Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidie Klimaatactief

Rondom uw eigen huis kunt u veel doen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.
Waterschap Rivierenland stelt regelmatig subsidies beschikbaar. 

Lees hier meer over op de website van het Waterschap