Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Stimuleringsfonds Altena corona 2021

De gemeente Altena opent een tijdelijke subsidieregeling in de vorm van een stimuleringsfonds. Ondernemers, bedrijven en organisaties kunnen een eenmalig financieel bijdrage aanvragen voor activiteiten die verbonden zijn aan het opnieuw opstarten van bedrijven en organisaties in de gemeente Altena die op grond van de maatregelen ter bestrijding van corona verplicht waren hun activiteiten tijdelijk te staken.

Nu de versoepelingen elkaar snel opvolgen, kunnen ondernemers, bedrijven en organisaties weer activiteiten ondernemen die de afgelopen tijd vanwege corona niet konden plaatsvinden. De gemeente Altena wil deze activiteiten stimuleren met een bijdrage in de kosten. Zij kunnen een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het opstarten van horeca, het heropenen van ‘niet essentiële’ winkels en contactberoepen, het plannen van evenementen en het organiseren van culturele activiteiten.

Wat zijn de voorwaarden?

Accordion item is uitgeklapt
  • Subsidie wordt eenmalig verstrekt ter dekking van incidentele kosten voor het opnieuw opstarten van de activiteiten van de aanvrager, die op grond van de maatregelen ter bestrijding van corona verplicht was die activiteiten tijdelijk te staken;
  • Uw bedrijf, organisatie of instelling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • De hoogte van de subsidie bedraagt 50% tot een maximaal bedrag van € 1.500;
  • Het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000;
  • De aanvraagperiode loopt van 8 juni 2021 tot en met 31 december of totdat het subsidieplafond is bereikt;
  • U dient gevestigd te zijn in de gemeente Altena en uw activiteit vindt plaats in de gemeente Altena;
  • U kunt bewijs van de kosten voor de activiteit verantwoorden met een offerte, begroting of factuur.

Geef in uw subsidieaanvraag duidelijk aan waarom u de subsidie nodig heeft voor het opnieuw opstarten van activiteiten van uw bedrijf of organisatie.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden? Lees dan de Tijdelijke Subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona 2021.