Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Tue, 26 Jan 2021 15:57:16 +0100 Tue, 26 Jan 2021 15:57:16 +0100 news-475 Tue, 26 Jan 2021 15:48:58 +0100 Uitnodiging vervolgsessies Mobiliteitsvisie 2040. https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/uitnodiging-vervolgsessies-mobiliteitsvisie-2040 Denkt u mee? De gemeente Altena werkt samen met inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven aan de Mobiliteitsvisie 2040. We nodigen u uit voor drie bijeenkomsten voor het verder concreet maken van de hoofdlijnen die zijn opgesteld.

Eind 2020 is een enquête onder inwoners gehouden, zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en zijn we in gesprek gegaan met inwoners over welke thema’s belangrijk zijn. Op basis hiervan zijn hoofdlijnen geformuleerd. Na vaststelling hiervan door de gemeenteraad op 9 februari willen we de hoofdlijnen verder uitwerken. Dit doen we graag samen met u.

Meld u aan voor de bijeenkomsten

In drie brede bijeenkomsten gaan we in gesprek over de hoofdlijnen voor de mobiliteitsvisie en maken we de hoofdlijnen samen met u verder concreet. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 11 februari 2021, donderdag 4 maart 2021 en donderdag 1 april 2021, steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur. Elke bijeenkomst bouwen we samen verder aan de mobiliteitsvisie en zetten we inhoudelijke stappen. Als u wilt deelnemen vragen wij u daarom ook bij elke sessie aanwezig te zijn.

Meld u aan voor deze bijeenkomsten via www.gemeentealtena.nl/mobiliteit2040

Vanwege de coronamaatregelen gaan wij er vanuit dat de bijeenkomsten digitaal plaatsvinden.

Bel of mail ons als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Martijn Ciere via m.ciere@gemeentealtena.nl of via telefoonnummer 0183 - 51 67 90 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-474 Tue, 26 Jan 2021 13:29:16 +0100 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/van-de-gemeenteraad-51 Raadsvergaderingen voorlopig digitaal Vanwege de recente ontwikkelingen rondom corona zijn álle bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad van Altena voorlopig digitaal.  Al eerder koos de raad er voor de Altenaronde en Altenatafel digitaal te houden. Nu geldt dat ook voor de raadsvergaderingen.

Sinds het begin van de coronacrisis bekijkt het presidium, het dagelijks bestuur van de raad, per vergadering wat mogelijk en verantwoord is bij de actuele richtlijnen en regels. De veiligheid, maar ook het kunnen nemen van goede besluiten voor de gemeente Altena staan voorop. Tot en met december vorig jaar vergaderde de raad in het gemeentehuis, fysiek, met 17 van de 31 raadsleden. Deze maand zou gestart worden met vergaderen op externe locaties, waar meer ruimte is voor een coronaproof-bijeenkomst. Gezien de huidige omstandigheden en maatregelen, kiest de raad nu voor volledig digitaal vergaderen.

De eerstkomende raadsvergadering is op 9 februari. Deze begint om 19.30 uur en is live te volgen via de live stream (https://altena.raadsinformatie.nl/live).

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-473 Mon, 25 Jan 2021 15:56:04 +0100 Heb aandacht voor elkaar! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/heb-aandacht-voor-elkaar Terugblik op corona-belactie gemeenteraad ‘Heb aandacht voor elkaar!’ was een oproep van meerdere inwoners met wie de raadsleden spraken tijdens de corona-belactie afgelopen december. Raads- en burgerleden belden met circa 100 inwoners en stelden hen de vraag: ‘Hoe gaat het met u in coronatijd?’.

Zij hielden gesprekken met verschillende inwoners uit verschillende kernen. Met ondernemers, zorgmedewerkers, leerkrachten, inwoners actief bij verenigingen, bij de kerk, mantelzorgers, ouderen en jongeren, mensen met gezinnen en alleenstaanden. Ook sprak de gemeenteraad met burgemeester en wethouders. Zo wil de raad zich een beeld vormen van de gevolgen van de coronacrisis in de gemeente Altena. De actie leverde mooie en nuttige gesprekken op. Hieronder een overzicht van onderwerpen die inwoners het vaakst noemden.

Eenzaamheid

Mensen maken zich zorgen over de gevolgen van het hebben van weinig sociale contacten. Ouderen die weinig bezoek ontvangen, jongeren die zich vervelen, volwassenen die niet kunnen sporten met anderen. Eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren werd vaak genoemd.

Onzekerheid

Uit de gesprekken blijkt vooral dat de coronacrisis onzekerheid met zich meebrengt. Over de (mentale) gezondheid, werk, onderwijs en toekomst.  Veel ondernemers, met name uit het mkb, zzp’ers en horeca-ondernemers, zien hun inkomsten terugvallen of zelfs dreigende faillissementen. Verenigingen zien hun ledenaantallen afnemen en/of vrezen het gebrek aan inkomsten.

Ook kansen

Er zijn ook ondernemers die juist het omgekeerde ervaren, zoals bouwbedrijven en supermarkten. En in de versnelde ontwikkeling van het online-ondernemen zien sommigen juist nieuwe mogelijkheden.

Houden aan coronaregels

Een aantal inwoners gaf aan dat het best lastig is je te altijd te houden aan de coronaregels en dat deze in hun ogen niet altijd duidelijk zijn. Wel begrijpen de meesten de noodzaak ervan. Zij ergeren zich aan mensen die zich niet aan de regels houden.

Gevolgen thuisonderwijs

Een ander vaak genoemd zorgpunt was de sluiting van de scholen en dat kinderen vanuit huis onderwijs volgen. Ouders en leerkrachten maken zich zorgen over eventuele leerachterstanden, maar ook het gebrek aan contacten met andere kinderen en de leerkracht.

‘Dat moet u vaker doen’

De meeste van de gebelde inwoners stelden de gesprekken op prijs. ‘Dat moet u vaker doen’ werd er wel opgemerkt. De meeste raadsleden ervaarden de gesprekken eveneens als waardevol.

Citaten raadsleden:

null 

‘Mensen die ik sprak waren verrast om op deze manier met de raad in contact te komen. Het was ook geen politiek wervingsverhaal, maar aanhoren wat de beleving was.  De hoop op betere tijden was bij allen de afsluiting.’ Philip den Haan, AltenaLokaal

null 

‘Wat opviel was het verschil van de impact. Op persoonlijk vlak heeft iedereen last, maar economisch zijn de lasten niet gelijk verdeeld.’ Pim Bouman, VVD

null 

Het gemis aan sociale contacten en zorgen over hoe het verder gaat als we weer terug naar ‘normaal’ gaan. Dat kwam in de gesprekken naar voren.’ Anne-Wil Maris, Progressief Altena

null 

Met name vanuit de evenementenhoek heb ik nieuw inzicht gekregen, namelijk dat de wereld echt veranderd is. Dat bijvoorbeeld leveranciers, anders dan voor de crisis nu echt financiële garanties vooraf vragen.’ Wijnand van der Hoeven, ChristenUnie

null 

‘Niet alleen het contact met de mensen met de raadsleden was positief maar vooral ook is het contact positief geweest voor de raadsleden.’ Pauline van den Tol, PvdT

null 

‘Mensen maken zich zorgen, maar ik vond het ook pvallend hoe positief sommigen blijven. Een meneer zei bijvoorbeeld: ‘We maken zelfs tijdens de strengste maatregelen toch de grootste lol met elkaar.’ Theo Meijboom, SGP

null 

‘Ik vond het fijn om de verhalen van inwoners te horen en hierover met hen in gesprek te gaan.Ik denk dat we hiermee echt laten zien dat we willen weten hoe het de inwoners van Altena vergaat in deze coronatijd.’ Tineke Zaal-Van der Steen, CDA

Vervolg

Met de komst van het vaccin lijkt een einde van de pandemie in zicht. Maar gezien de laatste ontwikkelingen, weten we dat we er voorlopig nog niet zijn. En dat de impact groot is, is duidelijk. De raad gaat de komende tijd nader in gesprek met burgemeester en wethouders over hoe als gemeentebestuur in te kunnen spelen op de gevolgen van de crisis: waar moet de nadruk liggen en wat kan de gemeente doen.  

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-471 Mon, 25 Jan 2021 15:45:02 +0100 Kappen van slechte en dode bomen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kappen-van-slechte-en-dode-bomen-1 Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, planten we nieuwe bomen terug De gemeente is gestart met het kappen van bomen. Het gaat om bomen die ziek zijn, onveilig door takbreuk, en bomen die grote overlast veroorzaken.

Geel kruis

Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom.

Planten van nieuwe bomen

Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, planten we nieuwe bomen terug. Behalve als de bomen gekapt zijn om andere bomen meer groeiruimte te geven (dunnen). Soms kan de nieuwe boom niet precies op dezelfde plaats terugkomen. Bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen liggen of door onvoldoende groeiruimte boven de grond. In dat geval plant de gemeente de nieuwe boom in de buurt terug.

Welke bomen we waar kappen en wat de reden is kunt u lezen op www.gemeentealtena.nl/bomen

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht Werkzaamheden
news-470 Mon, 25 Jan 2021 15:39:56 +0100 De Wintergames gaan door, in aangepaste vorm https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/de-wintergames-gaan-door-in-aangepaste-vorm Al een aantal weken kunnen kinderen in deze gekke lockdowntijd ’s middags meedoen met de Altena Wintergames. In alle kernen van de gemeente organiseren de sportcoaches sportieve activiteiten voor de jeugd tot en met 17 jaar.

We passen de activiteiten aan

Uit de massale aanmeldingen en reacties van ouders maken we op dat de Wintergames in trek zijn. We gaan dan ook door! Wel passen we de activiteiten aan, in lijn met de aangescherpte maatregelen van de regering.

Zo zijn de activiteiten in circuitvorm, zodat we zoveel mogelijk spreiding hebben. De maximum groepsgrootte is 12 kinderen. In de planning houden we er rekening mee dat er niet te veel ouders op hetzelfde tijdstip hun kinderen komen brengen of halen.

Komt u kinderen halen/brengen: houd 1,5 m afstand

We vragen ook aan ouders die hun kinderen komen brengen naar de Wintergames om zich te houden aan de maatregelen: houd 1,5 m afstand van anderen.

Nieuwe programma bekend

Het aangepaste programma is inmiddels bekend en te vinden op Facebookpagina Buurtsportcoachaltena en de website sportcoachaltena.nl

Op deze manier hopen we deze tijd samen, gezond, en sportief door te komen!

]]>
Nieuwsoverzicht
news-469 Mon, 25 Jan 2021 15:23:28 +0100 Webinar 'Zon, wind en warmte in West-Brabant' https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/webinar-zon-wind-en-warmte-in-west-brabant Woensdag 10 februari 20.00 – 21.15 uur Binnen de regio West-Brabant – waar Altena onder valt – worden afspraken gemaakt over waar en hoe we beste duurzame energie kunnen opwekken. Graag vertellen we u daar meer over tijdens een online bijeenkomst – een webinar – woensdag 10 februari, van 20.00 tot 21.15 uur.

Duurzame energie in de regio

In het webinar nemen experts u mee in de plannen en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in onze regio. De uitzending is een afwisselend programma van gesprekken in de studio en filmpjes op locatie. U krijgt meer informatie over de omslag naar een duurzame energievoorziening. In de uitzending worden de plannen, het proces en gemaakte keuzes voor duurzame energie in de regio West-Brabant toegelicht. Via de chat kunt u vragen stellen.

Aanmelden

Meld u aan voor het gratis webinar via: energieregiowb.nl -> Actueel -> Webinar. Vlak voor de uitzending begint ontvangt u de link om mee te kijken.

Minder CO2 -uitstoot

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen. Hoe dat moet wordt onderzocht in 30 energieregio’s in Nederland. Elke regio bekijkt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas. Dit plan noemen we de Regionale Energiestrategie (RES).

De eerste versie van dit plan – RES 1.0 – is nu af. Dit plan is tot stand gekomen In samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Wilt u voorafgaand van het webinar al meer te weten komen, neem dan een kijkje op de website: www.energieregiowb.nl.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-468 Mon, 25 Jan 2021 15:17:23 +0100 Onze dienstverlening en de avondklok https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onze-dienstverlening-en-de-avondklok Dienstverlening tot 19.00 uur In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Gemeentelijke dienstverlening tot 19.00 uur

Tijdens de periode van de avondklok zijn de balies van het gemeentehuis en het milieustation Giessen op avondopstellingen open tot 19.00 uur.

 • Balies gemeentehuis: dinsdag- en donderdagavond tot 19.00 uur in plaats van 20.00 uur.
 • Milieustation Giessen: woensdagavond tot 19.00 uur in plaats van 19.30 uur.

Oud papier uiterlijk 17.00 uur aan straat

In een aantal dorpen van Altena wordt het oud papier opgehaald in de avond. Wilt u tijdens de periode van de avondklok het oud papier voor 17.00 uur aan de straat zetten? De inzamelaars beginnen eerder, zodat ook zij op tijd thuis zijn.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-467 Thu, 21 Jan 2021 10:01:51 +0100 Ben je ondernemer? Doe mee met de ondernemerspeiling! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ben-je-ondernemer-doe-mee-met-de-ondernemerspeiling Bijna 3.000 bedrijven in Altena ontvangen de vragenlijst Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Altena. Graag willen we van hen horen hoe zij onze dienstverlening ervaren. Daarom voert I&O Research voor ons een ondernemingspeiling uit. Uiteraard blijft corona niet ongenoemd. De onderzoeksresultaten geven ons meer inzicht in de wensen en ambities van bedrijven en instellingen. Daarop kunnen we onze dienstverlening aanpassen. 

Bijna 3.000 bedrijven in Altena ontvangen deze vragenlijst

In de week van 18 tot 23 januari ontvangt een willekeurige selectie van bijna 3.000 bedrijven een uitnodiging voor het onderzoek. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Vertegenwoordig uw sector, doe mee met het onderzoek en vertel erover aan uw relaties! Hoe meer deelnemers, hoe groter het resultaat, hoe beter het ondernemers- en vestigingsklimaat in Altena.

I&O Research voert de ondernemerspeiling uit

I&O Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat voor meerdere gemeenten dergelijke peilingen uitvoert.

Heeft u vragen over de ondernemerspeiling?

Neem dan contact op met de gemeente Altena:

•                     Team Publiek, Nicole de Vet, n.devet@gemeentealtena.nl ;
of
•                     Team Ondernemen, Henry de Vaan, h.devaan@gemeentealtena.nl.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-466 Tue, 19 Jan 2021 12:49:25 +0100 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/van-de-gemeenteraad-49 De Altenatafel op 25 en 26 januari is digitaal in plaats van fysiek De Altenatafel, de ronde waarin de raad met elkaar in gesprek en debat gaat over agendapunten, is op 25 en 26 januari. 

Altenatafel ook digitaal

De Altenatafel op 25 en 26 januari is digitaal in plaats van fysiek. Het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, besloot voorlopig zo veel mogelijk digitaal te gaan vergaderen vanwege de huidige corona-situatie. De Altenaronde was al digitaal en dat geldt nu ook voor de Altenatafel.

Over de vorm (digitaal of fysiek) van de raadsvergaderingen neemt het presidium later een besluit.

Sinds het begin van de coronacrisis bekijkt het presidium per vergadering telkens wat mogelijk en verantwoord is bij de actuele richtlijnen en regels. De veiligheid, maar ook het kunnen nemen van goede besluiten voor de gemeente Altena staan voorop.

Op de agenda van 25 januari (onder voorbehoud):

Visie Mobiliteit en Visie Wonen

En op de agenda van 26  januari (onder voorbehoud):

ANWB Automaatje,  Regionaal beleidskader beschermd wonen,  Muziekonderwijs, Wijziging begroting SVHWV (Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffing en Waardebepaling).

De volledige agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl

Volgen via de live stream

Bij de vergaderingen van de raad kan, vanwege de coronamaatregelen, geen publiek zijn.  Maar u kunt deze wel live volgen via de live stream: altena.raadsinformatie.nl/live (ook via de website van de gemeente: www.gemeentealtena.nl)

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad, heeft u vragen over de vergaderingen, wilt u een keer inspreken of bijvoorbeeld een initiatief presenteren tijdens de inloop? Neem dan contact op met de raadsgriffie:

 •            telefonisch via 0183 – 51 61 00
 •            via mail: griffie@gemeentealtena.nl
 •            via whatsapp:  06 – 22 15 60 88.

Meer informatie over de gemeenteraad vindt u ook op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad en over de raadsvergaderingen op altena.raadsinformatie.nl

]]>
Nieuwsoverzicht
news-465 Tue, 19 Jan 2021 12:42:41 +0100 Mogelijkheden windenergie Gorinchem https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/mogelijkheden-windenergie-gorinchem Online informatiebijeenkomst 27 januari Gemeente Gorinchem onderzoekt de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie bij bedrijventerrein Avelingen. Zij vragen inwoners, bedrijven en organisaties om mee te denken. Woensdagavond 27 januari is er een online informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is van 20.00 tot 21.30 uur en is gratis. In het webinar vertelt de gemeente Gorinchem waarom er bij bedrijventerrein Avelingen naar windenergie gekeken wordt, en waar ze nu staan. Er is gelegenheid tot vragen stellen.

Aanmelden webinar

Heeft u als inwoner van Altena interesse in deze online bijeenkomst? Meld u aan via www.gorinchem.nl/windenergie

]]>
Nieuwsoverzicht
news-464 Tue, 19 Jan 2021 12:36:55 +0100 In problemen door de toeslagenaffaire? Laat het ons weten! https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/in-problemen-door-de-toeslagenaffaire-laat-het-ons-weten Er is ondersteuning mogelijk bij schulden, verlies van werk en inkomen, opvoedingsproblemen In Nederland zijn duizenden ouders getroffen door problemen bij de kinderopvangtoeslag. Ook in Altena wonen er ouders die door de Belastingdienst onterecht beschuldigd zijn van fraude. De Belastingdienst compenseert hen daar financieel voor. Komt u in aanmerking voor compensatie maar is dat niet voldoende voor u? Heeft u door de toeslagenaffaire problemen gekregen rondom huisvesting, werk en inkomen, zorg of opvoeding van uw kinderen? Neem contact op met OnS Altena!

Gemeente Altena biedt getroffen ouders ondersteuning op meerdere vlakken

Staatssecretaris A. van Huffelen, van Financiën en Toeslagen, heeft alle gemeenten gevraagd getroffen ouders te benaderen en ondersteuning te verlenen. Vanwege de privacywet mag de Belastingdienst de gemeente Altena geen gegevens verstrekken. Daarom doen wij een oproep aan getroffen ouders in Altena om contact op te nemen. Er is ondersteuning mogelijk bij schulden, verlies van werk en inkomen, opvoedingsproblemen.

Aarzel niet en neem contact op met OnS Altena, bereikbaar via 0183 – 51 60 60.

We zijn er om u te helpen uw leven weer op de rit te krijgen.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-463 Fri, 15 Jan 2021 15:12:00 +0100 Heeft u een top idee voor een activiteit voor jongeren in coronatijd? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/heeft-u-een-top-idee-voor-een-activiteit-voor-jongeren-in-coronatijd Laat het ons weten, vóór 1 februari! Het beste idee wordt beloond met € 10.000. Jongeren kunnen wat ontspanning gebruiken in coronatijd. Het kabinet stelt gemeenten subsidie ter beschikking om activiteiten voor hen te organiseren. Gemeente Altena roept organisaties en bedrijven in Altena op om een activiteit te bedenken. Een activiteit voor jongeren om hun mentale weerbaarheid te vergroten en eenzaamheid te verkleinen. Een deskundige jury beoordeelt de ideeën. Het beste idee wordt beloond met € 10.000.

De activiteit heeft de volgende voorwaarden:

 • Doelgroep ‘jongeren van 13 tot 18 jaar’;
 • Thema ‘vergroten mentale weerbaarheid’, ‘verkleinen eenzaamheid’;
 • Minimaal 200 deelnemers;
 • Combinatie offline en online;
 • Coronaproof.

Neem in je idee het volgende op:

 • De naam van je organisatie of bedrijf; alleen een organisatie of bedrijf mag meedoen;
 • Waarom, hoe, wat, voor wie, waar organiseer je?;
 • De datum en het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt, in elk geval vóór 1 maart 2021;  
 • Een kostenraming;
 • Een pitch in video van anderhalve minuut.

Stuur je idee op vóór 1 februari naar f.zwol@gemeentealtena.nl.

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-460 Wed, 13 Jan 2021 10:13:15 +0100 Wat is uw mening over het beheer en onderhoud van water in onze gemeente? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wat-is-uw-mening-over-het-beheer-en-onderhoud-van-water-in-onze-gemeente Vul de enquête in voor 30 januari Samen met het Waterschap Rivierenland werken wij aan een beheerplan voor het beheer en onderhoud van het water in onze gemeente. Dit gaat over al het water binnen de bebouwde kom zoals greppels, watergangen (sloten), vijvers en singels.

Misschien woont u aan het water of recreëert u op of aan het water. En natuurlijk maakt het water onderdeel uit van de kwaliteit van uw leefomgeving.

Wat is uw mening over het huidig en toekomstig beheer van het stedelijk water?

Wat vindt u belangrijk en welke ideeën heeft u? Dat horen wij graag.

Het invullen van de enquête kost maar een paar minuten. De resultaten verwerken wij in het beheerplan. Invullen kan tot 30 januari.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-459 Thu, 07 Jan 2021 16:09:10 +0100 Gemeente ontvangt CO2 certificaat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-ontvangt-co2-certificaat Gemeente Altena is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Vlak voor kerst ontving de gemeente Altena het certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Met de certificering zetten we weer een stap op weg naar een CO2-neutraal Altena.

Voetafdruk verlagen

De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Het brengt het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen en openbare verlichting, brandstofverbruik van onze voertuigen en de zakelijke kilometers in kaart. Ieder jaar bepalen we hoe we onze CO2-voetafdruk verder kunnen verlagen.

Gemeente Altena is één van de elf gemeenten die zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Ook veel bedrijven, waaronder uit Altena, zijn gecertificeerd en houden hun CO2 voetafdruk bij met dit meetinstrument.

Wethouder Roland van Vugt: “Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van dit college. Het gemeentehuis zelf is al heel energiezuinig. We zijn bezig met een plan om andere gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Zo gebruiken de MFA’s nauwelijks gas en komen er zonnepanelen op de daken van de nieuwe brandweerkazernes. Ook investeren we in verduurzaming van onze scholen. Onze dienstauto’s zijn elektrisch. Ook zijn we bezig het materieel van de buitendienst te verduurzamen. De openbare verlichting is voor bijna 70% led.
Als gemeentelijke organisatie geven we graag het goede voorbeeld. Zo hopen we anderen te inspireren. Want uiteindelijk staan we met elkaar voor een grote energieopgave.”

 

]]>
Homepage publicatie
news-457 Tue, 05 Jan 2021 12:22:52 +0100 Heeft u uw kind al aangemeld voor de basisschool? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/heeft-u-uw-kind-al-aangemeld-voor-de-basisschool Door coronamaatregelen zijn er geen open dagen Is uw kind 3  jaar oud en heeft u al een basisschool gekozen? Door de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen open dagen.

Op de meeste scholen kunt u langskomen om kennis te maken en een kijkje in de klas te nemen. Op andere scholen kan dit na schooltijd.

Wilt u gaan kijken op een basisschool? Maak hiervoor dan altijd een afspraak.

Een overzicht van alle scholen in de gemeente Altena vindt u op www.gemeentealtena.nl/scholen

]]>
Nieuwsoverzicht
news-456 Tue, 05 Jan 2021 12:19:31 +0100 Rijswijk: herstraten Slagboomstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/rijswijk-herstraten-slagboomstraat De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken Maandag 18 januari starten we met het herbestraten van de Slagboomstraat in Rijswijk.

De weg krijgt een nieuwe, stillere bestrating. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Adriaan Lievaart via 0183 – 51 67 67.

]]>
Werkzaamheden
news-447 Mon, 21 Dec 2020 15:58:28 +0100 Een juiste WOZ-waarde voor iedereen belangrijk https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/een-juiste-woz-waarde-voor-iedereen-belangrijk Het is belangrijk dat de WOZ-waarde juist is Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingen namens de gemeente. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeente ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Het is voor u belangrijk dat de WOZ-waarde juist is. Een aantal belastingen, waaronder de OZB-belasting, is namelijk gebaseerd op deze WOZ-waarde. Daarnaast gebruikt de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde voor het bepalen van het huurwaardeforfait en gebruiken sommige hypotheekverstrekkers de waarde bij het bepalen van de hypotheekrente.

Ook voor de gemeente is een juiste WOZ-waarde belangrijk. Met een juiste WOZ-waarde kunnen wij de belastingdruk eerlijk verdelen en het goede belastingtarief bepalen.
Tot slot: wanneer de WOZ-waarde correct is, zijn er minder bezwaren en lagere maatschappelijke kosten. Redenen genoeg dus waarom de WOZ-waarde goed moet zijn.

Op dit moment is SVHW volop bezig met het zorgvuldig bepalen van de WOZ-waarden voor een juiste  aanslagoplegging in 2021. Dit doet SVHW met taxatiemodellen waarin de gegevens van uw woning of bedrijfspand en actuele marktgegevens zijn opgenomen. Uiteraard controleren de SVHW taxateurs de uitkomsten en passen zij deze indien nodig aan.

De komende tijd informeren we u over het tot stand komen van de WOZ-waarde en wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde. Het bepalen van de WOZ-waarde blijft immers mensenwerk.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-380 Wed, 30 Sep 2020 12:55:02 +0200 Werkendam: Waterberging in VervoornePolder https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/waterberging-in-vervoornepolder-bij-werkendam-1 Er komt een waterberging van drie hectare bloemrijk grasland. Die wordt gerealiseerd aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam. Begin oktober start Waterschap Rivierenland met de werkzaamheden. De waterberging is een van de maatregelen na de wateroverlast van enkele jaren geleden.

Met de waterberging proberen we wateroverlast bij extreme regen zoveel mogelijk te beperken. Door de polder af te graven kan het water hiernaartoe. Omdat het maaiveld wordt verlaagd, ontstaat een nat en bloemrijk grasland. Als het gebied bij hevige regen onder water loopt, kan er 19.000 m3 water in. Waterschap en gemeente dragen elk de helft van de kosten voor de wateroverlastmaatregelen.

Grond in de buurt

Uit het gebied wordt eerst 35.000 kuub grond gegraven. Deze grond wordt binnen de gemeente slim gebruikt. Een deel gaat naar de Noordwaard. Het Waterschap gebruikt de grond voor het verbeteren van enkele kades en het aanleggen van opritten. Een ander deel gebruiken we voor de nieuwe wijk in Werkendam Achter de Schans.

Niet over de Schans

Om verkeersoverlast tegen te gaan, vindt het grondtransport plaats over een platenbaan die parallel aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg komt te liggen tot aan de Borcharenweg. De vrachtwagens rijden niet over de Schans. De waterberging moet deze winter gereed zijn.

Vervoorne Polder

De waterberging wordt aangelegd in de Vervoorne Polder, één van de eerste gebieden die na de Sint Elisabethsvloed van 1421 werd teruggewonnen op de zee. De polder werd bemalen door de molen aan de Schenkeldijk. Voorbij de Schenkeldijk lag in de 19e eeuw het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, gevoed door de Papsluis.

]]>
Werkzaamheden
news-172 Fri, 11 Oct 2019 14:47:22 +0200 Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/problemen-jeugdhulpaanbieder-juzt In BN De Stem van 11 oktober heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ook kinderen uit gemeente Altena krijgen hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

]]>
news-170 Wed, 09 Oct 2019 10:48:00 +0200 Gemeenteraad beveelt Egbert Lichtenberg aan als nieuwe burgemeester van Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeenteraad-beveelt-egbert-lichtenberg-aan-als-nieuwe-burgemeester-van-altena Aanbeveling bij Minister van Binnenlandse Zaken De gemeenteraad van Altena beveelt drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan als burgemeester van Altena.

Dat maakte Theo Meijboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend raads-voorzitter op 8 oktober 2019 bekend tijdens een openbare raadsvergadering.

“Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester”. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Egbert Lichtenberg, de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevings-bewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen.

Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Egbert Lichtenberg is momenteel algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA / MidZuid B.V., het sociaal werkbedrijf in West-Brabant. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar startte met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. ‘Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek’ waren de belangrijkste uitkomsten.
In totaal solliciteerden 13 kandidaten. Egbert Lichtenberg  voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.

]]>
Gemeenteraad
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/energie-voor-en-door-altena Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ons-altena Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden