Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt.

Als deze kinderen in de gemeente Altena wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling bekostiging leerlingenvervoer van de gemeente Altena. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen. U kunt alleen leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar het kind woont of verblijft.

Vraagt u leerlingenvervoer voor het komend schooljaar aan? Dit kunt u vanaf 1 april doen. Zorg ervoor dat deze voor 1 juni binnen is.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

Accordion item is uitgeklapt

Aan­vra­gen voor het nieu­we school­jaar?

Zorg er­voor dat uw aanvraag vóór 1 juni bin­nen is. Dan kan uw aan­vraag op tijd wor­den be­oor­deeld.

Aan­vra­gen als het school­jaar al is be­gon­nen?

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. DigiD logo U logt in met uw DigiD code.

Uw aanvraag komt bij ons binnen. Forseti beoordeelt uw aanvraag. Zij maken de uiteindelijke beschikking op en stuurt die naar de ouders/verzorgers van de leerling.

Wanneer krijgt u bericht?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 8 weken een brief met de beslissing. Hierin staat of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze beschikking staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Is uw situatie gewijzigd?

Verandert de situatie van uw kind, bijvoorbeeld door verhuizing of de keuze voor een andere school? Dan moet u een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen.

Heeft u een vraag over uw aanvraag?

Neem dan contact op met de gemeente Altena. We zijn op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur bereikbaar via ons telefoonnummer 0183 - 51 60 60 of per e-mail via leerlingenvervoer@gemeentealtena.nl.

Heeft u een vraag over de beschikking?

Neem dan contact op met Forseti. Dat kan via telefoonnummer 073 - 52 31 061 of per email via altena@forseti.nl .