Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Groene buurt

Het Waterschap stimuleert het klimaatbestendig maken van tuin, huis of straat met subsidie. Samen met buren, vrienden, familie of wijkvereniging kunt u subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld groene daken of het vervangen van tegels door gras en planten.

Aanvragen subsidie groene buurt

De aanvraag moet minimaal €1000,- bedragen. U krijgt 35% vergoed, met een maximum van €15.000.

Dit zijn de voorwaarden:

  • u woont en neemt de maatregel binnen het gebied van Waterschap Rivierenland.
  • de werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • u vraagt de subsidie aan samen met minimaal één buur, vriend, familielid of wijkvereniging
  • de maatregel zorgt voor verbetering van de bestaande situatie. Nieuwbouw is dus uitgesloten. 

Subsidie aanvragen bij Waterschap Rivierenland.