Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Subsidie voor ambulantisering

Ambulantisering: Het mogelijk maken dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij.

Vanaf nu is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de regionale subsidieregeling Ambulantisering regio Breda (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert). We hebben deze nieuwe regeling  gemaakt omdat de regio, naast de reguliere afspraken, graag meer initiatieven ziet ontstaan, die op een nieuwe manier vormgeven aan de randvoorwaarden voor duurzame hersteltrajecten van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de gehele regio. Experimenteren en leren wat we structureel nodig hebben om mensen goed te laten landen in wijken en buurten in onze hele regio. Daarbij vinden we initiatieven belangrijk die de ontvangende samenleving nadrukkelijk betrekken. We zien graag verbindingen tot stand komen tussen welzijn, wonen, zorg en ondersteuning. Dat is tegelijkertijd preventie voor terugval en voor huisuitzetting en dak- en thuisloosheid. Ambulantisering is geen doel op zich. Het is ook niet voor iedereen mogelijk om zelfstandig te gaan wonen. Voor degenen die dit niet kunnen, bieden we natuurlijk bescherming.

De subsidieregeling ambulantisering is bedoeld voor initiatieven op het gebied van: 

  • zorgzame/inclusieve samenleving (acceptatie en adoptie);
  • preventie van escalatie naar opname en/of beschermd wonen en van dakloosheid;
  • netwerkontwikkeling, zingeving;
  • inzet van ervaringsdeskundigheid;
  • ontwikkeling van woonconcepten als uitvoering van de doelen in het beleid Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Achtergrondinformatie

Voor de regionale Wmo-taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang heeft regio Breda diverse kaders vastgesteld. We voeren deze taken uit voor kwetsbare mensen met psychische en/of psychosociale problematiek, al dan niet in combinatie met onder andere verslaving, woonproblemen en/of schuldenproblematiek. Deze mensen kunnen soms verward of onbegrepen gedrag vertonen dus er is ook een relatie met de Aanpak Personen met Onbegrepen Gedrag.

De aanvragen lopen via de gemeente Breda en worden in gezamenlijkheid door de regio Breda beoordeeld.

Voor het jaar 2024 kan van 1 juli tot en met 1 oktober 2023 een aanvraag worden ingediend. Denkt u bij het indienen van de aanvraag aan het bijvoegen van de gevraagde bijlagen? Als u in juli 2023 een aanvraag indient, wilt u er dan bij vermelden of deze aanvraag betrekking heeft op het jaar 2023 of het jaar 2024? 

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling? U vraagt deze digitaal aan bij de gemeente Breda.