Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidies lokaal sociaal beleid

U kunt subsidie aanvragen voor uw vereniging of instelling voor 2020. Of een aanvraag tot subsidievaststelling 2018 doen. 

Let op. Het is helaas technisch nog niet mogelijk om uw aanvraag met eHerkenning in te dienen. Wel kunt u met uw eigen DigiD code inloggen. In het formulier geeft u aan voor welke organisatie u de aanvraag indient.

Uw persoonlijke gegevens gebruiken we niet voor andere doeleinden.

Subsidie voor 2020 aanvragen

Om te bepalen of uw organisatie in aanmerking komt voor de subsidie hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze kunt u tijdens de aanvraag uploaden. Denk hierbij aan gegevens zoals:

  • de ledenlijst,
  • het activiteitenplan,
  • een raming van de kosten en baten met bijbehorende toelichting.

Vraag uw subsidie online aan.

Meer informatie

Is iets over het aanvragen van subsidies u niet duidelijk of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u terecht bij Dick van Herwijnen. Hij is bereikbaar via 0183-51 66 09 of d.vanherwijnen@gemeentealtena.nl, en bij Esther Ubben, bereikbaar via 0183-51 66 12 of e.ubben@gemeentealtena.nl.