Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Jeugdhulp: andere regels voor financieel verantwoordelijke gemeente

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Tot nu toe was de woonplaats van de pleegzorgfamilie, de ouders of de voogd (de gezagsdrager) bepalend voor de aanwijzing van de gemeente die de hulp levert en verantwoordelijk is voor de financiële gevolgen. Dat verandert per 1 januari.

Vanaf 1 januari is de gemeente waar de jeugdige is ingeschreven financieel verantwoordelijk. In juridische termen is dit een wijziging van het woonplaatsbeginsel. De woonplaats van de jeugdige is bepalend voor de aanwijzing van de verantwoordelijke gemeente.

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

De inhoudelijke zorg verandert niet, de hulpverlener blijft dezelfde en kinderen blijven bij hun eigen pleeggezin

Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente de jeugdhulp betalen. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid, de inhoudelijke zorg die uw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Wij laten het weten als een andere gemeente verantwoordelijk wordt

Als voor uw (pleeg)kind een andere gemeente verantwoordelijk wordt, laten wij dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind weten.

U ontvangt dan een brief met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij onze gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.

Wat is de reden van de wetswijziging?

In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook de hulpverlener verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente.

Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als er nieuwe ondersteuning nodig is, meld dit dan bij de gemeente die in 2022 verantwoordelijk is

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.