Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Cultuur in Altena

Cultuur verbindt, brengt mensen samen en is de bouwstof van Altena. We willen werken aan draagvlak, kennis van en over elkaar en gaan actief inwoners betrekken.

We willen meer

Initiatief, cultuureducatie, trots, talentontwikkeling, (e-)communicatie, diversiteit in podiumkunsten, samenwerking, inwoners betrekken met de nadruk op de jeugd en ‘nieuwe’ inwoners.

We zijn rijk aan

Historie, erfgoed, water, bibliotheekwerk, educatie, cultuurtoerisme, evenementen, verenigingen en muziek.

We dromen van

  • Een Altena Parade/ UITmarkt (à la Oerol)
  • Muziek in alle klassen
  • Een podium voor schrijvers
  • Meer kunst in de openbare ruimte
  • Een Creatief Centrum

En nog veel meer...

Inspraak in cultuur

Inspraak is de motor voor creativiteit en peilt behoeften. Samen bouwen we aan cultuur en stimuleren we synergie. Iedereen geeft input en is verantwoordelijk voor visievorming en beleid. Deze leeft. Is niet statisch. De overheid heeft een visie en stelt onder andere middelen beschikbaar. Men wil zich gehoord voelen en duidelijk verwachtingenmanagement en geen tot weinig beperkingen.

Online Cultuur Platform

Het culturele netwerk in Altena is groot. Van muziek tot toneel. Van erfgoed tot kleinkunst. Cultuur- en muziekeducatie op alle scholen. Kunst in de openbare ruimte siert ons unieke landschap. De bibliotheek is terug te vinden in bijna alle kernen en naast het uitlenen van boeken doen ze zoveel meer voor u. Er is veel.

Daarom is het online cultuur platform over Alle cultuur in Altena ontstaan. Wat is het? Wie zijn het? Wat doen ze? En waar zijn ze te vinden? Komende jaren gaan we dit platform met het culturele veld vullen. Zie het als een schilderij dat in de maak is. Het pallet is er, de kleuren zijn bijna allemaal bekend. We zijn gestart met optekenen en dan blend alles straks als een ware Rembrandt in elkaar.

Bekijk onze poster over Visie op Cultuur in Altena  (pdf, 10Mb)