Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Programma circulair voedselsysteem

De maaltijd van morgen: lokaal, duurzaam en gezond

Een bord met gezond eten, uit Altena, duurzaam geteeld/geproduceerd, zonder verspilling. Zo ziet het voedselsysteem in Altena er in 2046 uit.

Anders omgaan met grondstoffen

We willen dat Altena een gemeente is en blijft waar je goed kan wonen, werken en leven. Om dat in de toekomst zo te houden, moeten we anders omgaan met energie, grondstoffen en elkaar. Deze andere manier heet de ‘circulaire economie’. In zo’n economie hergebruiken we zoveel mogelijk grondstoffen, en is er weinig afval.

Circulair voedselsysteem in 2046

De circulaire economie gaat over bouwen, reizen, voedsel, spullen en industrie. Dat kunnen we niet allemaal tegelijk aanpakken. Daarom beginnen we in Altena met één thema, namelijk voedsel. Daarmee bedoelen we alle onderdelen van de voedselketen en alle betrokken partijen. Dus producenten, vervoerders, industrie, supermarkten, horeca, onderwijs, overheid en consumenten.

Altena heeft een grote en innovatieve landbouw- en agrofoodsector. Vele mooie bedrijven en initiatieven dragen bij aan duurzame voedselproductie en aan het beheer en de (be)leefbaarheid van ons platteland. Daar zijn we trots op. Samen met hen, en ook met inwoners, organisaties, ondernemers, onderwijs en andere overheden hebben we gewerkt aan een plan voor een circulair voedselsysteem in Altena.

Samenwerken

De transitie naar een circulair voedselsysteem raakt iedereen op verschillende manieren. Aan de ene kant gezond, lokaal en betaalbaar voedsel voor inwoners. Aan de andere kant het ontwikkelen van een circulaire bedrijfsvoering en nieuwe en duurzame verdienmodellen voor ondernemers. Dat vraagt ruimte voor experimenten, vertrouwen, kennis delen, en tijd.

Circulair denken en doen

De overgang naar een circulaire economie en circulair voedselsysteem is niet van de een op de andere dag gemaakt. We staan nog maar aan het begin. Daarom is het belangrijk dat overheid, inwoners, ondernemers, onderwijs en organisaties samenwerken en elkaar steunen. Zodat circulair denken en doen heel gewoon wordt in Altena.

Programma circulair voedselsysteem

In 2018 werd het Manifest ‘De kracht van Altena’ gepresenteerd. Dit initiatief ontstond vanuit ondernemers en onderwijs. Gemeente en belanghebbenden vonden elkaar om te komen tot het sluiten van voedselkringlopen in Altena. Kennisdeling en samenwerking tussen partijen stond hierbij centraal. Het programma circulair voedselsysteem dat gemeente Altena samen met de partners heeft ontwikkeld, is hiervan een verdere uitwerking. In het programma staan zeven doelen centraal. Dit initiatief ontstond vanuit ondernemers, onderwijs en organisatie.

   

Recent Nieuws

Bekijk meer nieuws