Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Thu, 04 Jun 2020 09:22:50 +0200 Thu, 04 Jun 2020 09:22:50 +0200 news-309 Thu, 04 Jun 2020 09:10:06 +0200 Altena onderzoekt twee locaties voor brede school Almkerk https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altena-onderzoekt-twee-locaties-voor-brede-school-almkerk Het onderzoek richt zich op de locatie ’t Verlaat en de locatie d’ Uylenborch. De gemeente Altena start een locatieonderzoek voor de nieuwe brede school in Almkerk. Het onderzoek richt zich op de locatie ’t Verlaat en de locatie d’ Uylenborch inclusief tegenoverliggend evenemententerrein. In het najaar moet de voorkeurslocatie bekend zijn en wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Wethouder Peter van der Ven: “De teleurstelling bij alle partijen was groot toen de eerder beoogde locatie op de plek van de tennisvereniging niet doorging. We willen nu gezamenlijk met nieuwe energie doorpakken en twee nieuwe locaties onderzoeken. De locaties bieden wellicht meer mogelijkheden. Zo nemen we in het onderzoek bij ’t Verlaat de optie mee om naast de brede school ook een sportaccommodatie en dorpshuisfunctie in het nieuwe gebouw onder te brengen.”

Gezamenlijk

De betrokken scholen, de exploitant van ’t Verlaat en de dorpsraad van Almkerk zijn actief aangehaakt bij de plannen en denken mee. De plannen voor onderzoek naar beide locaties zijn met hen besproken en kunnen rekenen op steun van de betrokken partijen. De startnotitie over het locatieonderzoek is via deze pagina in te zien. Voor omwonenden en andere betrokkenen is er de mogelijkheid te reageren.

Beoordelingsproces

Om te komen tot een voorkeurslocatie wordt onder andere gekeken naar de inpassing op de locatie, de snelheid van het realiseren, de kosten en de herontwikkelingsmogelijkheden van de achterblijvende locatie(s). Bij onderzoek naar de locatie d’ Uylenborch hoort ook het aandragen van opties voor een nieuwe locatie voor het evenemententerrein. 

Vervolg

Nadat de gemeenteraad is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de voorkeurslocatie bekend is, wordt het plan voor deze locatie verder uitgewerkt. Inwoners en betrokkenen worden hierbij meegenomen in het proces.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-308 Tue, 02 Jun 2020 15:25:45 +0200 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/van-de-gemeenteraad-29 De raad vergadert door De gemeenteraad vergadert in principe tot de zomer door zoals de afgelopen periode. Dat wil zeggen op de dinsdagavond,  met maximaal 7 raadsleden, 1,5 meter van elkaar en zonder publiek. Raadsvoorstellen worden zo veel mogelijk tijdens één vergadering behandeld:  beeldvorming, debat en besluitvorming gebeuren dan op dezelfde avond. De actuele agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl.

Live volgen

U kunt de vergaderingen live volgen via de live stream op altena.raadsinforomatie.nl/live en Altena TV. Op altena.raadsinformatie.nl kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Raadsvergadering op 9  juni

De eerstvolgende raadsvergadering is op 9 juni om 19.30 uur. Op de agenda, onder voorbehoud:
Twee hamerstukken (dat betekent dat de raad er zonder verder debat over stemt):

 • Opheffing gemeenschappelijke regeling Nationaal Park de Biesbosch
 • Vaststelling afvalstoffenverordening

En beeldvormend, debat en besluitvorming over:

 • Grondprijzen Altena

Over dit laatste onderwerp kunt u  inspreken. Het raadsvoorstel en bijbehorende stukken vindt u op altena.raadsinformatie.nl.

Contact

Heeft u vragen over de gemeenteraad? Wilt u inspreken? Neemt u dan contact op met de griffie.

Meer weten over de gemeenteraad? Kijk op gemeentealtena.nl/gemeenteraad.

Raadslid in coronatijd

Pauline van den tol 

Hoe is het om in deze tijd invulling te geven aan je rol als volksvertegenwoordiger?  Pauline van den Tol van Burgerstem Altena vertelt er hieronder over.

“Het raadswerk in coronatijd, digitaal, blijft toch maar  behelpen. Deze tijd van onzekerheid, angst voor het virus en ook de angst voor de nonchalance ervoor drukt op alle leven, werken, wonen, veiligheid en toekomstperspectief. De impact van corona en alles wat er nog komen gaat valt niet te bevatten en te omschrijven. Iedereen draagt dit met zich mee, een raadslid niet uitgezonderd!

Niet naar mensen toe kunnen gaan voor een gesprek en/of niet ter plekke een situatie kunnen beoordelen maakt het raadswerk wel afstandelijk en beperkt daardoor  de informatie. Alles gaat via de camera en af en toe een collega in de ogen kijken. Te veel schijnwerpers en te weinig publiek.

Ik plaats de schijnwerpers liever op al die mensen die gestaag doorgaan met hun vrijwilligerswerk in de zorg en (sport)verenigingen. 

Op de dames van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging al meer dan 25 jaar in Werkendam), die heel veel van hun tijd vrijwillig aan thuishulp en mantelzorg zijn blijven besteden.

Op Simon Verlee van Stichting de Rotonde, die al decennia lang jongeren en volwassenen opvangt en ondersteunt op het gebied van wonen, leren en werken. Nu ook in samenwerking met  'Het Ambachthuis Brabant' in Altena scholingsactiviteiten en begeleiding naar stage, werk en ondernemerschap wat onder de aandacht mag/moet worden gebracht. 

Op alle ouderen die nu zonder hulp op zichzelf zijn aangewezen en in eenzaamheid hun leven in alle bescheidenheid zo goed mogelijk zelfstandig proberen in te richten. 

En zo zijn er velen die de samenleving ondersteunen en daardoor ook de overheid!”

Pauline van den Tol, Burgerstem Altena

P.vandentol@gemeentealtena.nl

]]>
news-307 Thu, 28 May 2020 17:00:52 +0200 Woudrichem: reparatie riool Kloosterhof / Rijkswal https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/woudrichem-reparatie-riool-kloosterhof-rijkswal Vanaf 15 juni werken we aan een leiding onder de Rijkswal en achter de Kloosterhof. Het regenwaterriool onder de Rijkswal, aan het einde van de Kloosterhof, is ingestort. Om te zorgen dat regenwater goed weg kan, repareren we de leiding. Dit gebeurt onder archeologische begeleiding.

Start maandag 15 juni

Vanaf 15 juni werken we 3 à 4 weken aan de leiding. We doen het volgende:

 • Nieuwe leiding aanleggen door te boren onder de Rijkswal
 • Rioolstelsel aanpassen in parkeerterrein achter Kloosterhof 18 t/m 24
 • Nieuwe bestrating parkeerterrein

Tijdelijk ergens anders parkeren

Om de overlast voor bewoners te beperken, boren we vanaf de grachtzijde. Het parkeerterrein achter Kloosterhof 18 t/m 24 is tijdens het werk niet te gebruiken. Wilt u als bewoner uw auto tijdelijk ergens anders parkeren?

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer Engel van der Stelt. Hij is bereikbaar via 0183 - 51 67 35 of per e-mail: e.vanderstelt@gemeentealtena.nl.

]]>
Werkzaamheden
news-306 Thu, 28 May 2020 16:35:23 +0200 Woudrichem: Vissersdijk tijdelijk dicht https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/woudrichem-vissersdijk Vanaf 15 juni werken we aan de riolering tussen de Spieringstraat en Vissersdijk 24. Tussen de Spieringstraat en Vissersdijk 24 in Woudrichem leggen we een nieuw riool. Dit doen we om de kans op wateroverlast in de Vissersdijk ter hoogte van nummer 22 en 24 te verminderen. Het werk gebeurt onder archeologische begeleiding.

Start maandag 15 juni

Vanaf 15 juni werken we 2 à 3 weken aan de riolering.

Vissersdijk tijdelijk dicht

Het gedeelte Vissersdijk tussen de Spieringstraat en Vissersdijk 26 wordt ter hoogte van de rioolsleuf opgebroken. Doorgaand autoverkeer in de Vissersdijk is hierdoor niet mogelijk. U kunt er wel te voet komen.

Ergens anders parkeren

Woont u in de buurt van het opengebroken gedeelte? Wilt u dan uw auto tijdelijk ergens anders parkeren? Bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Schapendam.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer Engel van der Stelt via mail: e.vanderstelt@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 - 51 67 35.

 

]]>
Werkzaamheden
news-305 Wed, 27 May 2020 11:50:06 +0200 Denk mee over de toekomst van de Veense Put! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/denk-mee-over-de-toekomst-van-de-veense-put Vul uiterlijk 14 juni de enquête in Op dit moment zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de Veense Put. Dit biedt de mogelijkheid om afspraken te maken met eigenaren, met andere belanghebbenden en met de Provincie.

Een unieke kans om mee te denken

Wat is uw toekomstbeeld bij de Veense Put? En welke onderwerpen vindt u belangrijk? Samen met belanghebbenden willen we uitgangspunten formuleren als basis voor het nieuwe bestemmingsplan. We nemen ook uw mening en ideeën graag mee. Uiteindelijk maken we een afweging tussen de verschillende belangen die er zijn.

Vul uiterlijk 14 juni de enquête in

U kunt uw mening, ideeën en suggesties delen via aandeslag.gemeentealtena.nl. U registreert zich eerst op ons platform om mee te kunnen doen. Na uw registratie kunt u de enquête invullen. Dat duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor uw betrokkenheid!

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-303 Wed, 27 May 2020 11:30:05 +0200 Nieuwe openingstijden milieustations vanaf 1 juni https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-openingstijden-milieustations-vanaf-1-juni Openingstijden tot 1 september 2020 Door de drukte op de milieustations zijn deze al een paar weken langer open. We willen de ruimere openingstijden graag aanbieden tot 1 september. Om dat mogelijk te maken hebben we de openingstijden aangepast. Ook nieuw is dat het milieustation in Giessen woensdagavond tot 19.30 uur open is.

Aangepaste openingstijden van 1 juni tot 1 september:

Milieustation Werkendam
Beyerinckweg 12

Maandag:           10.30 tot 15.30 uur
Dinsdag:             Gesloten
Woensdag:         09.00 tot 13.00 uur
Donderdag:        Gesloten
Vrijdag:               10.30 tot 15.30 uur 
Zaterdag:            08.30 tot 12.30 uur

Milieustation Giessen
Handelsstraat 4

Maandag:           Gesloten
Dinsdag:             10.30 tot 15.30 uur
Woensdag:         15.00 tot 19.30 uur
Donderdag:        10.30 tot 15.30 uur
Vrijdag:               Gesloten
Zaterdag:           08.30 tot 12.30 uur

Het milieustation in Hank blijft voorlopig gesloten voor de veiligheid van u en onze medewerkers. We kunnen daar niet goed 1,5 meter afstand houden.

 

 

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-299 Wed, 20 May 2020 08:22:00 +0200 Inzameling taxussnoeisel https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/inzameling-taxussnoeisel Vanaf 1 juni kunt u weer taxussnoeisel inleveren. Meer dan 15 kilo? Taxus Taxi haalt het gratis bij u op! Stichting Taxus Taxi is ook dit jaar weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen in de strijd tegen kanker. De taxusnaalden bevatten namelijk dé basis grondstof voor chemotherapieën.

Meer dan 15 kilo snoeisel? Taxus Taxi haalt het gratis op!

Ook gemeente Altena doet weer mee met de jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel. Dit jaar komt Taxus Taxi het snoeisel gratis voor de deur ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Vanaf 1 juni kunt u een online afspraak maken via taxustaxi.nl/afspraak. De inzamelactie duurt tot ongeveer eind augustus.

Kleinere hoeveelheden zelf brengen

Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Die kunt u brengen bij de verschillende inzamelpunten. U kunt de inzamelpunten vinden via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Ook kunt u het taxussnoeisel zelf brengen naar de milieustations Giessen en Werkendam, tijdens de normale openingstijden.

Kwaliteit snoeisel is belangrijk

De kwaliteit van het snoeisel is erg belangrijk. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag.  Hele struiken of oude takken van een taxushaag zijn niet te gebruiken. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen af te halen

Om de inzameling voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten, die online vermeld staan op taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Ook bij de milieustations in Giessen en Werkendam kunt u deze materialen ophalen.

Meer informatie

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi vindt u op taxustaxi.nl.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-92 Tue, 19 May 2020 08:02:00 +0200 Dat verdient meer dan een bloemetje..... https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dat-verdient-meer-dan-een-bloemetje Kent u iemand die een lintje verdient? Vrijdag 24 april ontvingen 11 inwoners uit onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding. Misschien kent u ook wel een vrijwilliger die bijzonder werk doet voor de samenleving? Denk aan een vrijwilliger die zich al 20 jaar voor de ouderen in de wijk inzet. Of iemand die een aantal uren per week onderhoud doet op de vereniging. Die persoon zou u wel eens in het zonnetje willen zetten. Niet alleen met een bloemetje, misschien zelfs met een lintje!

U kunt iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding

Ook in 2021 vindt in de gemeente Altena de lintjesregen plaats: dit is op de laatste werkdag voor Koningsdag. Kent u iemand in uw omgeving die al lange tijd vrijwilligerswerk doet? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

U kunt contact met ons opnemen als u iemand wilt voordragen

U kunt dan bellen met Inge van der Burgt via 0183 - 51 62 24 of met Wieneke Scholtens via 0183 - 51 62 02. Of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@gemeentealtena.nl. Zij kunnen aangeven of het vrijwilligerswerk in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding. Zij kunnen u ook alles vertellen over het aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding. Er gelden namelijk verschillende voorwaarden bij de aanvraag. Die voorwaarden leest u hieronder.

U kunt uw aanvraag opsturen voor 1 juli 2020

De deadline voor de lintjesregen voor de lintjesregen in 2021 is 1 juli 2020. Meer informatie in het aanvraagformulier vindt u op www.lintjes.nl.

Wanneer kan een vrijwilliger een Koninklijke Onderscheiding krijgen?

 • De vrijwilliger woont in de gemeente Altena.
 • De vrijwilliger heeft minimaal  15 jaar aaneengesloten vrijwilligerswerk gedaan. Het mag vrijwilligerswerk zijn bij verschillende organisaties.
 • Het gaat om vrijwilligerswerk dat structureel is (niet vrijblijvend). Het vrijwilligerswerk kost minimaal 6 uur per week.
 • De vrijwilliger doet nu nog steeds vrijwilligerswerk of is er korter dan een jaar geleden mee gestopt.
 • Het kan gaan om vrijwilligerswerk in ons gebied, maar ook om vrijwilligerswerk op provinciaal of (inter)nationaal niveau.
 • De vrijwilliger heeft geen vergoeding voor het vrijwilligerswerk gekregen.
 • De vrijwilliger is van onbesproken gedrag

Kijk voor meer informatie op Koninklijke Onderscheidingen

 

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-293 Tue, 12 May 2020 15:20:38 +0200 Brief van Burgemeester Egbert Lichtenberg https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/brief-van-burgemeester-egbert-lichtenberg U hoeft het niet alleen te doen. Dankzij uw inzet kunnen de corona-maatregelen stapje voor stapje versoepeld worden. We zijn er echter nog niet. We moeten volhouden en ons samen in blijven zetten om nieuwe besmettingen te voorkomen. Valt u dat zwaar? Weet dat er mensen zijn die u daarbij willen helpen.

Beste mensen,

Het coronavirus is nu al meer dan 10 weken in ons midden. Het houdt ons allemaal nog steeds in de greep. Gelukkig zijn er wel lichtpuntjes. De IC-bedden in de ziekenhuizen zijn minder bezet met corona-patiënten en het aantal besmettingen gaat heel voorzichtig naar beneden.

Dat is mooi en dat komt door u. DANK daarvoor.

Omdat de meesten van ons echt hun best doen om zich aan de richtlijnen te houden, krijgen we het virus langzaam onder controle. Maar het is nog heel kwetsbaar. Als we het leven van vroeger weer zouden oppakken, als we weer massaal naar buiten gaan, op bezoek gaan, gaan sporten, naar kantoor gaan, dan zijn we weer in een heel snel tempo terug bij af. Dan stijgen de overlijdenscijfers en liggen de bedden in onze ziekenhuizen weer vol.

Dus beste mensen, geniet van de kleine stapjes die we kunnen zetten en houd je aan de richtlijnen!

Corona blijft zeker ook de komende maanden invloed uitoefenen op ons dagelijks leven.

Dat dat niet voor iedereen zo makkelijk is, begrijp ik heel goed

En dan denk ik niet alleen aan de ondernemers en zzp’ers die het zwaar hebben en ook even niet aan de patiënten, thuis of in de ziekenhuizen.

Nee dan denk ik aan u

U, die veel thuis bent, maar dat heel erg lastig vindt. Misschien heeft u het moeilijk omdat u (te) veel alleen bent. U piekert wellicht, u maakt zich zorgen over de toekomst, of over de mensen die u nu niet kunt zien. Misschien kan uw mantelzorger niet komen en heeft u hulp nodig bij praktische zaken.

Weet dat er mensen zijn die u kunnen helpen. Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens.  U hoeft het niet alleen te doen.

Er zijn meer inwoners voor wie dit een moeilijke tijd is

Ook ouders/opvoeders kunnen het zwaar hebben. De basisschoolkinderen zijn weliswaar weer beperkt naar school, zij kunnen ook weer sporten, maar dat betekent niet dat eventuele vragen of problemen daarmee meteen zijn opgelost.
Pubers zijn een groot deel van de dag nog thuis, redt u dat nog, als opvoeder? In combinatie met uw eigen werk dat ook door moet gaan. Gelukkig kan de jeugd tot 18 jaar ook weer beperkt gaan sporten, maar dat betekent niet deze jongeren het makkelijk hebben. En daarmee hun ouders ook niet. Of wellicht heeft u een gehandicapt kind dat nu thuis is zonder dagbesteding of begeleiding, of dat in een instelling verblijft waar geen bezoek mag komen.

Ook voor u zijn er mensen en organisaties die u kunt bellen. Waarmee u uw zorgen kunt delen en die u mogelijk op weg kunnen helpen om op een fijnere manier om te gaan met uw zorgen. Blijf er niet alleen mee rondlopen en zoek hulp!

Maakt u zich zorgen om iemand anders?

Heeft u het idee dat iemand in uw omgeving zich niet redt en hulp nodig heeft? Maakt u zich zorgen over huiselijk geweld in uw omgeving, over mensen met psychische problemen, over mensen die onze taal nog niet goed spreken en daarom de richtlijnen niet goed begrijpen?

Bel en meld uw zorgen!

Naast landelijke diensten bestaan er in Altena ook verschillende lokale hulporganisaties met wie u uw zorgen kunt delen. Vindt u het lastig om alleen uit te zoeken bij wie u terecht kunt? Bij gemeente Altena wijzen medewerkers van OnS Altena u graag de weg naar degene die u het beste kan helpen.

U staat er niet alleen voor!

 

Egbert Lichtenberg
Burgemeester

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-292 Tue, 12 May 2020 15:02:34 +0200 Maaien bermen buitengebied https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/maaien-bermen-buitengebied De biodiversiteit in onze openbare ruimte kan beter. We bekijken dan ook voortdurend waar kansen zijn om de biodiversiteit te bevorderen en hoe we deze kansen het beste kunnen benutten.

Natuurlijk verliezen we daarbij andere belangen, bijvoorbeeld die van de landbouw, niet uit het oog. We zijn hierover in gesprek met ZLTO, Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch en Altena Natuur.

Bij het maaien van de bermen in het buitengebied hebben we het maaien al aangepast waar dat mogelijk is:

 1. In enkele brede bermen (zoals Woudrichemseweg, Dijkgraaf den Dekkerweg) laten we tijdens de eerste maaironde één strook staan.
 2. De sloottaluds maaien we nog maar één keer in plaats van twee keer. Hierdoor krijgen flora en fauna betere kansen.
 3. Rondom bomen en waar mogelijk rondom verkeersobstakels maaien we niet meer bij.

Om een betere biodiversiteit te krijgen bevorderen we meer ecologisch beheer en meer selectief maaien

 1. Als er gemaaid wordt met een klepelmaaier blijft het maaisel liggen. Een nadeel hiervan is dat de bodem verrijkt wordt waardoor de begroeiing eenzijdiger wordt.
 2. Er zijn ook bermen waar ecologisch beheer toegepast wordt door maaien en afvoeren van het maaisel. Het maaisel blijft dan een kleine week liggen zodat zaden kunnen rijpen. Dit bevordert een bloemrijke berm. Langs drukke wegen wordt het maaisel direct opgezogen. Dit doen we om het aantal verkeersbewegingen te beperken.
 3. Op een aantal plaatsen zaaien we bovendien kruidenmengsels in.

Planning maaiwerkzaamheden

 1. In mei maaien we de zichthoeken bij de kruispunten en onoverzichtelijke bochten. Dat zorgt voor overzicht voor het verkeer en dus voor een betere verkeersveiligheid.
 2. In juni en in september maaien we de zichthoeken opnieuw. De bermen worden dan gedeeltelijk of over de volledige breedte gemaaid . Afhankelijk van het weer kan de planning verschuiven.

Laat het maaien over aan de gemeente

We zijn als gemeente bewust bezig met het doorontwikkelen van het maaien van de bermen in het buitengebied. Het is belangrijk dat we de effecten goed kunnen beoordelen.

Het is dan ook niet de bedoeling dat inwoners zelf de bermen vaker en/of vroeger gaan maaien.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-285 Fri, 24 Apr 2020 13:22:13 +0200 Zwemmen in natuurwater https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/zwemmen-in-natuurwater Goede kwaliteit van en zwemveiligheid in natuurwater staan voorop In onze gemeente zijn er naast zwembaden ook zwemlocaties in natuurwater. De strandjes aan de Afgedamde Maas in Andel en Rijswijk, en de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg zijn echter nog niet officieel als zwemlocaties toegewezen door Provincie Noord-Brabant. Dit is wel belangrijk omdat we dan controle hebben op de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemmer.
We hebben het zwemwaterprotocol in gang gezet en de Provincie neemt eind dit jaar een besluit over de officiële aanwijzing. Voor veilige zwemwaterlocaties kijk op: www.zwemwater.nl.

Zwemwaterprotocol is noodzakelijk

Voor het officieel aanwijzen van zwemlocaties is het doorlopen van een protocol noodzakelijk.

Het protocol houdt onder andere in dat wij tijdens het zwemseizoen 2020 achterhalen hoeveel mensen gebruikmaken van de strandjes aan de Afgedamde Maas. Uiteraard wordt daarbij de privacy van de gasten in acht genomen. Daarnaast worden monsters van het water genomen om de kwaliteit van het water te meten. In het najaar presenteren wij de onderzoeksresultaten aan Omgevingsdienst en Rijkswaterstaat.

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober maar ziet er dit jaar anders uit

De richtlijnen van het RIVM om het coronavirus te bestrijden, gelden ook voor zwemlocaties. Strandjes horen namelijk tot de openbare ruimte en hier gelden dezelfde RIVM-regels als op straat. Voor actuele informatie daarover kunt u terecht op www.zwemwater.nl/nieuws#CoronaProtocol

Voor de Put aan de Omloop geldt een permanent negatief zwemadvies

Eind 2019 is  door de Provincie Noord-Brabant en gemeente Altena vastgesteld dat de Put aan de Omloop niet meer geschikt is om in te zwemmen. Dit betekent dat hier een permanent negatief zwemadvies geldt. Wij vragen u dan ook om hier niet te gaan zwemmen of uw hond te laten zwemmen.  De slechte kwaliteit van het water met name door de aanwezigheid van blauwalg, kan namelijk de gezondheid van de zwemmers en honden in gevaar brengen.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-271 Tue, 24 Mar 2020 15:37:08 +0100 Woudrichem: werkzaamheden Middelvaart https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/woudrichem-werkzaamheden-middelvaart Herstellen bestrating en asfaltverharding Van maandag 30 maart tot ongeveer eind juni herstellen we de bestrating en asfaltverharding aan de Middelvaart. Het gaat om het gedeelte tussen de Baljuw en de Burgemeester van Rijswijkstraat. Dit gedeelte is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding is aangegeven.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-249 Wed, 26 Feb 2020 09:27:15 +0100 Hank: Korenstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hank-korenstraat Vervangen riolering en herinrichten Korenstraat Vanaf 2 maart starten wij met het vervangen van de riolering en het herinrichten van de Korenstraat in Hank. De werkzaamheden duren ongeveer tot 17 juli.

Tijdens deze werkzaamheden zal een omleiding voor het doorgaand verkeer worden ingesteld.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 516100

]]>
Werkzaamheden
news-231 Tue, 21 Jan 2020 16:09:47 +0100 Kappen van slechte en dode bomen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kappen-van-slechte-en-dode-bomen Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom We zijn gestart met het kappen van bomen. Het gaat om bomen die ziek zijn, onveilig door takbreuk, en bomen die grote overlast veroorzaken. Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom. Lees hier welke bomen we waar kappen en wat de reden is.

Planten van nieuwe bomen

Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, moet de gemeente nieuwe bomen terugplanten. Behalve als de bomen gekapt zijn om andere bomen meer groeiruimte te geven (dunnen). Soms kan de nieuwe boom niet precies op dezelfde plaats terugkomen. Bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen liggen of door onvoldoende groeiruimte boven de grond. In dat geval plant de gemeente de nieuwe boom in de buurt terug.

 

]]>
Werkzaamheden
news-178 Mon, 14 Oct 2019 15:12:58 +0200 Bladkorven https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/bladkorven Op verschillende locaties zijn weer bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn gezet op locaties  waar gemeentelijke bomen staan die door bladval voor overlast zorgen. 

Spelregels bladkorf

Wilt u alleen bladafval in de bladkorf doen? Dan voorkomt u dat de korf verwijderd wordt als gevolg van verkeerd gebruik. Takken, stronken, groente- fruit- en tuinafval horen niet thuis in de bladkorf. Takken kunnen door de mazen van de korf steken, waardoor bij leegmaken de korf kapot gaat. Ook zijn takken en ander groenafval moeilijker te composteren en  dan is het verwerkingstarief hoger. Eigen tuinafval voert u daarom af via uw groene container of naar een milieustation.

De bladkorven worden één keer per week geleegd als ze voor meer dan de helft vol zijn. Als er door storm of vorst veel blad gevallen is, zamelen we extra in.

Blad opruimen door gemeente

Tijdens het dagelijks onderhoud wordt blad opgeruimd waar het gevaarlijke situaties kan opleveren voor het verkeer. Vooral voor fietsers kunnen bladhopen gevaarlijk zijn. Wilt u daarom ook geen blad op de weg vegen?

Medewerkers van de gemeente en MidZuid ruimen het overige blad op in drie grote rondes, vanaf begin november. Uitgangspunt is dat al het hinderlijke blad op gazons en wegen uiterlijk half december opgeruimd is. Tussen struiken blijft het blad gewoon liggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Wilko Voerman via w.voerman@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 69 00.

]]>
news-172 Fri, 11 Oct 2019 14:47:22 +0200 Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/problemen-jeugdhulpaanbieder-juzt In BN De Stem van 11 oktober heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ook kinderen uit gemeente Altena krijgen hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

]]>
news-170 Wed, 09 Oct 2019 10:48:00 +0200 Gemeenteraad beveelt Egbert Lichtenberg aan als nieuwe burgemeester van Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeenteraad-beveelt-egbert-lichtenberg-aan-als-nieuwe-burgemeester-van-altena Aanbeveling bij Minister van Binnenlandse Zaken De gemeenteraad van Altena beveelt drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan als burgemeester van Altena.

Dat maakte Theo Meijboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend raads-voorzitter op 8 oktober 2019 bekend tijdens een openbare raadsvergadering.

“Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester”. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Egbert Lichtenberg, de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevings-bewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen.

Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Egbert Lichtenberg is momenteel algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA / MidZuid B.V., het sociaal werkbedrijf in West-Brabant. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar startte met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. ‘Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek’ waren de belangrijkste uitkomsten.
In totaal solliciteerden 13 kandidaten. Egbert Lichtenberg  voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.

]]>
Gemeenteraad
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/energie-voor-en-door-altena Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ons-altena Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden