • U hebt ervaring met het lezen van ambtelijke stukken (beleid en wetgeving) en weet deze te vertalen naar de praktijk.
 • U bent niet ambtelijk of bestuurlijk werkzaam voor de gemeente Altena.
 • U heeft een beeld bij en een visie op integraal beleid.

Wat bieden wij u?

Zitting hebben in de adviesraad kost ongeveer 1 dagdeel per 6 weken. Voor aanwezigheid bij de vergaderingen van de Sportraad Altena ontvangt u een passende financiële vergoeding. Ook ontvangt u een onkostenvergoeding. Verder bestaat de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld via training of cursussen. Daarnaast doet u inspirerende contacten op en vergroot u uw netwerk, net als uw kennis en expertise over het sportbeleid.

Reageren of meer weten?

Heeft u belangstelling? Stuur vóór 5 juli 2019 uw motivatie en cv via e-mail naar de gemeente Altena, ter attentie van Gerty Vonk, g.vonk@gemeentealtena.nl. Ook voor eventuele vragen kunt u terecht bij Gerty Vonk, bereikbaar op werkdagen via 0183 – 51 66 08  of g.vonk@gemeentealtena.nl.

]]>
news-100 Mon, 27 May 2019 15:28:44 +0200 Onderhoud asfalt https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderhoud-asfalt.html Diverse wegafsluitingen tijdens werkzaamheden Vanaf 11 juni vindt het jaarlijks onderhoud aan asfaltwegen binnen en buiten de bebouwde kom plaats. We repareren kapot asfalt en brengen nieuwe lagen aan. De werkzaamheden duren een aantal weken. We verwachten eind september klaar te zijn.

Plaatselijk vernieuwen van kapot en/of verzakt asfalt

Op wegen binnen en buiten de bebouwde kom verspreid over de gehele gemeente. Tijdens de reparaties sluiten we sommige wegen tijdelijk af. Omdat dit plaatselijk en kort is kunnen we omwonenden niet vooraf informeren over de wegafsluiting.

Aanbrengen (nieuwe) slijtlaag

 • Babyloniënbroek: Mostaardweg
 • Genderen: Nieuwe Steeg
 • Giessen: Eendenveld
 • Uitwijk: Eng en Heulstraat
 • Wijk en Aalburg: het Hakkevelt, Korvertweg en Klaverplak
 • Woudrichem: Middelvaart

Voor het aanbrengen van de slijtlagen sluiten we de weg maximaal 2 uur. De aannemer informeert bewoners van de betreffende straten vooraf met een brief.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Adriaan Lievaart of Johan Wintermans via 0183 - 51 61 00.

 

]]>
Werkzaamheden
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/energie-voor-en-door-altena.html Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-94 Mon, 20 May 2019 14:56:44 +0200 Meer nieuws van vandaag (testje Karly en Dick) https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meer-nieuws-van-vandaag-testje-karly-en-dick.html Je moet altijd eerst een mooie teaser typen. Your news here.

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/ons-altena.html Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-92 Tue, 14 May 2019 14:43:08 +0200 Dat verdient meer dan een bloemetje..... https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/dat-verdient-meer-dan-een-bloemetje.html Kent u iemand die wel een lintje verdient? Vrijdag 26 april ontvingen 12 inwoners uit onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding. Misschien kent u ook wel een vrijwilliger die bijzonder werk doet voor de samenleving? Denk aan een vrijwilliger die zich al 20 jaar voor de ouderen in de wijk inzet. Of de vrijwilliger die een aantal uren per week onderhoud doet op de vereniging. Die vrijwilliger zou u wel eens in het zonnetje willen zetten. Niet alleen met een bloemetje, misschien zelfs met een lintje!

U kunt iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding

Ook in de gemeente Altena vindt er volgend jaar een lintjesregen plaats: op vrijdagochtend 24 april 2020. Kent u iemand in uw omgeving die al lange tijd vrijwilligerswerk doet? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

U kunt contact met ons opnemen als u iemand wilt voordragen

U kunt dan bellen met Wieneke Scholtens, 0183 - 51 62 02 of met Janny Abbenhuis, 0183 – 51 62 13 of een mail sturen naar bestuurssecretariaat@gemeentealtena.nl. Zij kunnen aangeven of het vrijwilligerswerk in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding. Zij kunnen u ook alles vertellen over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding. Er gelden namelijk verschillende voorwaarden bij de aanvraag. Die voorwaarden leest u hieronder.

U kunt uw aanvraag opsturen voor 1 juli 2019

De deadline voor de lintjesregen voor de lintjesregen in 2020 is 1 juli 2019. Meer informatie in het aanvraagformulier vindt u op www.lintjes.nl.

Wanneer kan een vrijwilliger een Koninklijke Onderscheiding krijgen?

 • De vrijwilliger woont in de gemeente Altena.
 • De vrijwilliger heeft minimaal  15 jaar aaneengesloten vrijwilligerswerk gedaan. Het mag vrijwilligerswerk zijn bij verschillende organisaties.
 • Het gaat om vrijwilligerswerk dat structureel is (niet vrijblijvend). Het vrijwilligerswerk kost minimaal 6 uur per week.
 • De vrijwilliger doet nu nog steeds vrijwilligerswerk of is er korter dan een jaar geleden mee gestopt.
 • Het kan gaan om vrijwilligerswerk in ons gebied, maar ook om vrijwilligerswerk op provinciaal of (inter)nationaal niveau.
 • De vrijwilliger heeft geen vergoeding voor het vrijwilligerswerk gekregen.
 • De vrijwilliger is van onbesproken gedrag.

Kijk voor meer informatie op Koninklijke Onderscheidingen

 

 

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder.html De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden
news-45 Mon, 04 Mar 2019 16:16:03 +0100 Babyloniënbroek: afsluiting Hillsestraat-Broeksestraat https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/babylonienbroek-afsluiting-hillsestraat-broeksestraat.html Brabant Water is gestart met onderhoudswerkzaamheden in een gedeelte van de Hillsestraat-Broeksestraat in Babyloniënbroek. Mabib start in hetzelfde traject met de aanleg van glasvezel. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni.

Afsluiting voor doorgaand verkeer     

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Hillsesteeg en de Mostaardweg.                   

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De omleidingsroute wordt aangegeven via borden.

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Leenhouts van Brabant Water, hij is te bereiken via 06-51444134.

 

]]>
Werkzaamheden
news-35 Mon, 25 Feb 2019 13:50:22 +0100 Hank: Afsluiting Julianastraat https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hank-afsluiting-julianastraat.html Vanaf 11 maart is de Julianastraat in Hank afgesloten voor doorgaand verkeer. Tot begin juli werken we daar aan het vervangen van de riolering en de bestrating.

Verkeer van en naar de Buitendijk en Kerkstraat leiden we met borden om.

De werkzaamheden verminderen de kans op wateroverlast

De werkzaamheden zijn onderdeel van een pakket maatregelen om de kans op wateroverlast in dit gedeelte van Hank te verminderen.

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft

Stel uw vragen aan de heer Mudde.  U kunt hem bereiken hem op 0183 – 51 67 29 of via c.mudde@gemeenteAltena.nl

]]>
Werkzaamheden
news-27 Thu, 24 Jan 2019 09:07:04 +0100 Nieuws testje https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuws-testje.html Dit is een testje. Als het goed is staat deze niet op de homepage of in het nieuwsoverzicht.

]]>
Test hier je nieuws