Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verruimd Stimuleringsfonds Altena corona

De gemeente Altena verruimt de tijdelijke subsidieregeling ‘Stimuleringsfonds corona Altena’. Deze regeling past hierdoor beter bij de voortdurende en terugkerende coronamaatregelen. Meer ondernemers, bedrijven en organisaties kunnen zo van de regeling gebruik maken, gedurende een ruimere periode. Ondernemers, bedrijven en organisaties die geraakt zijn door corona, kunnen een subsidie aanvragen voor bepaalde activiteiten, die nodig zijn in verband met de landelijke coronamaatregelen, ook als deze langer aanhouden of vaker terugkeren.

Het stimuleringsfonds werd in het voorjaar van 2021 geopend en loopt oorspronkelijk tot 31 december 2021. Gedurende het jaar is gebleken dat corona nog niet uit de samenleving is verdwenen. Aanhoudende of terugkerende coronamaatregelen blijven nodig. De verwachting is dat dit ook in 2022 het geval zal zijn. De coronamaatregelen zullen - in meer of mindere mate - incidentele kosten voor ondernemers, bedrijven en organisaties met zich meebrengen. Deze kosten kunnen te maken hebben met het opnieuw opstarten, aanpassen of gedwongen tijdelijk stilleggen van de activiteiten. Met het Verruimd stimuleringsfonds corona wil de gemeente Altena deze partijen in 2021 en 2022 waar mogelijk bijstaan.

Met de ‘Tijdelijke Subsidieregeling Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022’:

  • kunnen aanvragen gedaan worden over het kalenderjaar 2021 en 2022;
  • zolang er landelijk verplichte coronamaatregelen van toepassing zijn en zolang het budgetplafond dit toelaat;
  • kunnen ondernemers meerdere aanvragen doen, echter tot een maximumuitkering van in totaal €1.500,00 per aanvrager, ondernemer, bedrijf of organisatie.

De regeling Verruimd Stimuleringsfonds Corona Altena 2022 gaat in op 1 januari 2022. Tot 31 december 2021 worden inschrijvingen nog gedaan onder de huidige, meer beperkte regeling. Daaronder vallen alleen kosten voor het opstarten na corona, niet het aanpassen of tijdelijk stilleggen van activiteiten. Aanvragen op basis van de regeling voor 2021, waarop ten tijde van inwerkingtreding van deze regeling niet is beslist, worden afgedaan op basis van deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden?

Accordion item is uitgeklapt
  • Subsidies worden verstrekt ter dekking van incidentele kosten gemaakt voor het opnieuw opstarten, aanpassen of tijdelijk stilleggen van de activiteiten van de aanvrager als gevolg van landelijke coronamaatregelen;
  • Uw bedrijf, organisatie of instelling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • De hoogte van de subsidie bedraagt 50% tot een maximaal uit te keren bedrag van € 1.500;
  • Het subsidieplafond is vastgesteld op € 90.000;
  • De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december of totdat het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen kunnen met terugkerende kracht over de periode vanaf 1 januari 2021 worden ingediend;
  • U dient gevestigd te zijn in de gemeente Altena en uw activiteit vindt hoofdzakelijk plaats in de gemeente Altena;
  • U kunt bewijs van de kosten voor de activiteit verantwoorden met een offerte, begroting of factuur.

Voor meer informatie en voorwaarden over de Verruimd Stimuleringsfonds corona Altena 2022 .

Wilt u meer informatie over de voorwaarden van de regeling die geldt tot 31 december 2021? Lees dan de Tijdelijke Subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona 2021.