Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt.

Als deze kinderen in de gemeente Altena wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling bekostiging leerlingenvervoer van de gemeente Altena. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen. U kunt alleen leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar het kind woont of verblijft.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

Accordion item is uitgeklapt

Vraag leerlingenvervoer online aan vóór 1 juni 2021. U logt hiervoor in met uw DigiD code.

Gemeente Altena beoordeelt uw aanvraag en geeft het resultaat door aan De Have. Van hen ontvangt u de uiteindelijke beschikking.

Wanneer krijgt u bericht?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 8 weken een brief met de beslissing. Hierin staat of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze beschikking staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Is uw situatie gewijzigd?

Verandert de situatie van uw kind, bijvoorbeeld door verhuizing of de keuze voor een andere school? Dan moet u een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen.

Heeft u een vraag over uw aanvraag of over de beschikking?

Neem dan contact op met de gemeente Altena. We zijn op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur bereikbaar via ons telefoonnummer 0183 - 51 60 60 of per e-mail via leerlingenvervoer@gemeentealtena.nl.